Van af het moment waar op een vogel uit zijn ei komt. Dan begint te breken is zijn gedrag in instinctief. Zijn in stinkt vertelt de vogel hoe hij voedsel van zijn ouders moet over nemen. Maar moet ook vliegen gedrag leren. Vooral zijn veren moet zorgen dat die vliegt. Hoe en wanneer hij moet trekken en hoe navigeren. Het zingen van vogels is instinctief gedrag. Even als het voedsel zoeken. Het bedreigen van rivalen. En het aan trekken van een partner een vogel bouwt zijn nest bij instinct. En ten slotte weet hij instinctief hoe hij zijn eigen jongen moet groot brengen.

Gedrag vogels

gedrag vogelsBijna al dit instinctieve gedrag kan door leren worden verbeterd. Terwijl het proces van het uitziften van ervaringen. En het toepassen van de geleerde lessen om het gedrag te wijzigen. Zo als een nieuwe bekwaamheid te verkrijgen. Maar het leer vermogen van vogels is vergeleken met. Dat van de meeste zoogdieren beperkt. En die beperkingen hangen niet alleen maar af. Van de omvang van de hersens van de vogel.

Gedrag vogels hoe intelligent zijn ze

Recente experimenten duiden er op dat het leer proces bij vogels. En zoogdieren wordt gereguleerd door verschillende delen van de hersenen. Bij beide dier groepen bestaat het cerebrum. Of wel de voorste deel van de hersenen uit twee hoofd secties. Die cortex en corpus striatuni worden genoemd. Hoe intelligenter de zoogdier soort is. Waar bij onder intelligentie wordt verstaan. De mate waar in intelligentie testen die in het laboratorium zijn ontwikkeld. Zo kunnen worden uitgevoerd. Vooral des te dikker en meer ontwikkeld is de cortex.

Gedrag vogels de cortex

Bij vogels is de cortex weinig ontwikkeld slechts een gladde laag buiten op het striatum. Het controle centrum voor het instinctief gedrag. Het striatum is bij vogels echter wel goed ontwikkeld. Terwijl een betrekkelijk grote massa is Die vol zit met zenuw cellen. De traditionele opvatting was dat de intelligentie van vogels. Dus werd beperkt door de geringe ontwikkeling van de cortex.

Eveneens vroegere onder zoekers van het gedrag van vogels. Die werden geconfronteerd met een schijn baar einde loos repertoire. Van de instinctieve gedragingen bij de soorten die ze bestudeerden. Toch legden begrijpelijker wijs veel na druk op het instinct. En zagen het belang van het leer proces bij vogels over het hoofd. Zoals beschouwde instinctief. En aan geleerd gedrag als twee aparte vormen. Die maar weinig door elkaar werden beïnvloed

Vogels hersenen

gedrag vogels hersens van een vogelIn feite is de intelligentie van vogels. Zo als door middel van proeven is gemeten is. Maar niet zo beperkt als eens werd gedacht. Raven waren tijdens laboratoriumproeven in staat tot 8 te tellen. En veel van het gedrag van vogels in het wild is een mengsel van instinctieve. En aan geleerde componenten. Het is nu bekend dat de hersenen van vogels. En die van zoogdieren op verschillende wijzen functioneren. Zo dat de geringe ontwikkeling van de cortex van vogels geen beperkende factor is voor zijn vermogen om te leren.

Dit vermogen schijnt verband te houden met de ontwikkeling. Van een deel van het corpus striatum. Dat het hyperstriatum wordt genoemd. En met de bultvormige zwelling aan de top daar van. In instinctief gedrag is aan geboren. Het is een deel van de genetische erfenis. Van de vogel dat hij gemeen heeft met de rest van zijn soort. En de vogel kan niet anders dan zich daar naar gedragen. Een fuut bijvoorbeeld dreigt tegen zijn rivalen.

Door een naar voren gestrekte houding aan te nemen. Met zijn kop en nek laag boven het water. En hij begroet de partner. Door met om hoog gestrekte hals met zijn kop te schudden. Het is even onmogelijk dat een fuut plotseling een nieuwe beweging bedenkt. Bijvoorbeeld zijn kop krabt met zijn vleugel in plaats van met zijn poot. Als dat hij een extra vleugel laat groeien.

