Arminjon-stormvogel

vogelsoort

Arminjon stormvogel Pterodroma arminjonianaDe Arminjon-stormvogel stond vroeger bekend. Zeker onder de naam van Trindade-stormvogel. Om dat ze wel meen de dat deze vogel. Alleen nestelde op dit kleine eilandjes. Vooral op ± 1 200 km afstand van de kust van Espirito Santo in Brazilië. Arminjon-stormvogel Een bijzondere geografische spreiding.

Arminjon-stormvogel familie

Arminjon stormvogelDeze familie behoord tot Procellariidae de Stormvogels behoren. Die vormt de grootste groep van de buis snaveligen. Maar om vat in deze familie de stormvogeltjes. En ook pijlstormvogels ook de meeuw stormvogels en prions. De meeste soorten hebben lange maar ook slanke vleugels. En ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden.

Ten slotte is veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Eén soort waande men reeds uit gestorven. Bovendien namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen. Maar pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Het eiland

Dit eilandje dat wegens de sterke branding moeilijk te bereiken is. Maar wordt slechts zelden door natuur onder zoekers bezocht. Vroeger was het met bossen bedekt met planten groei. Maar tegenwoordig is het kaal gevreten door de wilde geiten. Die zo hier alle planten groei vernietigd hebben.

Arminjon-stormvogel nest

De Arminjon-stormvogel graaft geen holen. Hij nestelt eenvoudig onder een over hangende rots. En ook wel onder een grote steen. Deze stormvogel met zijn wisselend veren kleed. Maar dat van individu tot individu verschilt. Is vooral kort geleden ook ontdekt op het eiland. Zo ronde ten noord oosten van het Mauritius eiland midden in de Indische Oceaan.

De natuurlijke waren de ornithologen zeer verrast. Om deze Atlantische vogel hier aan te treffen. Een tamelijk om vang rijke kolonie. Zo wel nestelt in het zuiden van het eilandje Ronde. Maar in verlaten konijnen holen. Opmerkelijk tussen de vele natuurlijke schuil plaatsen. Even eens geboden door de geërodeerde lagen. Van de vulkanische rotsen. De Arminjon-stormvogel leeft nergens elders in de Indische Oceaan.

Jongen

Men begrijpt nog steeds niet hoe twee kolonies van dezelfde vogel soort zo ver van elkaar leven. Deze stormvogel is meestal ’s nachts actief. Maar wanneer de jongen groot worden. En om veel voedsel vragen. Vooral vliegen de ouders ook over dag geregeld. Naar zee om er verse vis te vangen. Een broedend wijfje laat zich rustig benaderen. En met de handen betasten. Maar opgepast voor haar scherpe snavel !

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden vogels
Klasse: vogels
Orde: Stormvogel
Familie: Procellariidae
Geslacht: Pterodroma arminjoniana
Soort: Arminjon·stormvogel

Kenmerken vogel

De vogel heeft maar 1 ei per broed seizoen. Terwijl broedtijd van de vogels is onbekende duur. Bovendien heeft een totale lengte van kop naar staart 37 tot 40 cm.eveneens de vleugelwijdte is van 95 tot 102 cm lang.

Continent gematigd warme zeeën

aminjon stormvogel continentZo wel de temperatuur van het opper vlakte water onder gaat. Bovendien een zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Maar wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen. Die zo wel tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. Maar ook door het in dringen van de diepte van koude water. Bovendien uit het noorden. Dus ook uit het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Het leefgebied

Arminjon stormvogel leefgebiedHet leef gebied zijn de rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding tegen de rotsen. Maar steeds afwisselend zo wel onder spoelen er van. De conditioneert en vooral de aan passing van de soorten rotsen. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. En ook de zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. Van daar dus ook dat week dieren leven in de zone. Even eens de getijden en ook de branding in werken. Terwijl er tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Kaapse duif

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen

Kaapse duif behoord tot de familie Procellariidae van stormvogels. Allereerst zijn deze vogels op de oceanen te vinden. Terwijl de Kaapse duif het grootste deel van hun leven op zee zijn. Bovendien brengen ze vliegend boven oceanen door.

