Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Zwarthalsfuut zijn watervogels

zwarthalsfuut

Zwarthalsfuut deze soort nestelt in grote groepen bij in een nestelgebied. En voor de rest halen aan hoe de zwarthalsfuut zijn nest bouw. Maar ook over de jongen hoe die groot worden. En eveneens bijvoorbeeld in wel werelddeel het vogel wordt aangetroffen en waar het dier winter door brengt. Hoe lang is de broedtijd en wel kleur heeft de eieren. En voor de rest wat eten de vogel en ook de kenmerken.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podicepa nigricollis
Geslacht: zwarthalsfuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  20 tot 23 dagen
 • Afmetingen is van 43 x 30 mm
 • Lengte is 30 cm
 • Aantal eieren 4 tot 6 stuks
 • Volwassen gewicht 350 g
 • Vleugelwijdte is 55 cm

Het nest van de zwarthalsfuut

Futen komen in het grootste gedeelte van de wereld voor. Maar behalve in de pool gebieden. Opvallend is dat deze vogels een dichter veren pak hebben dan andere vogels. Sommige futen nestelen in grote afzondering en verdedigen hun nestelgebied tegen alle mogelijke indringers. De zwarthalsfuut daarentegen nestelt in grote groepen bijeen.

De eieren in het nest

zwarthalsfuutOnder gunstige omstandigheden komen soms wel tien tallen futen paren bij een om  dus grote kolonies te vormen. Het nest bestaat meestal uit een grote hoop drijvende water planten. De eieren worden daar in gelegd en veranderen langzaam van kleur. Terwijl naar mate de broed tijd vordert verandert de kleur van de eieren. Omdat ze voortdurend in aanraking zijn met de in rottende staat verkerende planten en bladeren. De eieren zijn wit in het begin en nemen langzaam een bruine maar ook een  roodachtige kleur aan.

De jongen vogels

De jongen hebben de gewoonte om zich te verbergen tussen de rug veren van de ouders. Die de jongen zo tijdens de eerste dagen van hun leven op het water mee nemen. Ze voeden de jongen met insecten.

Het voedsel

De volwassen dieren eten verder schaal en weekdieren. Maar in de winter bestaat hun voedsel hoofd zakelijk uit kleine visjes.Die dus in scholen voor komen de visjes. Die ze met opvallende handigheid uit het water opduiken.

In Europa komt deze soort tijdens de winter niet veelvuldig voor. Maar meestal worden ze in het midden of het zuiden van dit werelddeel aangetroffen. De in Noord-Amerika voor komen de soorten trekken naar Brits Colombia. Die vooral  verspreiden zich over het noorden van Zuid-Amerika om daar de winter door te brengen.

Moerassen waar zwarthalsfuut voor komt

zwarthalsfuut continentMoerassen of poelen zijn overgangsmilieus die tegelijk aquatlele en aard milieus zijn. De met water door drenkte bodem bevordert er de groei van een flora van zeer bijzondere aard. Er bestaan op onze aarde nog grote moerasgebieden zoals de bekende Everglades in Florida. Of de Sundarbans in de delta van de Ganges. De moeilijke toegang tot moerassen bevordert er het overleven van een fauna met bijzonder veel soorten dieren.

HOLARCTISCH GEBIED

zwarthalsfuut leefgebiedDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika en Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika. Als mede geheel gematigd Azië maar ook inclusief het noorden van China en Japan. Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen dragordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Namelijk het
eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Roodborstduiker bewoners van zoetwaterplassen

roodborstduiker Podiceps griseigena

Roodborstduiker is een klagend gezang. De roodborstduiker iets kleiner dan de kuifduiker. Herkent men aan zijn rossige befje en zijn grijze wangen. Zijn silhouet is wat zwaarder als zijn hals is  dikker. In Europa vinden we de roodborstduiker alleen in de laagvlakten. Nooit hoger dan 400 meter. Op sommige plaatsen is hij talrijker dan zijn grote neef bijvoorbeeld in Lausitz. Terwijl de kuifduiker grote en vrije watervlakten nodig heeft.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps griseigena
Geslacht: Roodborstduiker

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  is  22 tot 23 dagen
 • Aantal eieren zijn 4 of 5
 • Volwassen lengte 42 cm
 • Duikduur  30 sec onder water
 • Volwassen gewicht 700 g
 • tot meer dan 1 minuut onder water
 • Afmetingen  vogel 50 x 34 mm
 • Vleugelwijdte van de is 70 cm
 • Bereikte diepte onder water  Max.  10 m