DE HERSENS VAN EEN VOGEL

In verhouding tot hun afmetingen hebben vogels grotere hersens dan andere gewervelde dieren. De zoogdieren uitgezonderd. De voornaamste delen van de hersens. En vooral de functies er van zijn Cerebellum. Of wel kleine hersenen. Wat bij vogels groot en goed ontwikkeld. Maar is het belangrijkste coördinatie.

En dus integratie centrum voor bewegingen. Eveneens Correx of wel hersen schors glad. En weinig ontwikkeld bij vogels. Wat vooral bestaat slechts uit een dunne laag. Bij zoogdieren is de cortex dik. maar ook geplooid en het centrum voor intelligentie. En het leer vermogen. Bovendien de Corpus srriarum ligt onder de cortex. Bestaat uit een dichte massa zenuw cellen. Die hoofd zakelijk instinctieve gedragspatronen coördineren.

En bijvoorbeeld de Hypersrriarum is het deel van het corpus strialum. Dat vooral verband houdt met de intelligentie bij vogels. Toch de Zwelling van het hypersrriarwn of wulst. Hier schijnt vooral hel leer vermogen van vogels te zetelen. Daarnaas de Lobus opricus ontvangt. En zo vertaalt impulsen die via de oog zenuwen binnen komen.

Gedrag vogels prikkel situaties

De meeste soorten instinctief gedrag bij vogels. Die komen op gang door een in wezen eenvoudige prikkel in de omgeving. Als deze prikkel afkomstig is van een andere vogel van de zelfde soort wordt hij een sociale sleutel prikkel genoemd. De rode borst van een roodborstje is een voorbeeld van zo’n sociale sleutel prikkel. Want het zien van rood wekt agressief gedrag op bij een roodborstje dat zijn gebied verdedigt. Uit proeven is gebleken dat deze vogel zelfs een bosje rode veren aan valt. Dezelfde kleur wekt bij een zilvermeeuw kuiken andere instinctieve reacties op. Het pikt naar de rode vlek aan het eind van de snavel van de ouder. Waar door het deze aan spoort voedsel op te braken. Zo wel bij het agressieve roodborstje als bij het hongerige kuiken. Is de reactie duidelijk meer instinctief dan logisch uit gedacht. Een roodborstje zal echter uit eindelijk wel op houden met het aan vallen van rode veren. Als het tot hem door dringt dat die geen bedreiging vormen.

Vorm gedrag die vrees kan aannemen

vogelsoort webHet vermogen de betekenis van een prikkel te herkennen is in vele gevallen aan geboren. Maar ook als de prikkel afkomstig is van een vogel van een andere soort zo als Hoenderachtigen. En sommige andere soorten hebben bijvoorbeeld een instinctieve vrees voor bepaalde vormen. Zo als de silhouetten van een vliegende havik of een roestende uil.

Jonge vogels reageren instinctief op de alarm kreten van hun ouders. Vele vogels hebben alarm kreten ontwikkeld die verschillen naar gelang de aard van de bedreiging. En hun jongen herkennen elke kreet instinctief. Als er een vos op doemt. Zo als uit een kip een kreet die aan geeft dat er gevaar dreigt van een roofdier. En op de grond.

En de kuikens bevriezen. Dus op de plaats waar ze zich bevinden. En ze hopen dat ze door zich stil te houden niet worden ontdekt. Maar als een sperwer op het punt staat te stoten. Die geeft de kip een andere kreet. Een soort lucht alarm. En de kuikens reageren door uit een te stuiven. En zo dekking te zoeken.

Geluid gedragsvorm

Het instinct speelt een centrale rol bij het baltsen. De speciale houdingen en ook bewegingen. Eveneens de zang en de geluiden die vogels gebruiken Omdat hun gebied tegen rivalen van dezelfde soort te verdedigen. En om een met gezel aan te trekken. Hier bij kunnen soms leer processen een rol spelen. De jongen die van vele zeevogels. Die pas na enkele jaren zelf beginnen te broeden. Echter kunnen die in elk geval hof makerij.

En territorium gedrag van de volwassenen gadeslaan. Het echte balts gedrag is stereotiep. Even die karakteristiek voor een soort als het veren kleed. Het is ook vaak in grote mate geritualiseerd. Vele van de gedrag vogels gingen bij het paring spel van eenden bevatten elementen. Die eveneens afkomstig van de zogenaamde comfort bewegingen. Die zijn namelijk het poetsen en ook het drinken.

