Arminjon-stormvogel

vogelsoort

Arminjon stormvogel Pterodroma arminjonianaDe Arminjon-stormvogel stond vroeger bekend. Zeker onder de naam van Trindade-stormvogel. Om dat ze wel meen de dat deze vogel. Alleen nestelde op dit kleine eilandjes. Vooral op ± 1 200 km afstand van de kust van Espirito Santo in Brazilië. Arminjon-stormvogel Een bijzondere geografische spreiding.

Arminjon-stormvogel familie

Arminjon stormvogelDeze familie behoord tot Procellariidae de Stormvogels behoren. Die vormt de grootste groep van de buis snaveligen. Maar om vat in deze familie de stormvogeltjes. En ook pijlstormvogels ook de meeuw stormvogels en prions. De meeste soorten hebben lange maar ook slanke vleugels. En ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden.

Ten slotte is veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Eén soort waande men reeds uit gestorven. Bovendien namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen. Maar pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Het eiland

Dit eilandje dat wegens de sterke branding moeilijk te bereiken is. Maar wordt slechts zelden door natuur onder zoekers bezocht. Vroeger was het met bossen bedekt met planten groei. Maar tegenwoordig is het kaal gevreten door de wilde geiten. Die zo hier alle planten groei vernietigd hebben.

Arminjon-stormvogel nest

De Arminjon-stormvogel graaft geen holen. Hij nestelt eenvoudig onder een over hangende rots. En ook wel onder een grote steen. Deze stormvogel met zijn wisselend veren kleed. Maar dat van individu tot individu verschilt. Is vooral kort geleden ook ontdekt op het eiland. Zo ronde ten noord oosten van het Mauritius eiland midden in de Indische Oceaan.

De natuurlijke waren de ornithologen zeer verrast. Om deze Atlantische vogel hier aan te treffen. Een tamelijk om vang rijke kolonie. Zo wel nestelt in het zuiden van het eilandje Ronde. Maar in verlaten konijnen holen. Opmerkelijk tussen de vele natuurlijke schuil plaatsen. Even eens geboden door de geërodeerde lagen. Van de vulkanische rotsen. De Arminjon-stormvogel leeft nergens elders in de Indische Oceaan.

Jongen

Men begrijpt nog steeds niet hoe twee kolonies van dezelfde vogel soort zo ver van elkaar leven. Deze stormvogel is meestal ’s nachts actief. Maar wanneer de jongen groot worden. En om veel voedsel vragen. Vooral vliegen de ouders ook over dag geregeld. Naar zee om er verse vis te vangen. Een broedend wijfje laat zich rustig benaderen. En met de handen betasten. Maar opgepast voor haar scherpe snavel !

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden vogels
Klasse: vogels
Orde: Stormvogel
Familie: Procellariidae
Geslacht: Pterodroma arminjoniana
Soort: Arminjon·stormvogel

Kenmerken vogel

De vogel heeft maar 1 ei per broed seizoen. Terwijl broedtijd van de vogels is onbekende duur. Bovendien heeft een totale lengte van kop naar staart 37 tot 40 cm.eveneens de vleugelwijdte is van 95 tot 102 cm lang.

Continent gematigd warme zeeën

aminjon stormvogel continentZo wel de temperatuur van het opper vlakte water onder gaat. Bovendien een zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Maar wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen. Die zo wel tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. Maar ook door het in dringen van de diepte van koude water. Bovendien uit het noorden. Dus ook uit het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Het leefgebied

Arminjon stormvogel leefgebiedHet leef gebied zijn de rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding tegen de rotsen. Maar steeds afwisselend zo wel onder spoelen er van. De conditioneert en vooral de aan passing van de soorten rotsen. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. En ook de zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. Van daar dus ook dat week dieren leven in de zone. Even eens de getijden en ook de branding in werken. Terwijl er tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Kaapse duif

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen

Kaapse duif behoord tot de familie Procellariidae van stormvogels. Allereerst zijn deze vogels op de oceanen te vinden. Terwijl de Kaapse duif het grootste deel van hun leven op zee zijn. Bovendien brengen ze vliegend boven oceanen door.

