Zwartvoetpinguïn

Zwartvoetpinguïn

zwartvoetpinguinBij deze vogel soort gaat het over de zwartvoetpinguin. Ook deze vogel is niet vliegende vogelsoort. Maar kan wel goed zwemmen, want zijn vleugels roeispanen. Het leefgebied rond de Afrika kust en het voedsel haalt die uit zee. De jongen worden groot op eilandjes en het zijn reusachtige kolonies.

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd 35 tot 36 dagen
 • Aantal eieren 2
 • hoogte 60 cm
 • Zwemsnelheid onder water 20 tot 33 km/u
 • Nog weinig bekend van zijn biologische funktioneren
 • voedsel 400 tot 1000 gram
 • voedsel bestaat uit inktvis en kreeft soorten
 • duikdiepte is 6 tot 20 meter

Taxonomische indeling

Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Spheniscus demersus
Soort Zwartvoetpinguin

 

De soorten pinguins

Hij is de enige pinguïn die in Afrika leeft. De soorten pinguïns die men tegenwoordig onderscheidt van andere pinguïns.  Die leven vooral grotendeels langs de randen van het continent van Antarctica maar ook meer naar het noorden op de zogenaamde subarctische eilanden. Een bepaalde pinguïnsoort leeft in de ijskoude wateren van de Humboldtstroom  stroming van zee water. De stroming van het zee water loopt langs de kust van Peru maar de kust lijn van Chili loopt. Terwijl de galapages pinguins op de gelijknamige galapages eilanden voorkomen, helemaal aan het land equator.

De eilanden van zwartvoetpinguin

De zwartvoetpinguïn is de enige pinguïn van de pinguïnfamilie, die op het Afrikaanse Continent leeft. Hij leeft daar niet in op de eilanden maar komt voor de jongen pinguïns want hij komt voor op de twee eilandjes Dassan en Dyer. Die ten Westen van Kaap de Goede Hoop liggen. Dat ligt onder aan van Afrika bij kaap stad van zuid Afrika. Bovendien voel hij op zijn best langs de kusten van zuid Afrika tussen de rotsen en op de zandgronden.

De jongen van de zwartvoetpinguin

In tegenstelling tot de meeste andere soorten maakt hij geen lange trektochten op zee. Zo dra de jongen groot genoeg zijn om zichzelf te kunnen redden. Als de jongen groot genoeg zijn keert hij terug naar zee.

Voedsel

Hij zwemt dan naar de koude wateren op jacht gaat naar vis. De zwartvoetpinguin haalt zijn eet uit de zee. eveneens bestaat het voedsel wel uit diverse vis soorten. Bestaan uit kreeft soorten en inktvis soorten. Die vangt de prooien met zware snavel en tong. Bovendien is de tong stekelige om een goede greep op de prooi te houden. Eveneens is het voedsel glibberige om vast te houden.

Het duiken

Om bij de prooi te komen duikt de pinguïn 6 tot 20 meter diept. Het meeste opmerkelijke is dat de pinguïn zware botten heeft om zo diep te duiken. Als de pinguïn een duik doet kan hij minutenlang zijn adem inhouden. Terwijl de pinguïn een duik in het zeewater doet kan die  zuurstof verbruik beperken in zijn lichaam. Tijdens het duiken gebruikt de pinguïn veel energie in het koude zeewater en verliest ook veel lichaamswarmte. Op die manier moet hij veel vis eten per dag tot wel 400 tot 100 gram per keer.

De jongen en eieren

De zwartvoetpinguïn nestelt op de twee eilandjes genoemde Dassan en Dyer. Daar komen ze vaak reusachtige kolonies voor, in deze  enorm luidruchtige kolonies komen de jongen ter wereld. Bij de zwartvoetpinguin voortplanting gaat voor af met een rituelen zoals met de balts. Als de zwartvoetpinguin voortplanting begint zoekt het mannetje een broedplaats op. Dan gaat de zwartvoetpinguin op zoek naar een vrouwtje die  interessant genoeg is. Hij loopt naar het vrouwtjes pinguïn af, als het vrouwtje trillen maakt met de kop. Dan kan de pinguïn met het vrouwtje paren.

