Jan van gent

jan_van_gentMet zijn geweldige vleugels één van de indrukwekkendste zee vogels. De Jan van Gent gaat alleen maar het land op om te nestelen. En zijn jongen groot te brengen. Hij broedt aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar trekt in het koude jaar getijde naar de warme kust wateren. Van de subtropische en gematigde gebieden. om zo zomers weer naar de subpolaire streken terug te keren. Ze rusten tussen de golven als ze moe zijn. En komen zelden naar het land.

Jan van Gent veren

De ongeveer tien soorten lijken onderling erg veel op elkaar. Aan het begin van de ze eeuw werden de Jan van Genten. Op uitgebreide schaal af geslacht. Omdat er in de mode wereld toentertijd een grote vraag naar hun veren was. Toen de behoefte aan veren was afgenomen. Maar de jacht op deze vogels afnam. Konden sommige geheel uitgeroeide kolonies zich herstellen.

Jan van Gent kolonie

jan van gentDe Jan van Gent is een erg drukke vogel. Die in de broed tijd in kolonies nestelt. Jan van genten zijn erg sociale vogels. Die met duizenden dicht op een gepakt in kolonies op rotsen. Maar ook op kleine eilanden samen leven. Het is een soort waar van het aantal verloop in deze eeuw vrij goed bekend is. Omstreeks 1970 werd het totale aan tal op 200 000 paren geschat.

Pogingen om jan van genten in kleine groepjes te laten broeden hebben gefaald. Het zou dus kunnen zijn dat het sociale contact binnen. De kolonie een beslissende rol speelt in het broed succes. De vogels baltsen om de huwelijk banden te bevestigen. Dan wel te bestendigen de partner trouw kan hun hele leven duren. Elk paar bezet en verdedigt een klein broed territorium. De nesten liggen zo dicht bij een. Dat broedende vogels wanneer ze zich uit strekken. Zo elkaar kunnen aan raken.

Zo hele gemeenschap brengt bij het nestelen. Maar ook het voeden van de jongen een geweldig veel lawaai voort. De lucht die zij met z’n allen voort brengen. Is ook niet om te vol harden. De nesten zitten zo dicht op elkaar. Terwijl dat het onmogelijk is om door een kolonie te lopen zonder er op een aan tal te trappen.

Jan van Gent

De Jan van Gent voedt zich uitsluitend met vis. Die hij van af een hoogte van 25 tot 50 meter. Zo boven het water oppervlak na een duik vlucht vangt. Hij laat zich niet alleen vallen. Maar slaat nog een paar keer krachtig met zijn vleugels. Omdat zijn snelheid op te voeren. Vlak boven het water vouwt hij zijn vleugels op. Maar kan zo tot een diepte van 10 m komen. Veel ornithologen staan er verbaasd over. De forse snavel van de vogel. Omdat zijn schedel dak bestand is tegen deze voor vogels ongebruikelijke val.

Genten

jan_van_gent morus bassanusGenten zijn gestroomd lijn de vogels. Maar zijn zwaar gebouw de zee vogels. Zo wel met dikke nekken. Maar ook sterke poten en zwemvliezen. Is meer kust vogel dan een vogel van de oceanen. Is de jan van Gent een schitterende vogel in vlucht. Hij vliegt of zweeft enkele meters boven het water op zoek naar vis en inktvissen.

De speciaal aan gepaste schedel met van lucht voor zien van ruimten. Die voor de veer kracht zorgen. Omdat van het vangen veel van de eerste schok van deze hogeschool duiker op. Nog andere aan passingen vervolmaken zijn geschiktheid voor een bestaan op zee. Ten eerste heeft hij geen uitwendige neusgaten. De openingen worden door benige klepjes bedekt. Zo dat er geen zee water binnen kan dringen als de vogel duikt.

Snavel

jan_van_gent Sula bassana Morus bassanusDe basis van de boven snavel buigt naar buiten. Zo dat de genten toch kan ademen. Ten tweede bevinden zich boven zijn oog randen zout kliertjes. Die een geconcentreerde zout oplossing af scheiden. Die via de inwendige neus gaten in zijn bek terecht komt. Maar zo er dan uit lekt. Dit stelt de genten in staat zoute vis te eten. Maar ook zee water te drinken. Zo dat hij zonder grote hoe veel heden urine moet produceren om het zout te elimineren.

Ei

Het nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee. Met guano aan een gekit. Het enige ei dat gelegd is. Wordt zo wel door de beide ouders om beurten uit gebroed. Door het ei geheel met hun zwem vliezen te om geven. Wordt zo wel het gelijkmatig warm gehouden. Maar rolt het niet van de rotsen om laag. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt met uitgebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vet reserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt.

Kenmerken

jan van gent woongebiedDe Jan van Gent heeft maar een legsel per seizoen. Het broed tijd van het ei is 30 tot 43 dagen. Bovendien het de vogel een lengte van 84 tot 103 cm. De vleugel breedte is 1,50 tot 1,70 meter. Terwijl het jong komt naakt uit ei. Krijt dus de eerst dons na 6 a 8 dagen. De Jan van Gent is verspreiding over de noordelijke Atlantische Oceaan. Leef milieu langs de kust wateren. Een lange hals maar ook een puntige staart. En een sigaarvormig lichaam. Met zijn dolk vormingen snavel. En naar voren gerichte ogen (binoculair zicht) is hij een dodelijke onder water jager.

Jonge Jan van Genten zijn donker. En sterk wit gespikkeld of bruin zwart. En wit gevlekt dat is afhankelijk van leeftijd. De hoeveelheid wit op de vleugels neemt toe tot dat het zwarte. En witte kleed van de volwassen vogel is bereikt is. De lange vleugels van de Jan van Gent met een span wijdte van 1,70 meter. Zijn uitmuntend geschikt om te zeilen. Wat energie bespaart.

VELDKENMERKEN

De wit verenkleed met op vallend zwarte vleugelpunten. Eveneens de lange wigvormige staart. Een lichtblauwe snavel. En een gelige kop in de winter bleker. De geslachten zijn gelijk

Jan van Gent Sulidae familie

jan van gent leef continentDe familie Sulidae van Jan van genten. De soorten in deze familie zijn in twee afzonderlijke groepen onder gebracht. De 6 rots pelikanen en de Engels boobies. Maar ook de jan van genten. Ze komen op alle oceanen voor. De rots pelikanen in de tropische en subtropische gebieden. En de jan van genten voor namelijk in de gematigde zones. Het zijn indruk wekken de vogels die met stoot duiken in het water hun prooi bemachtigen.

