Grauwe pijlstormvogel

De Grauwe Pijlstormvogel is een van de grootste trekvogels. De orde der stormvogels telt dus meer dan 100 verschillende soorten stormvogels. Het getij is vooral een belangrijke levensvoorwaarde
voor zeevogels.  Daar de vloed regelmatig als gevolg een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. Maar ook de pijlstormvogels en eveneens stormvogels leggen grote afstanden af boven de wereldzeeën. De eerste pikken door gaans en vooral vliegend het voedsel op van het wateroppervlak. Terwijl de laatste ook wel op het water neer strijken om zo de eterij te bemachtigen.

Grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogelDe grauwe pijlstormvogels nestelen in ondergrondse holen. De stormvogels leggen hun eieren open maar ook bloot of in rotsspleten. Alle leggen slechts één ei en ook het jong geboren is wordt het gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel maar worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten en fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broedkolonie terug.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogels
Familie: Procellariidae
Geslacht/Soort Puffinus griseus (Grauwe Pijlstormvogel)

Eigenschappen en Kenmerken

De Grauwe Pijlstormvogel broedperiode is 50 dagen. Het jong verlaat het nest na 75 tot 100 dagen. De lengte van de Grauwe Pijlstormvogel is wel 45 tot 50 cm. terwijl de spanwijdte is van de vogel 1 tot 1,20 cm. De snavel is lang en zwart van kleur. Terwijl de de kop en ook het lichaam ook zwart grijs van kleur  is. De onder zijde van de vogel is wit zo wel de romp en de vleugels.

De zee

Het zijn vooral de oceanische zwemvogels. Die alleen naar het vaste land gaan om zich daar voort te planten. En ook  de jongen groot te brengen. Stormvogels kunnen bij alle wereldzeeën aangetroffen worden. Maar behalve dus in de poolgebieden. Sommige soorten kunnen zich over enorme afstanden verplaatsen over zee. En trekken ook geregeld van het ene naar het andere halfrond. Andere stormvogels schijnen minder reislustig te zijn. Die hebben de  voor keur te geven vooral aan meer beperkte gebieden.

Streken van de grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogel continentOver het gedragspatroon van de stormvogel is weinig bekend omdat bijvoorbeeld niet van alle soorten weten waar ze nestelen. Andere soorten die dus nestelen in zeer onherbergzame streken. Die vooral moeilijk bereikbaar zijn. Bepaalde soorten nestelen in grote kolonies die dus waarschijnlijk wel de grootste in de vogel wereld. En dat is op de Nightingale en Cookeilanden vlakbij Tristan da Cuhna.

Vliegen van grauwe pijlstormvogel

Zeker drie miljoen stormvogels komen daar dus jaarlijks bij een om hun jongen groot te brengen. De stormvogel is een  vooral knappe zwever over de zeewateren. Hij zweeft op dezelfde wijze als de albatros maar kan ook afstanden van verschillende kilometers afleggen zonder de vleugels te bewegen. Zo dat weinig inspanning gevergd wordt. Stormvogels kunnen over reusachtige afstanden trekken. De stormvogels van Tasmanië trekken elk jaar rond de Stille Zuidzee. Dit gebeurt met grote nauw gezetheid van de vogels verschijnen onveranderlijk rond dezelfde tijd op de plaatsen komt.  Waar ze hun eieren leggen. Bij bijna alle storm vogel kolonies gaat de mens op zoek naar de jongen en de eieren. Om dat deze een belangrijke voedsel bron vormen.

Familie Procellariidae: Stormvogels

Grauwe Pijlstormvogel puffinus griseusDeze familie heeft tot 53-66 soorten  vogels behoren.  Die vormt dus de grootste groep buis snaveligen vogels en om vat de stormvogeltjes maar ook de  pijlstormvogels en ook meeuw stormvogels en prions (‘walvisvogels’). De meeste soorten hebben lange en slanke vleugels en ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten  zijn trekken vogels. De vogels komen nauwelijks aan land. Behalve wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Terwijl Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissersvloten. Terwijl de prions  die zeven plankton uit het water. De haak snavel of wel de horzelstormvogels is onder andere het geslacht van de Pterodroma en die vangen ’s nachts inktvisjes en kraken. En de pijlstormvogels zijn tenslotte zijn oppervlakte jagers en jagen op vis.

Nest

De meeste soorten nestelen in holtes maar ook in rotsspleten. Hoe wel er ook wel enkele zijn die op richels van kliffen of zelfs open op de grond broeden. Het wijfje legt gewoonlijk 1 ei. Terwijl dat
bij toerbeurt 2 tot 12 dagen door beide ouders wordt bebroed. De stormvogeltjes nestelen gewoonlijk in kolonies.

Stand van de vogels

Veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Een soort waande men reeds uitgestorven en dat is  namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen en pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Verspreiding

De gematigd koude zeeën.  Deze wateren onder gaan de directe in vloed van die welke uit de poolstreken worden aangevoerd. De ingewikkelde maar ook aardrijkskundige gesteldheid van her noordelijk halfrond maakt her indringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de Oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Of ook de Kuro-Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlakten. Waarbij een algemene stroming rondom her Antarctische continent ontstaat.

Gebied zee milieus

grauwe pijlstromvogel leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen maar ook  andere dieren. De zogeheten Pelagische diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van diepzee.  De temperatuur afhankelijk van de breedtegraad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom. Die als gevolg van verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. die is  aan gepaste fauna maar ook de abyssale soorten.