Kaapse duif

kaapse duifEveneens goede vriend van de zee lui. Bovendien geen enkele vogel bezit zo veel namen als de Kaapse duif. In elk land langs de zuidelijke Atlantische Oceaan. Maar de andere zuidelijke zeeën draagt hij een andere naam. Allereerst moeten we hier direct aan toe voegen dat het de bekendste zee vogel van de zuidelijke zeeën is. Hij komt voor in de oudste reis verhalen sinds het begin van de lange ontdekkingstochten.

Kaapse duif is goede vriend

Zijn naam van Kaapse duif dankt hij aan zijn sterke gelijkenis op een grote duif. Wanneer hij op het water drijft. We vinden de Kaapse duif overal op de zeeën van het zuidelijk half rond. Soms dwaalt hij wel af toe in de Atlantische Oceaan langs de Europese kusten. Sinds eeuwen wordt de Kaapse duif beschouwd als een goed vriend van de zee lui. Maar hij volgt graag de schepen. Om voor al in de hoop wat keuken afval te kunnen bemachtigen.

Op zee

Het is een volledige zee vogel. Maar dit betekent dat hij het gehele jaar door op zee verblijft. Hij vliegt en ook zweeft of drijft op de zee spiegel.

De jongen

Alleen in de paar tijd trekken vele van deze vogels. Voor al naar enkele eilandjes in het zuid poolgebied. Waar zij hun broed kolonies hebben. Het bijzondere van de Kaapse duif is dat hij praktisch niet lopen kan. Hij is ongelooflijk onhandig op de grond. Hij zit op zijn knieën. En sleept zich met behulp van zijn vlerken voort.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Soort Daptlon capensis
Naam: Kaapse duif

Kenmerken

De kaapse duif heeft een broed tijd van 42 dagen.  Aantal eieren van de vogel is 1. Volwassen gewicht van de vogels 250 tot 350 gram. Terwijl de vleugel wijdte is 80 tot 95 cm.

Voor al opmerkelijk is de snavel van de vogel. Die is puntig en loopt breed weg naar de kop. Terwijl de kop zwart van kleur is. Maar zwarte stippen op de rug. En ook is de staart zwart. En ten slotte is buik is wit.

Leef gebied zee milieus van de diep zee

kaapse duif leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen. En andere zogeheten pelagische dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid over de zee water. Eveneens verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

Komen voor op continenten Antarctica

kaaspe duif continentBovendien zijn daar de koude zeeën. De oppervlakte wateren van de pool zeeën. Eveneens bezitten ze een temperatuur die om het vriespuntschommelt. De subpolaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot8° C. e. Ook in de koude zeeën trekt de rijk dom aan plankton tal lozesoorten aan. Die zich voor al mee voeden.

Reuzenstormvogel is reusachtige vogel uit de subarctische wateren

reuzenstromvogel Macronectes GiganteusDeze Reuzenstormvogel is op de oceaan te vinden. Terwijl de reuzenstormvogel komen nauwelijks aan land. Maar behalve als ze ziek zijn of aan het broeden. Even eens breng de reuzenstormvogel het grootse vliegend boven de oceaan door. En ook met zwaarste stromen vliegt de vogel door.

Reuzenstormvogel familie

reuzenstormvogelIn de ORDE PROCELLARIIFORMES de STORMVOGELACHTIGEN soorten. Ze beschikken over zwem poten. maar ook gehoekte snavels die voor zien zijn van verleng de buisvormige neus gaten.

Reuzenstormvogel als soort

De reusachtige vogel uit de subarctische wateren. Als er één groep vogels op aarde voor komt. Terwijl die moeilijk te classificeren is . Dan zijn dat wel de stormvogels. Waar van er ongeveer 80 soorten bekend zijn. De reuzen storm vogel die ook door zee lieden wel de Nelly of wel Stinker genoemd wordt. Is bovendien de grootste vertegenwoordiger van deze familie.

Vlieg kunst

reuzenstromvogel leefgebied

Hij leeft in de zuidelijke streken van de Atlantische Oceaan. De reuzenstormvogel die wordt van wegen zijn geweldige groot te wel eens verward met de albatros. Hij onder scheidt zich echter van de onbetwiste kampioen der zweef vliegers door zijn veel zwaardere lijf. Terwijl dat hem het uiterlijk verleent van een gans.

