Jan van gent

jan_van_gentMet zijn geweldige vleugels één van de indrukwekkendste zee vogels. De Jan van Gent gaat alleen maar het land op om te nestelen. En zijn jongen groot te brengen. Hij broedt aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar trekt in het koude jaar getijde naar de warme kust wateren. Van de subtropische en gematigde gebieden. om zo zomers weer naar de subpolaire streken terug te keren. Ze rusten tussen de golven als ze moe zijn. En komen zelden naar het land.

Jan van Gent veren

De ongeveer tien soorten lijken onderling erg veel op elkaar. Aan het begin van de ze eeuw werden de Jan van Genten. Op uitgebreide schaal af geslacht. Omdat er in de mode wereld toentertijd een grote vraag naar hun veren was. Toen de behoefte aan veren was afgenomen. Maar de jacht op deze vogels afnam. Konden sommige geheel uitgeroeide kolonies zich herstellen.

Jan van Gent kolonie

jan van gentDe Jan van Gent is een erg drukke vogel. Die in de broed tijd in kolonies nestelt. Jan van genten zijn erg sociale vogels. Die met duizenden dicht op een gepakt in kolonies op rotsen. Maar ook op kleine eilanden samen leven. Het is een soort waar van het aantal verloop in deze eeuw vrij goed bekend is. Omstreeks 1970 werd het totale aan tal op 200 000 paren geschat.

Pogingen om jan van genten in kleine groepjes te laten broeden hebben gefaald. Het zou dus kunnen zijn dat het sociale contact binnen. De kolonie een beslissende rol speelt in het broed succes. De vogels baltsen om de huwelijk banden te bevestigen. Dan wel te bestendigen de partner trouw kan hun hele leven duren. Elk paar bezet en verdedigt een klein broed territorium. De nesten liggen zo dicht bij een. Dat broedende vogels wanneer ze zich uit strekken. Zo elkaar kunnen aan raken.

Zo hele gemeenschap brengt bij het nestelen. Maar ook het voeden van de jongen een geweldig veel lawaai voort. De lucht die zij met z’n allen voort brengen. Is ook niet om te vol harden. De nesten zitten zo dicht op elkaar. Terwijl dat het onmogelijk is om door een kolonie te lopen zonder er op een aan tal te trappen.

Jan van Gent

De Jan van Gent voedt zich uitsluitend met vis. Die hij van af een hoogte van 25 tot 50 meter. Zo boven het water oppervlak na een duik vlucht vangt. Hij laat zich niet alleen vallen. Maar slaat nog een paar keer krachtig met zijn vleugels. Omdat zijn snelheid op te voeren. Vlak boven het water vouwt hij zijn vleugels op. Maar kan zo tot een diepte van 10 m komen. Veel ornithologen staan er verbaasd over. De forse snavel van de vogel. Omdat zijn schedel dak bestand is tegen deze voor vogels ongebruikelijke val.

Genten

jan_van_gent morus bassanusGenten zijn gestroomd lijn de vogels. Maar zijn zwaar gebouw de zee vogels. Zo wel met dikke nekken. Maar ook sterke poten en zwemvliezen. Is meer kust vogel dan een vogel van de oceanen. Is de jan van Gent een schitterende vogel in vlucht. Hij vliegt of zweeft enkele meters boven het water op zoek naar vis en inktvissen.

De speciaal aan gepaste schedel met van lucht voor zien van ruimten. Die voor de veer kracht zorgen. Omdat van het vangen veel van de eerste schok van deze hogeschool duiker op. Nog andere aan passingen vervolmaken zijn geschiktheid voor een bestaan op zee. Ten eerste heeft hij geen uitwendige neusgaten. De openingen worden door benige klepjes bedekt. Zo dat er geen zee water binnen kan dringen als de vogel duikt.

Snavel

jan_van_gent Sula bassana Morus bassanusDe basis van de boven snavel buigt naar buiten. Zo dat de genten toch kan ademen. Ten tweede bevinden zich boven zijn oog randen zout kliertjes. Die een geconcentreerde zout oplossing af scheiden. Die via de inwendige neus gaten in zijn bek terecht komt. Maar zo er dan uit lekt. Dit stelt de genten in staat zoute vis te eten. Maar ook zee water te drinken. Zo dat hij zonder grote hoe veel heden urine moet produceren om het zout te elimineren.

Ei

Het nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee. Met guano aan een gekit. Het enige ei dat gelegd is. Wordt zo wel door de beide ouders om beurten uit gebroed. Door het ei geheel met hun zwem vliezen te om geven. Wordt zo wel het gelijkmatig warm gehouden. Maar rolt het niet van de rotsen om laag. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt met uitgebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vet reserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt.

Kenmerken

jan van gent woongebiedDe Jan van Gent heeft maar een legsel per seizoen. Het broed tijd van het ei is 30 tot 43 dagen. Bovendien het de vogel een lengte van 84 tot 103 cm. De vleugel breedte is 1,50 tot 1,70 meter. Terwijl het jong komt naakt uit ei. Krijt dus de eerst dons na 6 a 8 dagen. De Jan van Gent is verspreiding over de noordelijke Atlantische Oceaan. Leef milieu langs de kust wateren. Een lange hals maar ook een puntige staart. En een sigaarvormig lichaam. Met zijn dolk vormingen snavel. En naar voren gerichte ogen (binoculair zicht) is hij een dodelijke onder water jager.

Jonge Jan van Genten zijn donker. En sterk wit gespikkeld of bruin zwart. En wit gevlekt dat is afhankelijk van leeftijd. De hoeveelheid wit op de vleugels neemt toe tot dat het zwarte. En witte kleed van de volwassen vogel is bereikt is. De lange vleugels van de Jan van Gent met een span wijdte van 1,70 meter. Zijn uitmuntend geschikt om te zeilen. Wat energie bespaart.

VELDKENMERKEN

De wit verenkleed met op vallend zwarte vleugelpunten. Eveneens de lange wigvormige staart. Een lichtblauwe snavel. En een gelige kop in de winter bleker. De geslachten zijn gelijk

Jan van Gent Sulidae familie

jan van gent leef continentDe familie Sulidae van Jan van genten. De soorten in deze familie zijn in twee afzonderlijke groepen onder gebracht. De 6 rots pelikanen en de Engels boobies. Maar ook de jan van genten. Ze komen op alle oceanen voor. De rots pelikanen in de tropische en subtropische gebieden. En de jan van genten voor namelijk in de gematigde zones. Het zijn indruk wekken de vogels die met stoot duiken in het water hun prooi bemachtigen.

De meeste soorten hebben een stevig gebouwd lichaam. Heeft lange puntige vleugels. En hebben korte poten. Maar in het algemeen zien beide geslachten er eender uit. Bij enkele soorten is er verschil in de kleur van snavel en poten. Eerste jaars vogels zijn donker bruin. Maar worden in hun volgende levens jaren steeds lichter tot ze. Na circa 4 jaar het volwassen kleed krijgen.

Bruine Gent

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen
bruine gentDe Rots pelikanen zijn blijk baar aan hun volksnaam boobies dom koppen. Is gekomen door dat ze zo dwaas zijn dat ze zee lui rustig laten naderen. Zo dat dezen hen kunnen doden voor voedsel. Even als de gewone genten stoot duiken rots pelikanen op vis en inktvissen. Ze zijn echter gespecialiseerd in het zoeken van voedsel in on diep water. Ook vangen ze vliegen de vissen. De bruine Gent blijft dichter onder de kust dan de jan van Gent. Hij broedt op kliffen. Maar op rotsen of zelfs op stranden. En ook koraal riffen. Het wijfje legt 1-2 eieren. Zo wel in een kuil op de grond of tussen rotsen. Ook het mannetje helpt bij het broeden. Maar ook bij het voeren.

Bruine Gent

De Bruine Gent is een soort die het voor de wind gaat. Omdat hij pas na vijf jaar geslacht rijp is. Dan moet zijn succes verbazing wekkend worden genoemd. Mogelijke oor zaken van dit succes zijn de toe name van de hoeveelheid vis afval van trawlers. Maar het feit is dat het vangen van jonge vogels voor menselijke consumptie vrij wel verleden tijd is.

Bruine Gent nest

bruine gent Sula leucogasterHet nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee water. En met guano aan een gekit nest. Maar beide ouders broeden op het ei. Waar bij ze het ei met hun poten bedekken aan gezien een broed plek ontbreekt. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt ook met uit gebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt. Is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vetreserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt. Hun tropische de boobies verlaten het nest reeds na 12 weken. Maar zij blijven dan nog enkele maanden bij de ouders die hen leren vissen. De kolonies die op verlaten kleine rots eilandjes voor de kust liggen. Zijn vaak zeer groot bij Boreray voor de Outer Hebrides Schotland. Om vat meer dan 70 000 paar. Als de jongen wat groter zijn. Dan verbruikt zo’n kolonie dagelijks meer dan 100 ton vis. De eerstejaars van de bruine Genten trekken het verst weg. Tot in West Afrikaanse wateren. Even eens onvolwassen en de bij na vol wassen vogels. Die gaan dus over winteren in de Middellandse Zee. Maar ook bij de Golf van Biskaje. Zelfs de volwassen vogels verspreiden zich buiten het broed seizoen in de wateren rond het broed gebied.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levens voor waarde voor kust vogels. Daar de vloed regel matig. Een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. De Steenlopers zoeken naar insecten in aan gespoeld zeewier. Maar even eens de meeuwen zijn aaseters. Maar ook zij het strand jutters. De sterns daarentegen die vangen visjes dicht onder het water oppervlak. Maar ook eidereenden eten mossels van de zee bodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Door olie en ook plastic. Maar even eens door de over bevissing van de Noord zee. Maar de schelp dier visserij op de Waddenzee.

ZEEVOGELS NESTELEND IN BESTAANDE KOLONIES

Maar zee vogels kunnen grof weg in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep. Zo als de albatrossen. Die spendeert de meeste tijd in de lucht. Maar ook in de zee duikend naar voedsel. Terwijl de twee de groep groten deels in direct contact leeft met de zee. In beide gevallen komen de vogels massaal bij een tijdens het broed seizoen. Zeker de Jan van genten nestelen in enorme kolonies op rots wanden. Bij de Bird Rock in de Golf van St. Lawrence in Canada bijvoorbeeld.

Broed plaats

Het was de broed plaats voor 150.000 jan van genten paren in 1883. Toen echter rond 1869 een vuur toren verbouwd was. Die doodden vissers in grote aan tallen vogels tijdens het broed seizoen. Maar binnen 30 jaar was de kolonie vrij wel helemaal uit gemoord. Sinds dien zijn ze beschermd. Is vooral het aan tal vogels weer gestegen. Jan van genten zoeken elk jaar dezelfde broed plaats op. Ze brengen elke keer zeewier en ander materiaal mee uit zee. De hen legt slechts één ei. Maar in plaats van het uit te broeden met haar lijf. Maar gebruikt ze haar poten. De ouders nemen om beurten die taak op zich .En na zes weken komt het ei uit. Na het uit komen is het vogeltje naakt. En hulpeloos. Maar het krijgt al gauw een tooi van wit dons. De ouders duiken de op vis. Soms 27 meter diep in zee. Maar slikken hun vangst onder water in. Voor dat ze naar het nest terug keren voor het jong door op geven te voeden. De grote kolonie zee vogels zijn zeer kwets baar. Vooral de vis waar mee zich te voeden in mindere mate aanwezig is. De Jan van genten vliegen uit. Als ze ongeveer drie maanden oud zijn. Tegen die tijd worden ze plotseling door hun ouders verlaten. Maar vliegen ze weg van de richel. Waar de eerste paar weken brengen ze door op zee. Omdat hun vleugel spieren helemaal ontwikkel zijn. Daar door slikken hun ontwikkeld zijn. Na dat ze hun lichaam vet verbruikt. Vooral de vangst onder water in voor dat ze naar het nest terug gaan. Dan beginnen de jongen naar voedsel te duiken Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelicaniformes
Familie: Sulidae
Geslacht: Sulo leucogaster
Soort: Bruine Gent

Kenmerken

De albatrossen nestelen bij voor keur op eilanden. Even als jan van genten broeden deze vogels in kolonies. Paren hebben één jong. De jan van genten nestelen op ontoegankelijke plekken. Zo als rotswanden. Bijvoorbeeld zijn daar door veilig voor de meeste vijanden. Bovendien komt over bevolking komt voor. Een Jan van Gent met jong op Vogel eiland buiten de kust van Zuid-Afrika. Grote groepen jan van genten nestelen bij voor keur op eilanden. Zo wel negen soorten zijn bekend. Ze leven op alle zeeën ter wereld. Even eens maken ze veel lawaai. Een laysan albatros voedt zijn jong. Veel zeevogels planten zich traag voort. En albatrossen broeden niet eerder dan ze vier jaar oud zijn. Door gaans blijven de paren voor het leven bij elkaar. De vogels vliegen meestal boven zee. Het albatros mannetje keert het eerst terug naar de broed plaats. Soms bestaat de kolonie uit duizenden vogels. Een jonge laysan albatros op Midway Atoll. De eiland in de Stille Oceaan ten noordwesten van Hawaii. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een lucht basis. Maar in de buurt nestelende albatrossen vormden een serieus gevaar voor de piloten bij het stijgen en landen. De vogel botsing. Een botsing in de lucht tussen een vliegtuig en een vogel. Kan zo fatale gevolgen hebben. De laysan albatros jong drijft in zee. En het oefent zich in het vliegen. Het moet zijn vleugel spieren ontwikkelen. Vooral dat het behendig kan zweven. Even eens over de golven kan scheren. De albatros en andere zeevogels staan voor een steeds onzekerder toekomst. Vooral de bedreigd door vervuiling. Maar ook over bevissing van de zeeën.

Leef gebied bruine Gent

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedZe leven op rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding. En het steeds Afwisselend onder spoelen van zee water. Die conditioneert de aan passing van de soort vogel. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. Maar ook de branding in werken en tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Continent gematigd koude zeeën

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedDeze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aan gevoerd water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijs bergen af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Die ook warme stromingen zo als de Golfstroom. In het noordelijk deel de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool water. Zeker in het zuidelijk half rond wordt de koud water. Die grens aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.