vogels

Jan van gent

jan_van_gentMet zijn geweldige vleugels één van de indrukwekkendste zee vogels. De Jan van Gent gaat alleen maar het land op om te nestelen. En zijn jongen groot te brengen. Hij broedt aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar trekt in het koude jaar getijde naar de warme kust wateren. Van de subtropische en gematigde gebieden. om zo zomers weer naar de subpolaire streken terug te keren. Ze rusten tussen de golven als ze moe zijn. En komen zelden naar het land.

Jan van Gent veren

De ongeveer tien soorten lijken onderling erg veel op elkaar. Aan het begin van de ze eeuw werden de Jan van Genten. Op uitgebreide schaal af geslacht. Omdat er in de mode wereld toentertijd een grote vraag naar hun veren was. Toen de behoefte aan veren was afgenomen. Maar de jacht op deze vogels afnam. Konden sommige geheel uitgeroeide kolonies zich herstellen.

Jan van Gent kolonie

jan van gentDe Jan van Gent is een erg drukke vogel. Die in de broed tijd in kolonies nestelt. Jan van genten zijn erg sociale vogels. Die met duizenden dicht op een gepakt in kolonies op rotsen. Maar ook op kleine eilanden samen leven. Het is een soort waar van het aantal verloop in deze eeuw vrij goed bekend is. Omstreeks 1970 werd het totale aan tal op 200 000 paren geschat.

Pogingen om jan van genten in kleine groepjes te laten broeden hebben gefaald. Het zou dus kunnen zijn dat het sociale contact binnen. De kolonie een beslissende rol speelt in het broed succes. De vogels baltsen om de huwelijk banden te bevestigen. Dan wel te bestendigen de partner trouw kan hun hele leven duren. Elk paar bezet en verdedigt een klein broed territorium. De nesten liggen zo dicht bij een. Dat broedende vogels wanneer ze zich uit strekken. Zo elkaar kunnen aan raken.

Zo hele gemeenschap brengt bij het nestelen. Maar ook het voeden van de jongen een geweldig veel lawaai voort. De lucht die zij met z’n allen voort brengen. Is ook niet om te vol harden. De nesten zitten zo dicht op elkaar. Terwijl dat het onmogelijk is om door een kolonie te lopen zonder er op een aan tal te trappen.

Jan van Gent

De Jan van Gent voedt zich uitsluitend met vis. Die hij van af een hoogte van 25 tot 50 meter. Zo boven het water oppervlak na een duik vlucht vangt. Hij laat zich niet alleen vallen. Maar slaat nog een paar keer krachtig met zijn vleugels. Omdat zijn snelheid op te voeren. Vlak boven het water vouwt hij zijn vleugels op. Maar kan zo tot een diepte van 10 m komen. Veel ornithologen staan er verbaasd over. De forse snavel van de vogel. Omdat zijn schedel dak bestand is tegen deze voor vogels ongebruikelijke val.

Genten

jan_van_gent morus bassanusGenten zijn gestroomd lijn de vogels. Maar zijn zwaar gebouw de zee vogels. Zo wel met dikke nekken. Maar ook sterke poten en zwemvliezen. Is meer kust vogel dan een vogel van de oceanen. Is de jan van Gent een schitterende vogel in vlucht. Hij vliegt of zweeft enkele meters boven het water op zoek naar vis en inktvissen.

De speciaal aan gepaste schedel met van lucht voor zien van ruimten. Die voor de veer kracht zorgen. Omdat van het vangen veel van de eerste schok van deze hogeschool duiker op. Nog andere aan passingen vervolmaken zijn geschiktheid voor een bestaan op zee. Ten eerste heeft hij geen uitwendige neusgaten. De openingen worden door benige klepjes bedekt. Zo dat er geen zee water binnen kan dringen als de vogel duikt.

Snavel

jan_van_gent Sula bassana Morus bassanusDe basis van de boven snavel buigt naar buiten. Zo dat de genten toch kan ademen. Ten tweede bevinden zich boven zijn oog randen zout kliertjes. Die een geconcentreerde zout oplossing af scheiden. Die via de inwendige neus gaten in zijn bek terecht komt. Maar zo er dan uit lekt. Dit stelt de genten in staat zoute vis te eten. Maar ook zee water te drinken. Zo dat hij zonder grote hoe veel heden urine moet produceren om het zout te elimineren.

Ei

Het nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee. Met guano aan een gekit. Het enige ei dat gelegd is. Wordt zo wel door de beide ouders om beurten uit gebroed. Door het ei geheel met hun zwem vliezen te om geven. Wordt zo wel het gelijkmatig warm gehouden. Maar rolt het niet van de rotsen om laag. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt met uitgebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vet reserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt.

Kenmerken

jan van gent woongebiedDe Jan van Gent heeft maar een legsel per seizoen. Het broed tijd van het ei is 30 tot 43 dagen. Bovendien het de vogel een lengte van 84 tot 103 cm. De vleugel breedte is 1,50 tot 1,70 meter. Terwijl het jong komt naakt uit ei. Krijt dus de eerst dons na 6 a 8 dagen. De Jan van Gent is verspreiding over de noordelijke Atlantische Oceaan. Leef milieu langs de kust wateren. Een lange hals maar ook een puntige staart. En een sigaarvormig lichaam. Met zijn dolk vormingen snavel. En naar voren gerichte ogen (binoculair zicht) is hij een dodelijke onder water jager.

Jonge Jan van Genten zijn donker. En sterk wit gespikkeld of bruin zwart. En wit gevlekt dat is afhankelijk van leeftijd. De hoeveelheid wit op de vleugels neemt toe tot dat het zwarte. En witte kleed van de volwassen vogel is bereikt is. De lange vleugels van de Jan van Gent met een span wijdte van 1,70 meter. Zijn uitmuntend geschikt om te zeilen. Wat energie bespaart.

