Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Roodborstduiker bewoners van zoetwaterplassen

roodborstduiker Podiceps griseigena

Roodborstduiker is een klagend gezang. De roodborstduiker iets kleiner dan de kuifduiker. Herkent men aan zijn rossige befje en zijn grijze wangen. Zijn silhouet is wat zwaarder als zijn hals is  dikker. In Europa vinden we de roodborstduiker alleen in de laagvlakten. Nooit hoger dan 400 meter. Op sommige plaatsen is hij talrijker dan zijn grote neef bijvoorbeeld in Lausitz. Terwijl de kuifduiker grote en vrije watervlakten nodig heeft.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps griseigena
Geslacht: Roodborstduiker

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd  is  22 tot 23 dagen
 • Aantal eieren zijn 4 of 5
 • Volwassen lengte 42 cm
 • Duikduur  30 sec onder water
 • Volwassen gewicht 700 g
 • tot meer dan 1 minuut onder water
 • Afmetingen  vogel 50 x 34 mm
 • Vleugelwijdte van de is 70 cm
 • Bereikte diepte onder water  Max.  10 m

Het bouwen van een nest

roodborstduiker zijn bewoners van zoetwaterplassenMaar stelt de roodborstduiker  voelt zich tevreden met vennen.  Maar goed gevuld met allerlei moeras planten langs de oppervlakte maar ook  langs de oever. Deze vennen kunnen zo wel in  het open veld als in een bos liggen. Het nest bevindt zich vaak naast dat van de meerkoe. De wilde eend of in de buurt van een kolonie kokmeeuwen. De roodborstduiker houdt van grote vennen van minstens twee hectare. De bouw van het nest duurt vier tot acht dagen. Het is een drijvend bosje water planten dat slechts 7 tot 10 cm boven de oppervlakte uitsteekt. En is het nest gemiddeld 40 cm breed is. Het is aan de vaste water planten bevestigd  de lisdodden en de schaafstro.

Mannetje en wijfje lossen elkaar af bij het broeden. De eerste dagen zitten de jongen op de rug van de ouders. Daar na leren ze zwemmen en acht of tien weken later worden ze zelfstandig. De roodborstduiker is dag en nacht actief.

Het voedsel van de Roodborstduiker

Meestal duikt roodborstduikerhij om wat voedsel te bemachtigen. Dit bestaat ’s zomers uit insecten en weekdieren maar ook  schaaldieren en amfibieën. daar door slechts weinig vissen eet. Maar in de winters is dit anders dan komt de rood borst duiker langs de oever leven. En voedt hij zicht met grondels. Zo als stekelbaarsjes van hoogstens 15 cm lang maar ook  garnalen.

STIL STAANDE WATEREN leefgebied.

roodborstduiker leefgebiedHet oppervlakte water van plassen maar die ook van vijvers. Maar ook van andere water partijen onder gaat sterke temperatuur wisselingen. Daar door geen leidt tot de groei van een overvloedige en zeer verscheiden flora. Bosjes grasachtige vegetaties zo als drijvende waterplanten als bedekking. Die vormen perfecte schuilplaatsen voor een groot aan tal insecten. Maar ook vooral kikvorsachtige en vogels. Jammer genoeg wordt het bestaan van deze zo geschikte natuurlijke milieus. Bovendien meer en meer door droog leggingswerken bedreigd.

HOLARCTISCH continenten  gebied

roodborstduiker continentDeze uit gestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook  Europa met het Middellandse zeebekken. En een gedeelte van Rusland. Als volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpool cirkel loopt. Die bovendien namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool. Deze kunnen zich gemakkelijk over aan zienlijke afstanden verplaatsen. En op dezelfde manier zo nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied. Als gevolg van even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

ORDE PODICIPEDIFORMES

Familie van de Podicipedidae of wel Futen. De watervogel soorten  van deze watervogels met hun satijnachtige veren komen over de hele wereld voor. Sommige soorten hebben een zeer groot verspreidingsgebied.

De watervogel

roodborstduiker verenDe meeste watervogels hebben meestal zwemvliezen en de poten staan ver naar achteren. Om zo snel door het water te zwemmen maar ook onder het water te duiken en zwemmen. Op het land of aan de waterkant ziet de loop er onhandig uit. Het hele lichaam waggelen als ze lopen aan de kant van het water. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven bij het water maar ook op het water. En ze worden maar zelden ergens anders waar genomen de watervogels.

De watervogel is een trekkende vogelsoort die zijn afhankelijk graslanden en van draslanden. Maar ze broeden allemaal in langs de kant van zoet water.  Waar ze gewoonlijk een nest maken van drijvende en rottende planten resten. Andere soorten eten op de bodem levende weekdieren zijn kleiner en gedrongen en bezitten korte en stompe snavels. De jongen hebben een gestreepte kop en nek.