Advertenties

Prion

Prion is een klein vogeltje dat midden op zee leeft. Dat vooral verspreidt is over de zuidelijke oceanen. Is dus van het soort Pachypila vittata Breedsnavelige prion. De 6 prion soorten die alle van het geslacht Pachyptila zijn.  Terwijl de vertonen uiterlijk een sterke gelijken is maar ook zijn op zee vrij wel niet van elkaar te onder scheiden zijn. De breedsnavelige prion is iets groter dan de andere soorten maar kan herkend worden aan zijn duidelijk bredere snavel.

De prions is een zeevogel die nauw verwant met de noordse stormvogel. Maar iets kleiner is de vogel. Deze vogel blijft zijn leven lang in volle zee. En komt dus alleen even aan land om te paren. De indeling van de vijf of zes soorten is bijzonder moeilijk maar ook de dierkundigen zijn het onderling nog niet over deze kwestie eens. Voor de liefhebber maar ook de natuurvriend is dit van geen belang.

De vogel prion

prionWant alle prions lijken sprekend op elkaar en hebben beslist dezelfde levenswijze. De prion is een groepsvogel. Die vaak in grote zwermen rond vliegt over de oceanen. In de zuidelijke zeeën kunnen we het spel van deze kleine vogels vanaf de brug van een zeeschip gadeslaan. Hun veren hebben precies dezelfde kleur als het blauw groene zee water. Daarom is een laag vliegende prion vaak moeilijk te zien.

Voedsel

De prions verzamelen zich op bepaalde plaatsen waar stormen maar ook bepaalde stromingen het plankton aan de oppervlakte gebracht hebben. Op die manier waar dus allerlei kleine zeediertjes overvloedig aanwezig zijn. De prion zoekt zijn voedsel op een eigenaardige manier naar plankton diertjes. Hij voedt zich met plankton diertjes die hij uit het water zeeft met zijn op haren gelijkende
baarden. Die zich aan de zijkanten van zijn snavel bevinden. Hierom werd hij ook wel walvisvogel genoemd.

Soms duikt hij geheel onder water.  Maar soms alleen met de snavel en dus de kop. Waar bij hij dan met zijn pootjes over de waterspiegel loopt. Hij slokt zo een grote hoeveelheid zeewater naar binnen. Dat hij onmiddellijk weer uitspuwt op die manier. Waar bij het plankton door speciale plaatjes in de snavel wordt vastgehouden.

Het nest

De kolonies van breedsnavelige prions broeden ’s zomers op eilanden in het zuidelijk deel van de Atlantische en ook Indische Oceaan maar ook voor de kust van Nieuw-Zeeland. Even als de stormvogels nestelt de prion in een soort hol dat hij zelf graaft. terwijl dat in gunstige omstandigheden  tot de 1,80 meter diepte kan bereiken.  De broedtijd is niet precies bekend  van deze vogel kan ongeveer 1 maand zijn.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stromvogels
Geslacht / Soort Pachypila vittata Breedsnavelige prion

Eigenschappen en Kenmerken

De vogel legt per keer maar 1 ei per seizoen.  Terwijl de broedtijd is niet precies bekend van de vogel het kan ongeveer 1 maand zijn.  De vleugelwijdte is 55 cm breedte. En een volwassen vogel lengte is van 30 tot 31 cm. Het milieu waar de vogel leeft is de oceanen. Terwijl het verspreiding gebied is eveneens zuidelijke oceanen.

De veldkenmerken van de vogel prion is ze hebben een hoornige buisjes  op de snavel. Waar in de neus gaten ver naar voren geplaatst zijn. Terwijl de kop van zwart naar lichtgrijs gaat en de onder borst is ook licht grijs naar zwart. De vleugels loopt een zwarte streep van links naar rechts en ook de staart is zwart en de rest is lichtgrijs van kleur.

Het leefgebied

koude zee prionEveneens de gematigd koude zeeën terwijl Deze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aangevoerd stroom. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid
van het noordelijk halfrond maakt her indringen van koude stromingen mogelijk. Die vooral langs de kusten van de Labrador komt. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland. Oppervlakte temperatuur veranderlijk van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan of de Kuro-Shio in het noorden. Van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakten. Waar bij dus een algemene stroming rondom het Antarctische continent ontstaat.

Zeemilieus

leefgebied diepzee prionIs van  de vogel diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid met temperatuur afhankelijk van de breedtegraad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom.  Terwijl verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aangepaste fauna zo als abyssale soorten.

De Familie Procellariidae  de Stormvogels

Deze familie waar toe 53 tot 66 soorten behoren. Terwijl vormt de grootste groep buissnaveligen en omvat de stormvogeltjes maar ook de pijlstormvogels en ook meeuw stormvogels en prions walvisvogels. De meeste soorten hebben lange en slanke vleugels en ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te
vinden. De meeste soorten zij trekken de vogels en komen nauwelijks aan land. Behalve wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen
door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel van de familie Procellariidae

Breedsnavelige PrionTerwijl binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. En eveneens meeuw stormvogels voeden zich met plankton en azen rond vissersvloten. Daarentegen de prions zeven plankton uit het zee water met de haaksnavel of horzelstormvogels. Opmerkelijk onder andere het geslacht Pterodroma) vangen ’s nachts inktvisjes en ook kraken maar ook dus en de pijlstormvogels tenslotte zijn oppervlakte jagers en jagen op vis.