Het bouwen van een nest

roodborstduiker zijn bewoners van zoetwaterplassenMaar stelt de roodborstduiker  voelt zich tevreden met vennen.  Maar goed gevuld met allerlei moeras planten langs de oppervlakte maar ook  langs de oever. Deze vennen kunnen zo wel in  het open veld als in een bos liggen. Het nest bevindt zich vaak naast dat van de meerkoe. De wilde eend of in de buurt van een kolonie kokmeeuwen. De roodborstduiker houdt van grote vennen van minstens twee hectare. De bouw van het nest duurt vier tot acht dagen. Het is een drijvend bosje water planten dat slechts 7 tot 10 cm boven de oppervlakte uitsteekt. En is het nest gemiddeld 40 cm breed is. Het is aan de vaste water planten bevestigd  de lisdodden en de schaafstro.

Mannetje en wijfje lossen elkaar af bij het broeden. De eerste dagen zitten de jongen op de rug van de ouders. Daar na leren ze zwemmen en acht of tien weken later worden ze zelfstandig. De roodborstduiker is dag en nacht actief.

Het voedsel van de Roodborstduiker

Meestal duikt roodborstduikerhij om wat voedsel te bemachtigen. Dit bestaat ’s zomers uit insecten en weekdieren maar ook  schaaldieren en amfibieën. daar door slechts weinig vissen eet. Maar in de winters is dit anders dan komt de rood borst duiker langs de oever leven. En voedt hij zicht met grondels. Zo als stekelbaarsjes van hoogstens 15 cm lang maar ook  garnalen.

STIL STAANDE WATEREN leefgebied.

roodborstduiker leefgebiedHet oppervlakte water van plassen maar die ook van vijvers. Maar ook van andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Daar door geen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties zo als drijvende waterplanten als bedekking. Die vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aan tal insecten. Maar ook vooral kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus. Bovendien meer en meer door droog leggingswerken bedreigd.

HOLARCTISCH continenten  gebied

roodborstduiker continentDeze uit gestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook  Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Rusland. Als volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpool cirkel loopt. Die bovendien namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool. Deze kunnen zich gemakkelijk over aan zienlijke afstanden verplaatsen. En op dezelfde manier zo nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied. Als gevolg van even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

ORDE PODICIPEDIFORMES

Familie van de Podicipedidae of wel Futen. De watervogel soorten  van deze watervogels met hun satijnachtige veren komen over de hele wereld voor. Sommige soorten hebben een zeer groot verspreidingsgebied.

De watervogel

roodborstduiker verenDe meeste watervogels hebben meestal zwemvliezen en de poten staan ver naar achteren. Om zo snel door het water te zwemmen maar ook onder het water te duiken en zwemmen. Op het land of aan de waterkant ziet de loop er onhandig uit. Het hele lichaam waggelen als ze lopen aan de kant van het water. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven bij het water maar ook op het water. En ze worden maar zelden ergens anders waar genomen de watervogels.

De watervogel is een trekkende vogelsoort die zijn afhankelijk graslanden en van draslanden. Maar ze broeden allemaal in langs de kant van zoet water.  Waar ze gewoonlijk een nest maken van drijvende en rottende planten resten. Andere soorten eten op de bodem levende weekdieren zijn kleiner en gedrongen en bezitten korte en stompe snavels. De jongen hebben een gestreepte kop en nek.

Watervogel herkennen

Succes bij watervogels is het identificeren van vogels is niet alleen een kwestie van voort duren de opmerkzaamheid. Maar ook van een bepaalde techniekdie gemakkelijk aan geleerd kan worden. De belangrijkste punten waar op gelet moet worden zijn de grootte vorm van de snavel. En ook  de lengte van de poten van de vogel. Maar ook het algemene kleur van het verenkleed. Het meeste opmerkelijke is in bijzondere veld kenmerken en ook gedrag daar in. En ook het geluid zoals de zang en speciale roep je waar en wanneer de vogel gezien werd. Veel vogels
komen slechts in één speciale biotoop voor.

Familie

Ook zijn de familietrekken van de vogels herkennen. Zo als de vogel te identificeren om te  proberen na te gaan tot welke familie de vogel behoort . De vogel families vormen een natuurlijke eenheid van nauw verwante soorten met een aantal gemeen schappelijke kenmerken. Op die manier als bij de Futen zijn echte watervogel. Die slecht vliegen en lopen maar uitstekend kunnen zwemmen en duiken. Ze hebben puntige snavels de poten hebben geen zwemvliezen. maar lobben om elke teen. Alle soorten bouwen grote drijvende nesten.