Zwartvoetpinguïns nestelen in holen die in het zand worden uitgegraven. Soms is zo ’n nest niet meer dan een kuiltje in de grond. Terwijl het vrouwtje de eieren in het hol legt zo stuks of twee eieren. De eieren worden door beide ouders om beurten bebroed. Als de jongen zijn uitgekomen. Zorgen zij beide ook voor de voeding van hun kroost.

Men heeft zich met recht wel eens afgevraagd hoe de jongen. En de ouders er wederzijds in slagen om elkaar in zo’n kolonie te vinden. Die vaak uit enkele tienduizenden pinguïns bestaat in de kolonie, om ze te herkennen. Het schijnt allemaal een kwestie van gehoor te zijn. En de karakteristieke roep van de  pinguïns dus zo herkennen elkaar aan het stemgeluid.

De kust

Maar bij andere exemplaren vindt men soms een diep hol de eieren. Waar deze pinguïns dan ver wegkruipen om zich te verschuilen voor de brandende zon. Dat het op het land echter te warm word. Door  oververhitting te voor komen zijn de pinguïns in de nacht actiefst. Om in de nacht te nestelen en hollen te graven het liefst bij een overhangende rotsen of er onder. De zeestromingen van uit poolgebied wat langs de Afrikaanse kust stroomt is koud zeewater.

Veren van de pinguïn

De veren zijn om de warmte vast te houden bij de pinguïn. Maar veren slijten ook bij de pinguin op die manier ontsnapt de warmte bij de vogel. Daarentegen maakt de vogel ook weer nieuwe veren aan. Als de nieuwe veren flink stuk uitgroeien zijn, dan pas vallen de oude veren uit. Om die reden noemt het ook de ruitijd van de vogel en duurt twee tot vijf weken. Het ruien gebeurt in de maanden mei en juni van het jaar. Als gevolg van ruitijd  zwemmen de pinguïns niet. Met een nieuwe veren pacet van wit en zwart en glanzend mooi gaat die weer naar zee.

Mileu en bedreiging van de zwartvoetpinguïn

Er zijn diverse redenen waar door de zwartvoetpinguin aantal is terug lopen naar 1 miljoen tot 150.000 stuks. Is vervuiling van olie in het zeewater is een van de oorzaken. Maar ook het wegvangen voedsel door sterken over bevissing. Ook de klimaatverandering heeft ook een negatief werking op de pinguïns. Maar ook de zeestromingen en zeetemperatuur zullen veranderen ongunstig voor de pinguïn. Bij het broeden verstoren de toeristen het aandoenlijke dieren zo dat ze te dicht bij komen. En met het oogsten van guano mest. Dat is gedroogde mest van dieren die daar leven. Komt omdat er een hoge natriumnitraat in de uitwerpselen zit. Er zijn opties om de zwartvoetpinguins beter te beschermen.

Het continent waar het dier voorkomt

zwartvoetpinguinDit gebied omvat geheel Zuid Afrika. Het zuidelijk deel van de Kreeftskeerkring.  Maar even als de zuidelijke helft van Arabië en de kustgebieden van Iran en Pakistan. Men treft er woestijnen aan. Van alle  soorten savanne en types. Ook de dun begroeide tropische en evenaars wouden maar ook hooggebergten. De grote zoutmeren of zoetwatermeren en mangroven. Die overal een uiterst gevarieerde fauna herbergen. Alleen al het eiland Madagaskar bezit op zichzelf een hele reeks merkwaardige soorten.

STRANDEN EN OPPERVLAKTEWATEREN LEEFGEBIED.

zwartvoetpinguin-Leefgebied-zeemilieusLichtjes glooiende zeekusten zijn onderworpen aan de invloed van de getijden van de zee. Die dag na dag een groot gedeelte van de zeeoevers over spoelt. De zandige of modderstranden bedekken met zeewater. Dat daarbij aansluitende zeebodems zijn. Die bezitten eveneens uitgestrekte oppervlaktewateren waar van het zonlicht sterk door dringt. En die een zachte temperatuur bezitten. Groot aantal soorten en aanzienlijke dichtheid van de populaties.