Het nest van de vogels

De meeste soorten nestelen in holtes maar ook in rots spleten hoe wel er ook wel enkele zijn die op richels van kliffen of zelfs open op de grond broeden. Het wijfje legt gewoonlijk 1 ei per keer. Dat bij toerbeurt 2 tot 12 dagen door beide ouders wordt bebroed. De stormvogeltjes nestelen gewoonlijk in kolonies.

De staan van de vogel

Veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Een soort waande men reeds uitgestorven ia maar namelijk de Fijistormvogel Bulweria macgillivrayi. Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waargenomen en pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Albatros

De Albatros is door zijn vleugel Span wijdte die wordt door geen enkele vogel geëvenaard. De familie van de albatrossen omvat dertien soorten. Daar van behoren sommige tot de grootste uit het rijk der vogels. Deze kleine en ook gracieuze vogel kan veel beter in vlucht manoeuvreren dan de grotere soorten

Vleugel span wijdte van de albatros

albatrosWat hun vleugelspanwijdte betreft. Het record is in handen van de reuzenalbatros en de latijnse naam de Diomedea exulans. Die eveneens een vleugelspanwijdte bereikt van 3,50 meter. De hier op de pagina gaat het over de  malmokalbatros. En ook  wel de  Diomedea melanophrys maar die  is een stuk kleiner.

De vogel is een ware zwever

Albatrossen zijn vogels van de hoge zee en gaan alleen het land op om te nestelen. Het zijn  vogels die als het ware zee schuimers.  Die dag en nacht op zee blijven. Waar zij constant enkele meters boven het wateroppervlak zweven. Zo negen soorten leven op het Zuidelijk halfrond. Maar drie soorten op het Noordelijk halfrond leven.

Zweven

De Albatrossen zijn de onbetwiste kampioenen van de zweefvlucht. Hun lange maar ook de smalle puntige vleugels zijn gemaakt om de opstijgende lucht stromen boven de golven te benutten. De volmaakt aan de glijvlucht aan gepaste albatrosvleugel is niet geschikt voor de gewone wiekslag. Zo dat de vogels vrijwel aan de grond zitten. Als de wind gaat liggen. Zij leven daarom in de winderigste en ruwste zeeën van de wereld. En men ziet steeds meer albatrossen al naar gelang het harder gaat waaien. Hun verspreiding hangt daar door logischerwijs samen met de voornaamste
luchtstromingen over de wereldzeeën. De wind stille streken rondom de evenaar vormen daar door een natuurlijke grens voor deze zweef vliegers.  En maar weinigen slagen erin hier voorbij te komen.

groei

Albatrossen groeien het langzaamste op van alle vogels soorten. Het duurt verscheidene jaren voor zij geslachtsrijp zijn. Om zich voort te planten, keren zij terug naar het eiland of naar de kust waar zij geboren zijn. De albatros voedt zich uitsluitend met vis.

Eigenschappen en Kenmerken

De broedtijd is 65 tot 70 dagen van de vogel. Elke vrouwtje broedt eens in de twee jaar en heeft een aantal eieren is maar 1 per keer. En bovendien is de vogel geslachtsrijp na 6 of 7 jaar. Terwijl de levensduur maar dan 35 jaar is van de albatros. Het meeste opmerkelijke is dat het jong nest verlaat pas na 8 a 9 maanden. De lengte van een volwassene vogels ia 80 cm. En de vleugelspanwijdte van de albatros is 2,80 meter. Hij broedt op een tiental eilanden en ook op eilandgroepen rond het Zuidpoolgebied.  Maar als regel niet in kolonies. Hoe wel de meeste andere soorten dat wel doen.

Jong

Deze albatros maakt een keurig komvormig nest van plantaardig materiaal. Het wijfje legt 1 ei en dat word door beide ouders zorgen gedurende enkele maanden voor het kuiken. Tenslotte verlaten zij het jong.  Terwijl dat hen spoedig naar zee. Als het zo’n 4 tot 5 maand oud is gaat het jong volgt ook naar zee.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea melanophrys
Malmok albatros

 

Zeemilieus van de diepzee

albatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten Pelagische diersoorten. Die ver van de kusten in volle zee leven.  Maar is volgens nauwkeurige natuur wetten van de zee.  Terwijl verbreid temperatuur afhankelijk van de breedte graad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom. en vooral de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal die is aangepaste fauna zo als abyssale soorten.

Gematigd koude zeeën

Albatros continent

Deze wateren ondergaan de directe de in vloed die van welke uit de poolstreken worden aangevoerd de zee water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van her noordelijk halfrond maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar vooral de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland.  En eveneens zee oppervlaktetemperatuur veranderlijk is van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in her noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro-Shio in het noorden van de Grote Oceaan die vooral compenseren het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakken.  Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. De stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen. De ecossystemen van de aarde vormen samen met de Oceanen maar ook poolgebieden en gebergten. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip.

zeeduiker

De zeeduiker is een vogel met een meeste vreemde roep die vooral lijk op jammer. De zeeduiker is de kleinste van de zeeduikers groep. Die  dus in Europa vrij regel matig voor komen. Die tot de familie der zeeduikers behoren er zijn vier soorten vogels. Die dus in de koudere streken van het noordelijk halfrond voor komen. Maar er zijn ook  nog enkele andere soorten vogels. Die in Amerika en het Verre Oosten leven. De zeeduikers lijken veel op de futen eb zijn eveneens grote watervogels.

