Zwarthalsfuut zijn watervogels

zwarthalsfuut

Zwarthalsfuut deze soort nestelt in grote groepen bij in een nestelgebied. En voor de rest halen aan hoe de zwarthalsfuut zijn nest bouw. Maar ook over de jongen hoe die groot worden. En eveneens bijvoorbeeld in wel werelddeel het vogel wordt aangetroffen en waar het dier winter door brengt. Hoe lang is de broedtijd en wel kleur heeft de eieren. En voor de rest wat eten de vogel en ook de kenmerken.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Podicepa nigricollis
Geslacht: zwarthalsfuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  20 tot 23 dagen
 • Afmetingen is van 43 x 30 mm
 • Lengte is 30 cm
 • Aantal eieren 4 tot 6 stuks
 • Volwassen gewicht 350 g
 • Vleugelwijdte is 55 cm

Het nest van de zwarthalsfuut

Futen komen in het grootste gedeelte van de wereld voor. Maar behalve in de pool gebieden. Opvallend is dat deze vogels een dichter veren pak hebben dan andere vogels. Sommige futen nestelen in grote afzondering en verdedigen hun nestelgebied tegen alle mogelijke indringers. De zwarthalsfuut daarentegen nestelt in grote groepen bijeen.

De eieren in het nest

zwarthalsfuutOnder gunstige omstandigheden komen soms wel tien tallen futen paren bij een om  dus grote kolonies te vormen. Het nest bestaat meestal uit een grote hoop drijvende water planten. De eieren worden daar in gelegd en veranderen langzaam van kleur. Terwijl naar mate de broed tijd vordert verandert de kleur van de eieren. Omdat ze voortdurend in aanraking zijn met de in rottende staat verkerende planten en bladeren. De eieren zijn wit in het begin en nemen langzaam een bruine maar ook een  roodachtige kleur aan.

De jongen vogels

De jongen hebben de gewoonte om zich te verbergen tussen de rug veren van de ouders. Die de jongen zo tijdens de eerste dagen van hun leven op het water mee nemen. Ze voeden de jongen met insecten.

Het voedsel

De volwassen dieren eten verder schaal en weekdieren. Maar in de winter bestaat hun voedsel hoofd zakelijk uit kleine visjes.Die dus in scholen voor komen de visjes. Die ze met opvallende handigheid uit het water opduiken.

In Europa komt deze soort tijdens de winter niet veelvuldig voor. Maar meestal worden ze in het midden of het zuiden van dit werelddeel aangetroffen. De in Noord-Amerika voor komen de soorten trekken naar Brits Colombia. Die vooral  verspreiden zich over het noorden van Zuid-Amerika om daar de winter door te brengen.

Moerassen waar zwarthalsfuut voor komt

zwarthalsfuut continentMoerassen of poelen zijn overgangsmilieus die tegelijk aquatlele en aard milieus zijn. De met water door drenkte bodem bevordert er de groei van een flora van zeer bijzondere aard. Er bestaan op onze aarde nog grote moerasgebieden zoals de bekende Everglades in Florida. Of de Sundarbans in de delta van de Ganges. De moeilijke toegang tot moerassen bevordert er het overleven van een fauna met bijzonder veel soorten dieren.

HOLARCTISCH GEBIED

zwarthalsfuut leefgebiedDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika en Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika. Als mede geheel gematigd Azië maar ook inclusief het noorden van China en Japan. Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen dragordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Namelijk het
eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

fuut

Fuut

fuut is water vogelHet nest drijft als een eilandje op het water. De fuut is altijd te vinden bij en rond zoet water. Deze watervogel komt in heel Europa voor behalve in de uiterste poolstreken. Er is een tijd geweest dat ze het moeilijk hadden. Want van wegen hun satijnachtige veren bont werden gebruikt voor dameshoeden en moffen. Maar dit raakte uit de mode. Bovendien zijn ze nu beschermd.

Fuut soorten

De  vogel familie om vat zeker 20 soorten. Die over alle wereld delen verspreid zijn. Sommige soorten zijn zeer zeldzaam. Zo als bijvoorbeeld het geval is met de reuze fuut. Die alleen op het Atitlan-meer in Guatemala leeft.

Het vliegen de fuut

Deze vogel beschikt overigens niet meer over het vermogen om te vliegen. En is daardoor volkomen aangewezen op het water als leef gebied. De futen uit onze streken is daarentegen een uitstekende vlieger. Maar hij maakt niet vaak gebruik van dit vermogen. De vogel geeft er de voorkeur aan in een bepaalde streek te blijven.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps cristatus
Geslacht: fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • broedtijd is 25 tot 29 dagen
 • Aantal eieren zijn 3 tot 5 stuks
 • Volwassen gewicht is 700 tot 1160 g
 • Lengte van 47 tot 56 cm
 • Spanwijdte 73 tot 68 cm
 • Beginnen na 6 weken te duiken
 • Na 9 weken gaan de jongen alleen voedsel zoek
 • voedsel kleine vissen en ook algen en waterplanten

 

De futen komen in continenten

fuut conintenDeze uit gestrekte zone om vat Nederland maar ook  Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte van Noord-Afrika en  als mede geheel gematigd Azië.  Inclusief naar het noorden van China en Japan. Maar volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Is vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool. Bijna waarschijnlijk komen de vogels in Europa gebied  het gehele jaar voor. De meeste noordelijk vogels trekken naar het zuiden als de meren dichtvriezen.