Kleuren van de vogel

Er bestaan twee fasen van de vogel waar in de kleur van de vogel verandert. Bovendien in het ene geval is hij bijna helemaal wit. Maar ook in het andere geval domineren de kleuren grijs en bruin. De afbeelding op de pagina van deze fiche toont een reuzen stormvogel. Die zich voor al in de donkere fase bevindt. Terwijl het jong nog een kleed van wollig dons heeft.

Jongen

In tegen stelling tot alle andere stormvogels graven de reuzen stormvogels geen lig plaats voor hun jongen. Maar maken zij hun nest op zandige of wel rotsachtige bodem gewoon op de grond. Gedurende vrij wel het hele jaar leeft de reuzenstormvogel eenzelvig. Van daar dus laat zich dan onafgebroken boven de oceaan. Even eens op de heersende winden mee voeren op zoek naar voedsel.

Broed plaats

Maar als de paar tijd aan breekt dan keren deze vogels terug naar de zelfde broed plaatsen. Zelfs als die het jaar daar voor verlaten hebben Maar dat blijven zij hun hele leven doen. Die broed plaatsen zijn vaak reusachtige kolonies.

De broed zone van de reuzen stormvogel bestaat uit de kusten van Antarctica. Waar hij als één van de enige vliegen de vogel soorten nestelt. En uit de vele grote maar ook kleine eilanden. In het subarctische deel van de Atlantische Oceaan. Hij is beslist niet zeldzaam. In veel havens van Patagonië komt hij ook. Bovendien net als onze meeuwen in de steden. Het bedelen om voedsel.

Kenmerken

De vogel legt 1 ei per broed seizoen. Daarentegen is de broedtijd 50 dagen. Vooral opmerkelijk is de vleugelbreedte is van 1,70 toot 1,90 m. De ontwikkeling van het jong duurt enkele maanden voor het kan vliegen. Terwijl de levens duur  onbekend is van de Reuzenstormvogel.

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Geslacht: Macronectes Giganteus
Soort: reuzenstormvogel

Leefgebied

reuzenstormvogel continentZijn de GEMATIGD-WARME ZEEËN. Waar de temperatuur van het oppervlakte water onder gaat er. Even eens zeer sterke variaties van 12′ tot 25° C. Wordt voor al veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen van de zee. Die tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. En door het in dringen in de diepte van koude. Uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen ook wel gestabiliseerd tropisch regime. Dat ook koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Zelfs langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolk zones. De Sargassozee van oostelijk van Florida. En ook de beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Hawai-stormvogel Ptefodroma phaeopygia en familie van stormvogels

De hawai-stormvogel is ook een zee vogel. Deze kleine zee vogeltjes komen op de meeste oceaan voor. De matrozen op zee vreesden voor zijn lugubere kreten. De hawai-stormvogel blijft bijvoorbeeld op zee. Even als de andere stormvogels. Een tamelijk on beken de figuur in vergelijking met de ons vertrouw de land vogels.

Hawai-stormvogel is oceaan vogel

HawaïstormvogelDe studie van de stormvogels biedt heel wat obstakels. Dus enerzijds van wegen hun verblijf op zee. Zo als gedurende het grootste deel van het jaar. Maar anderzijds van wegen hun vreemde nestel gewoonten. Bovendien kunnen we deze vogels moeilijk onder scheiden van anderen vogels. Alleen al het geslacht de Procellariidae bijvoorbeeld.

De soort Hawai-stormvogel

Deze familie om vat een twintigtal soorten vogels. Die alle sprekend op elkaar gelijken. De Hawaï-stormvogel leeft ook in de galapages-archipel. Maar zijn voornaamste woon plaats bevindt zich op de Hawaï-eilanden.

Het nest

Deze vogel nestelt in holen. Die hij met zijn snavel. Maar ook met zijn sterke klauwen graaft op de hellingen van heuvels en bergen. Opmerkelijke vaak ver van de kust.

Geluid van de Hawai-stormvogel

Even als de andere stormvogels stoot hij beslist verrassen de kreten uit wanneer hij ’s nachts in actie komt. Deze vogels houden zo onderling contact met elkaar. Wanneer men in de buurt van zo’n stormvogel kolonie kampeert. Kan men zich gemakkelijk in een spook wereld wanen. Van wegen de lugubere kreten die overal weer klinken.