Watervogel herkennen

Succes bij watervogels is het identificeren van vogels is niet alleen een kwestie van voort duren de opmerkzaamheid. Maar ook van een bepaalde techniekdie gemakkelijk aan geleerd kan worden. De belangrijkste punten waar op gelet moet worden zijn de grootte vorm van de snavel. En ook  de lengte van de poten van de vogel. Maar ook het algemene kleur van het verenkleed. Het meeste opmerkelijke is in bijzondere veld kenmerken en ook gedrag daar in. En ook het geluid zoals de zang en speciale roep je waar en wanneer de vogel gezien werd. Veel vogels
komen slechts in één speciale biotoop voor.

Familie

Ook zijn de familietrekken van de vogels herkennen. Zo als de vogel te identificeren om te  proberen na te gaan tot welke familie de vogel behoort . De vogel families vormen een natuurlijke eenheid van nauw verwante soorten met een aantal gemeen schappelijke kenmerken. Op die manier als bij de Futen zijn echte watervogel. Die slecht vliegen en lopen maar uitstekend kunnen zwemmen en duiken. Ze hebben puntige snavels de poten hebben geen zwemvliezen. maar lobben om elke teen. Alle soorten bouwen grote drijvende nesten.

Vliegbeeld

roodborstduiker vliegbeeldOm vogels te leren kennen is het daarom nuttig ook de voornaamste kenmerkente wete n die in de vlucht te zien zijn. Meestal spreekt men van het vliegbeeld alsmen de totaal indruk van de vliegende vogel bedoelt. Hieronder valt dus de bouw va n de vogel. Is hij bijvoorbeeld heel klein en dik als kenmerk. Of is de vogel groot en plomp in de lucht. Heeft de vogel lange smalle of lange brede vleugels.

Of ook korte afgeronde vleugels? Heeft hij een lange hals of valt de kop nauwelijks op in de vlucht is te zien. Is de snavel opvallend lang of dik? Ook de vorm van de staart kan het vliegbeeld zó karakteristiek maken dat de determinatie weinig moeilijkheden oplevert. Zoals bijvoorbeeld de diep gevorkte staart van de vogel de gevorkte staart van de wouwen. Of de verlengde middelste staartpennen van de jagers. Behalve door de bouw wordt het vliegbeeld vaak bepaald door een contrasterend patroon van het verenkleed.

Veren kleed van de roodborstduiker

De roodborstduiker in winterkleed heeft van dichtbij gezien wit gespikkelde bovendelen en een opvallende witte keel. roodborstduiker in winterkleed winterdag. Op een sombere dag kunnen de bovendelen erg donker lijken. Roodborst duiker in winterkleed is aan onderzijde van de vleugels zijn witte onder vleugels. De rode keelvlek van de roodborstduiker is alleen te zien in het prachtkleed dat de vogel tussen maart en september draagt.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

fuut

Fuut

fuut is water vogelHet nest drijft als een eilandje op het water. De fuut is altijd te vinden bij en rond zoet water. Deze watervogel komt in heel Europa voor behalve in de uiterste poolstreken. Er is een tijd geweest dat ze het moeilijk hadden. Want van wegen hun satijnachtige veren bont werden gebruikt voor dameshoeden en moffen. Maar dit raakte uit de mode. Bovendien zijn ze nu beschermd.

Fuut soorten

De  vogel familie om vat zeker 20 soorten. Die over alle wereld delen verspreid zijn. Sommige soorten zijn zeer zeldzaam. Zo als bijvoorbeeld het geval is met de reuze fuut. Die alleen op het Atitlan-meer in Guatemala leeft.

Het vliegen de fuut

Deze vogel beschikt overigens niet meer over het vermogen om te vliegen. En is daardoor volkomen aangewezen op het water als leef gebied. De futen uit onze streken is daarentegen een uitstekende vlieger. Maar hij maakt niet vaak gebruik van dit vermogen. De vogel geeft er de voorkeur aan in een bepaalde streek te blijven.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: futen
Soort: Podiceps cristatus
Geslacht: fuut

Eigenschappen  en Kenmerken

 • broedtijd is 25 tot 29 dagen
 • Aantal eieren zijn 3 tot 5 stuks
 • Volwassen gewicht is 700 tot 1160 g
 • Lengte van 47 tot 56 cm
 • Spanwijdte 73 tot 68 cm
 • Beginnen na 6 weken te duiken
 • Na 9 weken gaan de jongen alleen voedsel zoek
 • voedsel kleine vissen en ook algen en waterplanten

 

De futen komen in continenten

fuut conintenDeze uit gestrekte zone om vat Nederland maar ook  Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte van Noord-Afrika en  als mede geheel gematigd Azië.  Inclusief naar het noorden van China en Japan. Maar volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toen drafgordel die langs de noordpoolcirkel loopt. Is vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool. Bijna waarschijnlijk komen de vogels in Europa gebied  het gehele jaar voor. De meeste noordelijk vogels trekken naar het zuiden als de meren dichtvriezen.

 

ZOETWATERMILIEUS het leefgebied  van de fuut

fuut woongebiedDe meren hebben de mogelijkheid geschapen. Dat binnen de continenten een aan tal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. dus de zee bodem en milieu.  Maar ook diepte milieu en kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intens larven leven.