Waar komen de zeeduikers

zeeduikerZeeduikers kunnen uitstekend vliegen maar ook zwemmen en duiken. Maar op het land zijn ze bijna hulpeloos het lopen gaat moeilijke. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven op het water. En komen vooral bij en op het water ze worden maar zelden ergens anders waar genomen. Zeeduikers zijn trekvogels die vooral in de winter bij maar ook op de zee door brengen. Maar als het mooier weer wordt trekt deze eigenaardige vogel naar meer land in waarst gelegen gebieden. Bijvoorbeeld bij meren maar ook  vennen en ook uitgestrekte water gebieden.

Het nest van de zeeduikers

De vogel bouwt zijn nest bij kleine meertjes en bos vennetjes. Maar ze bouwen hun nesten ook wel vlak bij het water op de oevers van meren en vijvers. Hij nestelt ook wel randen van kleine maar diepe poelen. Terwijl hij zijn nest bouw op de grond en bovendien bekleedt hij het nest met planten. Vooral opmerkelijk is het nest bevind zich altijd in de buurt van het water. Maar het komt ook voor op kleine eilandjes.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Gaviiformes
Familie: Zeeduikers
Geslacht en soort Gavia stellata
Zeeduiker

Jongen van zeeduiker

Even voor het broed seizoen begint dan beginnen het paren zich te vormen. Door gaans bestaat een legsel uit twee eieren die door beide partners afwisselend worden bebroed. Het nest is op water gebouwd. Waar hij de jongen veilig kan uit broeden en groot brengen.

Zwemmen en duiken

Op de grond beweegt hij zich erg moeilijk voort en hij kan alleen op vliegen van het water als er gevaar dreigt. Daarom blijft hij voort durend dicht bij zijn natuurlijke woon gebied. Zwemmen en duiken kan hij zo als gezegd uitstekend en vaak zwemt hij met een groot deel van het lichaam onder water. Hij kan langzaam weg zinken zo dat er bijna geen rimpeltje op het wateroppervlak te zien is. De zeeduiker kan ook zwemmen met alleen zijn kop boven water. Onder water kan hij heel snel zwemmen en duiken tot op een diepte van 50 meter. Wat voor een vogel zeer opmerkelijk is.

Voedsel

Hij voedt zich uitsluitend met vis die hij levend weg slikt. Eveneens bestaat het voedsel uit zeevissen zo als sprot en kabeljauw. Hij voedt zich echter ook met amfibieën en kreeftdiertjes maar ook weekdieren en ook water insecten en wormen.

Kenmerken

zeeduikersDe roep van de zeeduiker is zeer uitzonderlijk en lijkt op de jammer klacht van een mens. De broed tijd is van 24 tot 29 dagen dat de eieren uit komen. Het aantal eieren per broed seizoen zijn 2 stuks. Het gewicht van vogel ei is 100 gram. Terwijl het gewicht van volwassen vogel is 800 gram tot 1,75 kg.  De lengte van kop tot staart is van 51 tot 61 cm.  En bovendien heeft de vogel een span wijdte van 97 cm tot 1,10 cm. De kleuren van de veren mannetje en vrouwtje hebben de zelfde kleuren. Maar bovendien in de winter omvallend gekleurd zijn. De roep van de vogel is als een gans gak, gak … tijdens de balts.

De zeeduikers die hebben alle een tamelijk lang lichaam. Maar ook een dikke hals en kleine puntige vleugels met een scherpe puntige snavel. En poten met zwem vliezen hebben. De poten staan ver naar achteren geplaatst en zijn erg doel matig voor het zwemmen. De vogels duiken naar grote diepten voor het voedsel. Om zicht te voeden met hoofdzakelijk vis.

Het continent gebied zeeduiker

zeeduiker-continentDeze uitgestrekte zone omvat van Noord Amerika en Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte op IJsland en de Hebriden en de Orkney. En komt eveneens voor op Shetlandeilanden in Ierland en Noord schotland. Maar komt ook in Scandinavie en in heel Noord Azie. En ten slotte ook op groenland en in het arctische deel van Noord-Amerika.   Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noord pool cirkel loopt. Namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool.

Diepzee

zeeduiker-gebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische  van dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid voor diepzee. De temperatuur van de diepzee zijn afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zo als de Golfstroom. Terwijl de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten.

 

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip. Of kijk naar het overzicht van vogels in niveau van de orden.

 

Reuzenalbatros

Reuzenalbatros  is de grootste vliegende vogel van de Zuidzee.   De Albatrossen zijn vogels van de open zee en worden voor namelijk aan getroffen op het Zuidelijk Half rond. En ook zuidelijk tot
Antarctica hoe wel een paar soorten voor komen in het noordelijk deel van de Grote Oceaan. Het zijn grote vogels waar van sommige 1,35 cm lang worden. Het meeste opmerkelijke is de Lange smalle vleugels met botten die met lucht zijn gevuld. Dus dat duiden op een uitstekend vlieg vermogen vooral om langdurig te blijven zweven.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelgelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea exulans
Reuzenalbatros

Eigenschappen en Kenmerken

De albatros vogel legt maar 1 ei per keer en even eens is het gewicht van het ei 440 tot 520 gram. Terwijl de broei tijd is van 75 tot 82 dagen word door beide ouders uit gebroeid. En bovendien blijven de jongen 278 dagen op het nest. Allereerst heeft de Reuzenalbatros  span wijdte van 3,50 meter. Het volwassen gewicht van de vogel tussen de 8 tot 12 kg.