Vliegbeeld

roodborstduiker vliegbeeldOm vogels te leren kennen is het daarom nuttig ook de voornaamste kenmerkente wete n die in de vlucht te zien zijn. Meestal spreekt men van het vliegbeeld alsmen de totaal indruk van de vliegende vogel bedoelt. Hieronder valt dus de bouw va n de vogel. Is hij bijvoorbeeld heel klein en dik als kenmerk. Of is de vogel groot en plomp in de lucht. Heeft de vogel lange smalle of lange brede vleugels.

Of ook korte afgeronde vleugels? Heeft hij een lange hals of valt de kop nauwelijks op in de vlucht is te zien. Is de snavel opvallend lang of dik? Ook de vorm van de staart kan het vliegbeeld zó karakteristiek maken dat de determinatie weinig moeilijkheden oplevert. Zoals bijvoorbeeld de diep gevorkte staart van de vogel de gevorkte staart van de wouwen. Of de verlengde middelste staartpennen van de jagers. Behalve door de bouw wordt het vliegbeeld vaak bepaald door een contrasterend patroon van het verenkleed.

Veren kleed van de roodborstduiker

De roodborstduiker in winterkleed heeft van dichtbij gezien wit gespikkelde bovendelen en een opvallende witte keel. roodborstduiker in winterkleed winterdag. Op een sombere dag kunnen de bovendelen erg donker lijken. Roodborst duiker in winterkleed is aan onderzijde van de vleugels zijn witte onder vleugels. De rode keelvlek van de roodborstduiker is alleen te zien in het prachtkleed dat de vogel tussen maart en september draagt.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Australische fuut

watervogels futen

Australische fuut evenals alle futen een meester in het duiken.

australische fuut

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podiceps novaehollandlae
Geslacht: Australische fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 4 tot 6
 • Afmetingen  is  35 x 25 mm
 • Volwassen lengte 28 cm
 • Volwassen gewicht 150 g

De Australische fuut vormt samen met de kleine duiker die in Nieuw-Guinea. Maar ook elders in de Oude Wereld leeft een zogenaamd super-geslacht. Dat wil zeggen een groep van zeer nauw verwante vormen.  Die bijvoorbeeld toch enkele kleine verschillen vertonen van deze dieren groep.

Waar is de Australische fuut te vinden

Buiten de broedperiode zwemt de Australische fuut in grote aan tallen over de vijvers en meren. Maar hij bezoekt ook wel zoute wateren. Waar hij een deel van zijn voedsel vindt. We zien de fuut ook in moerassen en langs rivieren en op grote water reservoirs.

Het nest op het water

Hij stelt zich tevreden met een klein territorium en verdraagt zelfs andere paartjes in de buurt van zijn nest. Dit nest drijft op een bosje riet en andere water planten. Het geheel heeft ± 60 cm middellijn.

De eieren van de vogel

De blauw witte eieren worden in de loop van het broeden bruinachtig. Dat is omdat de planten langzaam rotten in het water. Soms zijn de eieren zo nat. Dat komt omdat zij vlak op het water liggen. Maar dit schijnt de ontwikkeling van de kuikens niet te hinderen.

Het broeden van de eireren

Tijdens het broeden wordt het nest nog verbeterd. Maar de ouders bedekken hun legsel met riet stengels wanneer zij het nest even verlaten. De temperatuur in het nest is tussen 22 en 32° C.  Dat ligt 50 of 60 hoger dan de water temperatuur.

Het zwemmen en duiken

De Australische fuut duikt dikwijls het water in. Hij kan 7 tot 16 seconden onder water blijven het gemiddeld is echter 12 seconden. Hij vindt zijn voedsel zo wel onder water als langs de oppervlakte. Maar dikwijls duikt hij ook om aan een dreigend gevaar te ontsnappen.

 

AUSTRALISCH CONTINENT

australische fuut continentBen evens Australië en Tasmanië omvat dit gebied Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. Als mede de eilanden groepen dus die er tussen in licht. Vanwege de geografische af zander ring is de fauna hier zeer origineel. prototheria primitieve ovipare zoogdieren zoals de  vogelbekdieren en mierenegels. Maar ook de buideldieren en kangoeroes en marter en, koala’s en andere. Maar ook loopvogels emoes en kasuarissen en kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven dier soorten.

STILSTAANDE WATEREN.

australische fuut leefgebiedHet oppervlaktewater van plassen. vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen hetgeen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtigen en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?