Kaapse duif

kaapse duifEveneens goede vriend van de zee lui. Bovendien geen enkele vogel bezit zo veel namen als de Kaapse duif. In elk land langs de zuidelijke Atlantische Oceaan. Maar de andere zuidelijke zeeën draagt hij een andere naam. Allereerst moeten we hier direct aan toe voegen dat het de bekendste zee vogel van de zuidelijke zeeën is. Hij komt voor in de oudste reis verhalen sinds het begin van de lange ontdekkingstochten.

Kaapse duif is goede vriend

Zijn naam van Kaapse duif dankt hij aan zijn sterke gelijkenis op een grote duif. Wanneer hij op het water drijft. We vinden de Kaapse duif overal op de zeeën van het zuidelijk half rond. Soms dwaalt hij wel af toe in de Atlantische Oceaan langs de Europese kusten. Sinds eeuwen wordt de Kaapse duif beschouwd als een goed vriend van de zee lui. Maar hij volgt graag de schepen. Om voor al in de hoop wat keuken afval te kunnen bemachtigen.

Op zee

Het is een volledige zee vogel. Maar dit betekent dat hij het gehele jaar door op zee verblijft. Hij vliegt en ook zweeft of drijft op de zee spiegel.

De jongen

Alleen in de paar tijd trekken vele van deze vogels. Voor al naar enkele eilandjes in het zuid poolgebied. Waar zij hun broed kolonies hebben. Het bijzondere van de Kaapse duif is dat hij praktisch niet lopen kan. Hij is ongelooflijk onhandig op de grond. Hij zit op zijn knieën. En sleept zich met behulp van zijn vlerken voort.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Soort Daptlon capensis
Naam: Kaapse duif

Kenmerken

De kaapse duif heeft een broed tijd van 42 dagen.  Aantal eieren van de vogel is 1. Volwassen gewicht van de vogels 250 tot 350 gram. Terwijl de vleugel wijdte is 80 tot 95 cm.

Voor al opmerkelijk is de snavel van de vogel. Die is puntig en loopt breed weg naar de kop. Terwijl de kop zwart van kleur is. Maar zwarte stippen op de rug. En ook is de staart zwart. En ten slotte is buik is wit.

Leef gebied zee milieus van de diep zee

kaapse duif leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen. En andere zogeheten pelagische dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid over de zee water. Eveneens verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

Komen voor op continenten Antarctica

kaaspe duif continentBovendien zijn daar de koude zeeën. De oppervlakte wateren van de pool zeeën. Eveneens bezitten ze een temperatuur die om het vriespuntschommelt. De subpolaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot8° C. e. Ook in de koude zeeën trekt de rijk dom aan plankton tal lozesoorten aan. Die zich voor al mee voeden.

Reuzenstormvogel is reusachtige vogel uit de subarctische wateren

reuzenstromvogel Macronectes GiganteusDeze Reuzenstormvogel is op de oceaan te vinden. Terwijl de reuzenstormvogel komen nauwelijks aan land. Maar behalve als ze ziek zijn of aan het broeden. Even eens breng de reuzenstormvogel het grootse vliegend boven de oceaan door. En ook met zwaarste stromen vliegt de vogel door.

Reuzenstormvogel familie

reuzenstormvogelIn de ORDE PROCELLARIIFORMES de STORMVOGELACHTIGEN soorten. Ze beschikken over zwem poten. maar ook gehoekte snavels die voor zien zijn van verleng de buisvormige neus gaten.

Reuzenstormvogel als soort

De reusachtige vogel uit de subarctische wateren. Als er één groep vogels op aarde voor komt. Terwijl die moeilijk te classificeren is . Dan zijn dat wel de stormvogels. Waar van er ongeveer 80 soorten bekend zijn. De reuzen storm vogel die ook door zee lieden wel de Nelly of wel Stinker genoemd wordt. Is bovendien de grootste vertegenwoordiger van deze familie.

Vlieg kunst

reuzenstromvogel leefgebied

Hij leeft in de zuidelijke streken van de Atlantische Oceaan. De reuzenstormvogel die wordt van wegen zijn geweldige groot te wel eens verward met de albatros. Hij onder scheidt zich echter van de onbetwiste kampioen der zweef vliegers door zijn veel zwaardere lijf. Terwijl dat hem het uiterlijk verleent van een gans.

Kleuren van de vogel

Er bestaan twee fasen van de vogel waar in de kleur van de vogel verandert. Bovendien in het ene geval is hij bijna helemaal wit. Maar ook in het andere geval domineren de kleuren grijs en bruin. De afbeelding op de pagina van deze fiche toont een reuzen stormvogel. Die zich voor al in de donkere fase bevindt. Terwijl het jong nog een kleed van wollig dons heeft.