 

Koningspinguïn

koningspinguïn broedt het ei in een huid plooi boven de voeten uit

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 51 tot 53 dagen
 • Aantal eieren is 1
 • Gewicht van het ei is 300 tot 400 g
 • Het jong groeit maar heel langzaam
 • Hoogte 90 tot 95 cm
 • Duiken tot diepte 100 tot 300 meter
 • Voedsel pijlinktvis maar ook lantaarnvis

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Aptenodytes patagonica
Soort Koningspinguin

De  koningspinguïn is verwant aan andere pinguïns

KoningspinguinDe koningspinguïn is nauw verwant aan de keizerpinguïn en lijkt daar ook sterk op. Ze hebben dezelfde wijze van zich voort bewegen en houden de lange mes -vormige snavel op dezelfde wijze omhoog gericht. De koningspinguïn is wel iets kleiner dan de keizerpinguïn. Maar doet in waardigheid niet voor hem onder. Net als de andere leden van de pinguïn familie brengt ze op zee door. Maar ook de koningspinguïn het grootste gedeelte van zijn bestaan in zee door.

De zeeën van de pinguïns

Het meeste opmerkelijke is tamelijk ver van de kusten verwijderd. De vogel is volmaakt aan gepast aan een bestaan in en bij de zee. Op die  manier hoeft hij geen vast land te hebben.  Om die reden op het land te komen om te rusten.

Het voedsel

Hij kan tot op grote diepte duiken en jacht maken op inktvissen en andere koppotige weekdieren. Ook vooral  voedt hij zich wel met vissen. De ogen zijn volkomen aan gepast voor het zien onder water. Maar de oog lens is buiten gewoon krachtig.

Paring van de  koningspinguïn

Tijdens de lente aan de zuidpool heeft na een zeer lange paringsdans. Waar het paren plaats. De ouders nemen vervolgens bezit van een uitzonderlijk klein stukje grond. Dat ze dus  verwoed tegen indringers verdedigen.

Het nest en ei

Bovendien zijn het Nestelende kolonies koningspinguïns kunnen soms zeer indrukwekkend zijn. De vogel bouwt geen nest in de kolonie. Het wijfje legt haar ei zo maar op de rotsachtige grond. Ze neemt het vervolgens op en rolt het tussen haar van zwemvliezen voor zien voeten. Waar bij ze het in een diepe huid plooi boven de voeten verbergt. Het ei is zo uitstekend beschermd tegen de koude.

Het jong

Want de voeten van de koningspinguïn zijn rijkelijk voor zien van bloed vaten waar door het ei  niet afkoelen. Het wijfje broedt ongeveer twee weken op het ei. Waar na ze het ei aan het mannetje over draagt.  Op die manier de kolonie verlaat om in zee naar voedsel te gaan zoeken. En zo vooral weer wat op krachten te komen. Zo broeden de ouders afwisselend tot het jong eindelijk uit het ei komt.

Uiterlijke van de koningspinguïn

koningspinguin-kopHet meeste opmerkelijke is dat de koningspinguïn en de keizerspinguïns op elkaar lijken. De koningspinguïn lichter van gewicht maar ook kleiner van langt dan de keizerspinguïns. Van de pinguïns zijn nek en schouders zijn zilvergrijs van kleur. Op de rug veren zijn boven naar beneden donker blauw. De snavel van de pinguïn is roze van kleur maar op zijn borst geel oranje kleur .

KOUDE ZEEEN.

koningspinguin continentDe oppervlaktewateren van de pool zeeën bezitten een temperatuur die vooral om het vriespunt schommelt. De subpolaire gebieden zijn ijs vrije zeeën en bereiken 5° tot 8° C.  Maar het meeste opmerkelijke is dat het dringen met veranderlijke kracht van de zeeën.  Die zo dus met gematigde temperaturen binnen. Even eens ook al de om vang naar warmte stromingen waar door zijn geneutraliseerd worden.

Is vooral typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan wordt het zee water.  Bovendien bij de oost kust van de Verenigde Staten afgekoeld door
de koude stroming.  Het zee water die af zakt tussen Labrador en Groenland.
Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatierite warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië.  Bovendien in de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton.  Van daar dus ook de talloze soorten aan die er zich mee voeden. Maar ook de grote walvisachtigen mee voeden.