De meeste soorten hebben een stevig gebouwd lichaam. Heeft lange puntige vleugels. En hebben korte poten. Maar in het algemeen zien beide geslachten er eender uit. Bij enkele soorten is er verschil in de kleur van snavel en poten. Eerste jaars vogels zijn donker bruin. Maar worden in hun volgende levens jaren steeds lichter tot ze. Na circa 4 jaar het volwassen kleed krijgen.

Bruine Gent

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen
bruine gentDe Rots pelikanen zijn blijk baar aan hun volksnaam boobies dom koppen. Is gekomen door dat ze zo dwaas zijn dat ze zee lui rustig laten naderen. Zo dat dezen hen kunnen doden voor voedsel. Even als de gewone genten stoot duiken rots pelikanen op vis en inktvissen. Ze zijn echter gespecialiseerd in het zoeken van voedsel in on diep water. Ook vangen ze vliegen de vissen. De bruine Gent blijft dichter onder de kust dan de jan van Gent. Hij broedt op kliffen. Maar op rotsen of zelfs op stranden. En ook koraal riffen. Het wijfje legt 1-2 eieren. Zo wel in een kuil op de grond of tussen rotsen. Ook het mannetje helpt bij het broeden. Maar ook bij het voeren.

Bruine Gent

De Bruine Gent is een soort die het voor de wind gaat. Omdat hij pas na vijf jaar geslacht rijp is. Dan moet zijn succes verbazing wekkend worden genoemd. Mogelijke oor zaken van dit succes zijn de toe name van de hoeveelheid vis afval van trawlers. Maar het feit is dat het vangen van jonge vogels voor menselijke consumptie vrij wel verleden tijd is.

Bruine Gent nest

bruine gent Sula leucogasterHet nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee water. En met guano aan een gekit nest. Maar beide ouders broeden op het ei. Waar bij ze het ei met hun poten bedekken aan gezien een broed plek ontbreekt. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt ook met uit gebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt. Is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vetreserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt. Hun tropische de boobies verlaten het nest reeds na 12 weken. Maar zij blijven dan nog enkele maanden bij de ouders die hen leren vissen. De kolonies die op verlaten kleine rots eilandjes voor de kust liggen. Zijn vaak zeer groot bij Boreray voor de Outer Hebrides Schotland. Om vat meer dan 70 000 paar. Als de jongen wat groter zijn. Dan verbruikt zo’n kolonie dagelijks meer dan 100 ton vis. De eerstejaars van de bruine Genten trekken het verst weg. Tot in West Afrikaanse wateren. Even eens onvolwassen en de bij na vol wassen vogels. Die gaan dus over winteren in de Middellandse Zee. Maar ook bij de Golf van Biskaje. Zelfs de volwassen vogels verspreiden zich buiten het broed seizoen in de wateren rond het broed gebied.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levens voor waarde voor kust vogels. Daar de vloed regel matig. Een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. De Steenlopers zoeken naar insecten in aan gespoeld zeewier. Maar even eens de meeuwen zijn aaseters. Maar ook zij het strand jutters. De sterns daarentegen die vangen visjes dicht onder het water oppervlak. Maar ook eidereenden eten mossels van de zee bodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Door olie en ook plastic. Maar even eens door de over bevissing van de Noord zee. Maar de schelp dier visserij op de Waddenzee.

ZEEVOGELS NESTELEND IN BESTAANDE KOLONIES

Maar zee vogels kunnen grof weg in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep. Zo als de albatrossen. Die spendeert de meeste tijd in de lucht. Maar ook in de zee duikend naar voedsel. Terwijl de twee de groep groten deels in direct contact leeft met de zee. In beide gevallen komen de vogels massaal bij een tijdens het broed seizoen. Zeker de Jan van genten nestelen in enorme kolonies op rots wanden. Bij de Bird Rock in de Golf van St. Lawrence in Canada bijvoorbeeld.

Broed plaats

Het was de broed plaats voor 150.000 jan van genten paren in 1883. Toen echter rond 1869 een vuur toren verbouwd was. Die doodden vissers in grote aan tallen vogels tijdens het broed seizoen. Maar binnen 30 jaar was de kolonie vrij wel helemaal uit gemoord. Sinds dien zijn ze beschermd. Is vooral het aan tal vogels weer gestegen. Jan van genten zoeken elk jaar dezelfde broed plaats op. Ze brengen elke keer zeewier en ander materiaal mee uit zee. De hen legt slechts één ei. Maar in plaats van het uit te broeden met haar lijf. Maar gebruikt ze haar poten. De ouders nemen om beurten die taak op zich .En na zes weken komt het ei uit. Na het uit komen is het vogeltje naakt. En hulpeloos. Maar het krijgt al gauw een tooi van wit dons. De ouders duiken de op vis. Soms 27 meter diep in zee. Maar slikken hun vangst onder water in. Voor dat ze naar het nest terug keren voor het jong door op geven te voeden. De grote kolonie zee vogels zijn zeer kwets baar. Vooral de vis waar mee zich te voeden in mindere mate aanwezig is. De Jan van genten vliegen uit. Als ze ongeveer drie maanden oud zijn. Tegen die tijd worden ze plotseling door hun ouders verlaten. Maar vliegen ze weg van de richel. Waar de eerste paar weken brengen ze door op zee. Omdat hun vleugel spieren helemaal ontwikkel zijn. Daar door slikken hun ontwikkeld zijn. Na dat ze hun lichaam vet verbruikt. Vooral de vangst onder water in voor dat ze naar het nest terug gaan. Dan beginnen de jongen naar voedsel te duiken Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelicaniformes
Familie: Sulidae
Geslacht: Sulo leucogaster
Soort: Bruine Gent