Voedsel

Maar toch is de Hawai-stormvogel even als zijn soort genoten een onschuldig dier. Hij voedt zich met vissen maar ook met andere zee dieren. Terwijl die op zee zoeken naar voedsel. Op een bepaald moment is de jonge stormvogel nog zwaarder dan zijn ouders. Maar verliest zijn dikke buikje voor dat hij vliegen leert.

Kenmerken

De Broedtijd van deze vogel is onbekend. Het jong kan vliegen op de leef tijd van vijf maanden. De vol wassen lengte van de vogel is 43 cm. Aan tal eieren van de vogel is 1. En even eens de vleugel wijdte is 88 tot 96 cm
Stam: Gewervelden
Klasse: Vogels
orde: stormvogelachtigen
Familie: Procellariidae
soort: Ptefodroma phaeopygia
Naam: Hawai-stormvogel

Verspreiding gematigd koude zeeën

Hawaï-stormvogel continentDeze wateren onder gaan de directe in vloed de van zee stromen. Die eveneens uit de pool streken worden aan gevoerd. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Die maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Die voor al langs de kusten van Labrador stromen. Maar de ijs bergen die af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8°tot 18° graden. Maar naar gelang dus van het seizoenen. Warme stromingen van de zeewater.

De zee stromingen

Zo als de Golfstroom in het noordelijk deel. Zeker van de Atlantische Oceaan. Dus ook wel de Kuro-Shio in het noorden. Van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk half rond wordt de koud water grens. Zo aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Maar waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Leefgebied hawai-stormvogel

Hawaï-stormvogel leefgebiedIs diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. zogeheten pelagische diersoorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid. Zeker de temperatuur afhankelijk van de breedte graad. Ook wel van de stromingen zo als de Golfstroom. Maar ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. En zeker speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten).

noordse stormvogel

noordse-stormvogel

De Noordse stormvogel is een on aangename vogel. Die verspreidt deze vogel. Vooral een sterke stinkende vieze substantie. De gewoonte van deze vogel om. Vooral zijn bezoekers te bespuwen. Even eens met een afschuwelijk riek en ook de substantie uit spuwen. Tenslotte de Noordse stormvogel spuwen zo nodig olie uit hun maag naar zijn belagers.Het is eveneens een sterke maar ook robuuste stormvogel spectaculair in aantal toe genomen.

Noordse stormvogel en veren

noordse stormvogelDit is geheel in tegen stelling met het fraaie veren kleed van de vogel. Terwijl de kleuren van de veren zijn variatie van licht naar donker. Vooral zijn kop is wit. Terwijl de vleugels wit en zwart zijn. De staart is licht grijs van kleur.

Die grote gelijkenis vertoont met de andere zee vogels. De Noordse stormvogel is een van de weinig stormvogels. Die helemaal in het Noordpool gebied verblijven. Waar de meeste stormvogels wonen. Vooral namelijk in het Zuid pool gebied van de aarde.

Vliegen noordse stormvogel

In de lucht lijkt de Noordse stormvogel veel op een kleine albatros. Hij zweeft boven zee. En vooral slaat slechts weinig met de vleugels. Buiten de paar tijd blijft hij in volle zee. De vogel vertoont hij zich nooit op het vaste land. Ze zwemmen wel in de zee water. Maar duiken zelden in de zee. En vangen hun voedsel voor namelijk aan het water oppervlak.

Eten

Zo zwerft de stormvogel een groot deel van het jaar rond. Op zoek naar voedsel. Hij eet vooral vissen. Maar de vogel eet ook wel week dieren en ook andere zee diertjes.

De specialisten denken dat de technieken van de walvis vangst. En de industriële vis vangst hier toe hebben bij gedragen. Terwijl de vogels overvloedig zijn op zee water zijn. En daar in tegen ook gemakkelijk vind baar voedsel verschaffen voor de zeevogels. Van uit hoog in de lucht komen de stormvogels namelijk op de vissers boten af voor voedsel. In alle noordelijk vis havens zien we grote troepen van deze vogels verzameld.