Weetjes over de pinguïns

De pinguïn is dus prima tegen de extreme zuidpool omstandigheden aangepast. Bovendien kan de pinguïn een snelheid halen in het zee water tot zo 12 kilometer per uur.  Als gevolg van meer dan 27 veren over elkaar per vier kante centimeter. Om zo warm te blijven tegen de koud.

Poolstreken het leefgebied

koningspinguin LeefgebiedDit zijn de meest barre leef milieus ter wereld. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer maar ook de pinguïns. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. Komt bijvoorbeeld vrij wel op elk Antarctisch eiland voor. De zuidelijke zeeën zijn rijk aan plankton. Dat is het voedsel van de walvisachtigen.  Maar ook vooral van een groot aan tal vissen. Het meeste opmerkelijke is dat de Noordelijke ijs zee is veel armer aan voedsel. De pool wateren zijn minder koud. En meer bewoond dan men zich zou voor stellen.

 

 

adeliepinguïn

adeliepinguïn verschil van andere pinguïns komt voor Zuidpool

Adelmiepinguïn verliest de helft van zijn gewicht bij het broeden

Adeliepinguin

Eigenschappen Kenmerken

 • Legsel 2 eieren
 • Broedtijd 30 tot 40 dagen
 • Hoogte is 45 cm
 • Gewicht is 4 tot 6 kilogram
 • voedsel is vis en inktvissen maar ook kreeftachtigen
 • De jonge zwemmen na 2 maanden
 • Geslachtsrijp is na 3 tot 4 jaar
 • Duiktijd is 6 tot 7 minuten
 • Het vliegt onder water met een snelheid van 39 km/u
 • De kuikens krijgen na 52 tot 62 dagen veren

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Pygoscalis adeliae
Soort adeliepinguïn

Waar de adeliepinguïn voor komt

De adeliepinguïn is waarschijnlijk het meest talrijk onder de verschillende pinguïn soorten. Hij komt bovendien overal voor in streken om en bij de Zuidpool. De adeliepinguïn heeft een zwaar lichaam dus. Heeft vooral kleine voeten maar ook korte vleugel stompen.

Maar gelukkig wordt de vogel nog niet met uitroeiing bedreigd. Ze leven in geweldige kolonies bij elkaar. Een enkele kolonie kan tienduizenden vogels omvatten.

Het nest van de adeliepinguïn

De adeliepinguïn is erg trouw aan zijn nest. Maar ook elk jaar zoeken de paartjes dezelfde nest plaats van het voor gaan de seizoen weer op. Het nest bestaat uit niet meer dan een vijftig tal keien. Maar die met veel zorg en moeite in een cirkel bij elkaar gelegd zijn.  Een van de partners gaat in het midden van de cirkel staan. Bij een kolonie adeliepinguïn zijn de nesten net zover van elkaar verwijderd. Dat vooral de bewoners elkaar met de snavel geen houwen kunnen toe brengen.

Het broeden

Het begint dus in de maanden oktober en november met eieren leggen. Als het broed gebied  dus sneeuw vrij is. Bovendien mannetje en wijfje broeden afwisselend op het nest. Het wijfje broedt tijdens de twee eerste weken. Waar na ze terug keert naar de zee om voedsel te zoeken. Het mannetje neemt de Laatste helft van de broed periode voor zijn rekening. Drie weken. Maar soms langer. Maar blijft het mannetje daar bij zonder eten. Hij verliest daar bij zeker de helft van zijn gewicht. Op de zelfde manier is hij  blij als hij op zijn beurt weer schaal dieren en krill kan gaan verorberen.

De jongen

De jongen groeien vrij snel. Want de ouders stoppen ze vol met voedsel. Ze zijn dus groepen samen in zaliger gedachtenis fröbel schooltjes. Maar ook drukken zich dicht tegen elkaar aan om die manier warm te blijven. Terwijl na 22 dagen is het kuiken groot genoeg om alleen te blijven. Op die manier gaan beide pinguïns op zoek maar voedsel. Het is niet bekend hoe de ouders hun eigen jongen steeds terug vinden. In dit opmerkelijke en ongelofelijke mengel moesje van jonge vogels.