Kenmerken

De albatrossen nestelen bij voor keur op eilanden. Even als jan van genten broeden deze vogels in kolonies. Paren hebben één jong. De jan van genten nestelen op ontoegankelijke plekken. Zo als rotswanden. Bijvoorbeeld zijn daar door veilig voor de meeste vijanden. Bovendien komt over bevolking komt voor. Een Jan van Gent met jong op Vogel eiland buiten de kust van Zuid-Afrika. Grote groepen jan van genten nestelen bij voor keur op eilanden. Zo wel negen soorten zijn bekend. Ze leven op alle zeeën ter wereld. Even eens maken ze veel lawaai. Een laysan albatros voedt zijn jong. Veel zeevogels planten zich traag voort. En albatrossen broeden niet eerder dan ze vier jaar oud zijn. Door gaans blijven de paren voor het leven bij elkaar. De vogels vliegen meestal boven zee. Het albatros mannetje keert het eerst terug naar de broed plaats. Soms bestaat de kolonie uit duizenden vogels. Een jonge laysan albatros op Midway Atoll. De eiland in de Stille Oceaan ten noordwesten van Hawaii. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een lucht basis. Maar in de buurt nestelende albatrossen vormden een serieus gevaar voor de piloten bij het stijgen en landen. De vogel botsing. Een botsing in de lucht tussen een vliegtuig en een vogel. Kan zo fatale gevolgen hebben. De laysan albatros jong drijft in zee. En het oefent zich in het vliegen. Het moet zijn vleugel spieren ontwikkelen. Vooral dat het behendig kan zweven. Even eens over de golven kan scheren. De albatros en andere zeevogels staan voor een steeds onzekerder toekomst. Vooral de bedreigd door vervuiling. Maar ook over bevissing van de zeeën.

Leef gebied bruine Gent

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedZe leven op rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding. En het steeds Afwisselend onder spoelen van zee water. Die conditioneert de aan passing van de soort vogel. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. Maar ook de branding in werken en tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Continent gematigd koude zeeën

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedDeze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aan gevoerd water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijs bergen af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Die ook warme stromingen zo als de Golfstroom. In het noordelijk deel de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool water. Zeker in het zuidelijk half rond wordt de koud water. Die grens aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Keerkringvogel

Keerkringvogel_Phaethon rubricaudaDe keerkringvogel is een van de meest opmerkelijke zeevogels. Terwijl de keerkringvogel zo bekend om zijn lange staart veren. Maar Eigenlijk bestaan er drie verschillende soorten. Die kunnen we bovendien onder scheiden door de kleur van de snavel. Maar ook van de staart veren. Deze pagina toont ons een foto van de rood bek keerkringvogel. Die dus ongetwijfeld de mooiste is. Zijn buiten gewoon lange staart geeft deze vogel een heel bijzonder aan zien. Maar trekt ook altijd de aan dacht van de vogel lief hebber. Het is onmogelijk een keerkringvogel te verwarren met een andere vogel soort

Keerkringvogel

Alle keerkringvogels zijn bewoners van de tropische zeeën. En ook bezoeken nooit onze gematigde streken. Zij vallen op door hun snelle vlucht. Die aan de duiven doet denken. De keerkringvogels brengen meer tijd in de lucht door. Dan de meeste van hun familie leden.

Keerkringvogel Familie

KeerkringvogelMaar behalve dan misschien de fregatvogels. Zij zijn familie van de aalscholvers. Terwijl de pelikanen en ook de Jan-van-gent. Maar lijken meer op de sternen en ook de stormvogels. Met wie zij echter niet verwant zijn. De familie Phaethontidae van de Keerkringvogels. Dit zijn sierlijke witte zeevogels. Die dus gemakkelijk te herkennen zijn aan hun beide verlengde middelste staart pennen. De 3 soorten die de familie rijk is. Die komen in de tropische oceanen voor. Waar ze ver in zee vliegen. Terwijl ze op eilanden broeden. Het zijn matige zwemmers. Ze staan gewoonlijk te bidden. Maar ook duiken dan in het water om de prooi te pakken. eveneens is en ook inktvis en schaal dieren. Die vormen het hoofd bestand deel van hun voedsel. Opmerkelijk van de Mannetjes en wijfjes zijn niet te onder scheiden.

Jongen keerkringvogel

Terwijl buiten de paar tijd blijft de keerkringvogel altijd ver van de kust. Vooral in volle zee. Hij zet zich echter zelden op de water spiegel. Maar het is een slecht zwemmer. Hij is niet sociaal voelend. Bovendien leeft het liefst in paren of geheel alleen. Wanneer de paar tijd aan breekt.

Nest

Dan trekken de keerkringvogels naar de kust om er te nestelen. Op de grond zijn zij erg on handig van wegen hun korte poten. zij slepen zich moeizaam voort. Daar door vermijden overigens lange wandelingen over de grond. Zij nestelen op de rots wanden. Ook wel op de steile hellingen van de kleine oceaan eilanden. Het nest bestaat uit een kuiltje zonder enige versiering.

Kenmerken vogel

De broed tijd is dus van de vogel is 6 weken. Bovendien legt die maar een ei per seizoen. als de vogel volwassen is heeft een lengte van 10 cm tot 1 meter. Het jong verlaat het nest na 2 maanden.

Taxonomische indeling

stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelecaniformes
Familie: Phaethontidae
geslacht: Phaeton aethereus
soort: roodbekkeerkringvogel

Continent waar de vogel leeft

Keerkringvogel_Phaethon rubricauda_continentDe warme zeeën. Van daar dus opper vlakte wateren. Waar van de temperatuur om de 20 graden schommelt. In deze equatoriale en tropische gordel ontstaan bijzonder krachtige atmosferische verschijnselen. Vooral passaat winden en ook tyfoons. Maar ook wervel stormen en dergelijke. Er komen overvloedig koraal riffen voor langs de kusten. En ook rond om de eilanden. Over al waar de diepte daar toe gering genoeg is. De fauna al daar in het zee water. Namelijk vissen en schaal en ook week dieren. Maar ook de zee wormen en koralen. Die vertoont buiten gewone variaties in vorm en kleur.

Leefgebied rotsachtige kusten

Keerkringvogel_Phaethon rubricauda_leefgebiedDe fauna op rotsachtige kusten verschilt. Vooral met die van de vlakke zeeoevers. De kracht van de branding. En ook steeds Afwisselend onder spoelen zee water. Even eens conditioneert de aan passing van de soorten. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. En de branding in werken. En tal rijke vissen wonen in onder water holten.


ROODSTAARTKEERKRINGVOGEL

Roodstaaetkeerkringvogel Phaethon rubricauda behoord tot de familie Phaethontidae Keerkringvogels. Het zijn allemaal zeevogels. Van gemiddelde tot buiten gewone grootte. Ze hebben zwem vliezen. Maar ook bewonen zo wel zout als zoet water milieus. Eveneens het verspreiding gebied is de Indische en Grote Oceaan. Bovendien heeft deze vogel staart lengte van 41 cm tot 51 cm.

