Bruine Gent

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen
bruine gentDe Rots pelikanen zijn blijk baar aan hun volksnaam boobies dom koppen. Is gekomen door dat ze zo dwaas zijn dat ze zee lui rustig laten naderen. Zo dat dezen hen kunnen doden voor voedsel. Even als de gewone genten stoot duiken rots pelikanen op vis en inktvissen. Ze zijn echter gespecialiseerd in het zoeken van voedsel in on diep water. Ook vangen ze vliegen de vissen. De bruine Gent blijft dichter onder de kust dan de jan van Gent. Hij broedt op kliffen. Maar op rotsen of zelfs op stranden. En ook koraal riffen. Het wijfje legt 1-2 eieren. Zo wel in een kuil op de grond of tussen rotsen. Ook het mannetje helpt bij het broeden. Maar ook bij het voeren.

Bruine Gent

De Bruine Gent is een soort die het voor de wind gaat. Omdat hij pas na vijf jaar geslacht rijp is. Dan moet zijn succes verbazing wekkend worden genoemd. Mogelijke oor zaken van dit succes zijn de toe name van de hoeveelheid vis afval van trawlers. Maar het feit is dat het vangen van jonge vogels voor menselijke consumptie vrij wel verleden tijd is.

Bruine Gent nest

bruine gent Sula leucogasterHet nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee water. En met guano aan een gekit nest. Maar beide ouders broeden op het ei. Waar bij ze het ei met hun poten bedekken aan gezien een broed plek ontbreekt. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt ook met uit gebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt. Is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vetreserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt. Hun tropische de boobies verlaten het nest reeds na 12 weken. Maar zij blijven dan nog enkele maanden bij de ouders die hen leren vissen. De kolonies die op verlaten kleine rots eilandjes voor de kust liggen. Zijn vaak zeer groot bij Boreray voor de Outer Hebrides Schotland. Om vat meer dan 70 000 paar. Als de jongen wat groter zijn. Dan verbruikt zo’n kolonie dagelijks meer dan 100 ton vis. De eerstejaars van de bruine Genten trekken het verst weg. Tot in West Afrikaanse wateren. Even eens onvolwassen en de bij na vol wassen vogels. Die gaan dus over winteren in de Middellandse Zee. Maar ook bij de Golf van Biskaje. Zelfs de volwassen vogels verspreiden zich buiten het broed seizoen in de wateren rond het broed gebied.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levens voor waarde voor kust vogels. Daar de vloed regel matig. Een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. De Steenlopers zoeken naar insecten in aan gespoeld zeewier. Maar even eens de meeuwen zijn aaseters. Maar ook zij het strand jutters. De sterns daarentegen die vangen visjes dicht onder het water oppervlak. Maar ook eidereenden eten mossels van de zee bodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Door olie en ook plastic. Maar even eens door de over bevissing van de Noord zee. Maar de schelp dier visserij op de Waddenzee.

ZEEVOGELS NESTELEND IN BESTAANDE KOLONIES

Maar zee vogels kunnen grof weg in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep. Zo als de albatrossen. Die spendeert de meeste tijd in de lucht. Maar ook in de zee duikend naar voedsel. Terwijl de twee de groep groten deels in direct contact leeft met de zee. In beide gevallen komen de vogels massaal bij een tijdens het broed seizoen. Zeker de Jan van genten nestelen in enorme kolonies op rots wanden. Bij de Bird Rock in de Golf van St. Lawrence in Canada bijvoorbeeld.

Broed plaats

Het was de broed plaats voor 150.000 jan van genten paren in 1883. Toen echter rond 1869 een vuur toren verbouwd was. Die doodden vissers in grote aan tallen vogels tijdens het broed seizoen. Maar binnen 30 jaar was de kolonie vrij wel helemaal uit gemoord. Sinds dien zijn ze beschermd. Is vooral het aan tal vogels weer gestegen. Jan van genten zoeken elk jaar dezelfde broed plaats op. Ze brengen elke keer zeewier en ander materiaal mee uit zee. De hen legt slechts één ei. Maar in plaats van het uit te broeden met haar lijf. Maar gebruikt ze haar poten. De ouders nemen om beurten die taak op zich .En na zes weken komt het ei uit. Na het uit komen is het vogeltje naakt. En hulpeloos. Maar het krijgt al gauw een tooi van wit dons. De ouders duiken de op vis. Soms 27 meter diep in zee. Maar slikken hun vangst onder water in. Voor dat ze naar het nest terug keren voor het jong door op geven te voeden. De grote kolonie zee vogels zijn zeer kwets baar. Vooral de vis waar mee zich te voeden in mindere mate aanwezig is. De Jan van genten vliegen uit. Als ze ongeveer drie maanden oud zijn. Tegen die tijd worden ze plotseling door hun ouders verlaten. Maar vliegen ze weg van de richel. Waar de eerste paar weken brengen ze door op zee. Omdat hun vleugel spieren helemaal ontwikkel zijn. Daar door slikken hun ontwikkeld zijn. Na dat ze hun lichaam vet verbruikt. Vooral de vangst onder water in voor dat ze naar het nest terug gaan. Dan beginnen de jongen naar voedsel te duiken Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelicaniformes
Familie: Sulidae
Geslacht: Sulo leucogaster
Soort: Bruine Gent