Nadelen van instinctief gedrag

Hoewel het instinct de vogels in het algemeen goede diensten bewijst. Ten slotte is het een product van natuurlijke selectie. Die kan dus het in individuele gevallen wel eens minder gunstig werken. Dit komt door dat instinctief gedrag vogels niet flexibel is. De Gras piepers bijvoorbeeld reageren instinctief op de wijd open staan de bekken. Van hun jongen door er voedsel in te stoppen.

De nog wijder open gesperde bek van een jonge koekoek wekt deze reactie nog sterker op. Waar door hun eigen jongen. Die uit het nest zijn geduwd. Die vergeefs om voedsel bedelen. Het is een roek aan geboren dat hij het bouwen van zijn nest. Moet beginnen met takjes over een tak vork van een boom aan te brengen. Maar niet dat hij takjes moet uit kiezen die langer zijn dan. De gaping die ze moeten over bruggen.

Dit heeft tot gevolg dat de gedrag vogel. Soms energie verspilt door te proberen zijn nest te bouwen. Met stokjes die allemaal op de grond vallen Het meest bekende voorbeeld van een instinct dat de vogel. Die nauwelijks tot voor deel is. Toch is het eieren leggen van een kip. Die in de natuur zou een kip op houden met eieren leggen. Zodra zij een compleet legsel bij elkaar had.

Leer proces gedrag

De moderne weten schap heeft veel aan dacht besteed aan het leer vermogen van vogels. Dit onder zoek is voor namelijk puur wetenschappelijk. En houdt zich meer bezig met de theorie over het leren in het algemeen. Dan met de vraag hoe leer processen het gedrag van vogels in het wild kunnen beïnvloeden.

De onder zoekers hebben zich voor namelijk bezig gehouden. Met het classificeren van leer processen in verschillende categorieën. Daarentegen het conditioneren van reflexen. Bovendien dressuur met behulp van instrumenten. Die al doen de leren. En het leren berustend op in zicht.

Baden instinctief

Een goed voor beeld van een conditionering proces. Op dezelfde manier waar op een vogel de juiste prikkels leert. Voor de verschillen de hand delingen die dienen voor de verzorging. Zo van zijn veren kleed. Het is zeer waarschijnlijk dat de ze hand delingen. Zo als baden en ook zonnen baden en het stof baden. Kan die zich in wrijven met mieren die zijn instinctief. Want ze worden uit gevoerd door vogels.

Die afgezonderd van hun eigen soort zijn op gegroeid. Maar al weet een on ervaren vogel. Dan wel hoe hij deze instinctieve handelingen moet uitvoeren. Hij heeft niet onmiddellijk door dat water het juiste medium is om in te baden. De zonnen schijn het best is voor een zonnen bad.De fijne aarde voor een stof bad. En werk mieren voor het mieren.

Een jonge zanglijster. Die voor het eerst gaat baden als er regen druppels op zijn rug spatten. Die verbindt deze ervaring in het begin niet met de plas water die voor hem ligt. De vogel voert alle bewegingen van het baden op droge grond uit! De vochtigheid van de regen is de prikkel die het gedrag patroon van het baden op roept. Maar de vogel moet door ervaring leren dat hij in een plas. Of wel een vijver kan baden.

Wanneer het gedrag fout gaat

Onder abnormale omstandig heden kan conditionering. Zo toe leiden dat een vogel reageert op een abnormale prikkel. Een gevangen pimpelmees ging zonnen baden in de warmte van een elektrische lamp. Dat weet van huismussen dat ze een stof bad namen in de suiker potten van een fabriek kantine.

Maar het meest op vallen de geval van conditionering die fout liep gebeurde met de eigen handig groot gebrachte roek Niger. De Roeken leren normaal te mieren door midden in een zwerm mieren te gaan zitten. Die het bijten de mieren zuur af scheiden. Maar bij afwezigheid van deze prikkel leer de Niger zich in plaats daarvan te wentelen in in brand gestoken stro. De rook van stro kan dezelfde stimulerende uit werking hebben als de geur van mieren zuur.