Water gebieden van de futen

Dit gebied wordt als zijn territorium beschouwd en fel tegen eventuele indringers verdedigd. Dit is vooral het geval als de jongen groot gebracht worden. Meestal is de fuut op grote vijvers en meren te vinden. Hij houdt namelijk niet van stromend water. Zelfs op langzaam stromende rivieren worden maar zelden futen aangetroffen. Zijn het goede zwemmers de futen

De fuut is een opmerkelijk knappe duiker. Zo vangt hij ook de kleine visjes waar hij zich voor namelijk mee voedt. Hij is een goed zwemmer. Hij houdt het lichaam daar bij half onder water. Samen met zwanen behoren futen tot de meest elegante verschijningen in onze waterrijke gebieden. Het zijn uitstekende zwemmers. Maar zijn ook duikers en ze kunnen wel 50 à 100 meter onder water zwemmen

De lange hals is uitgestrekt en de omgeving wordt aandachtig in het oog gehouden. Bijvoorbeeld als er in  geval er ergens gevaar dreigt. Futen leven meestal erg terug getrokken maar ook geven de voorkeur aan de eenzaamheid. Ze hebben een hekel aan andere vogels om zich heen. Als er gevaar dreigt  probeert hij zich snel tussen het riet te verbergen. Daar door snel over het water te rennen of onder water weg te duiken. Het meeste opmerkelijke is dat die ergens verderop weer te voorschijn te komen. Hij kan twee tot drie minuten onder gedoken blijven.

De Popielaty van de futen

Tot voor kort stond de Fuut aan sterke vervolging bloot omdat men meende dat deze viseter de mens beconcurreerde. Al hoe wel deze onjuiste opvatting niet in geheel staat.  Maar al is verdwenen is de vervolging door allerlei oorzaken sterk verminderd. Dat de sterke toename van het aantal Futen de laatste jaren alleen hier op is terug te voeren. Moet onwaarschijnlijk worden geacht. Het ontbreken van strenge winters heeft zeer waarschijnlijk ook een gunstige invloed gehad.

 

Baltsrituelen

fuut baltsrituelenDe balts vindt in hoofd zaak plaats voor dat met het leggen van eieren wordt begonnen. De prachtige balts bestaat uit een aan tal elementen. Een interessant punt is dat beide geslachten een vrijwel gelijk aan deel hebben in de balts. In de eerste plaats de onder de meestal vertoonde volgorde van baltsrituelen.

Bijvoorbeeld tegen over elkaar opstellen en met de kop schudden. Maar ook het vrouwtje zwemt met gebogen hals maar ook het maantje duikt onder haar door. Gevolg door de houding van het vrouwtje als het mannetje weer op gedoken is. En zelf meer tegen over elkaar op stellen en genoeglijk kop schudden maar soms poetsen ze de veren. Op dezelfde manier zijn de vogels tegen over elkaar de beide vogels duiken tegelijk en verzamelen water planten. En ten slotte tegen over elkaar staan de  vogels bieden water planten aan in de pinguïn dans.

 

De broedsels van de futen

In Nederland broeden de Futen van begin april tot september. Het uit half vergane water planten  bestaand het nest drijft in het water en ligt verankerd tussen de vegetatie. Het legsel bestaat gewoonlijk uit drie tot vijf eieren welke door beide partners worden uit gebroed. De ouders wisselen elkaar om de drie uur af bij het broeden. Na circa vier weken komen de eieren uit. Al gauw na dat ze uit het ei zijn gekropen verlaten de jonge fuutjes het nest.

Ze brengen meestal twee of drie broedsels per jaar groot. Ze zijn echter aangewezen op de warmte van het ouderlijf. Omdat het gestreepte dons zo kort is. Waardoor ze in het water vervaarlijk snel kunnen afkoelen. Het jong zit vaak op de rug van een zwemmende of rustende ouder.

Kerenmerken

fuut vliegbeeldDe jonge vogel heeft een zwart en wit gestreepte kop en hals. Ook in winter kleed heeft de Fuut oor pluimen maar deze zijn dan veel kleiner. De soort is te herkennen aan de hals maar ook aan de wang kraag en de lange oor pluimen. De kraag kan worden opgezet. Het zelf de boven op de kop  van de futen in winter kleed. Ze hebben een slank profiel met een opmerkelijk platte kop.

De vogel biedt in de vlucht een vreemde aan blik de kop en hals worden laag gehouden. De snelle vleugelslag maar ook  de op flikkerende witte vleugel vlekken geven een bepaald effect. De tenen zijn gelobd om rand door breed vlies om beter te kunnen zwemmen. Het loop been is zijdelings afgeplat en heeft van achteren een dubbele rij zaag tanden. Als het vooral aan de over zit het in op gerichte houding aan land. In de winter gaan de vleugel van de fuut opmerkelijk veel wit vertonen.

VELDKENMERKEN

De kop met kuif met twee oor pluimen  Maar heeft ook kastanjebruine franje om de kop tijdens broedseizoen. De lange wille hals zijn  bij geslachten gelijk.

Wil je nog meer weetjes en tips van dieren weten?
De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.
Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.
De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.
De zoogdieren hebben de biosfeer van pool tot evenaar is geheel gekoloniseerd is.
Kijk verder voor alle vogels in het overzicht gaat over het bederft de vogelsoort
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?