Kenmerken

De albatrossen nestelen bij voor keur op eilanden. Even als jan van genten broeden deze vogels in kolonies. Paren hebben één jong. De jan van genten nestelen op ontoegankelijke plekken. Zo als rotswanden. Bijvoorbeeld zijn daar door veilig voor de meeste vijanden. Bovendien komt over bevolking komt voor. Een Jan van Gent met jong op Vogel eiland buiten de kust van Zuid-Afrika. Grote groepen jan van genten nestelen bij voor keur op eilanden. Zo wel negen soorten zijn bekend. Ze leven op alle zeeën ter wereld. Even eens maken ze veel lawaai. Een laysan albatros voedt zijn jong. Veel zeevogels planten zich traag voort. En albatrossen broeden niet eerder dan ze vier jaar oud zijn. Door gaans blijven de paren voor het leven bij elkaar. De vogels vliegen meestal boven zee. Het albatros mannetje keert het eerst terug naar de broed plaats. Soms bestaat de kolonie uit duizenden vogels. Een jonge laysan albatros op Midway Atoll. De eiland in de Stille Oceaan ten noordwesten van Hawaii. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een lucht basis. Maar in de buurt nestelende albatrossen vormden een serieus gevaar voor de piloten bij het stijgen en landen. De vogel botsing. Een botsing in de lucht tussen een vliegtuig en een vogel. Kan zo fatale gevolgen hebben. De laysan albatros jong drijft in zee. En het oefent zich in het vliegen. Het moet zijn vleugel spieren ontwikkelen. Vooral dat het behendig kan zweven. Even eens over de golven kan scheren. De albatros en andere zeevogels staan voor een steeds onzekerder toekomst. Vooral de bedreigd door vervuiling. Maar ook over bevissing van de zeeën.

Leef gebied bruine Gent

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedZe leven op rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding. En het steeds Afwisselend onder spoelen van zee water. Die conditioneert de aan passing van de soort vogel. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. Maar ook de branding in werken en tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Continent gematigd koude zeeën

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedDeze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aan gevoerd water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijs bergen af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Die ook warme stromingen zo als de Golfstroom. In het noordelijk deel de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool water. Zeker in het zuidelijk half rond wordt de koud water. Die grens aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Reuzenstormvogel is reusachtige vogel uit de subarctische wateren

reuzenstromvogel Macronectes GiganteusDeze Reuzenstormvogel is op de oceaan te vinden. Terwijl de reuzenstormvogel komen nauwelijks aan land. Maar behalve als ze ziek zijn of aan het broeden. Even eens breng de reuzenstormvogel het grootse vliegend boven de oceaan door. En ook met zwaarste stromen vliegt de vogel door.

Reuzenstormvogel familie

reuzenstormvogelIn de ORDE PROCELLARIIFORMES de STORMVOGELACHTIGEN soorten. Ze beschikken over zwem poten. maar ook gehoekte snavels die voor zien zijn van verleng de buisvormige neus gaten.

Reuzenstormvogel als soort

De reusachtige vogel uit de subarctische wateren. Als er één groep vogels op aarde voor komt. Terwijl die moeilijk te classificeren is . Dan zijn dat wel de stormvogels. Waar van er ongeveer 80 soorten bekend zijn. De reuzen storm vogel die ook door zee lieden wel de Nelly of wel Stinker genoemd wordt. Is bovendien de grootste vertegenwoordiger van deze familie.