Roodstaartkeerkringvogel

Deze vogel is met zijn donker rode staart pennen een zeer op vallen de verschijning. In het broed seizoen krijgt zijn veren kleed een rossige gloed. De Keerkringvogels bewegen zich moeizaam op het land. Dus nestelen zij het liefst op richels ook wel op kliffen. Waar ze gemakkelijk van af kunnen vliegen. Hoe wel ze op zee gewoonlijk solitair zijn. Bovendien zijn ze tal rijk op de broed plaatsen. Maar vechten om nest plaatsen en ook voor de wijfjes. Ze maken geen echt nest. Maar leggen hun ene ei gewoon op de grond. Circa 42 dagen lang bebroeden beide ouders het ei. Bovendien voeren ze het jong tot dat dit 12 tot 15 weken oud is. En ten slotte verlaten het nest dan.

Keerkringvogels ( Phaëthontidae)

De drie soorten keerkringvogels leggen enorme afstanden af boven de tropische en ook subtropische oceanen. Buiten het broed seizoen zwerven ze alleen. En ook wel in paren rond. Ze vliegen met korte vleugel slagen. En duiken van uit de lucht in zee. Omdat visjes en ook pijlinktvissen te bemachtigen.

Het veren pakje is groten deels wit. De verlengde middelste staart pennen zijn vaak langer dan het gehele lichaam. De poten zijn kort en staan ver naar achteren geplaatst. Het broeden geschiedt in holten van steile klippen. Van waar de vogels gemakkelijk weg kunnen vliegen. Er wordt flink gevochten als het gaat om het bemachtigen van een nest plaats. Er wordt één ei gelegd.

Dat door beide partners in perioden van twee tot vijf dagen afwisselend wordt bebroed. De gehele broed tijd bedraagt ongeveer zes weken. De jongen zijn bij de geboorte bedekt met dons. En verlaten het nest na 14 weken. Vaak worden de nest jongen in de steek gelaten als ze nog klein zijn. Maar worden dan niet zelden gedood. Bovendien op gegeten door andere keerkringvogels.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen. Die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en ook platworm. Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien. Zo als de sponsen en ook kwallen zeesterren koralen

Deze vogels soorten hebben enorme borstspieren die nodig zijn om de vleugels te bewegen en de weerstand van de lucht te over winnen. De hoge stof wisseling die de vogels hebben. Die samen hangt met de spier kracht welke nodig is bij het vliegen. Maar er zijn ook niet vliegende vogels.Terwijl er ook loopvogels zijn. De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes. Die zelfs in staat zijn zich zelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnen in één enkele cel van het dier. Even een bij de plankton en ook klokdiertjes en stenor.

De grote op aarde ecosystemen vormen samen het leef milieu op aarde. Bovendien bestaat het uit netwerk van oceanen en Woestijnen. Maar ook gebergten en ook poolgebied en zeker de bossen. Die hebben een onderlinge relaties van leven en ook organismen voor komen. Dat vooral het ecosystemen van de aarde is.

Parelduiker zijn uitstekende zwemmers

Parelduiker zijn ook goede vliegers, Maar het gebrekkige voortbeweging op het land komen ze moeilijk vooruit. In het water zijn goede zwemmers. De Latijnse naam is is GAVIA ARCTICA. De  vogel heeft een lengte van 58- 73 cm.

Een van de Parelduiker is er eens waar genomen dat hij over een afstand van meer dan 400 meter onder water zwom voordat hij weer boven kwam om te ademen. Hij is dus een goede zwemmer. Op het land beweegt hij zich onbeholpen voort. Parelduikers komen trouwens maar zelden op het land.

Het nest parelduiker

parelduiker vogels soortDe parelduiker komt alleen om een nest te maken en hun eieren uit te broeden. Het nest is dan enkele meters van de oever van een groot meer verwijderd. De dichtstbijzijnde broedplaats is in Schotland, waar ze overigens vrij schaars zijn. Voorts broeden ze in Scandinavië en Rusland. de parelduiker laten tijdens het broedseizoen een diep, blaffend ‘kwouw’ horen. Vóór de paarvorming jagen mannetje en vrouwtje elkaar achterna over het water. Het vrouwtje duikelt soms kopje als ze zich door het mannetje achterna laat zwemmen.

NEST

Het is geen echt nest, de eieren worden op de grond of op war warerplanren gelegd. Legtijd mei-juni en leggen dan 2 eieren die  worden 28 dagen bebroed. Dejongen worden door beide ouders verzorgd. Verlaten het nest kort na het uitkomen het nest. ze kunnen vliegen na 9 weken.

Ze lijken ook op een…

Ze lijken oppervlakkig wel wat op aalscholvers, maar aan hun manier van zwemmen kunnen ze worden gedetermineerd als een duiker houdt zijn kop recht vooruit, in plaats van hem onder een hoek van 45° omhoog te steken, zoals aalscholvers.

Wintergasten of zomergasten

Het zijn hier schaarse wintergasten aan de kust. Ze zijn in winterkleed moeilijk te onderscheiden van de roodkeelduikers. Schaarse doortrekker en wintergast van half oktober tot in mei die langs de kust en in het binnenland komen. Trekvogel; de parelduiker overwintert hoofdzakelijk op kustzeeën juist ten zuiden van het broedgebied.

Veldenmerken van de parelduiker

parelduiker-Gavia arcticaDe parelduiker is donkerder en heeft een grotere en rechte snavel, terwijl die van de roodkeelduiker iets opgewipt is. In de vlucht, die snel en rechtlijnig is. ‘In de s zomers zwarte keel en gestreepte hals; ’s winters wit. In de s winters van roodkeelduiker te onderscheiden door rechte, zwaardere snavel en donkere rug geslachten gelijk. Het winterkleed van de parelduiker is van boven donkergrij s en heeft een witte onderkant.