De leedtijd van de reuzenalbatros zeker rond om de levens duur van 50 jaar. Het meeste opmerkelijke is dat deze zee vogel kan vliegend slapen maar wel in korte periodes. Maar wel op een manier van 12 seconden gemiddeld. De albatros heeft ver hoorn de snavel. Het allereerst is volwassen albatros mannetje wit van kleur van kop tot de staart maar de vleugel randen zijn zwart van kleur. terwijl het vrouwtje vleugel randen lichter van kleuren zijn

De familie

De reuzenalbatros staat in vele vogel boeken afgebeeld omdat hij de grootste vleugelwijdte bezit. Toch waren leefwijze en biologie van deze geweldige zwever van de zuid zeeën eeuwen lang geheel onbekend. Slechts sinds enkele jaren maakt men een diepere studie van het familie leven van de reuzenalbatros.

De reuzenalbatros spanwijde

Maar ongetwijfeld een van de merkwaardigste soorten uit de avifauna. Zoals bij vele vogels is ook hier het mannetje kleiner dan het wijfje. Dus het omgekeerde van wat we bij de zoogdieren zien. Sommige wijfjes bereiken 3,5 meter vleugelwijdte.  Die de grootste is van alle levende vogels. En volgens sommige ornithologen zelfs nog meer.

Leefgebied reuzenalbatros

De reuzenalbatros is een typische zeevogel die verspreid is voor de zuidelijke oceanen. Hij leeft het gehele jaar boven volle zee. Onvermoeibaar zweeft hij boven de koude zuid zeeën. vooral zonder zich ooit in equatoriale wateren te wagen. De meeste albatrossen leiden buiten het broedseizoen een zwervend leven boven de oceanen. Ze hebben de gewoonte de schepen op zee te volgen en hier aan is allerlei bijgeloof te danken. Hun aanwezigheid zou verband houden met bar slecht weer en stormen en ook dat is waarschijnlijk wel waar is.  Zeker omdat deze omstandigheden ideaal zijn voor de vogels. Ze zijn gebouwd om te kunnen zweven en glijden.

De trek

Het is niet bepaald een trekvogel die over zeeën vliegt. Maar eerder een zwerfvogel. Die meestal doel loos rond zwerft en tussen de verschillende broedseizoenen door rustig de wereld rondvliegt. De Engelsen noemen hem niet voor niets de  wandering albatross .  Ondanks deze lange zwerftochten over zee.

Broeden

Vindt elk albatross individu feilloos het eilandje waar hij geboren is terug. Albatrossen broeden op af gelegen eilanden maar er wordt verondersteld dat ze paren voor het leven. Maar zodra hij behoefte voelt om te broeden. Men heeft kort geleden geconstateerd dat de reuzenalbatros de langste broed tijd kende. Er wordt slechts één ei gelegd door de reuzenalbatros dat op de kale of begroeide bodem wordt gedeponeerd word.  En word even eens door beide partners afwisselend 2 tot 3 maanden wordt bebroed. De ouders voeden hun jong met vissen.

Aanvankelijk vele malen per dag. Later met steeds langere tussen pozen. De oude vogels voeren de jongen geruime tijd bij de kleinere vogels soorten vergt dit een maand of Vijf. Bij de reuzenalbatros een jaar. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de albatrossen slechts eens in de twee jaar broeden.

De reuzenalbatros komt voor in continent

Vooral in de GEMATIGD WARME ZEEEN. De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C . Zulks wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen van ze water die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Op die manier dringen in de diepte van koude water uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

reuzenalbatros ContinentSommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt zo 2400 km lang die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolkzones van de Sargassozee. Die voo ral aan de  oostelijk van Florida en beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Elk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Die bovendien niet elders voor komt althans niet precies de zelfde is. Nochtans gaat deze  omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen. Naar nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

De oceaan

reuzenalbatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauw keurige natuur wetten. Die bovendien verbreid op temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Maar ook de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna  en vooral de abyssale soorten.

Komt slechts een kwart van de totale organische productie voedsel op aarde voor hun rekening. Omdat de oceanische vegetatie dus het fytoplankton zo klein is.  Zijn vooral ook de planteneters de volgende schakel van de voedsel keten uitermate klein is. De voedsel keten van de oceaan waar onder ook de zeevogels.  Maar ook van de planten aan de basis tot de top-predatoren. is bovendien veel langer dan die op het land.

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

zwartkapstormvogel (Pterodroma hasltat) is familie van de Pelecanoididea

Zwartkapstormvogel is bijna definitief uitgestorven vogelsoort. Deze vogel behoort tot de familie van de Pelecanoididea.  Deze duikstormvogel is vooral zeevogel. En eveneens van het geslacht Pterodroma hasltat.

Uitgestorven de zwartkapstormvogel?

ZwartkapstormvogelDe zwartkapstormvogel is een van de mysterieuze vogels over wie men praktisch niets weet. Zo mysterieus dat men vaak geneigd is om hem als verdwenen te beschouwen. Deze stormvogel werd inderdaad lange tijd als uitgestorven beschouwd. De alkstormvogeltjes (Pelecanoididae) bemachtigen hun voedsel duikend maar ook gebruiken hun vleugels om zich onder water voort te bewegen. Ook de pijlstormvogels en stormvogels
leggen grote afstanden af boven de wereldzeeën. De eerste pikken door gaans vliegend het voedsel op van het wateroppervlak.

Terwijl de laatste ook wel op het water neer strijken om zo de eterij te bemachtigen. Pijlstormvogels nestelen in ondergrondse holen.  Alle leggen ze slechts één ei maar als het jong geboren is. Wordt die gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel en worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten en fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broed kolonie terug.