De veren

De adeliepinguïn heeft een kleine snavel. Op de kop heeft dus witte oogring rond de ogen. Het veren parket is dus dikkere laag veren van de pinguïn. Maar ook heeft het dier een lang staart dan andere pinguïns. De adeliepinguïn kan over het ijs vooral  voort bewegen. De pinguïn die voort duwen met zijn vleugels op die manier glijden ze voor het ijs.

Het continent de koude zeeën

adeliepinguïn continentDe oppervlakte wateren van de pool zeeën bezitten een temperatuur die om het vries punt schommelt. De subpolaire gebieden van ijs vrije zeeën bereiken een  5° tot 8° C. Maar dringen met veranderlijke kracht van de zeeën met gematigde temperaturen binnen stromen. Op die manier naar de om vang van de warme stromingen waar door het water geneutraliseerd worden. Bovendien een typisch bijvoorbeeld in de Noord-Atlantische Oceaan.  Als gevolg van het water wordt de oost kust van de Verenigde Staten af gekoeld door de koude stroming. Terwijl het water af zakt tussen Labrador maar ook Groenland. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een latrelatie warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië. In de koude zeeën trekt de rijk dom van plankton aan. En bovendien talloze soorten dieren die er zich mee voeden.  Even eens de  vissen waar onder ook de grote walvisachtigen.

Het leef gebied de poolstreken

adeliepinguïn leefgebiedDit zijn de meest barre milieus ter wereld. Op het pak ijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de om trek van het antarctische vaste land. De zuidelijke zeeën zijn bovendien rijk aan plankton. Is het voedsel van de walvisachtigen maar ook van een groot aantal vissen. De Noordelijke ijszee is veel warmer dan. Pool wateren zijn
minder koud en meer bewoond dan men zich zou voorstellen.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

Macaronipinguïn

Macaronipinguïn ORDE SPHENISCIFORMES

Macaronipinguïn dankt zijn naam aan de vreemde pluimpjes op zijn wangen

macaronipinguïn

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 34 dagen
 • Aantal eieren zijn 2
 • Grootte is 58 tot 65 cm
 • Leeftijd is 10 jaar
 • Het voedsel is vis

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïn
Familie Pinguïn
Geslacht Eudyptes chrysolophus
Soort Macaronipinguin

 

Waar leven de macaronipinguïn

De macaronipinguïn is een van de minst bekende leden van de Pinguïn familie. Hoe wel hij tamelijk algemeen voor komt op de kleine eilandjes. Ook in de koude streken van de drie wereld zeeën.

Hoe herken je de macaronipinguïn

Bovendien weten we maar weinig over deze vogel. In ieder geval is deze pinguïn gemakkelijk te herkennen! Niet alleen is hij kleiner dan de meeste pinguïns. Maar ook draagt hij vreemde macaroni-vormige veertjes op zijn kop. Vooral opmerkelijk is van gele of oranje tint op zijn kop. Met zijn gele vlek boven de ogen en een warrig zwart Kuifje lijkt hij veel op een ondeugende school jongen.

De pinguïn familie

Hij leeft soms samen met de geelkuifpinguin die veel op hem lijkt. Maar die heeft ook een citroengeel Kuifje bezit. Even als zijn familie leden is de macaronipinguin een groepsdier. Dat altijd in grote troepen leeft. Alleen in de paar tijd vormen zich soms kleinere kolonies. Die bovendien verdeeld zijn in afzonderlijke groepjes. Op sommige plaatsen echter houdt deze pinguïn de massale broed plaatsen in ere.

Het eiland

De macaronipinguin komt altijd op zijn geboorte eiland terug om hier zijn jongen ter wereld te brengen. Wanneer hij geen familie plichten heeft zwerft hij rond in volle zee. De ornithologen weten nog niet of de macaronipinguin verre trek tochten onder neemt. Of dat hij dus eenvoudig in de buurt van zijn eiland rond zwerft.

Voortplanting

De eieren van de macaronipinguin liggen in een nest.  De pinguïn maakt het nest in het zand maar ook tussen stenen. In het aller eerst leggen ze in begin november twee eieren. Als de eieren zijn uit gebroed. Vooral in de eerste weken is het mannetje bij de jongen kuiken om vooral bewaken. Daarentegen gaat het vrouwtje op zoek naar voedsel voor het jong. Maar als het jong wat groter is zorgen dus beide ouders voor het jong. Bovendien in maart verlaten de jonge pinguïns de kolonie.