Vlieg kunst

reuzenstromvogel leefgebied

Hij leeft in de zuidelijke streken van de Atlantische Oceaan. De reuzenstormvogel die wordt van wegen zijn geweldige groot te wel eens verward met de albatros. Hij onder scheidt zich echter van de onbetwiste kampioen der zweef vliegers door zijn veel zwaardere lijf. Terwijl dat hem het uiterlijk verleent van een gans.

Kleuren van de vogel

Er bestaan twee fasen van de vogel waar in de kleur van de vogel verandert. Bovendien in het ene geval is hij bijna helemaal wit. Maar ook in het andere geval domineren de kleuren grijs en bruin. De afbeelding op de pagina van deze fiche toont een reuzen stormvogel. Die zich voor al in de donkere fase bevindt. Terwijl het jong nog een kleed van wollig dons heeft.

Jongen

In tegen stelling tot alle andere stormvogels graven de reuzen stormvogels geen lig plaats voor hun jongen. Maar maken zij hun nest op zandige of wel rotsachtige bodem gewoon op de grond. Gedurende vrij wel het hele jaar leeft de reuzenstormvogel eenzelvig. Van daar dus laat zich dan onafgebroken boven de oceaan. Even eens op de heersende winden mee voeren op zoek naar voedsel.

Broed plaats

Maar als de paar tijd aan breekt dan keren deze vogels terug naar de zelfde broed plaatsen. Zelfs als die het jaar daar voor verlaten hebben Maar dat blijven zij hun hele leven doen. Die broed plaatsen zijn vaak reusachtige kolonies.

De broed zone van de reuzen stormvogel bestaat uit de kusten van Antarctica. Waar hij als één van de enige vliegen de vogel soorten nestelt. En uit de vele grote maar ook kleine eilanden. In het subarctische deel van de Atlantische Oceaan. Hij is beslist niet zeldzaam. In veel havens van Patagonië komt hij ook. Bovendien net als onze meeuwen in de steden. Het bedelen om voedsel.

Kenmerken

De vogel legt 1 ei per broed seizoen. Daarentegen is de broedtijd 50 dagen. Vooral opmerkelijk is de vleugelbreedte is van 1,70 toot 1,90 m. De ontwikkeling van het jong duurt enkele maanden voor het kan vliegen. Terwijl de levens duur  onbekend is van de Reuzenstormvogel.

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Geslacht: Macronectes Giganteus
Soort: reuzenstormvogel

Leefgebied

reuzenstormvogel continentZijn de GEMATIGD-WARME ZEEËN. Waar de temperatuur van het oppervlakte water onder gaat er. Even eens zeer sterke variaties van 12′ tot 25° C. Wordt voor al veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen van de zee. Die tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. En door het in dringen in de diepte van koude. Uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen ook wel gestabiliseerd tropisch regime. Dat ook koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Zelfs langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolk zones. De Sargassozee van oostelijk van Florida. En ook de beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Hawai-stormvogel Ptefodroma phaeopygia en familie van stormvogels

De hawai-stormvogel is ook een zee vogel. Deze kleine zee vogeltjes komen op de meeste oceaan voor. De matrozen op zee vreesden voor zijn lugubere kreten. De hawai-stormvogel blijft bijvoorbeeld op zee. Even als de andere stormvogels. Een tamelijk on beken de figuur in vergelijking met de ons vertrouw de land vogels.

Hawai-stormvogel is oceaan vogel

HawaïstormvogelDe studie van de stormvogels biedt heel wat obstakels. Dus enerzijds van wegen hun verblijf op zee. Zo als gedurende het grootste deel van het jaar. Maar anderzijds van wegen hun vreemde nestel gewoonten. Bovendien kunnen we deze vogels moeilijk onder scheiden van anderen vogels. Alleen al het geslacht de Procellariidae bijvoorbeeld.

De soort Hawai-stormvogel

Deze familie om vat een twintigtal soorten vogels. Die alle sprekend op elkaar gelijken. De Hawaï-stormvogel leeft ook in de galapages-archipel. Maar zijn voornaamste woon plaats bevindt zich op de Hawaï-eilanden.

Het nest

Deze vogel nestelt in holen. Die hij met zijn snavel. Maar ook met zijn sterke klauwen graaft op de hellingen van heuvels en bergen. Opmerkelijke vaak ver van de kust.

Geluid van de Hawai-stormvogel

Even als de andere stormvogels stoot hij beslist verrassen de kreten uit wanneer hij ’s nachts in actie komt. Deze vogels houden zo onderling contact met elkaar. Wanneer men in de buurt van zo’n stormvogel kolonie kampeert. Kan men zich gemakkelijk in een spook wereld wanen. Van wegen de lugubere kreten die overal weer klinken.