VOEDSEL

De parelduiker voedt zich merforel, baars, voom, haring, spiering krab, sreurgamaal, mossels.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levensvoorwaarde voor kustvogels. Daar  waar de vloed regelmatig een nieuwe voorraad voedsel uit de onuitputtelijke zee aanvoert. Steenlopers zoeken insekten in aangespoeld zeewier. Maar meeuwen zijn aaseters en strandjutters. De sterns vangen visjes dicht onder het wateroppervlak en eidereenden eten mossels van de zeebodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Zoals  door olie en plastic in het zeewater. Maar eveneens door de overbevissing van de Noordzee en de schelpdiervisserij op de Waddenzee.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Zwarthalsfuut zijn watervogels

zwarthalsfuut

Zwarthalsfuut deze soort nestelt in grote groepen bij in een nestelgebied. En voor de rest halen aan hoe de zwarthalsfuut zijn nest bouw. Maar ook over de jongen hoe die groot worden. En eveneens bijvoorbeeld in wel werelddeel het vogel wordt aangetroffen en waar het dier winter door brengt. Hoe lang is de broedtijd en wel kleur heeft de eieren. En voor de rest wat eten de vogel en ook de kenmerken.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podicepa nigricollis
Geslacht: zwarthalsfuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  20 tot 23 dagen
 • Afmetingen is van 43 x 30 mm
 • Lengte is 30 cm
 • Aantal eieren 4 tot 6 stuks
 • Volwassen gewicht 350 g
 • Vleugelwijdte is 55 cm

Het nest van de zwarthalsfuut

Futen komen in het grootste gedeelte van de wereld voor. Maar behalve in de pool gebieden. Opvallend is dat deze vogels een dichter veren pak hebben dan andere vogels. Sommige futen nestelen in grote afzondering en verdedigen hun nestelgebied tegen alle mogelijke indringers. De zwarthalsfuut daarentegen nestelt in grote groepen bijeen.

De eieren in het nest

zwarthalsfuutOnder gunstige omstandigheden komen soms wel tien tallen futen paren bij een om  dus grote kolonies te vormen. Het nest bestaat meestal uit een grote hoop drijvende water planten. De eieren worden daar in gelegd en veranderen langzaam van kleur. Terwijl naar mate de broed tijd vordert verandert de kleur van de eieren. Omdat ze voortdurend in aanraking zijn met de in rottende staat verkerende planten en bladeren. De eieren zijn wit in het begin en nemen langzaam een bruine maar ook een  roodachtige kleur aan.

De jongen vogels

De jongen hebben de gewoonte om zich te verbergen tussen de rug veren van de ouders. Die de jongen zo tijdens de eerste dagen van hun leven op het water mee nemen. Ze voeden de jongen met insecten.

Het voedsel

De volwassen dieren eten verder schaal en weekdieren. Maar in de winter bestaat hun voedsel hoofd zakelijk uit kleine visjes.Die dus in scholen voor komen de visjes. Die ze met opvallende handigheid uit het water opduiken.

In Europa komt deze soort tijdens de winter niet veelvuldig voor. Maar meestal worden ze in het midden of het zuiden van dit werelddeel aangetroffen. De in Noord-Amerika voor komen de soorten trekken naar Brits Colombia. Die vooral  verspreiden zich over het noorden van Zuid-Amerika om daar de winter door te brengen.

Moerassen waar zwarthalsfuut voor komt

zwarthalsfuut continentMoerassen of poelen zijn overgangsmilieus die tegelijk aquatlele en aard milieus zijn. De met water door drenkte bodem bevordert er de groei van een flora van zeer bijzondere aard. Er bestaan op onze aarde nog grote moerasgebieden zoals de bekende Everglades in Florida. Of de Sundarbans in de delta van de Ganges. De moeilijke toegang tot moerassen bevordert er het overleven van een fauna met bijzonder veel soorten dieren.

HOLARCTISCH GEBIED

zwarthalsfuut leefgebiedDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika en Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika. Als mede geheel gematigd Azië maar ook inclusief het noorden van China en Japan. Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen dragordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Namelijk het
eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Roodborstduiker bewoners van zoetwaterplassen

roodborstduiker Podiceps griseigena

Roodborstduiker is een klagend gezang. De roodborstduiker iets kleiner dan de kuifduiker. Herkent men aan zijn rossige befje en zijn grijze wangen. Zijn silhouet is wat zwaarder als zijn hals is  dikker. In Europa vinden we de roodborstduiker alleen in de laagvlakten. Nooit hoger dan 400 meter. Op sommige plaatsen is hij talrijker dan zijn grote neef bijvoorbeeld in Lausitz. Terwijl de kuifduiker grote en vrije watervlakten nodig heeft.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps griseigena
Geslacht: Roodborstduiker

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  is  22 tot 23 dagen
 • Aantal eieren zijn 4 of 5
 • Volwassen lengte 42 cm
 • Duikduur  30 sec onder water
 • Volwassen gewicht 700 g
 • tot meer dan 1 minuut onder water
 • Afmetingen  vogel 50 x 34 mm
 • Vleugelwijdte van de is 70 cm
 • Bereikte diepte onder water  Max.  10 m

Het bouwen van een nest

roodborstduiker zijn bewoners van zoetwaterplassenMaar stelt de roodborstduiker  voelt zich tevreden met vennen.  Maar goed gevuld met allerlei moeras planten langs de oppervlakte maar ook  langs de oever. Deze vennen kunnen zo wel in  het open veld als in een bos liggen. Het nest bevindt zich vaak naast dat van de meerkoe. De wilde eend of in de buurt van een kolonie kokmeeuwen. De roodborstduiker houdt van grote vennen van minstens twee hectare. De bouw van het nest duurt vier tot acht dagen. Het is een drijvend bosje water planten dat slechts 7 tot 10 cm boven de oppervlakte uitsteekt. En is het nest gemiddeld 40 cm breed is. Het is aan de vaste water planten bevestigd  de lisdodden en de schaafstro.

Mannetje en wijfje lossen elkaar af bij het broeden. De eerste dagen zitten de jongen op de rug van de ouders. Daar na leren ze zwemmen en acht of tien weken later worden ze zelfstandig. De roodborstduiker is dag en nacht actief.

Het voedsel van de Roodborstduiker

Meestal duikt roodborstduikerhij om wat voedsel te bemachtigen. Dit bestaat ’s zomers uit insecten en weekdieren maar ook  schaaldieren en amfibieën. daar door slechts weinig vissen eet. Maar in de winters is dit anders dan komt de rood borst duiker langs de oever leven. En voedt hij zicht met grondels. Zo als stekelbaarsjes van hoogstens 15 cm lang maar ook  garnalen.

STIL STAANDE WATEREN leefgebied.

roodborstduiker leefgebiedHet oppervlakte water van plassen maar die ook van vijvers. Maar ook van andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Daar door geen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties zo als drijvende waterplanten als bedekking. Die vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aan tal insecten. Maar ook vooral kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus. Bovendien meer en meer door droog leggingswerken bedreigd.