Het leefgebied de koude zeeën

Macaronipinguin leefgebiedDe oppervlakte wateren van de poolzeeën bezitten een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De subpolaire gebieden van de ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C.  Maar ook dringen met veranderlijke kracht de zeeën met gematigde temperaturen naar binnen. Als gevolg van al naar de omvang van
de warme stromingen in de zee.  Waar door ze geneutraliseerd worden met het zee water.

Typisch bijvoorbeeld in de Noord-Atlantische Oceaan wordt de oostkust van de Verenigde Staten afgekoeld. Het meeste opmerkelijke door de koude stroming die afzakt tussen Labrador en Groenland. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd wordt tot in het noorden van Scandinavië. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton talloze soorten aan die er zich mee voeden. Waar onder ook de grote walvisachtigen.

Komen voor in continent de poolstreken

Macaronipinguin continentDit zijn de meest barre milieus ter wereld. Op het pakijs van het zuidpool gebied leeft de witte beer. Enkele vogels waar onder de pinguïns leven aan de omtrek van het antarctische vasteland. De zuidelijke zeeën zijn vooral rijk aan plankton. Het voedsel dus van de walvisachtigen en van een groot aantal vissen. De Noordelijke ijszee is veel armer.  Terwijl de pool wateren zijn minder koud maar ook dus meer bewoond dan men zich zou voorstellen.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

Australische fuut

watervogels futen

Australische fuut evenals alle futen een meester in het duiken.

australische fuut

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podiceps novaehollandlae
Geslacht: Australische fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 4 tot 6
 • Afmetingen  is  35 x 25 mm
 • Volwassen lengte 28 cm
 • Volwassen gewicht 150 g

De Australische fuut vormt samen met de kleine duiker die in Nieuw-Guinea. Maar ook elders in de Oude Wereld leeft een zogenaamd super-geslacht. Dat wil zeggen een groep van zeer nauw verwante vormen.  Die bijvoorbeeld toch enkele kleine verschillen vertonen van deze dieren groep.

Waar is de Australische fuut te vinden

Buiten de broedperiode zwemt de Australische fuut in grote aan tallen over de vijvers en meren. Maar hij bezoekt ook wel zoute wateren. Waar hij een deel van zijn voedsel vindt. We zien de fuut ook in moerassen en langs rivieren en op grote water reservoirs.

Het nest op het water

Hij stelt zich tevreden met een klein territorium en verdraagt zelfs andere paartjes in de buurt van zijn nest. Dit nest drijft op een bosje riet en andere water planten. Het geheel heeft ± 60 cm middellijn.

De eieren van de vogel

De blauw witte eieren worden in de loop van het broeden bruinachtig. Dat is omdat de planten langzaam rotten in het water. Soms zijn de eieren zo nat. Dat komt omdat zij vlak op het water liggen. Maar dit schijnt de ontwikkeling van de kuikens niet te hinderen.

Het broeden van de eireren

Tijdens het broeden wordt het nest nog verbeterd. Maar de ouders bedekken hun legsel met riet stengels wanneer zij het nest even verlaten. De temperatuur in het nest is tussen 22 en 32° C.  Dat ligt 50 of 60 hoger dan de water temperatuur.

Het zwemmen en duiken

De Australische fuut duikt dikwijls het water in. Hij kan 7 tot 16 seconden onder water blijven het gemiddeld is echter 12 seconden. Hij vindt zijn voedsel zo wel onder water als langs de oppervlakte. Maar dikwijls duikt hij ook om aan een dreigend gevaar te ontsnappen.

 

AUSTRALISCH CONTINENT

australische fuut continentBen evens Australië en Tasmanië omvat dit gebied Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland. Als mede de eilanden groepen dus die er tussen in licht. Vanwege de geografische af zander ring is de fauna hier zeer origineel. prototheria primitieve ovipare zoogdieren zoals de  vogelbekdieren en mierenegels. Maar ook de buideldieren en kangoeroes en marter en, koala’s en andere. Maar ook loopvogels emoes en kasuarissen en kiwi’s. In feite uit vele vroeger tijden over gebleven dier soorten.