Voedsel

Maar toch is de Hawai-stormvogel even als zijn soort genoten een onschuldig dier. Hij voedt zich met vissen maar ook met andere zee dieren. Terwijl die op zee zoeken naar voedsel. Op een bepaald moment is de jonge stormvogel nog zwaarder dan zijn ouders. Maar verliest zijn dikke buikje voor dat hij vliegen leert.

Kenmerken

De Broedtijd van deze vogel is onbekend. Het jong kan vliegen op de leef tijd van vijf maanden. De vol wassen lengte van de vogel is 43 cm. Aan tal eieren van de vogel is 1. En even eens de vleugel wijdte is 88 tot 96 cm
Stam: Gewervelden
Klasse: Vogels
orde: stormvogelachtigen
Familie: Procellariidae
soort: Ptefodroma phaeopygia
Naam: Hawai-stormvogel

Verspreiding gematigd koude zeeën

Hawaï-stormvogel continentDeze wateren onder gaan de directe in vloed de van zee stromen. Die eveneens uit de pool streken worden aan gevoerd. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Die maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Die voor al langs de kusten van Labrador stromen. Maar de ijs bergen die af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8°tot 18° graden. Maar naar gelang dus van het seizoenen. Warme stromingen van de zeewater.

De zee stromingen

Zo als de Golfstroom in het noordelijk deel. Zeker van de Atlantische Oceaan. Dus ook wel de Kuro-Shio in het noorden. Van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk half rond wordt de koud water grens. Zo aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Maar waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Leefgebied hawai-stormvogel

Hawaï-stormvogel leefgebiedIs diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. zogeheten pelagische diersoorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid. Zeker de temperatuur afhankelijk van de breedte graad. Ook wel van de stromingen zo als de Golfstroom. Maar ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. En zeker speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten).

noordse stormvogel

noordse-stormvogel

De Noordse stormvogel is een on aangename vogel. Die verspreidt deze vogel. Vooral een sterke stinkende vieze substantie. De gewoonte van deze vogel om. Vooral zijn bezoekers te bespuwen. Even eens met een afschuwelijk riek en ook de substantie uit spuwen. Tenslotte de Noordse stormvogel spuwen zo nodig olie uit hun maag naar zijn belagers.Het is eveneens een sterke maar ook robuuste stormvogel spectaculair in aantal toe genomen.

Noordse stormvogel en veren

noordse stormvogelDit is geheel in tegen stelling met het fraaie veren kleed van de vogel. Terwijl de kleuren van de veren zijn variatie van licht naar donker. Vooral zijn kop is wit. Terwijl de vleugels wit en zwart zijn. De staart is licht grijs van kleur.

Die grote gelijkenis vertoont met de andere zee vogels. De Noordse stormvogel is een van de weinig stormvogels. Die helemaal in het Noordpool gebied verblijven. Waar de meeste stormvogels wonen. Vooral namelijk in het Zuid pool gebied van de aarde.

Vliegen noordse stormvogel

In de lucht lijkt de Noordse stormvogel veel op een kleine albatros. Hij zweeft boven zee. En vooral slaat slechts weinig met de vleugels. Buiten de paar tijd blijft hij in volle zee. De vogel vertoont hij zich nooit op het vaste land. Ze zwemmen wel in de zee water. Maar duiken zelden in de zee. En vangen hun voedsel voor namelijk aan het water oppervlak.

Eten

Zo zwerft de stormvogel een groot deel van het jaar rond. Op zoek naar voedsel. Hij eet vooral vissen. Maar de vogel eet ook wel week dieren en ook andere zee diertjes.

De specialisten denken dat de technieken van de walvis vangst. En de industriële vis vangst hier toe hebben bij gedragen. Terwijl de vogels overvloedig zijn op zee water zijn. En daar in tegen ook gemakkelijk vind baar voedsel verschaffen voor de zeevogels. Van uit hoog in de lucht komen de stormvogels namelijk op de vissers boten af voor voedsel. In alle noordelijk vis havens zien we grote troepen van deze vogels verzameld.

Jonge noordse stormvogel

In het voor jaar keren alle volwassen Noordse stormvogels terug naar de rots kusten. Ze nestelen op rotsrichels aan zee kusten. Maar ook op eilanden. Het wijfje legt 1 ei per keer. Dat door beide vogels wordt bebroed.