HOLARCTISCH continenten  gebied

roodborstduiker continentDeze uit gestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook  Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Rusland. Als volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpool cirkel loopt. Die bovendien namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool. Deze kunnen zich gemakkelijk over aan zienlijke afstanden verplaatsen. En op dezelfde manier zo nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied. Als gevolg van even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

ORDE PODICIPEDIFORMES

Familie van de Podicipedidae of wel Futen. De watervogel soorten  van deze watervogels met hun satijnachtige veren komen over de hele wereld voor. Sommige soorten hebben een zeer groot verspreidingsgebied.

De watervogel

roodborstduiker verenDe meeste watervogels hebben meestal zwemvliezen en de poten staan ver naar achteren. Om zo snel door het water te zwemmen maar ook onder het water te duiken en zwemmen. Op het land of aan de waterkant ziet de loop er onhandig uit. Het hele lichaam waggelen als ze lopen aan de kant van het water. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven bij het water maar ook op het water. En ze worden maar zelden ergens anders waar genomen de watervogels.

De watervogel is een trekkende vogelsoort die zijn afhankelijk graslanden en van draslanden. Maar ze broeden allemaal in langs de kant van zoet water.  Waar ze gewoonlijk een nest maken van drijvende en rottende planten resten. Andere soorten eten op de bodem levende weekdieren zijn kleiner en gedrongen en bezitten korte en stompe snavels. De jongen hebben een gestreepte kop en nek.

Watervogel herkennen

Succes bij watervogels is het identificeren van vogels is niet alleen een kwestie van voort duren de opmerkzaamheid. Maar ook van een bepaalde techniekdie gemakkelijk aan geleerd kan worden. De belangrijkste punten waar op gelet moet worden zijn de grootte vorm van de snavel. En ook  de lengte van de poten van de vogel. Maar ook het algemene kleur van het verenkleed. Het meeste opmerkelijke is in bijzondere veld kenmerken en ook gedrag daar in. En ook het geluid zoals de zang en speciale roep je waar en wanneer de vogel gezien werd. Veel vogels
komen slechts in één speciale biotoop voor.

Familie

Ook zijn de familietrekken van de vogels herkennen. Zo als de vogel te identificeren om te  proberen na te gaan tot welke familie de vogel behoort . De vogel families vormen een natuurlijke eenheid van nauw verwante soorten met een aantal gemeen schappelijke kenmerken. Op die manier als bij de Futen zijn echte watervogel. Die slecht vliegen en lopen maar uitstekend kunnen zwemmen en duiken. Ze hebben puntige snavels de poten hebben geen zwemvliezen. maar lobben om elke teen. Alle soorten bouwen grote drijvende nesten.

Vliegbeeld

roodborstduiker vliegbeeldOm vogels te leren kennen is het daarom nuttig ook de voornaamste kenmerkente wete n die in de vlucht te zien zijn. Meestal spreekt men van het vliegbeeld alsmen de totaal indruk van de vliegende vogel bedoelt. Hieronder valt dus de bouw va n de vogel. Is hij bijvoorbeeld heel klein en dik als kenmerk. Of is de vogel groot en plomp in de lucht. Heeft de vogel lange smalle of lange brede vleugels.

Of ook korte afgeronde vleugels? Heeft hij een lange hals of valt de kop nauwelijks op in de vlucht is te zien. Is de snavel opvallend lang of dik? Ook de vorm van de staart kan het vliegbeeld zó karakteristiek maken dat de determinatie weinig moeilijkheden oplevert. Zoals bijvoorbeeld de diep gevorkte staart van de vogel de gevorkte staart van de wouwen. Of de verlengde middelste staartpennen van de jagers. Behalve door de bouw wordt het vliegbeeld vaak bepaald door een contrasterend patroon van het verenkleed.

Veren kleed van de roodborstduiker

De roodborstduiker in winterkleed heeft van dichtbij gezien wit gespikkelde bovendelen en een opvallende witte keel. roodborstduiker in winterkleed winterdag. Op een sombere dag kunnen de bovendelen erg donker lijken. Roodborst duiker in winterkleed is aan onderzijde van de vleugels zijn witte onder vleugels. De rode keelvlek van de roodborstduiker is alleen te zien in het prachtkleed dat de vogel tussen maart en september draagt.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Rotsspringer

Rotsspringer is een beweeglijke kleine pinguïn

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 5 weken
 • Aantal eieren is 1
 • Volwassen lengte 60 cm
 • Vleugel lengte is 16 tot 18 cm
 • Gewicht van de pinguïn is 2 tot 5 kg

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Eudyptes crestatus
Soort Rotsspringer

De soorten pinguïns

rotsspringer pinguin vogels soortDe rotsspringer en de  geelkuifpinguin is een van de kleinste pinguïn soorten. Hij leeft in de koude streken van de zuidelijke zeeën. Maar zijn geografisch woon gebied omvat ook de uiterste punten van Afrika en Zuid-Amerika.  Maar hoe oud kan een rotsspringer pinguïn worden. Waarschijnlijke in het wild 15 jaar oud worden. Maar in gevangenschap kan de pinguïn zo 30 jaar oud worden.

Het loopje van de rotsspringer

Zijn naam dankt hij aan zijn vreemde manier van lopen. Hij springt namelijk met twee poten tegelijk voor uit. Niets is komischer dan zo’n troepje pinguïns een partij zak lopen te zien uit voeren. Terwijl hij met een doodernstige snuit het water in duik. Ook probeert deze rotsspringer wel eens enkele stappen te doen. Hij tilt dan zijn poot zeer hoog op en dreigt op elk moment zijn even wicht te verliezen.

De pinguïns herkennen

Bij de rotsspringer zijn mannetje en wijfje precies gelijk. We kunnen alleen het geslacht herkennen aan de lengte van de snavel. Maar dit verschil blijft toch altijd betrekkelijk. De rotsspringer heeft zijn naam vooral te danken aan dat die rots naar rots springt. Maar het meeste opmerkelijke is om op klippen maar ook klimmen. Maar de pinguïn is vooral opvliegende maar ook luidruchtige daar door  durven andere pinguïns niet te storen.

Voedsel

De rotsspringer is een echte pinguïn en brengt dan ook het grootste deel van zijn leven in volle zee door. Hij verblijft in de sub antarctische zeeën en leeft hier van kleine visjes. Hij duikt handig en achter volgt zijn slachtoffers onder water. Altijd met het zelf de succes. Maar wat eten pinguïns zo al. De rotsspringer eten vooral krill maar soms vis en ook pijlinktvis.