STILSTAANDE WATEREN.

australische fuut leefgebiedHet oppervlaktewater van plassen. vijvers en andere waterpartijen ondergaat sterke temperatuurwisselingen hetgeen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties en drijvende waterplanten als bedekking. vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aantal insecten. kikvorsachtigen en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus meer en meer door droog leggings werken bedreigd.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

Geeloogpinguin zeldzaam

Geeloogpinguin zeldzaam maar ook plaatselijk.

De diverse pinguïn soorten blijven niet beperkt tot het Zuidpoolgebied. Deze grote familie omvat 17 soorten. Die dus  verspreid van de Zuidpool tot aan de Galapagoseilanden.

De Geeloogpinguin komt ronden de eilanden

Geeloogpinguin zeldzaam en plaatselijk in het zuidpoolgebied.Sommige pinguïns blijven groten deels in het water en maken verre trek tochten. De hier afgebeelde geeloogpinguin bewoont slechts een beperkt gebied. We vinden hem uit sluitend langs de zuidkusten van Nieuw-Zeeland of in de nabijheid hier van. Maar ook rondom de eilanden Campbell en Auckland. Maar ongeveer duizend kilometer zuidelijker. In tegenstelling tot andere  pinguïns soorten. Komt de geeloogpinguin aan land om er veilig te slapen.

Taxonomische indeling van de KEIZERSPINGUÏN Aptenodytes forsteri
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Pinguins
Familie: Pinguins
Soort: Megadyptes antipodes
Geslacht: Geeloogspinguïn

Eigenschappen Kenmerken

 • Broedtijd is 40 tot 50 dagen
 • Aantal eieren 2
 • Volwassen lengte 75 cm
 • Gewicht 5 kg
 • Levensduur is 22 jaar
 • Geslachtelijke van af 2 a 3 jaar

De Geeloogpinguin heeft een zwarte rug maar ook een witte borst. Het dier heeft een gele band die naar achter loopt van af de kop gezien. Omdat de pinguïn gele ogen heeft van  daarom de naam de Geeloogpinguin. Bovendien het geluid wat de pinguïn maakt is een schrille geschreeuw.

 

GEMATIGD-WARME ZEEËN continenten

Continent Antarctica de Geeloogpinguïns leven ten zuidenDe temperatuur van het oppervlakte water onder gaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Zo iets wordt veroorzaakt door internet generatie van stromingen. Die te gelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. Maar ook door het in dringen in de diepte van  de koude. Uit het noorden of het winden komen de water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Daar door maakt langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voorkomt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolk zones. De Sargassozee oostelijk van Florida is beroemd om haar drijvende zeewier velden. Waar de aaiingen gaan paaien die is er een van.

Vijanden en prooien van de geeloogpinguin

Op het land kent hij geen andere vijand dan de mens. Terwijl hij in zee voort durend in gevaar verkeert. Zijn prachtig gestroomlijnde romp. van de pinguïn.  Het meeste opmerkelijke is zijn goede camouflage donkere rug witte buik. Maar ook  zijn snelle zwem stijl. Bovendien beschermen hem toch niet tegen de zeeluipaarden maar ook de noord kapers. Deze kleine pinguïn gaat dus alleen te water om zich te voeden met pijlinkt vissen en andere kleine vissen. Zo als de rode kabeljauw maar ook andere vis soorten die tot het voedsel behoort.

De jongen en broed gebied

De geeloogpinguin paart In het voorjaar. De koppels blijven jaren lang bij elkaar . Maar het meeste opmerkelijke is soms een leven lang bij elkaar. We hebben bijvoorbeeld een koppel gezien dat dertien maal samen broedde. Hier toe trekken zij naar hun broed gebied. Op barre steen velden. Of op begroeide hellingen tot op 80 meter hoogte. Het meeste opmerkelijke is dat het nest uit zicht bouwen voor de andere pinguïns. Zij leveren wel enige schermutselingen om de beste plekjes te bemachtigen. De wijfjes leggen tenslotte hun twee crèmekleurige eieren op nesten van gras en twijgen. Terwijl de kuikens hongerig zijn maken ze hoog piep geluid voort.