Bovendien als de jong geboren is. Opmerkelijke wordt het jonge gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel. En worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten. En zo fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broed kolonie terug.

De bij de ouders voeren het kuiken. En ook verdedigen het zo nodig door olie uit hun maag naar zijn belagers te spuwen. Waar zij elk jaar weer enorme kolonies vormen. Sinds enkele tien tallen jaren is hun bevolking sterk toe genomen.

Kenmerken

noordse-stormvogelDe broedtijd is van 40 tot 50 dagen lang. De noordse stormvogel legt vooral een 1 per keer. Het volwassen gewicht van de vogel is van 630 tot 820 gram. De lengte van het dier is tussen de 45 tot 50 cm lang. En heeft een vleugelwijdte van 120 cm lang.

Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de vogels. Deze stormvogel zwemmen wel. Maar duiken zelden in het zeewater. En vangen hun voedsel dus voor namelijk aan het water oppervlak. Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de stormvogel.

Taxonomische indeling  
Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Procellariformes
Familie Procellarlidae
Soort Fulmarus glaciails
Naam Noordse stormvogel

Verspreiding

noordse stormvogel leefgebiedBovendien zijn ze verspreid over de oceanen milieus. En ook het noordelijke deel van de Atlantische. En Grote Oceaan ook wel de diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aard oppervlak. De onmetelijke populatie vissen en ook andere vissen. De zogeheten Pelagische dier soorten.

Die dus ver van de kusten in volle zee leven. Is ook volgens nauw keurige natuur wetten verbreid van. Maar de temperatuur van de diep zee is afhankelijk van de breed te graad. En even eens van de stromingen zo als de Golf stroom. Maar waar de verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. Terwijl die aangepaste fauna Abyssale soorten zijn.

Leefgebied koude zeeën

noordse stormvogel koude zeeenDe oppervlakte wateren van de pool zeeën die bezitten een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De sub polaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C. En dringen met veranderlijke kracht de zeeën met gematigde temperaturen binnen het zeewater. Al naar de om vang van de warme stromingen waar door ze geneutraliseerd worden.

Bovendien een typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan. Die wordt de oost kust van de Verenigde Staten af gekoeld door de koude stroming. Die dus af zakt tussen Labrador en ook Groenland. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd.

Even eens wordt er een stroming tot in het noorden van Scandinavië komt. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton aan. En tal loze soorten vis aan die er zich mee voeden.

Gebieden

noordse stormvogel wereldzeeënElk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die zo tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Dat op die manier elders niet voor komt. Althans niet precies de zelfde. Nochtans gaat deze omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels en ook de vissen betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen en nieuwe gebieden.

Die koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren. En ook zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen . Dit is kenschetsend voor de insulaire soorten.

Familie Procellariidae Stormvogels

Deze familie van Procellariidaede waar toe 53 tot 66 soorten behoren. Terwijl die vormt de grootste groep buis snaveligen vogels. En de Familie Procellariidae om vat de stormvogeltjes en ook pijlstormvogels maar ook de  meeuw stormvogels. De meeste soorten hebben lange en ook slanke vleugels en een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk.

Zee en land

Bovendien de vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten trekken over oceanen en kusten . De vogels komen nauwelijks aan land. behalve als ze reden hebben bijvoorbeeld wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Zo als de Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissers vloten. Even eens prions zeven plankton uit het water. Bovendien zijn de pijlstormvogels tenslotte zijn oppervlaktejagers. En zo jagen op vis boven het zeewater.

Vogel groepen

Er zijn ook verscheidene groepen vogels. Die dus op en bij het water leven. Maar sommige vogel zoeken hun voedsel in zoet water. Terwijl er ook groep zeevogels zijn. Veel soorten die gewoonlijk duiken en ook zwemmen. Die hebben ook een gestroomlijnd lichaam met ver naar achteren geplaatste poten. Bovendien zijn veel al zijn de tenen met zwem vliezen verbonden . Eveneens de waad vogels hebben zeer lange poten. terwijl die dikwijls zonder zwem vliezen.

Op de zelfde manier verschillend de groepen op voedsel zijn aan gewezen. Bovendien is er een enorme variatie in vorm en samen stelling van de snavel. Sommige soorten vogels spietsen de vis. Maar andere grijpen ze met hun getande snavels. Ook zijn er met zeef snavels die kleine plantaardige. En ook dierlijke organismen uit het water zeven. Verscheidene soorten vogels en vooral de oceaan vogels broeden vaak in enorme kolonies.