Jonge noordse stormvogel

In het voor jaar keren alle volwassen Noordse stormvogels terug naar de rots kusten. Ze nestelen op rotsrichels aan zee kusten. Maar ook op eilanden. Het wijfje legt 1 ei per keer. Dat door beide vogels wordt bebroed.

Bovendien als de jong geboren is. Opmerkelijke wordt het jonge gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel. En worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten. En zo fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broed kolonie terug.

De bij de ouders voeren het kuiken. En ook verdedigen het zo nodig door olie uit hun maag naar zijn belagers te spuwen. Waar zij elk jaar weer enorme kolonies vormen. Sinds enkele tien tallen jaren is hun bevolking sterk toe genomen.

Kenmerken

noordse-stormvogelDe broedtijd is van 40 tot 50 dagen lang. De noordse stormvogel legt vooral een 1 per keer. Het volwassen gewicht van de vogel is van 630 tot 820 gram. De lengte van het dier is tussen de 45 tot 50 cm lang. En heeft een vleugelwijdte van 120 cm lang.

Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de vogels. Deze stormvogel zwemmen wel. Maar duiken zelden in het zeewater. En vangen hun voedsel dus voor namelijk aan het water oppervlak. Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de stormvogel.

Taxonomische indeling  
Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Procellariformes
Familie Procellarlidae
Soort Fulmarus glaciails
Naam Noordse stormvogel

Verspreiding

noordse stormvogel leefgebiedBovendien zijn ze verspreid over de oceanen milieus. En ook het noordelijke deel van de Atlantische. En Grote Oceaan ook wel de diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aard oppervlak. De onmetelijke populatie vissen en ook andere vissen. De zogeheten Pelagische dier soorten.

Die dus ver van de kusten in volle zee leven. Is ook volgens nauw keurige natuur wetten verbreid van. Maar de temperatuur van de diep zee is afhankelijk van de breed te graad. En even eens van de stromingen zo als de Golf stroom. Maar waar de verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. Terwijl die aangepaste fauna Abyssale soorten zijn.

Leefgebied koude zeeën

noordse stormvogel koude zeeenDe oppervlakte wateren van de pool zeeën die bezitten een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De sub polaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C. En dringen met veranderlijke kracht de zeeën met gematigde temperaturen binnen het zeewater. Al naar de om vang van de warme stromingen waar door ze geneutraliseerd worden.

Bovendien een typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan. Die wordt de oost kust van de Verenigde Staten af gekoeld door de koude stroming. Die dus af zakt tussen Labrador en ook Groenland. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd.

Even eens wordt er een stroming tot in het noorden van Scandinavië komt. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton aan. En tal loze soorten vis aan die er zich mee voeden.

Gebieden

noordse stormvogel wereldzeeënElk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die zo tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Dat op die manier elders niet voor komt. Althans niet precies de zelfde. Nochtans gaat deze omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels en ook de vissen betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen en nieuwe gebieden.

Die koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren. En ook zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen . Dit is kenschetsend voor de insulaire soorten.

Familie Procellariidae Stormvogels

Deze familie van Procellariidaede waar toe 53 tot 66 soorten behoren. Terwijl die vormt de grootste groep buis snaveligen vogels. En de Familie Procellariidae om vat de stormvogeltjes en ook pijlstormvogels maar ook de  meeuw stormvogels. De meeste soorten hebben lange en ook slanke vleugels en een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk.

Zee en land

Bovendien de vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten trekken over oceanen en kusten . De vogels komen nauwelijks aan land. behalve als ze reden hebben bijvoorbeeld wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Zo als de Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissers vloten. Even eens prions zeven plankton uit het water. Bovendien zijn de pijlstormvogels tenslotte zijn oppervlaktejagers. En zo jagen op vis boven het zeewater.

Vogel groepen

Er zijn ook verscheidene groepen vogels. Die dus op en bij het water leven. Maar sommige vogel zoeken hun voedsel in zoet water. Terwijl er ook groep zeevogels zijn. Veel soorten die gewoonlijk duiken en ook zwemmen. Die hebben ook een gestroomlijnd lichaam met ver naar achteren geplaatste poten. Bovendien zijn veel al zijn de tenen met zwem vliezen verbonden . Eveneens de waad vogels hebben zeer lange poten. terwijl die dikwijls zonder zwem vliezen.