 

Taxonomische indeling

Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Stormvogels
Familie Pelecanoididae
Geslacht Pterodroma hasitata
Soort Zwartkapstormvogel

 

Kenmerken van de vogel

De zwartkapstromvogel heeft aantal eieren en dat is dus 1 ei per keer. De broeitijd van de vogel in van onbekende duur. Bovendien is een volwassen vogel een lengte van 40 cm en vooral langen vleugels. Het veren van de vogel rug en vleugel bovenzijde lichtgrijs en van kop en staart wit gekleurd. Het meeste opmerkelijke is de kop en vleugels maar ook  de achterstaart heeft zwart kleuren.

Waar gezien de zwartkapstormvogel

Hij schijnt echter nog in kleine aantallen te leven in het hoog gebergte van Haïti en de Dominicaanse Republiek. De hier afgebeelde vogel behoort tot de donker gekleurde groep.  Die bovendien alleen nog in de Bule Mountains op Jamaica woont. We weten niet of deze Jamaicaanse stormvogel nog steeds in leven is. Of is die  definitief van onze aardbol verdwenen is.

Het nest

Vreemd genoeg nestelt deze zeevogel op de hoogste berg toppen maar graaft hij zelf zijn nest uit in de berg flank.  Vooral zo vaak ver uit de kust. De stormvogels leggen hun eieren open en bloot of in rots spleten.

Voortplanting

Het wijfje legt één enkel ei. Dat eveneens om een lange broed periode vraagt van de zwartkapstormvogel. Hoewel de ouders steeds naar zee moeten vliegen om voedsel te halen voor het jong. Maar is het jong aan het einde van zijn jeugd toch vet en dik genoeg is  stop het voedsel.  Het jong weegt bovendien zelfs meer dan zijn ouders.

Vliegen

Vanaf dit moment schijnen de ouders de voedselvoorziening te stoppen. Het jong is nu verplicht om zelf te leren vliegen.  En door deze inspanning om zijn buikje te verliezen maar zich tenslotte zelf te behelpen om te vliegen.

Status

Men veronderstelt dat de sterke terug gang van het aantal zwartkapstormvogels te wijten is aan de grootscheepse ontginning maar ook aan de verspreiding van de mungo’s. Dat zijn roofdieren die men op de Antillen ingevoerd heeft.

Familie Pelecanoididae Duikstormvogels

De duikstormvogels vormen een duidelijk afzonderlijke groep van 5 buis snavel achtigen vogels Die  dus alle onder gebracht zijn in het geslacht van de Pelecanoides. Ze hebben een gedrongen lijf met een korte nek maar ook vleugels,en staart en ook poten. Ze hebben wel wat weg van alken (familie Alcidae).

Deze gelijkenis gaat ook op wat betreft hun manier van voedsel zoeken in de zee Ze duiken van enige hoogte in het water en gebruiken hun korte vleugels om onder water te kunnen zwemmen op zoek naar prooi. Hun voedsel bestaat onder ander uit schaaldieren en kleine in scholen zwemmende visjes zoals ansjovis.

Duikstormvogels vliegen met snelle vleugel slag. Alle soorten komen in de zuidelijke oceanen voor. En langs de westkust van Zuid-Amerika en ook noordwaarts tot Peru ze kustwateren.

Verspreiding Amerikaanse kust aan de Grote Oceaan

zwartkapstromvogelleefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere soorten de zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  De verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten.

 

Het gebied van de vogel van de gematigd en koude zeeën. Deze wateren onder gaan de directe in vloed van  koude water die welke uit de poolstreken worden aangevoerd. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk halfrond maakt het indringen van koude stromingen mogelijk. Die vooral langs de kusten van Labrador loopt. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland.

Zwartkapstormvogel continentEn even eens oppervlaktetemperatuur veranderlijk van 8° tot 18° C naar gelang van het seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in her noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. En op de dezelfde manier de zeestroming van KuroShio in her noorden van de Grote Oceaan compenseren van het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakten.  Waar bij een algemene stroming rondom het Antarctische continent ontstaat. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton talloze soorten aan die er zich mee voeden.

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse.  En er even eens een klasse van loopvogels. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

Stormvogel is een oceaan vogel

stormvogel Hydrobates pelagicus

Stormvogel een kleine oceaan vogel die over de Atlantische oceaan trekt. Het gaat over kleine vogeltjes die broedt op rosten. Allereerst de indeling en kenmerken van de vogel en ook nog waar komen de vogels op zee. Maar ook de veld kenmerken en is het een trekvogel in de winter.

Taxonomische indeling stormvogel
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogel
Familie: Stormvogel
Soort: Hydrobates pelagicus
Geslacht: Stormvogel

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 1
 • Broedtijd van 38 tot 41 dagen
 • Mannetje en wijfje broeden)
 • Het jong kan vliegen na 8 à 10 weken
 • Lengte vogel is 15 cm
 • Het jong ontwikkelt zich langzaam en wordt zeer vet
 • Verspreiding over de noordoostelijke Atlantische Oceaan, westelijke Middellandse Zee
 • Milieu zijn oceanen

Waar komen de stormvogel

stormvogelDe stormvogels zijn echte zeevogels die maanden lang in volle zee leven. We vinden hen overal ter wereld zo als de Wilson-stormvogel in het zuidpoolgebied. Maar ook de Hornby-stormvogel in Chili die hier is afgebeelde. Eveneens de Engelse stormvogel die weer op IJsland maar ook in Engeland en zelfs langs enkele Middellandse zeekusten komt broeden.