Broeden

Het broeden begin in november. In het begin van het nestel seizoen arriveren de mannetjes. Vóór de wijfjes in het broed gebied. En maken zij de nesten klaar.  Maar dit zijn eenvoudige kuiltjes in de bodem. Om geven door enkele keistenen op de bodem. Terwijl ze 2 eieren leggen. Maar het meeste opmerkelijke is dat het een ei kleiner is dan het tweede ei. Het uit broeden van het ei is 33 dagen. Vooral de eerste dagen blijven beide pinguïns bij het ei.

Na tien dagen gaat het mannetje dus naar zee om voedsel te zoeken. Het zelfde  doet het vrouwtje na tien dagen naar zee gaan om voedsel te zoeken. Terwijl het mannetje bij het ei blijft tot dat het ei kuiken is geboren. Maar houdt het zo 25 dagen vol. Dat dus moeder terug is met voedsel. En op de zelf de manier gaat het mannetje op zoek naar voedsel.

Jacht

Vroeger maakte men een intensieve jacht op de rotsspringer voor de olie die hij bevat. Wanneer deze vogels op hun broedeiland arriveerden. Op die manier vond hier een verschrikkelijke slachting plaats. Er werden per jaar enkele miljoenen van deze pinguïns gedood.

Uiterlijke

Terwijl het de kleinste pinguïn is de rotsspringer van antarctische pinguïns. De snavel van rotsspringer van canoniek kleurige maar ook kenmerkend snavel. Het meeste opmerkelijke is de rode ogen maar ook de gele wenkbrauwen. De kuif heeft ook een vorm die op  vallend is. Terwijl ze een dunne streep hebben die net achter de snavel begint. Maar die loopt door naar achteren die is dus geel van kleur.

Koude zeeën

rotsspringer pinguin Continent AntarcticaKomen voor op Continent Antarctica. De Rotsspringer komt op elke sub Antarctisch eiland zo als op de Falklandeilanden. De oppervlakte wateren van de pool zeeën bezitten vooral een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De sub polaire gebieden ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C. Terwijl het dringen met veranderlijke kracht van de koude zeeën met gematigde temperaturen binnen stromen. Al naar de om vang van de warme stromingen waar door ze geneutraliseerd worden het zee water.

Is bovendien een typisch bijvoorbeeld in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar wordt de oostkust van de Verenigde Staten af gekoeld. Zo door de koude stroming die af zakt tussen Labrador en Groenland in. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton talloze  vis soorten aan.  Die dus  zich mee voeden. Waar onder ook de grote walvisachtigen.

Poolstreken

rotsspringer pinguin Continent AntarcticaDit zijn de meest vooral de barre milieus ter wereld. Waar leven de pinguïns rond om de continent Antarctica. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook pinguïns. Enkele vogels waar onder ook de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. het voedsel van de walvisachtigen en van een groot aantal vissen. De Noordelijke ijs zee is veel armer zee water. Pool wateren zijn minder koud en meer bewoond dan men zich zou voorstellen.

Voetenwerk in plaats van vleugels

Als een vogel niet in staat is te vliegen. Zijn voor al zijn poten van het grootste belang. Pinguïns zwemmen met behulp van hun vleugels. Terwijl ze de poten als roer gebruiken. De keizerpinguïn gebruikt de voeten om er zijn ei op te dragen . De loop vogels daar en tegen vertrouwen volkomen op hun poten en voeten als ze moeten vluchten.

Deze lede maten zijn krachtig en goed ontwikkeld maar behalve voor lopen. Voor al doen ze ook nog dienst als verdedigingsmiddel. De voeten van de struis vogels hebben een interessante ontwikkeling. Bijvoorbeeld in plaats van de 4 tenen aan elke voet.

Zo als de meeste tegenwoordige vogels hebben. Op die manier heeft de struis er slechts 2. Waar van er één aan zienlijk kleiner is dan de andere. Het is mogelijk dat de struisvogel dezelfde evolutie koers volgt als het paard . Dat zich van een 5-tenig tot een éénhoevig dier heeft ontwikkeld.

Niet vliegende vogels

Hoe wel pinguïns niet kunnen vliegen hebben ze toch duidelijke vleugels. Die ze als peddels gebruiken om er mee te zwemmen. Deze vin-vormige peddels zijn vrijwel gelijk aan de voor vinnen van de dolfijnen. Die zich uit voor poten ontwikkelden zijn. Het woon gebied van de pinguïns beperkt zich niet tot Antarctica. Maar wel tot het Zuidelijk Half rond. De keizerpinguïn Aptenodytes forsteri broedt uit sluitend in Antarctica. Terwijl de Galapagospinguïn Spheniscus mendiculus vlak bij de evenaar voor komt. Elke soort is hoog gespecialiseerd om in zijn eigen bepaalde omgeving te leven.

Wil je ook een succes vol verhaal over pinguïn maken? Alles over pinguin spreekbeurt met de opstart 20 tips. Maar kan ook voor een werkstuk.

Koningspinguïn

koningspinguïn broedt het ei in een huid plooi boven de voeten uit

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 51 tot 53 dagen
 • Aantal eieren is 1
 • Gewicht van het ei is 300 tot 400 g
 • Het jong groeit maar heel langzaam
 • Hoogte 90 tot 95 cm
 • Duiken tot diepte 100 tot 300 meter
 • Voedsel pijlinktvis maar ook lantaarnvis

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Aptenodytes patagonica
Soort Koningspinguin

De  koningspinguïn is verwant aan andere pinguïns

KoningspinguinDe koningspinguïn is nauw verwant aan de keizerpinguïn en lijkt daar ook sterk op. Ze hebben dezelfde wijze van zich voort bewegen en houden de lange mes -vormige snavel op dezelfde wijze omhoog gericht. De koningspinguïn is wel iets kleiner dan de keizerpinguïn. Maar doet in waardigheid niet voor hem onder. Net als de andere leden van de pinguïn familie brengt ze op zee door. Maar ook de koningspinguïn het grootste gedeelte van zijn bestaan in zee door.

De zeeën van de pinguïns

Het meeste opmerkelijke is tamelijk ver van de kusten verwijderd. De vogel is volmaakt aan gepast aan een bestaan in en bij de zee. Op die  manier hoeft hij geen vast land te hebben.  Om die reden op het land te komen om te rusten.