Op de zelfde manier verschillend de groepen op voedsel zijn aan gewezen. Bovendien is er een enorme variatie in vorm en samen stelling van de snavel. Sommige soorten vogels spietsen de vis. Maar andere grijpen ze met hun getande snavels. Ook zijn er met zeef snavels die kleine plantaardige. En ook dierlijke organismen uit het water zeven. Verscheidene soorten vogels en vooral de oceaan vogels broeden vaak in enorme kolonies.

Grauwe pijlstormvogel

De Grauwe Pijlstormvogel is een van de grootste trekvogels. De orde der stormvogels telt dus meer dan 100 verschillende soorten stormvogels. Het getij is vooral een belangrijke levensvoorwaarde
voor zeevogels.  Daar de vloed regelmatig als gevolg een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. Maar ook de pijlstormvogels en eveneens stormvogels leggen grote afstanden af boven de wereldzeeën. De eerste pikken door gaans en vooral vliegend het voedsel op van het wateroppervlak. Terwijl de laatste ook wel op het water neer strijken om zo de eterij te bemachtigen.

Grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogelDe grauwe pijlstormvogels nestelen in ondergrondse holen. De stormvogels leggen hun eieren open maar ook bloot of in rotsspleten. Alle leggen slechts één ei en ook het jong geboren is wordt het gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel maar worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten en fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broedkolonie terug.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogels
Familie: Procellariidae
Geslacht/Soort Puffinus griseus (Grauwe Pijlstormvogel)

Eigenschappen en Kenmerken

De Grauwe Pijlstormvogel broedperiode is 50 dagen. Het jong verlaat het nest na 75 tot 100 dagen. De lengte van de Grauwe Pijlstormvogel is wel 45 tot 50 cm. terwijl de spanwijdte is van de vogel 1 tot 1,20 cm. De snavel is lang en zwart van kleur. Terwijl de de kop en ook het lichaam ook zwart grijs van kleur  is. De onder zijde van de vogel is wit zo wel de romp en de vleugels.

De zee

Het zijn vooral de oceanische zwemvogels. Die alleen naar het vaste land gaan om zich daar voort te planten. En ook  de jongen groot te brengen. Stormvogels kunnen bij alle wereldzeeën aangetroffen worden. Maar behalve dus in de poolgebieden. Sommige soorten kunnen zich over enorme afstanden verplaatsen over zee. En trekken ook geregeld van het ene naar het andere halfrond. Andere stormvogels schijnen minder reislustig te zijn. Die hebben de  voor keur te geven vooral aan meer beperkte gebieden.

Streken van de grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogel continentOver het gedragspatroon van de stormvogel is weinig bekend omdat bijvoorbeeld niet van alle soorten weten waar ze nestelen. Andere soorten die dus nestelen in zeer onherbergzame streken. Die vooral moeilijk bereikbaar zijn. Bepaalde soorten nestelen in grote kolonies die dus waarschijnlijk wel de grootste in de vogel wereld. En dat is op de Nightingale en Cookeilanden vlakbij Tristan da Cuhna.

Vliegen van grauwe pijlstormvogel

Zeker drie miljoen stormvogels komen daar dus jaarlijks bij een om hun jongen groot te brengen. De stormvogel is een  vooral knappe zwever over de zeewateren. Hij zweeft op dezelfde wijze als de albatros maar kan ook afstanden van verschillende kilometers afleggen zonder de vleugels te bewegen. Zo dat weinig inspanning gevergd wordt. Stormvogels kunnen over reusachtige afstanden trekken. De stormvogels van Tasmanië trekken elk jaar rond de Stille Zuidzee. Dit gebeurt met grote nauw gezetheid van de vogels verschijnen onveranderlijk rond dezelfde tijd op de plaatsen komt.  Waar ze hun eieren leggen. Bij bijna alle storm vogel kolonies gaat de mens op zoek naar de jongen en de eieren. Om dat deze een belangrijke voedsel bron vormen.