De kleinste Europese zeevogel en een van de 3 soorten stormvogeltjes die op de Atlantische Oceaan leven. Het is een vogel die zich meer in de lucht thuis voelt dan op het water. Maar het is bekend dat hij in alle weersomstandigheden op het water kan landen of zelfs even zwemt.

Waar broed de stormvogel

stormvogel Hydrobates pelagicusHij komt alleen aan land in het broed seizoen. De legtijd stormvogel is in de maand juni. Als hij op afgelegen eilanden en kapen nestelt. De stormvogel is een fraai vogeltje om te zien dat ook onregelmatig vliegt op de manier van de vleermuizen. Hij broedt op de rotskusten en ook onder in een zelf gegraven holletje op de rots of in een rotsspleet.

Vaak betrekt hij een oud konijnenhol om in te broeden. De roep van de stormvogeltjes bij het nest ratelende en snorrende geluiden met aan het eind een abrupt tsjieka. De vogel zijn tijdens hun broedtijd tussen 22:30 en 03:30 uur het levendigst.

Eilanden en kolonies

Op sommige eilanden nestelt hij in kolonies om te broeden.  Tijdens de nestelperiode blijft de stormvogel overdag in zijn holletje. Hij komt pas ’s avonds laat te voorschijn om te gaan vissen. In  de winters trekken ze naar de Rode Zeeen de westkust van Afrika. Maar ook ten zuiden van hun broedgebied.

Het voedsel

Soms blijft hij zelfs twee of drie dagen weg hij verzamelt dan zoveel voedsel dat hij wat langer op het nest kan blijven. De stormvogel kan goed duiken en vangt voornamelijk kleine visjes en schaaldieren maar ook weekdieren. Op het vasteland voedt hij zich met insecten.  Maar eveneens volgt die graag schepen om zich met het overboord gegooide afval te voeden

De jongen

De ouders voeden hun jong elke nacht gedurende meer dan vier weken. Na deze voed periode is het jong dik en vet. De ouders laten hun kind dan achter en keren naar zee terug. De jonge stormvogel blijft nog drie of vier weken alleen in het nest zitten en terend op zijn vet. Tenslotte heeft hij al zijn veren en kan hij geheel alleen de gevaarlijke reis naar zee ondernemen.

Veldkenmerken

Stormvogeltje heeft roetkleurig verenkleed en zijn witte stuit lange vleugels. En eveneens een rechte staart. De vaal stormvogeltje is groter en bruiner met opvallend witte stuit en lichtgrijze band over de voorvleugel. En heeft gevorkte staart maar die dwaalt verder af. Eveneens zijn het mannetjes en de vrouwtjes hebben dezelfde kleur van de veren.

Familie Hydrohatidae Stormvogeltjes

Deze kleine zeevogeltjes komen op de meeste oceanen voor. En voornamelijk ten zuiden van de poolcirkel. Er zijn 20-21 soorten die in twee groepen zijn onder gebracht. Welke karakteristiek zijn voor respectievelijk van het noordelijk of zuidelijk halfrond. Hun verspreidingsgebieden overlappen elkaar in de tropen. De vogels van het noorden hebben korte poten maar ook een lange puntige
vleugels en een gevorkte staart. Ze zoeken voedsel door snel te duiken en laag vliegend het water af te schuimen. De zuidelijke vogels hebben lange en slanke poten maar ook korte af geronde vleugels en vierkant af gesneden staarten.

Vliegen

De vogels zijn speciaal geschikt vooral een bijzondere manier van voedsel zoeken. Waar bij ze met gespreide vleugels over het water lopen. Alle stormvogeltjes zijn klein en halen ten hoogste een lengte van circa 25 cm. Zij hebben zwarte of zwart met bruine veren met een witte stuit. Ze verspreiden eveneens een duidelijk muskusachtige geur.

Oceaan

stormvogel leefgebiedDe geslachten lijken op elkaar zo ook de jonge vogels zien er hetzelfde uit als de volwassen exemplaren. De meeste stormvogeltjes zijn vogels van diep water. Maar komen alleen aan land en in kustwateren omdat te broeden of na een storm. Die ze naar de kust blaast. Van enkele soorten is niet bekend of ze op zee landen. Ze duiken zelden in het water.

Het meeste opmerkelijke is dat langdurige paartrouw is regel bij de vogel. Als gevolg kan zijn van de gewoonte om elk jaar naar dezelfde nest plaats terug te keren. Zij vliegen uitsluitend in het donker naar het nest en van het nest. Als gevolg is stemgeluid ook belangrijker dan visueel contact bij de balts. Zij nestelen in spleten en holtes. De meeste soorten trekken na de broedtijd weg.

ZEEMILIEUS DIEPZEE GEBIEDEN

stormvogel continent

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere vis soorten. Zoals de zogeheten diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is eveneens volgens nauwkeurige natuurwetten verbreid op temperatuur. Die weer afhankelijk zijn van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  De verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna in de diepzee van vissoorten.

GEMATIGD-WARME ZEEËN

De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van temperatuur zo een  12′ tot 25° C. Zulks wordt eveneens veroorzaakt door inter penetratie van stromingen van het zeewater. Die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Die zo door het indringen water in de diepte van koude het water mekt. Omdat het water uit het noorden of het zouden komende waterlagen ontstaan.