 

ZOETWATERMILIEUS het leefgebied  van de fuut

fuut woongebiedDe meren hebben de mogelijkheid geschapen. Dat binnen de continenten een aan tal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. dus de zee bodem en milieu.  Maar ook diepte milieu en kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens larven leven.

Water gebieden van de futen

Dit gebied wordt als zijn territorium beschouwd en fel tegen eventuele indringers verdedigd. Dit is vooral het geval als de jongen groot gebracht worden. Meestal is de fuut op grote vijvers en meren te vinden. Hij houdt namelijk niet van stromend water. Zelfs op langzaam stromende rivieren worden maar zelden futen aangetroffen. Zijn het goede zwemmers de futen

De fuut is een opmerkelijk knappe duiker. Zo vangt hij ook de kleine visjes waar hij zich voor namelijk mee voedt. Hij is een goed zwemmer. Hij houdt het lichaam daar bij half onder water. Samen met zwanen behoren futen tot de meest elegante verschijningen in onze waterrijke gebieden. Het zijn uitstekende zwemmers. Maar zijn ook duikers en ze kunnen wel 50 à 100 meter onder water zwemmen

De lange hals is uitgestrekt en de omgeving wordt aandachtig in het oog gehouden. Bijvoorbeeld als er in  geval er ergens gevaar dreigt. Futen leven meestal erg terug getrokken maar ook geven de voorkeur aan de eenzaamheid. Ze hebben een hekel aan andere vogels om zich heen. Als er gevaar dreigt  probeert hij zich snel tussen het riet te verbergen. Daar door snel over het water te rennen of onder water weg te duiken. Het meeste opmerkelijke is dat die ergens verderop weer te voorschijn te komen. Hij kan twee tot drie minuten onder gedoken blijven.

De Popielaty van de futen

Tot voor kort stond de Fuut aan sterke vervolging bloot omdat men meende dat deze viseter de mens beconcurreerde. Al hoe wel deze onjuiste opvatting niet in geheel staat.  Maar al is verdwenen is de vervolging door allerlei oorzaken sterk verminderd. Dat de sterke toename van het aantal Futen de laatste jaren alleen hier op is terug te voeren. Moet onwaarschijnlijk worden geacht. Het ontbreken van strenge winters heeft zeer waarschijnlijk ook een gunstige invloed gehad.

 

Baltsrituelen

fuut baltsrituelenDe balts vindt in hoofd zaak plaats voor dat met het leggen van eieren wordt begonnen. De prachtige balts bestaat uit een aan tal elementen. Een interessant punt is dat beide geslachten een vrijwel gelijk aan deel hebben in de balts. In de eerste plaats de onder de meestal vertoonde volgorde van baltsrituelen.

Bijvoorbeeld tegen over elkaar opstellen en met de kop schudden. Maar ook het vrouwtje zwemt met gebogen hals maar ook het maantje duikt onder haar door. Gevolg door de houding van het vrouwtje als het mannetje weer op gedoken is. En zelf meer tegen over elkaar op stellen en genoeglijk kop schudden maar soms poetsen ze de veren. Op dezelfde manier zijn de vogels tegen over elkaar de beide vogels duiken tegelijk en verzamelen water planten. En ten slotte tegen over elkaar staan de  vogels bieden water planten aan in de pinguïn dans.

 

De broedsels van de futen

In Nederland broeden de Futen van begin april tot september. Het uit half vergane water planten  bestaand het nest drijft in het water en ligt verankerd tussen de vegetatie. Het legsel bestaat gewoonlijk uit drie tot vijf eieren welke door beide partners worden uit gebroed. De ouders wisselen elkaar om de drie uur af bij het broeden. Na circa vier weken komen de eieren uit. Al gauw na dat ze uit het ei zijn gekropen verlaten de jonge fuutjes het nest.

Ze brengen meestal twee of drie broedsels per jaar groot. Ze zijn echter aangewezen op de warmte van het ouderlijf. Omdat het gestreepte dons zo kort is. Waardoor ze in het water vervaarlijk snel kunnen afkoelen. Het jong zit vaak op de rug van een zwemmende of rustende ouder.

Kerenmerken

fuut vliegbeeldDe jonge vogel heeft een zwart en wit gestreepte kop en hals. Ook in winter kleed heeft de Fuut oor pluimen maar deze zijn dan veel kleiner. De soort is te herkennen aan de hals maar ook aan de wang kraag en de lange oor pluimen. De kraag kan worden opgezet. Het zelf de boven op de kop  van de futen in winter kleed. Ze hebben een slank profiel met een opmerkelijk platte kop.

De vogel biedt in de vlucht een vreemde aan blik de kop en hals worden laag gehouden. De snelle vleugelslag maar ook  de op flikkerende witte vleugel vlekken geven een bepaald effect. De tenen zijn gelobd om rand door breed vlies om beter te kunnen zwemmen. Het loop been is zijdelings afgeplat en heeft van achteren een dubbele rij zaag tanden. Als het vooral aan de over zit het in op gerichte houding aan land. In de winter gaan de vleugel van de fuut opmerkelijk veel wit vertonen.

VELDKENMERKEN

De kop met kuif met twee oor pluimen  Maar heeft ook kastanjebruine franje om de kop tijdens broedseizoen. De lange wille hals zijn  bij geslachten gelijk.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Kijk verder voor alle vogels in het overzicht gaat over het bederft de vogelsoort
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?