Familie Procellariidae: Stormvogels

Grauwe Pijlstormvogel puffinus griseusDeze familie heeft tot 53-66 soorten  vogels behoren.  Die vormt dus de grootste groep buis snaveligen vogels en om vat de stormvogeltjes maar ook de  pijlstormvogels en ook meeuw stormvogels en prions (‘walvisvogels’). De meeste soorten hebben lange en slanke vleugels en ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten  zijn trekken vogels. De vogels komen nauwelijks aan land. Behalve wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Terwijl Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissersvloten. Terwijl de prions  die zeven plankton uit het water. De haak snavel of wel de horzelstormvogels is onder andere het geslacht van de Pterodroma en die vangen ’s nachts inktvisjes en kraken. En de pijlstormvogels zijn tenslotte zijn oppervlakte jagers en jagen op vis.

Nest

De meeste soorten nestelen in holtes maar ook in rotsspleten. Hoe wel er ook wel enkele zijn die op richels van kliffen of zelfs open op de grond broeden. Het wijfje legt gewoonlijk 1 ei. Terwijl dat
bij toerbeurt 2 tot 12 dagen door beide ouders wordt bebroed. De stormvogeltjes nestelen gewoonlijk in kolonies.

Stand van de vogels

Veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Een soort waande men reeds uitgestorven en dat is  namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen en pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Verspreiding

De gematigd koude zeeën.  Deze wateren onder gaan de directe in vloed van die welke uit de poolstreken worden aangevoerd. De ingewikkelde maar ook aardrijkskundige gesteldheid van her noordelijk halfrond maakt her indringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de Oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Of ook de Kuro-Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlakten. Waarbij een algemene stroming rondom her Antarctische continent ontstaat.

Gebied zee milieus

grauwe pijlstromvogel leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen maar ook  andere dieren. De zogeheten Pelagische diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van diepzee.  De temperatuur afhankelijk van de breedtegraad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom. Die als gevolg van verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. die is  aan gepaste fauna maar ook de abyssale soorten.

Reuzenalbatros

Reuzenalbatros  is de grootste vliegende vogel van de Zuidzee.   De Albatrossen zijn vogels van de open zee en worden voor namelijk aan getroffen op het Zuidelijk Half rond. En ook zuidelijk tot
Antarctica hoe wel een paar soorten voor komen in het noordelijk deel van de Grote Oceaan. Het zijn grote vogels waar van sommige 1,35 cm lang worden. Het meeste opmerkelijke is de Lange smalle vleugels met botten die met lucht zijn gevuld. Dus dat duiden op een uitstekend vlieg vermogen vooral om langdurig te blijven zweven.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelgelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea exulans
Reuzenalbatros

Eigenschappen en Kenmerken

De albatros vogel legt maar 1 ei per keer en even eens is het gewicht van het ei 440 tot 520 gram. Terwijl de broei tijd is van 75 tot 82 dagen word door beide ouders uit gebroeid. En bovendien blijven de jongen 278 dagen op het nest. Allereerst heeft de Reuzenalbatros  span wijdte van 3,50 meter. Het volwassen gewicht van de vogel tussen de 8 tot 12 kg.

De leedtijd van de reuzenalbatros zeker rond om de levens duur van 50 jaar. Het meeste opmerkelijke is dat deze zee vogel kan vliegend slapen maar wel in korte periodes. Maar wel op een manier van 12 seconden gemiddeld. De albatros heeft ver hoorn de snavel. Het allereerst is volwassen albatros mannetje wit van kleur van kop tot de staart maar de vleugel randen zijn zwart van kleur. terwijl het vrouwtje vleugel randen lichter van kleuren zijn

De familie

De reuzenalbatros staat in vele vogel boeken afgebeeld omdat hij de grootste vleugelwijdte bezit. Toch waren leefwijze en biologie van deze geweldige zwever van de zuid zeeën eeuwen lang geheel onbekend. Slechts sinds enkele jaren maakt men een diepere studie van het familie leven van de reuzenalbatros.

De reuzenalbatros spanwijde

Maar ongetwijfeld een van de merkwaardigste soorten uit de avifauna. Zoals bij vele vogels is ook hier het mannetje kleiner dan het wijfje. Dus het omgekeerde van wat we bij de zoogdieren zien. Sommige wijfjes bereiken 3,5 meter vleugelwijdte.  Die de grootste is van alle levende vogels. En volgens sommige ornithologen zelfs nog meer.