ROTSACHTIGE KUSTEN leefgebied

geeloogpinguin Leefgebied zeemilieus

De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding maar ook het steeds afwisselend onder spoelen. De gewoonten van de pinguïn aan passing van de soorten. Elk niveau heeft dus zijn levens gemeen schappen.Ze komen rond de Nieuw-Zeeland land schappen voor. De zeevogels bezeilen de hoge rots wanden. Maar de week dieren leven in de zone waar getijden en branding in werken. Maar ook de talrijke vissen wonen in onder water holten.

 

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?

 

Grote kuifpinguin

Grote kuifpinguïn is een pinguïn met een beperkt woon gebied

grote kuifpinguinDe grote kuifpinguïn wordt niet door alle specialisten als een apart soort beschouwd. Sommigen menen dat hij een onder soort vormt van de macaroni-pinguïn of van de Victoria-kuifpinguin. Waar van hij alleen in kleur verschilt. De kuifpinguïns zijn tamelijk grote pinguïn. Die zijn herkenbaar aan de lange gele veren boven de ogen. Zij leven op Nieuw-Zeeland of op de eilanden langs het zuidpoolgebied. Maar we kennen zes nauw verwante soorten van deze pinguïns.

Eigenschappen Kenmerken

 • Legsel van het is 2 eieren
 • Afmetingen van het ei is 85 x 60 mm
 • Volwassen lengte 72 cm
 • Broedtijd ongeveer 6 weken
 • Gewicht is 4,5 kg

Grote kuifpinguïn komt voor in het continent

grote kuifpinguin continentIn Nieuw-Zeeland op het noordelijke eiland van de Auckland. Het dicht bij zijn de land wat in de buurt is Australië. Maar daar tussen ligt de Tasmanzee op een afstanden circa 2000 km. Bovendien de andere grote land is de zuid Antarctica op een afstand 1600 km. De flora en fauna van Nieuw-Zeeland heeft ook land zoogdieren zo als de vleermuizen. Maar ook insecten die groot rol van de Nieuw-Zeelandse ecologische behoort. Die bijvoorbeeld een groot rol voor vogels heeft. Is vooral de insecten de weta insect.

Taxonomische indeling van de grote kuifpinguïn

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïn
Familie Pinguïn
Geslacht Eudyptes robustus
Soort Grote kuifpinguïn

De eilanden waar de pinguïns leven

De grote kuifpinguïn van de Snaren eilanden onder scheid zich van de Victoria kuifpinguïn. Maar komt door de bijna zwarte veren op kin en ook op de keel en wangen. Hij is geografisch sterk gelokaliseerd. Hij wordt wel is waar gesignaleerd langs de Nieuw-Zeelandse kusten. Maar broedt hier niet langs de kust. De geweldige broedkolonies bevinden zich op onherbergzame plaatsen. Maar ook langs kleine beekjes op enige afstand van de kust. Een land schap dat sterk verschilt met het dichte struik gewas dat we op het grootste van de Snareneilanden aan treffen. Deze grote kuifpinguïn leeft vaak samen met zeeleeuwen.

Voortplanting van de grote kuifpinguïn

Het nest bestaat uit takken en gevoerd met bladeren en gras. In september legt het wijfje hier haar eieren in.  Die door beide ouders bebroed worden. Dikwijls blijven beide jongen leven. Terwijl bij de kuifpinguïns van later van de Auckland eilanden. Maar ook van de  Campbell en Antipode en Bounty. Die het eerste ei altijd uit het nest gegooid wordt zodra het tweede ei gelegd is.

Het voedsel van de pinguïn

Deze grote kuifpinguïn voedt zich met visjes ook met schaaldieren en koppotige weekdieren.

Zeemilieus  het leefgebied van de  grote kuifpinguïn

grote kuifpinguin leefgebiedSTRANDEN EN OPPERVLAKTEWATEREN  die Lichtjes glooiende zee kusten zijn onder worpen aan de invloed van de getijden. Die dag na dag een groot gedeelte van de zee oevers met zee water bedekt zijn. De oevers zonder zee water  zijn zandige of modder stranden bedekken. Dat daar bij aan sluitende zeebodems bezitten even eens uitgestrekte oppervlaktewateren. Waar het zonlicht sterk door dringt en die een zachte temperatuur bezitten op de zee bodems. Groot aantal soorten en aanzienlijke dichtheid van de populaties op de oevers.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.