Het voedsel

Hij kan tot op grote diepte duiken en jacht maken op inktvissen en andere koppotige weekdieren. Ook vooral  voedt hij zich wel met vissen. De ogen zijn volkomen aan gepast voor het zien onder water. Maar de oog lens is buiten gewoon krachtig.

Paring van de  koningspinguïn

Tijdens de lente aan de zuidpool heeft na een zeer lange paringsdans. Waar het paren plaats. De ouders nemen vervolgens bezit van een uitzonderlijk klein stukje grond. Dat ze dus  verwoed tegen indringers verdedigen.

Het nest en ei

Bovendien zijn het Nestelende kolonies koningspinguïns kunnen soms zeer indrukwekkend zijn. De vogel bouwt geen nest in de kolonie. Het wijfje legt haar ei zo maar op de rotsachtige grond. Ze neemt het vervolgens op en rolt het tussen haar van zwemvliezen voor zien voeten. Waar bij ze het in een diepe huid plooi boven de voeten verbergt. Het ei is zo uitstekend beschermd tegen de koude.

Het jong

Want de voeten van de koningspinguïn zijn rijkelijk voor zien van bloed vaten waar door het ei  niet afkoelen. Het wijfje broedt ongeveer twee weken op het ei. Waar na ze het ei aan het mannetje over draagt.  Op die manier de kolonie verlaat om in zee naar voedsel te gaan zoeken. En zo vooral weer wat op krachten te komen. Zo broeden de ouders afwisselend tot het jong eindelijk uit het ei komt.

Uiterlijke van de koningspinguïn

koningspinguin-kopHet meeste opmerkelijke is dat de koningspinguïn en de keizerspinguïns op elkaar lijken. De koningspinguïn lichter van gewicht maar ook kleiner van langt dan de keizerspinguïns. Van de pinguïns zijn nek en schouders zijn zilvergrijs van kleur. Op de rug veren zijn boven naar beneden donker blauw. De snavel van de pinguïn is roze van kleur maar op zijn borst geel oranje kleur .

KOUDE ZEEEN.

koningspinguin continentDe oppervlaktewateren van de pool zeeën bezitten een temperatuur die vooral om het vriespunt schommelt. De subpolaire gebieden zijn ijs vrije zeeën en bereiken 5° tot 8° C.  Maar het meeste opmerkelijke is dat het dringen met veranderlijke kracht van de zeeën.  Die zo dus met gematigde temperaturen binnen. Even eens ook al de om vang naar warmte stromingen waar door zijn geneutraliseerd worden.

Is vooral typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan wordt het zee water.  Bovendien bij de oost kust van de Verenigde Staten afgekoeld door
de koude stroming.  Het zee water die af zakt tussen Labrador en Groenland.
Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatierite warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië.  Bovendien in de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton.  Van daar dus ook de talloze soorten aan die er zich mee voeden. Maar ook de grote walvisachtigen mee voeden.

Weetjes over de pinguïns

De pinguïn is dus prima tegen de extreme zuidpool omstandigheden aangepast. Bovendien kan de pinguïn een snelheid halen in het zee water tot zo 12 kilometer per uur.  Als gevolg van meer dan 27 veren over elkaar per vier kante centimeter. Om zo warm te blijven tegen de koud.

Poolstreken het leefgebied

koningspinguin LeefgebiedDit zijn de meest barre leef milieus ter wereld. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook de pinguïns. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. Komt bijvoorbeeld vrij wel op elk Antarctisch eiland voor. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. Dat is het voedsel van de walvisachtigen.  Maar ook vooral van een groot aan tal vissen. Het meeste opmerkelijke is dat de Noordelijke ijs zee is veel armer aan voedsel. De pool wateren zijn minder koud. En meer bewoond dan men zich zou voor stellen.

 

 

Australische fuut

watervogels futen

Australische fuut evenals alle futen een meester in het duiken.

australische fuut

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podiceps novaehollandlae
Geslacht: Australische fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 4 tot 6
 • Afmetingen  is  35 x 25 mm
 • Volwassen lengte 28 cm
 • Volwassen gewicht 150 g

De Australische fuut vormt samen met de kleine duiker die in Nieuw-Guinea. Maar ook elders in de Oude Wereld leeft een zogenaamd super-geslacht. Dat wil zeggen een groep van zeer nauw verwante vormen.  Die bijvoorbeeld toch enkele kleine verschillen vertonen van deze dieren groep.

Waar is de Australische fuut te vinden

Buiten de broedperiode zwemt de Australische fuut in grote aan tallen over de vijvers en meren. Maar hij bezoekt ook wel zoute wateren. Waar hij een deel van zijn voedsel vindt. We zien de fuut ook in moerassen en langs rivieren en op grote water reservoirs.

Het nest op het water

Hij stelt zich tevreden met een klein territorium en verdraagt zelfs andere paartjes in de buurt van zijn nest. Dit nest drijft op een bosje riet en andere water planten. Het geheel heeft ± 60 cm middellijn.

De eieren van de vogel

De blauw witte eieren worden in de loop van het broeden bruinachtig. Dat is omdat de planten langzaam rotten in het water. Soms zijn de eieren zo nat. Dat komt omdat zij vlak op het water liggen. Maar dit schijnt de ontwikkeling van de kuikens niet te hinderen.

Het broeden van de eireren

Tijdens het broeden wordt het nest nog verbeterd. Maar de ouders bedekken hun legsel met riet stengels wanneer zij het nest even verlaten. De temperatuur in het nest is tussen 22 en 32° C.  Dat ligt 50 of 60 hoger dan de water temperatuur.

Het zwemmen en duiken

De Australische fuut duikt dikwijls het water in. Hij kan 7 tot 16 seconden onder water blijven het gemiddeld is echter 12 seconden. Hij vindt zijn voedsel zo wel onder water als langs de oppervlakte. Maar dikwijls duikt hij ook om aan een dreigend gevaar te ontsnappen.

 

AUSTRALISCH CONTINENT

australische fuut continentBen evens Australië en Tasmanië omvat dit gebied Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. Als mede de eilanden groepen dus die er tussen in licht. Vanwege de geografische af zander ring is de fauna hier zeer origineel. prototheria primitieve ovipare zoogdieren zoals de  vogelbekdieren en mierenegels. Maar ook de buideldieren en kangoeroes en marter en, koala’s en andere. Maar ook loopvogels emoes en kasuarissen en kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven dier soorten.

STILSTAANDE WATEREN.

australische fuut leefgebiedHet oppervlaktewater van plassen. vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen hetgeen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtigen en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?