Maar sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime.  Dat zo het koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraalformatie vormt  van zo 2400 km lang. Die op de aarde voorkomt. Uit de samen vloeing van de hoofd stromingen ontstaan uitgestrekte draai kolkzones van zeewater. De Sargassozee van oostelijk van Florida is beroemd om haar drijvende zee wiervelden

Koningspinguïn

koningspinguïn broedt het ei in een huid plooi boven de voeten uit

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 51 tot 53 dagen
 • Aantal eieren is 1
 • Gewicht van het ei is 300 tot 400 g
 • Het jong groeit maar heel langzaam
 • Hoogte 90 tot 95 cm
 • Duiken tot diepte 100 tot 300 meter
 • Voedsel pijlinktvis maar ook lantaarnvis

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Aptenodytes patagonica
Soort Koningspinguin

De  koningspinguïn is verwant aan andere pinguïns

KoningspinguinDe koningspinguïn is nauw verwant aan de keizerpinguïn en lijkt daar ook sterk op. Ze hebben dezelfde wijze van zich voort bewegen en houden de lange mes -vormige snavel op dezelfde wijze omhoog gericht. De koningspinguïn is wel iets kleiner dan de keizerpinguïn. Maar doet in waardigheid niet voor hem onder. Net als de andere leden van de pinguïn familie brengt ze op zee door. Maar ook de koningspinguïn het grootste gedeelte van zijn bestaan in zee door.

De zeeën van de pinguïns

Het meeste opmerkelijke is tamelijk ver van de kusten verwijderd. De vogel is volmaakt aan gepast aan een bestaan in en bij de zee. Op die  manier hoeft hij geen vast land te hebben.  Om die reden op het land te komen om te rusten.

Het voedsel

Hij kan tot op grote diepte duiken en jacht maken op inktvissen en andere koppotige weekdieren. Ook vooral  voedt hij zich wel met vissen. De ogen zijn volkomen aan gepast voor het zien onder water. Maar de oog lens is buiten gewoon krachtig.

Paring van de  koningspinguïn

Tijdens de lente aan de zuidpool heeft na een zeer lange paringsdans. Waar het paren plaats. De ouders nemen vervolgens bezit van een uitzonderlijk klein stukje grond. Dat ze dus  verwoed tegen indringers verdedigen.

Het nest en ei

Bovendien zijn het Nestelende kolonies koningspinguïns kunnen soms zeer indrukwekkend zijn. De vogel bouwt geen nest in de kolonie. Het wijfje legt haar ei zo maar op de rotsachtige grond. Ze neemt het vervolgens op en rolt het tussen haar van zwemvliezen voor zien voeten. Waar bij ze het in een diepe huid plooi boven de voeten verbergt. Het ei is zo uitstekend beschermd tegen de koude.

Het jong

Want de voeten van de koningspinguïn zijn rijkelijk voor zien van bloed vaten waar door het ei  niet afkoelen. Het wijfje broedt ongeveer twee weken op het ei. Waar na ze het ei aan het mannetje over draagt.  Op die manier de kolonie verlaat om in zee naar voedsel te gaan zoeken. En zo vooral weer wat op krachten te komen. Zo broeden de ouders afwisselend tot het jong eindelijk uit het ei komt.

Uiterlijke van de koningspinguïn

koningspinguin-kopHet meeste opmerkelijke is dat de koningspinguïn en de keizerspinguïns op elkaar lijken. De koningspinguïn lichter van gewicht maar ook kleiner van langt dan de keizerspinguïns. Van de pinguïns zijn nek en schouders zijn zilvergrijs van kleur. Op de rug veren zijn boven naar beneden donker blauw. De snavel van de pinguïn is roze van kleur maar op zijn borst geel oranje kleur .

KOUDE ZEEEN.

koningspinguin continentDe oppervlaktewateren van de pool zeeën bezitten een temperatuur die vooral om het vriespunt schommelt. De subpolaire gebieden zijn ijs vrije zeeën en bereiken 5° tot 8° C.  Maar het meeste opmerkelijke is dat het dringen met veranderlijke kracht van de zeeën.  Die zo dus met gematigde temperaturen binnen. Even eens ook al de om vang naar warmte stromingen waar door zijn geneutraliseerd worden.

Is vooral typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan wordt het zee water.  Bovendien bij de oost kust van de Verenigde Staten afgekoeld door
de koude stroming.  Het zee water die af zakt tussen Labrador en Groenland.
Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatierite warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië.  Bovendien in de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton.  Van daar dus ook de talloze soorten aan die er zich mee voeden. Maar ook de grote walvisachtigen mee voeden.

Weetjes over de pinguïns

De pinguïn is dus prima tegen de extreme zuidpool omstandigheden aangepast. Bovendien kan de pinguïn een snelheid halen in het zee water tot zo 12 kilometer per uur.  Als gevolg van meer dan 27 veren over elkaar per vier kante centimeter. Om zo warm te blijven tegen de koud.

Poolstreken het leefgebied

koningspinguin LeefgebiedDit zijn de meest barre leef milieus ter wereld. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook de pinguïns. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. Komt bijvoorbeeld vrij wel op elk Antarctisch eiland voor. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. Dat is het voedsel van de walvisachtigen.  Maar ook vooral van een groot aan tal vissen. Het meeste opmerkelijke is dat de Noordelijke ijs zee is veel armer aan voedsel. De pool wateren zijn minder koud. En meer bewoond dan men zich zou voor stellen.