Leefgebied reuzenalbatros

De reuzenalbatros is een typische zeevogel die verspreid is voor de zuidelijke oceanen. Hij leeft het gehele jaar boven volle zee. Onvermoeibaar zweeft hij boven de koude zuid zeeën. vooral zonder zich ooit in equatoriale wateren te wagen. De meeste albatrossen leiden buiten het broedseizoen een zwervend leven boven de oceanen. Ze hebben de gewoonte de schepen op zee te volgen en hier aan is allerlei bijgeloof te danken. Hun aanwezigheid zou verband houden met bar slecht weer en stormen en ook dat is waarschijnlijk wel waar is.  Zeker omdat deze omstandigheden ideaal zijn voor de vogels. Ze zijn gebouwd om te kunnen zweven en glijden.

De trek

Het is niet bepaald een trekvogel die over zeeën vliegt. Maar eerder een zwerfvogel. Die meestal doel loos rond zwerft en tussen de verschillende broedseizoenen door rustig de wereld rondvliegt. De Engelsen noemen hem niet voor niets de  wandering albatross .  Ondanks deze lange zwerftochten over zee.

Broeden

Vindt elk albatross individu feilloos het eilandje waar hij geboren is terug. Albatrossen broeden op af gelegen eilanden maar er wordt verondersteld dat ze paren voor het leven. Maar zodra hij behoefte voelt om te broeden. Men heeft kort geleden geconstateerd dat de reuzenalbatros de langste broed tijd kende. Er wordt slechts één ei gelegd door de reuzenalbatros dat op de kale of begroeide bodem wordt gedeponeerd word.  En word even eens door beide partners afwisselend 2 tot 3 maanden wordt bebroed. De ouders voeden hun jong met vissen.

Aanvankelijk vele malen per dag. Later met steeds langere tussen pozen. De oude vogels voeren de jongen geruime tijd bij de kleinere vogels soorten vergt dit een maand of Vijf. Bij de reuzenalbatros een jaar. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de albatrossen slechts eens in de twee jaar broeden.

De reuzenalbatros komt voor in continent

Vooral in de GEMATIGD WARME ZEEEN. De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C . Zulks wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen van ze water die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Op die manier dringen in de diepte van koude water uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

reuzenalbatros ContinentSommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt zo 2400 km lang die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolkzones van de Sargassozee. Die voo ral aan de  oostelijk van Florida en beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Elk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Die bovendien niet elders voor komt althans niet precies de zelfde is. Nochtans gaat deze  omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen. Naar nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

De oceaan

reuzenalbatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauw keurige natuur wetten. Die bovendien verbreid op temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Maar ook de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna  en vooral de abyssale soorten.

Komt slechts een kwart van de totale organische productie voedsel op aarde voor hun rekening. Omdat de oceanische vegetatie dus het fytoplankton zo klein is.  Zijn vooral ook de planteneters de volgende schakel van de voedsel keten uitermate klein is. De voedsel keten van de oceaan waar onder ook de zeevogels.  Maar ook van de planten aan de basis tot de top-predatoren. is bovendien veel langer dan die op het land.

Veder in de familie Diomedeidae  Albatrossen

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrata

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrataDeze kleine maar vooral gracieuze vogel kan veel beter in vlucht manoeuvreren dan de grotere soorten.  Heeft een lengte van 72cm. Hij broedt op een tien tal eilanden.  En ook eiland groepen rond het Zuidpoolgebied. Maar als regel niet in kolonies. Hoe wel de meeste andere soorten dat wel doen. Deze albatros maakt een keurig kom vormig nest van plantaardig materiaal.

Het wijfje legt 1 ei. Die zelfs door beide ouders zorgen gedurende enkele maanden voor het kuiken. Tenslotte verlaten zij het jong.  Als gevolg dat hen spoedig naar zee. als het zo’n 4 half maand oud is. volgt naar zee  met de ouders. Roetkop albatros is verspreiding voor de zuidelijke oceanen.  Van daar dus ook noord waarts tot ruw weg 33° Z.B.

 

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip