Kiwi,s loopvogel hij spoort wormen op met het uit einde van zijn snavel.

Familie Apterygidae: Kiwi’s Kiwi’s zijn niet vliegende bosvogels. Er zijn 3 soorten, alle levend in Nieuw-Zeeland. Ze hebben een gedrongen lijf en missen de staart.

Taxonomische indeling

Stam: Hoofdafdeling Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Kiwi’s
Familie: Kiwi’s
Geslacht: Apteryx australis
Soort: gewone kiwi

Eigenschappen Kenmerken

  • Gewicht van 1 ei  is 380 tot 420 g
  • Lengte vleugels is 5 cm
  • Aantal eieren 1
  • Gewicht volwassen vogel is van 1,4 tot 4 kg
  •  De kiwi zijn zo groot als een kip
  • Broedtijd 75 tot 80 dagen
  • Verspreiding Nieuw-Zeeland
  • Milieu is wouden
  • Lengte kiwi 50 cm
  • voedsel is insecten, wormen en bessen.

Kiwi’s loopvogel komt alleen in Nieuw zeeland voor

kiwi apterygiformesDe kiwi vogel die ook bekend staat onder de wetenschappelijke naam Apteryx, is ongetwijfeld de vreemdste vogel. Die er op aarde rond loopt. Hij komt alleen voor op Nieuw-Zeeland. Waar drie soorten van de vogel kiwi leven. Kiwi’s zijn zulke bijzondere vogels, dat het nauwelijks verwonderlijk is dat Nieuw-Zeeland een kiwi heeft gekozen als nationaal symbool. Hier mee was meteen de bescherming van deze vogel verzekerd. Terwijl Kiwi’s standvogels zijn.

Terwijl ze leven in de vochtige wouden van Nieuw-Zeeland. Deze wouden zijn erg dicht en ook de kiwi’s zijn nacht vogels. Vandaar dat ze in het wild alleen maar worden gezien door de meest toegewijde ‘vogelaars’.

De grootte van kiwi loopvogel

De kiwi loopvogel  is zo groot als een flinke kip, maar omdat hij maar 5 cm lange vleugels heeft kiwi vogel.  Dus kan hij niet vliegen.

Veren pakket van de kiwi’s

Hij heeft slecht ontwikkelde vleugels, die verborgen zitten onder ruwe, op haren lijkende lichaamsveren. De contour veren missen de in elkaar grijpende baardjes. Waar door zij op haren lijken. Zijn veren kleed lijkt daar door op een vacht. Aan de basis van zijn 15 cm lange snavel zitten lange borstelige haren.

Het  uiterlijke van kiwi loopvogel

kiwi's loopvogelHij heeft twee kleine ogen. Die eigenlijk weinig nut hebben. Omdat de kiwi ’s nachts leeft.  Ze hebben uiterst robuuste poten  maar ook sterke klauwen zijn veel te groot in verhouding tot zijn lichaam. Die zijn korte en stevige poten met krachtige klauwen, waar mee hij de bos grond los kan schrapen op zoek naar insecten maar ook wormen en ook  bessen.

Hij lijkt daarom op een lompe mechanische speel goed vogel. De snavel is het meest opvallende lichaamsdeel van de kiwi. Deze is erg lang. lichtelijk gebogen maar ook buigzaam en ook bedekt met een op een huid lijkend vlies. Waar zenuwen door heen lopen.

De vleugels van de kiwi’s zijn zo klein, dat de vogels vrijwel vleugelloos lijken. Aangezien op Nieuw-Zeeland geen inheemse roofdieren voor komen, was het vermogen om te kunnen vliegen voor deze grondvogels onbelangrijk. Ze hebben diverse kenmerken die door gaans bij nacht dieren worden aan getroffen. De veren lijken veel op dassen haar.

Het voedsel

Kiwi’s loopvogel zijn de enige vogels waar bij de neus gaten op het topje van de snavel liggen. Eveneens is het reuk zintuig is goed ontwikkeld. Bovendien bevinden zich snorharen bij het gezicht. Ze hebben een scherp reuk vermogen dat de meeste andere vogels missen, voor het vinden  van insecten larven maar ook  wormen. Die het grootste deel van hun voedsel vormen en gaat hoofdzakelijk op de geur af.

Kiwi’s leiden een erg schuw en terug getrokken bestaan in diepe van de  moerassige bossen. Die vaak nog weinig onder zocht zijn door mensen.

Leven in holen in de grond

Hij nestelt meestal in een holle boom of in een hol tussen twee grote boom wortels. De kiwi vogel legt één enkel ei dat kalkachtig wit is. Maar bij zonder groot is het komt een 10 grootte over een met het ei van een casuaris. Wat toch enorm is voor een vogel wat ter grootte van een kip is.

Daar door is het ook het grootste ei in verhouding tot het gewicht van de moeder vogel. Elk ei weegt ca. 450 g maar dat is uitzonderlijk groot voor kiwi’s loopvogel. Het wijfje legt 1-2 eieren in een zelf gegraven holte, waarna het mannetje ze bebroedt.

Terwijl er nog bestaande vogels komt een opmerkelijk grote variatie in de grondvorm van het lichaam voor, de meest wezenlijke aanpassingen betreffen voeten en  poten maar ook  snavels en vleugels. Er bestaan grote loopvogels met lange poten, zoals de struisvogel maar ook nandoes en ook emoes en casuarissen, die het vermogen om te vliegen volledig verloren hebben.

 

Het continent gebied Australisch gebieden

kiwi continentAf gezien van Australië en Tasmanië omvat dit gebied van Nieuw-Guinea en ook Nieuw-Zeeland, als mede de eilanden groepen er tussen in. Vanwege de geografische afzondering is de fauna hier zeer origineel. De prototheria (primitieve ovipare zoogdieren zo als vogelbekdieren en mierenegels.

De buideldieren en kangoeroes en ook buide/marters. Maar ook de soort koala’s en andere. En er zijn ook  loopvogels zo als emoes en kasuarissen en ook kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven diersoorten .

Het leefgebied dun begroeid wouden

kiwi leefgebiedDit zijn overgangszones waar het woud waar weinig bomen staan. Vanwege het klimaat of de kwaliteit van de bodem. Niet in staat is zijn dichtheid te hand haven met bomen. In de gematigde streken hebben de bossen talrijke veranderingen onder gaan door dat grote oppervlakten werden verbrokkeld om tot leef gebieden voor de mens te worden omgezet. Van de primitieve woud bedekking blijven al dus nog slechts bossen.  Alleen het kreupelhout of oever begroeiingen bij de water stroom over in begroeiing.

De tien soorten loopvogels zijn verdeeld in vijf families. volgens het onder staand schema:

Struthionidae . Een enkel soort struisvogels  Struthio camelus levend in Afrika verscheidene geografische rassen).

Rheidae. Is de twee soorten nandoe’ s.  geslachten Rhea en Pterocnemia. beide uit Zuid-Amerika.

Casuariidae. Drie soorten casuaris vogels Emoe. geslacht Casuarius. Australië en Nieuw Guinea.

Dromaiide. Eén enkel soort emu’s. Dromaius
novaehollanddiae. praktisch alleen in westelijk Australië

Apterygidae. Drie soorten kiwi ·s. geslacht Apteryx. Leeft in wouden en struikgewas van Nieuw-Zeeland. De kiwi’s verschillen aanzienlijk van de andere loopvogels. Zij zijn veel kleiner. ongeveer als een kip.

Wil je nog meer van Zoogdieren weten?