Jongen

In tegen stelling tot alle andere stormvogels graven de reuzen stormvogels geen lig plaats voor hun jongen. Maar maken zij hun nest op zandige of wel rotsachtige bodem gewoon op de grond. Gedurende vrij wel het hele jaar leeft de reuzenstormvogel eenzelvig. Van daar dus laat zich dan onafgebroken boven de oceaan. Even eens op de heersende winden mee voeren op zoek naar voedsel.

Broed plaats

Maar als de paar tijd aan breekt dan keren deze vogels terug naar de zelfde broed plaatsen. Zelfs als die het jaar daar voor verlaten hebben Maar dat blijven zij hun hele leven doen. Die broed plaatsen zijn vaak reusachtige kolonies.

De broed zone van de reuzen stormvogel bestaat uit de kusten van Antarctica. Waar hij als één van de enige vliegen de vogel soorten nestelt. En uit de vele grote maar ook kleine eilanden. In het subarctische deel van de Atlantische Oceaan. Hij is beslist niet zeldzaam. In veel havens van Patagonië komt hij ook. Bovendien net als onze meeuwen in de steden. Het bedelen om voedsel.

Kenmerken

De vogel legt 1 ei per broed seizoen. Daarentegen is de broedtijd 50 dagen. Vooral opmerkelijk is de vleugelbreedte is van 1,70 toot 1,90 m. De ontwikkeling van het jong duurt enkele maanden voor het kan vliegen. Terwijl de levens duur  onbekend is van de Reuzenstormvogel.

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Geslacht: Macronectes Giganteus
Soort: reuzenstormvogel

Leefgebied

reuzenstormvogel continentZijn de GEMATIGD-WARME ZEEËN. Waar de temperatuur van het oppervlakte water onder gaat er. Even eens zeer sterke variaties van 12′ tot 25° C. Wordt voor al veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen van de zee. Die tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. En door het in dringen in de diepte van koude. Uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen ook wel gestabiliseerd tropisch regime. Dat ook koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Zelfs langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolk zones. De Sargassozee van oostelijk van Florida. En ook de beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Reuzenalbatros

Reuzenalbatros  is de grootste vliegende vogel van de Zuidzee.   De Albatrossen zijn vogels van de open zee en worden voor namelijk aan getroffen op het Zuidelijk Half rond. En ook zuidelijk tot
Antarctica hoe wel een paar soorten voor komen in het noordelijk deel van de Grote Oceaan. Het zijn grote vogels waar van sommige 1,35 cm lang worden. Het meeste opmerkelijke is de Lange smalle vleugels met botten die met lucht zijn gevuld. Dus dat duiden op een uitstekend vlieg vermogen vooral om langdurig te blijven zweven.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelgelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea exulans
Reuzenalbatros

Eigenschappen en Kenmerken

De albatros vogel legt maar 1 ei per keer en even eens is het gewicht van het ei 440 tot 520 gram. Terwijl de broei tijd is van 75 tot 82 dagen word door beide ouders uit gebroeid. En bovendien blijven de jongen 278 dagen op het nest. Allereerst heeft de Reuzenalbatros  span wijdte van 3,50 meter. Het volwassen gewicht van de vogel tussen de 8 tot 12 kg.

De leedtijd van de reuzenalbatros zeker rond om de levens duur van 50 jaar. Het meeste opmerkelijke is dat deze zee vogel kan vliegend slapen maar wel in korte periodes. Maar wel op een manier van 12 seconden gemiddeld. De albatros heeft ver hoorn de snavel. Het allereerst is volwassen albatros mannetje wit van kleur van kop tot de staart maar de vleugel randen zijn zwart van kleur. terwijl het vrouwtje vleugel randen lichter van kleuren zijn

De familie

De reuzenalbatros staat in vele vogel boeken afgebeeld omdat hij de grootste vleugelwijdte bezit. Toch waren leefwijze en biologie van deze geweldige zwever van de zuid zeeën eeuwen lang geheel onbekend. Slechts sinds enkele jaren maakt men een diepere studie van het familie leven van de reuzenalbatros.