De conditionering

Zoals gewenning. Een negatieve vorm van conditionering. Zo stelt een vogel in staat een prikkel. Waar van de ervaring heeft aan getoond dat deze irrelevant is te negeren. Een jonge vogel wordt in het begin bang van allerlei onbekende objecten. Maar geleidelijk aan leeft hij. Niet te vluchten voor die objecten die onschadelijk blijken te zijn. Dit proces vindt soms plaats als wilde vogels tam worden.

Een andere speciale vorm van conditioneren staat bekend als in prenten. Hier onder wordt verstaan een leer proces dat slechts gedurende een zeer korte periode in de vroegste jeugd van de vogels op treedt. En dat onomkeerbaar is. De Eenden en ganzen kuikens leren in die gevoelige periode. De kenmerken van hun eigen soort kennen.

Pas uit gekomen eendjes en gansjes hebben er geen idee van hoe hun ouders er uit zien. Als ze afgezonderd van andere dieren van hun soort worden groot gebracht zullen. Ze of wel helemaal geen familie. Of andere banden tot stand kunnen brengen. Of wel andere dieren of zelfs leven loze voor werpen als horend tot hun eigen soort gaan beschouwen.

Een mens kan zich zelf bij een pas uit gekomen eendje. Zo als ouder in prenten door op handen en voeten te kruipen en ook kwaken. Dat kwaken is nog niet eens nodig voor het in prenten. Er is zelfs een geval bekend van eendjes die achter een voetbal aan waggelden.

Gedrag leren door imitatie

systematisch overzichtIn het algemeen leren jonge vogels niet door hun ouders te imiteren. En de ouders onder richten hun jongen ook niet opzettelijk. Vogels kunnen van zelf vliegen zo dra ze het nest verlaten. En ze hebben alleen maar ervaring nodig om het beter te leren. Het instinct voor ziet even wel niet in de hele reeks bedreven heden die nodig zijn om met succes te kunnen landen.

En jonge vogels kunnen dan ook af standen verkeerd schatten. En bij de eerste paar landingen fout neer komen. Maar ze komen er al gauw achter hoe ze dit moeten vermijden. Het verhalen over ouder vogels die hun jongen leren vliegen. Of wel in het geval van enkele zeevogels. Die leren duiken maar kunnen worden beschouwd als een verkeerde interpretatie. Die gebaseerd is op wat de waar nemer graag wil zien.

Veel van het geen er uit ziet als na bootsen wordt in feite veroorzaakt. Door de over dracht van een stemming van de ene vogel. Op de andere vogel. Zo dat deze ook begint dezelfde handeling uit te voeren. Dit proces is dat sociale facilitatie (vergemakkelijking) wordt genoemd. Kan dus waar nemen bij zwermen vogels. Als een vogel daar in een roofdier in de gaten krijgt. En op vliegt dan volgt de rest hem.

Gedrag vogels voedsel

gedrag vogels voedselOf wel als een vogel begint te eten. Dan doen de andere het zelfde. Het zelfde soort over dracht komt ook voor bij mensen. Bijvoorbeeld als iemand in een gezelschap begint te gapen. Of op zijn horloge kijkt. Ook het op steken van een sigaret lijkt soms op sociale over dracht. Er zijn echter wel enkele gedragingen die jonge vogels van volwassen vogels over nemen.

De voeding gewoonten worden in zo verre aan geleerd. Dat de jonge vogels toe kijken terwijl de andere eten. En zien wat ze eten. Maar de techniek zelf de manier waar op een lijster een slak open bijtelt. Ook wel een boomklever noten vast zet in de schors van een boom voor dat hij erop aan valt. Dat is aangeboren.

Gedrag vogels zang

Een nog opmerkelijker uitzondering op de regel dat vogels niet leren door imitatie is het zingen van sommige soorten. Bij de meeste vogels. Zo als grasmussen en ook zwaluwen en winterkoninkjes bijvoorbeeld. Is de zang van het mannetje aan geboren. Als vogels van deze soorten geïsoleerd worden groot gebracht ontwikkelt hun zang zich normaal. Even als hun roep geluiden dat doen. Maar sommige soorten.

Vooral spreeuwen die imiteren stukken uit de zang van andere vogels. De reden hier van is niet bekend. Weer andere soorten moeten hun eigen zang leren. Een afgezonderde vink zal een in complete versie van de typische vinken zang ontwikkelen. In het wild luistert het mannetje naar zijn volwassen buren en verbetert zijn eigen gezang door hen te imiteren.