Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Australische fuut

watervogels futen

Australische fuut evenals alle futen een meester in het duiken.

australische fuut

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podiceps novaehollandlae
Geslacht: Australische fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 4 tot 6
 • Afmetingen  is  35 x 25 mm
 • Volwassen lengte 28 cm
 • Volwassen gewicht 150 g

De Australische fuut vormt samen met de kleine duiker die in Nieuw-Guinea. Maar ook elders in de Oude Wereld leeft een zogenaamd super-geslacht. Dat wil zeggen een groep van zeer nauw verwante vormen.  Die bijvoorbeeld toch enkele kleine verschillen vertonen van deze dieren groep.

Waar is de Australische fuut te vinden

Buiten de broedperiode zwemt de Australische fuut in grote aan tallen over de vijvers en meren. Maar hij bezoekt ook wel zoute wateren. Waar hij een deel van zijn voedsel vindt. We zien de fuut ook in moerassen en langs rivieren en op grote water reservoirs.

Het nest op het water

Hij stelt zich tevreden met een klein territorium en verdraagt zelfs andere paartjes in de buurt van zijn nest. Dit nest drijft op een bosje riet en andere water planten. Het geheel heeft ± 60 cm middellijn.

De eieren van de vogel

De blauw witte eieren worden in de loop van het broeden bruinachtig. Dat is omdat de planten langzaam rotten in het water. Soms zijn de eieren zo nat. Dat komt omdat zij vlak op het water liggen. Maar dit schijnt de ontwikkeling van de kuikens niet te hinderen.

Het broeden van de eireren

Tijdens het broeden wordt het nest nog verbeterd. Maar de ouders bedekken hun legsel met riet stengels wanneer zij het nest even verlaten. De temperatuur in het nest is tussen 22 en 32° C.  Dat ligt 50 of 60 hoger dan de water temperatuur.

Het zwemmen en duiken

De Australische fuut duikt dikwijls het water in. Hij kan 7 tot 16 seconden onder water blijven het gemiddeld is echter 12 seconden. Hij vindt zijn voedsel zo wel onder water als langs de oppervlakte. Maar dikwijls duikt hij ook om aan een dreigend gevaar te ontsnappen.

 

AUSTRALISCH CONTINENT

australische fuut continentBen evens Australië en Tasmanië omvat dit gebied Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. Als mede de eilanden groepen dus die er tussen in licht. Vanwege de geografische af zander ring is de fauna hier zeer origineel. prototheria primitieve ovipare zoogdieren zoals de  vogelbekdieren en mierenegels. Maar ook de buideldieren en kangoeroes en marter en, koala’s en andere. Maar ook loopvogels emoes en kasuarissen en kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven dier soorten.

STILSTAANDE WATEREN.

australische fuut leefgebiedHet oppervlaktewater van plassen. vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen hetgeen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtigen en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

fuut

Fuut

fuut is water vogelHet nest drijft als een eilandje op het water. De fuut is altijd te vinden bij en rond zoet water. Deze watervogel komt in heel Europa voor behalve in de uiterste poolstreken. Er is een tijd geweest dat ze het moeilijk hadden. Want van wegen hun satijnachtige veren bont werden gebruikt voor dameshoeden en moffen. Maar dit raakte uit de mode. Bovendien zijn ze nu beschermd.

Fuut soorten

De  vogel familie om vat zeker 20 soorten. Die over alle wereld delen verspreid zijn. Sommige soorten zijn zeer zeldzaam. Zo als bijvoorbeeld het geval is met de reuze fuut. Die alleen op het Atitlan-meer in Guatemala leeft.

Het vliegen de fuut

Deze vogel beschikt overigens niet meer over het vermogen om te vliegen. En is daardoor volkomen aangewezen op het water als leef gebied. De futen uit onze streken is daarentegen een uitstekende vlieger. Maar hij maakt niet vaak gebruik van dit vermogen. De vogel geeft er de voorkeur aan in een bepaalde streek te blijven.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps cristatus
Geslacht: fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • broedtijd is 25 tot 29 dagen
 • Aantal eieren zijn 3 tot 5 stuks
 • Volwassen gewicht is 700 tot 1160 g
 • Lengte van 47 tot 56 cm
 • Spanwijdte 73 tot 68 cm
 • Beginnen na 6 weken te duiken
 • Na 9 weken gaan de jongen alleen voedsel zoek
 • voedsel kleine vissen en ook algen en waterplanten

 

De futen komen in continenten

fuut conintenDeze uit gestrekte zone om vat Nederland maar ook  Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte van Noord-Afrika en  als mede geheel gematigd Azië.  Inclusief naar het noorden van China en Japan. Maar volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Is vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool. Bijna waarschijnlijk komen de vogels in Europa gebied  het gehele jaar voor. De meeste noordelijk vogels trekken naar het zuiden als de meren dichtvriezen.

 

ZOETWATERMILIEUS het leefgebied  van de fuut

fuut woongebiedDe meren hebben de mogelijkheid geschapen. Dat binnen de continenten een aan tal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. dus de zee bodem en milieu.  Maar ook diepte milieu en kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens larven leven.

Water gebieden van de futen

Dit gebied wordt als zijn territorium beschouwd en fel tegen eventuele indringers verdedigd. Dit is vooral het geval als de jongen groot gebracht worden. Meestal is de fuut op grote vijvers en meren te vinden. Hij houdt namelijk niet van stromend water. Zelfs op langzaam stromende rivieren worden maar zelden futen aangetroffen. Zijn het goede zwemmers de futen

De fuut is een opmerkelijk knappe duiker. Zo vangt hij ook de kleine visjes waar hij zich voor namelijk mee voedt. Hij is een goed zwemmer. Hij houdt het lichaam daar bij half onder water. Samen met zwanen behoren futen tot de meest elegante verschijningen in onze waterrijke gebieden. Het zijn uitstekende zwemmers. Maar zijn ook duikers en ze kunnen wel 50 à 100 meter onder water zwemmen

De lange hals is uitgestrekt en de omgeving wordt aandachtig in het oog gehouden. Bijvoorbeeld als er in  geval er ergens gevaar dreigt. Futen leven meestal erg terug getrokken maar ook geven de voorkeur aan de eenzaamheid. Ze hebben een hekel aan andere vogels om zich heen. Als er gevaar dreigt  probeert hij zich snel tussen het riet te verbergen. Daar door snel over het water te rennen of onder water weg te duiken. Het meeste opmerkelijke is dat die ergens verderop weer te voorschijn te komen. Hij kan twee tot drie minuten onder gedoken blijven.

De Popielaty van de futen

Tot voor kort stond de Fuut aan sterke vervolging bloot omdat men meende dat deze viseter de mens beconcurreerde. Al hoe wel deze onjuiste opvatting niet in geheel staat.  Maar al is verdwenen is de vervolging door allerlei oorzaken sterk verminderd. Dat de sterke toename van het aantal Futen de laatste jaren alleen hier op is terug te voeren. Moet onwaarschijnlijk worden geacht. Het ontbreken van strenge winters heeft zeer waarschijnlijk ook een gunstige invloed gehad.

 

Baltsrituelen

fuut baltsrituelenDe balts vindt in hoofd zaak plaats voor dat met het leggen van eieren wordt begonnen. De prachtige balts bestaat uit een aan tal elementen. Een interessant punt is dat beide geslachten een vrijwel gelijk aan deel hebben in de balts. In de eerste plaats de onder de meestal vertoonde volgorde van baltsrituelen.

Bijvoorbeeld tegen over elkaar opstellen en met de kop schudden. Maar ook het vrouwtje zwemt met gebogen hals maar ook het maantje duikt onder haar door. Gevolg door de houding van het vrouwtje als het mannetje weer op gedoken is. En zelf meer tegen over elkaar op stellen en genoeglijk kop schudden maar soms poetsen ze de veren. Op dezelfde manier zijn de vogels tegen over elkaar de beide vogels duiken tegelijk en verzamelen water planten. En ten slotte tegen over elkaar staan de  vogels bieden water planten aan in de pinguïn dans.

 

De broedsels van de futen

In Nederland broeden de Futen van begin april tot september. Het uit half vergane water planten  bestaand het nest drijft in het water en ligt verankerd tussen de vegetatie. Het legsel bestaat gewoonlijk uit drie tot vijf eieren welke door beide partners worden uit gebroed. De ouders wisselen elkaar om de drie uur af bij het broeden. Na circa vier weken komen de eieren uit. Al gauw na dat ze uit het ei zijn gekropen verlaten de jonge fuutjes het nest.

Ze brengen meestal twee of drie broedsels per jaar groot. Ze zijn echter aangewezen op de warmte van het ouderlijf. Omdat het gestreepte dons zo kort is. Waardoor ze in het water vervaarlijk snel kunnen afkoelen. Het jong zit vaak op de rug van een zwemmende of rustende ouder.

Kerenmerken

fuut vliegbeeldDe jonge vogel heeft een zwart en wit gestreepte kop en hals. Ook in winter kleed heeft de Fuut oor pluimen maar deze zijn dan veel kleiner. De soort is te herkennen aan de hals maar ook aan de wang kraag en de lange oor pluimen. De kraag kan worden opgezet. Het zelf de boven op de kop  van de futen in winter kleed. Ze hebben een slank profiel met een opmerkelijk platte kop.

De vogel biedt in de vlucht een vreemde aan blik de kop en hals worden laag gehouden. De snelle vleugelslag maar ook  de op flikkerende witte vleugel vlekken geven een bepaald effect. De tenen zijn gelobd om rand door breed vlies om beter te kunnen zwemmen. Het loop been is zijdelings afgeplat en heeft van achteren een dubbele rij zaag tanden. Als het vooral aan de over zit het in op gerichte houding aan land. In de winter gaan de vleugel van de fuut opmerkelijk veel wit vertonen.

VELDKENMERKEN

De kop met kuif met twee oor pluimen  Maar heeft ook kastanjebruine franje om de kop tijdens broedseizoen. De lange wille hals zijn  bij geslachten gelijk.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Kijk verder voor alle vogels in het overzicht gaat over het bederft de vogelsoort
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?