De reuzenalbatros spanwijde

Maar ongetwijfeld een van de merkwaardigste soorten uit de avifauna. Zoals bij vele vogels is ook hier het mannetje kleiner dan het wijfje. Dus het omgekeerde van wat we bij de zoogdieren zien. Sommige wijfjes bereiken 3,5 meter vleugelwijdte.  Die de grootste is van alle levende vogels. En volgens sommige ornithologen zelfs nog meer.

Leefgebied reuzenalbatros

De reuzenalbatros is een typische zeevogel die verspreid is voor de zuidelijke oceanen. Hij leeft het gehele jaar boven volle zee. Onvermoeibaar zweeft hij boven de koude zuid zeeën. vooral zonder zich ooit in equatoriale wateren te wagen. De meeste albatrossen leiden buiten het broedseizoen een zwervend leven boven de oceanen. Ze hebben de gewoonte de schepen op zee te volgen en hier aan is allerlei bijgeloof te danken. Hun aanwezigheid zou verband houden met bar slecht weer en stormen en ook dat is waarschijnlijk wel waar is.  Zeker omdat deze omstandigheden ideaal zijn voor de vogels. Ze zijn gebouwd om te kunnen zweven en glijden.

De trek

Het is niet bepaald een trekvogel die over zeeën vliegt. Maar eerder een zwerfvogel. Die meestal doel loos rond zwerft en tussen de verschillende broedseizoenen door rustig de wereld rondvliegt. De Engelsen noemen hem niet voor niets de  wandering albatross .  Ondanks deze lange zwerftochten over zee.

Broeden

Vindt elk albatross individu feilloos het eilandje waar hij geboren is terug. Albatrossen broeden op af gelegen eilanden maar er wordt verondersteld dat ze paren voor het leven. Maar zodra hij behoefte voelt om te broeden. Men heeft kort geleden geconstateerd dat de reuzenalbatros de langste broed tijd kende. Er wordt slechts één ei gelegd door de reuzenalbatros dat op de kale of begroeide bodem wordt gedeponeerd word.  En word even eens door beide partners afwisselend 2 tot 3 maanden wordt bebroed. De ouders voeden hun jong met vissen.

Aanvankelijk vele malen per dag. Later met steeds langere tussen pozen. De oude vogels voeren de jongen geruime tijd bij de kleinere vogels soorten vergt dit een maand of Vijf. Bij de reuzenalbatros een jaar. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de albatrossen slechts eens in de twee jaar broeden.

De reuzenalbatros komt voor in continent

Vooral in de GEMATIGD WARME ZEEEN. De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C . Zulks wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen van ze water die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Op die manier dringen in de diepte van koude water uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

reuzenalbatros ContinentSommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt zo 2400 km lang die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolkzones van de Sargassozee. Die voo ral aan de  oostelijk van Florida en beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Elk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Die bovendien niet elders voor komt althans niet precies de zelfde is. Nochtans gaat deze  omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen. Naar nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

De oceaan

reuzenalbatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauw keurige natuur wetten. Die bovendien verbreid op temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Maar ook de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna  en vooral de abyssale soorten.

Komt slechts een kwart van de totale organische productie voedsel op aarde voor hun rekening. Omdat de oceanische vegetatie dus het fytoplankton zo klein is.  Zijn vooral ook de planteneters de volgende schakel van de voedsel keten uitermate klein is. De voedsel keten van de oceaan waar onder ook de zeevogels.  Maar ook van de planten aan de basis tot de top-predatoren. is bovendien veel langer dan die op het land.

Veder in de familie Diomedeidae  Albatrossen

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrata

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrataDeze kleine maar vooral gracieuze vogel kan veel beter in vlucht manoeuvreren dan de grotere soorten.  Heeft een lengte van 72cm. Hij broedt op een tien tal eilanden.  En ook eiland groepen rond het Zuidpoolgebied. Maar als regel niet in kolonies. Hoe wel de meeste andere soorten dat wel doen. Deze albatros maakt een keurig kom vormig nest van plantaardig materiaal.

Het wijfje legt 1 ei. Die zelfs door beide ouders zorgen gedurende enkele maanden voor het kuiken. Tenslotte verlaten zij het jong.  Als gevolg dat hen spoedig naar zee. als het zo’n 4 half maand oud is. volgt naar zee  met de ouders. Roetkop albatros is verspreiding voor de zuidelijke oceanen.  Van daar dus ook noord waarts tot ruw weg 33° Z.B.

 

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip