De evolutie vogels in recente tijd die zich in het Mesozoïcum tijd. Terwijl minstens 150 miljoen jaar geleden ontwikkeld zijn uit reptielen. Op een dag dat vooral onvoorstelbaar lang geleden is. Terwijl er toen de continenten nog niet waren begonnen zich van elkaar los te maken.

De evolutie vogel verdronk er een dier. Dat ook de kaken van een reptiel maar ook de veren van een vogel had. Die bovendien in het warme maar ook in het ondiepe water achter een reeks modder banken leven. Het lichaam van dit dier bleef daar achter. Die vooral fossiel zijn geworden en ook begraven onder het slijk van modder.

Dat vooral zo 150 miljoen jaar ongestoord liggen in het modder. Maar tot het door een arbeider die lithografische steen aan het delven was. Uit de modder aarde werd gehaald.

De voorouders van de evolutie vogels

evolutie vogelsDit gebeurde in 1861 bij Solnhofen in Beieren. En eveneens precies twee jaar na de publicatie van Darwins. Het ontstaan der soorten de arbeider had Archaeopteryx lithographica ontdekt. De beroemdste schakel in de geschiedenis.

Evolutie Darwins probleem was geweest hoe de mensen er van te overtuigen dat zijn evolutie vogels theorie juist was. Dat op manier van ondanks de onvolledigheid van het fossiele bewijsmateriaal. Hij had voor speld dat er wel eens grote ontdekkingen zouden kunnen worden gedaan.

Maar hij kon nauwelijks hopen dat zijn ideeën zo spoedig zouden worden bevestigd. Want de boodschap die door Archaeopteryx vogel is het oude gevleugelde schepsel was. Zo duidelijk in het Beierse leisteen was geschreven. En dat luidde dat vogels afstammen van reptielen was.

Archaeopteryx het eerste fossiel dat een Evolutie vogel is

Archaeopteryx het eerste fossiel dat een Evolutie vogel isArchaeopteryx die ongeveer zo groot was als een ekster. Die had een kop die veel meer leek op die van een reptiel. Dan op die van een vogel. Zijn kaken hadden tand kassen. En hij had een lange benige staart met beide kenmerken voor reptielen. Er zaten drie afzonderlijke vingers aan elke hand.

De vogels van tegenwoordig hebben er twee. En elk daar van had een klauw. De anders dan bij de vogels van tegenwoordig. Die hadden de hand en pols beenderen weinig neiging aan elkaar te groeien. Zijn beenderen waren voor zo ver men weet. Eveneens niet gevuld met lucht kamers. En bij vogels algemeen voor komen de aan passing die hun gewicht kleiner maakt.

Het meest opvallende was dat Archaeopteryx geen kam op zijn borst been voor de aan hechting van vlieg spieren had. Waarschijnlijk was hij een glij vlieger of slaagde er in. Als hij zijn vleugels al kon bewegen. Die vooral hoogstens in deze een beetje op en neer te klappen.

De eerste evolutie vogel

Op de zelfde manier wordt Archaeopteryx terecht beschouwd als de eerste vogel. Die voor namelijk om dat hij veren had. En dus warm bloedig vogel was. Maar in tegen stelling tot een vliegende dinosaurus. Zijn veren waren wat structuur betreft niet te onder scheiden. Dus die van de huidige vogels. Ook zijn poten en voeten waren bij na helemaal het zelf de. Als die van de vogels van de tijd nu.

Hij kon een teen van de voet tegen over de andere plaatsen. Op de zelfde manier als de duim van een mens opponeer baar is. Dit hield in dat hij met zijn voeten iets vast kon grijpen. Maar derhalve waarschijnlijk in bomen leefde.

Dit fossiel vogel

De voorouders van de evolutie vogelsDeze vogel is ongeveer het midden houdt tussen reptielen. En de evolutie vogels van nu. Wordt bewaard in het Natura] History Museum in Londen. Een tweede Archaeopteryx fossiel dat in 1877 werd ontdekt werd. Die bevindt zich in Berlijn. En een derde vogel werd in 1956 gevonden. In Erlangen in Beieren. Alle drie schijnen ongeveer 150 miljoen jaar geleden te zijn om gekomen. Terwijl in de modder banken van een delta.

De resten van vogel

In het algemeen bestaan er zeer weinig fossielen van dieren. Die in bomen hebben geleefd. Want als deze sterven vallen ze op de grond. En worden ze spoedig opgegeten. Hier door is het aantal vogel fossielen dat na Archaeopteryx is gevonden is nogal gering.

Tijdperken

Uit de ruim 70 miljoen jaar van het Krijt tijd perk. Dat circa 136 miljoen jaar geleden begon. Zijn er slechts ongeveer een dozijn verschillende groepen vogel fossielen bekend. De meeste hier van zijn zeevogels. Deze hebben de grootste kans te worden gefossiliseerd te worden. En vele er van zijn alleen bekend door enkele beenderresten.

De twee beroemdste zijn gevonden in Kansas VS. De grote en niet vliegende vogels. De duikerachtige Hesperornis die bijna twee meter lang was. En de sternachtige Ichthyornis vogel. Die een flink ontwikkelde karn op zijn borstbeen had. En dus vermoedelijk een goede vlieger was. Andere beenderen uit die tijd zijn beschreven. Als lijkende op die van aalscholvers maar ook flamingo’s en ganzen. Maar het bewijs hier voor is zwak.

Evolutie vogels soorten

Uit het Eoceen die zo 54-38 miljoen jaar geleden is. Zijn bovendien betere resten over gebleven van de vogel. In de zogenaamde London Clay zijn beenderen afkomstig van reigers. Dus ook van een gier en misschien een soort ijsvogel gevonden. En misschien overblijfselen die worden toe geschreven aan flamingo’s.

Terwijl aan rallen maar ook de hoenderachtige en gieren uit de Nieuwe Wereld. Bovendien werden afgezet in het Bekken van Parijs en in Noord-Amerika. Andere groepen zijn geïdentificeerd als afkomstig uit het Oligoceen 38-26 miljoen jaar geleden. En het Mioceen 26-7 miljoen jaar geleden.

Vliegenvermogen

Het schijnt zeker te zijn dat toen. Het vlieg vermogen een maal was verworven. Terwijl onder de vogels in korte tijd. Een groot aantal nieuwe soorten is ontstaan. Naar mate de mogelijkheden tot nieuwe manieren van leven werden ontdekt en benut. Het aantal fossiele resten is echter zeer onvolledig.

Land vogels en de kleinere soorten zijn uiterst schaars vertegenwoordigd. Wel licht te sterk vertegenwoordigd is een aantal soorten. Die groot genoeg werden om weer stand te kunnen bieden. En bovendien te ontsnappen aan roofdieren. Maar ook het vlieg vermogen weer verloren.

Voorouders fossiele vogels

Dat deze fossiele vogels op die manier ook de nu levende vogels. Van reptielen afstammen staat vast. Maar welk reptiel nu precies de voor vader van de vogels is geweest. Hoe het er heeft uit gezien. Of wanneer maar hoe het heeft geleefd. Daar over kunnen we alleen maar gissingen maken.

De moderne weten schap heeft het onder zoek terug gebracht tot op de pseudosuchia. Deze groep reptielen behoorde tot de onder orde van de thecodonten. Die bovendien de vleeseters uit het Trias 225- 195 miljoen jaar geleden. Sommige thecodonten waren niet langer dan 60 centimeter. Maar vele andere hadden de afmetingen van onze huidige krokodillen.

Afstammen

Er wordt niet alleen aan genomen dat ze de voor ouders van de vogels waren. De evolutie van de dieren was ook de krokodillen pterodactylen of wel de vliegen de reptielen. En ook de machtige dinosauriërs die verschrikkelijke hagedissen stammen er van af.

Zo lang er geen nieuwe gegevens worden ontdekt worden. Gaan de meest vooruit strevende zoölogen niet verder gaan. Terwijl te zeggen dat de vogels zich hebben ontwikkeld. Vooral uit een dier dat er ongeveer uit zag als een Euparkeria. Een licht gebouw de thecodont met lange achter poten.

Thecodonten

Gaat men verder terug dan de thecodonten dan betreedt men een nog speculatiever gebied. Maar een dier dat bekend staat als Seymouria. En dat in het Perm heeft geleefd 280 tot 225 miljoen jaar geleden leefde. Kan beschouwd worden als kenmerkend voor de vormen van leven waar uit de reptielen. Maar ook dus de vogels evolueerden. Het was een gedrongen en ook primitief en plomp dier van ongeveer 60 centimeter lengte.

Euparkeria

Toen een dier als Euparkeria een maal veren had gekregen waarschijnlijk als middel om de temperatuur te regelen. Kon het vlieg vermogen zich in theorie. Bovendien op verscheidene manieren ontwikkelen. Een reptiel met veren dat op zijn achter poten over de grond ren de. En met zijn voorste ledematen klapwiekte. En kon op een gegeven moment over korte af standen aan het vliegen zijn. Of wat waarschijnlijker is een in bomen levend. De reptiel zweefde als een parachute naar beneden of zeilde van tak tot tak.

Ontwikkelen evolutie vogel

De theorie van de natuurlijke selectie is die is opgesteld door Darwin en bevestigd door andere geleerden. Bovendien verklaart hoe een dier als Seymouria een dier als Euparkeria kon worden. Hoe een wezen als Euparkeria zich kon ontwikkelen tot Archaeopteryx en hoe Archaeopteryx. Op zijn beurt heeft kunnen evolueren tot het type vogel dat wij kennen.

Darwins uit gang punt was dat levende wezens variaties vertonen. Hij had op gemerkt dat elke soort meer individuen voort bracht. En dan er bleven leven. Terwijl een logische gevolg trekking was dat dit een strijd om het bestaan in hield. Darwin beweerde dat in die strijd om het bestaan elke erfelijke variatie.

Die de drager er van een betere kans geeft dan aan andere om te blijven leven. En bovendien het na geslacht voort te brengen. Op die manier zich door natuurlijke selectie binnen de populatie zal uit breiden.

Het geheim in de cellen

Darwin wist weinig over de oor zaken van variaties. Maar tegenwoordig wordt dit verschijnsel beter begrepen. Het geheim van de variatie ligt besloten in de genen. Of wel de informatie centra in de lichaam en geslacht cellen. Die de ontwikkeling regelen. Genen zijn samen gesteld uit complexe moleculen desoxyribonucleïnezuur of DNA. Die in staat zijn zich zelf te verdubbelen. En zo ook de informatie die ze bevatten om te verdubbelen.

Individu evolutie vogels

In wezen geschiedt de genetische variatie door middel van mutatie. Een toevallige verandering in de genen. In de lichaam cellen komen de genen in paren voor. Maar bij de vorming van de geslacht cellen is verdelen. In de paren zich lukraak om enkelvoudige groepen voort te brengen. Door geslachtelijke reproductie komen twee groepen bij elkaar. Van de iedere ouder één. Terwijl er een creëren een nieuw individu.

Vele variaties zijn schadelijk en worden door andere genen uitgeselecteerd. Bovendien weten zich in een populatie niet te hand haven. Door dat de vogel met deze variaties niet blijft leven. Op die manier zich dus ook niet voort plant. Maar elke verandering die zelfs maar een klein voor deel biedt.

Vooral in de strijd om het bestaan. Allereerst zal door natuurlijke teelt keus worden versterkt. Van oorsprong toevallige variaties. Die eveneens een vogel beter in staat stellen aan zijn vijanden te ontsnappen. Daarentegen voedsel te vinden of een partner aan te trekken. Die worden een deel van de voor raad genen van een broed populatie.

Soorten

Nieuwe soorten ontstaan als broed populaties van één vogel soort van elkaar gescheiden raken. Dat kan gebeuren door nieuw gevormde zeeën of ijskappen. Of wel door verandering van het klimaat in een bepaald gebied. Door verder gaan de mutaties binnen de van elkaar gescheiden. Die broed populaties ontstaan op den duur zo danige verschillen tussen de groepen.


Terwijl onder andere ook in gedrag. Dat zij na het eventueel verdwijnen van de natuurlijke barrières tussen hun wederzijdse broed gebieden. Geen voort planting gemeen schap meer vormen. Dat wil zeggen dat er individuen van verschillende populaties. Niet meer samen broed en paren kunnen vormen. Zij behoren voor taan tot verschillende soorten.

Leven wijze evolutie vogel

Dit proces staat bekend als adaptive radiation. Door aanpassing is adaptatie aan verschillende omstandigheden zijn. De evolutie vogel soorten in diverse richtingen uit een gegaan. Als stralen is radii van een cirkel. Elke soort heeft zijn typische ken merken ontwikkeld in over een stemming met zijn leven wijze.

De appelvink bijvoorbeeld heeft een korte en zeer krachtige snavel. Waar mee hij harde pitten van vruchten kan kraken. En de kruisbek een andere vink soort. Heeft een gespecialiseerd werk tuig om de zaadjes uit dennen appels te halen. Met de gekruiste snavel punten.

De natuurlijke selectie heeft ook over een komsten. Met de voort gebracht tussen soorten die niet nauw met elkaar verwant zijn. Maar die onder worpen zijn geweest aan gelijksoortige.

Evolutie vogels in recente tijd

Gedurende de laatste ijstijd was het grootste gedeelte van de Noordzee. Maar ook het Kanaal door een aanzienlijke daling van de zee spiegel droog gevallen. Zodat de Britse eilanden nog geen eilanden waren. Toen het ijs smolt liepen Noordzee en Kanaal onder en ontstond de situatie zoals wij die nu kennen.

Deze scheiding tussen de contreien van de Britse eilanden. En die van de Benelux-landen is jonger dan 10.000 jaar. Sindsdien zijn de broed populaties van vele vogel soorten van de Britse eilanden. En bovendien die van de Lage Landen. Die vooral min of meer van elkaar gescheiden zijn.

Maar ook de betrekkelijk korte tijd dat deze toe stand bestaat. Hebben zich eveneens bij tal van vogel soorten duidelijke verschillen gevormd. Vooral tussen de continentale. Maar ook de Britse vormen. De Britse zijn in het algemeen donkerder van kleur.

Het voort bestaan van evolutie vogels

Evolutie vogels is niet iets dat in het verleden heeft plaats gevonden heeft. En daar na zo maar weer op hield. Maar hoe wel duizenden soorten zijn uitgestorven. Vooral door dat ze zich niet snel genoeg ontwikkelden. Bovendien om gelijke tred te kunnen houden met nieuwe levenseisen. Momenteel zijn er ongeveer 9000 soorten vogels op de wereld.

En ook de processen van variatie van vogels. Terwijl de natuurlijke selectie gaan nog steeds voort. De mens speelt daar bij tegenwoordig een rol bij. Door soorten via fok programma’s op te zetten. Waar bij onder ander in dieren tuinen samen werken voor uit sterven te behoeden.