VELDKENMERKEN

De wit verenkleed met op vallend zwarte vleugelpunten. Eveneens de lange wigvormige staart. Een lichtblauwe snavel. En een gelige kop in de winter bleker. De geslachten zijn gelijk

Jan van Gent Sulidae familie

jan van gent leef continentDe familie Sulidae van Jan van genten. De soorten in deze familie zijn in twee afzonderlijke groepen onder gebracht. De 6 rots pelikanen en de Engels boobies. Maar ook de jan van genten. Ze komen op alle oceanen voor. De rots pelikanen in de tropische en subtropische gebieden. En de jan van genten voor namelijk in de gematigde zones. Het zijn indruk wekken de vogels die met stoot duiken in het water hun prooi bemachtigen.

De meeste soorten hebben een stevig gebouwd lichaam. Heeft lange puntige vleugels. En hebben korte poten. Maar in het algemeen zien beide geslachten er eender uit. Bij enkele soorten is er verschil in de kleur van snavel en poten. Eerste jaars vogels zijn donker bruin. Maar worden in hun volgende levens jaren steeds lichter tot ze. Na circa 4 jaar het volwassen kleed krijgen.

Bruine Gent

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen
bruine gentDe Rots pelikanen zijn blijk baar aan hun volksnaam boobies dom koppen. Is gekomen door dat ze zo dwaas zijn dat ze zee lui rustig laten naderen. Zo dat dezen hen kunnen doden voor voedsel. Even als de gewone genten stoot duiken rots pelikanen op vis en inktvissen. Ze zijn echter gespecialiseerd in het zoeken van voedsel in on diep water. Ook vangen ze vliegen de vissen. De bruine Gent blijft dichter onder de kust dan de jan van Gent. Hij broedt op kliffen. Maar op rotsen of zelfs op stranden. En ook koraal riffen. Het wijfje legt 1-2 eieren. Zo wel in een kuil op de grond of tussen rotsen. Ook het mannetje helpt bij het broeden. Maar ook bij het voeren.

Bruine Gent

De Bruine Gent is een soort die het voor de wind gaat. Omdat hij pas na vijf jaar geslacht rijp is. Dan moet zijn succes verbazing wekkend worden genoemd. Mogelijke oor zaken van dit succes zijn de toe name van de hoeveelheid vis afval van trawlers. Maar het feit is dat het vangen van jonge vogels voor menselijke consumptie vrij wel verleden tijd is.

Bruine Gent nest

bruine gent Sula leucogasterHet nest is een kegel vormingen berg zeewier. En aan spoelsel uit zee water. En met guano aan een gekit nest. Maar beide ouders broeden op het ei. Waar bij ze het ei met hun poten bedekken aan gezien een broed plek ontbreekt. Het jong blijft ongeveer 15 weken in het nest. Maar wordt ook met uit gebraakte vis gevoerd. Als het uit vliegt. Is het zwaarder dan de ouders. Waar bij de vetreserve het door de eerste paar weken van onafhankelijkheid heen helpt. Hun tropische de boobies verlaten het nest reeds na 12 weken. Maar zij blijven dan nog enkele maanden bij de ouders die hen leren vissen. De kolonies die op verlaten kleine rots eilandjes voor de kust liggen. Zijn vaak zeer groot bij Boreray voor de Outer Hebrides Schotland. Om vat meer dan 70 000 paar. Als de jongen wat groter zijn. Dan verbruikt zo’n kolonie dagelijks meer dan 100 ton vis. De eerstejaars van de bruine Genten trekken het verst weg. Tot in West Afrikaanse wateren. Even eens onvolwassen en de bij na vol wassen vogels. Die gaan dus over winteren in de Middellandse Zee. Maar ook bij de Golf van Biskaje. Zelfs de volwassen vogels verspreiden zich buiten het broed seizoen in de wateren rond het broed gebied.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levens voor waarde voor kust vogels. Daar de vloed regel matig. Een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. De Steenlopers zoeken naar insecten in aan gespoeld zeewier. Maar even eens de meeuwen zijn aaseters. Maar ook zij het strand jutters. De sterns daarentegen die vangen visjes dicht onder het water oppervlak. Maar ook eidereenden eten mossels van de zee bodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Door olie en ook plastic. Maar even eens door de over bevissing van de Noord zee. Maar de schelp dier visserij op de Waddenzee.

ZEEVOGELS NESTELEND IN BESTAANDE KOLONIES

Maar zee vogels kunnen grof weg in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep. Zo als de albatrossen. Die spendeert de meeste tijd in de lucht. Maar ook in de zee duikend naar voedsel. Terwijl de twee de groep groten deels in direct contact leeft met de zee. In beide gevallen komen de vogels massaal bij een tijdens het broed seizoen. Zeker de Jan van genten nestelen in enorme kolonies op rots wanden. Bij de Bird Rock in de Golf van St. Lawrence in Canada bijvoorbeeld.

Broed plaats

Het was de broed plaats voor 150.000 jan van genten paren in 1883. Toen echter rond 1869 een vuur toren verbouwd was. Die doodden vissers in grote aan tallen vogels tijdens het broed seizoen. Maar binnen 30 jaar was de kolonie vrij wel helemaal uit gemoord. Sinds dien zijn ze beschermd. Is vooral het aan tal vogels weer gestegen. Jan van genten zoeken elk jaar dezelfde broed plaats op. Ze brengen elke keer zeewier en ander materiaal mee uit zee. De hen legt slechts één ei. Maar in plaats van het uit te broeden met haar lijf. Maar gebruikt ze haar poten. De ouders nemen om beurten die taak op zich .En na zes weken komt het ei uit. Na het uit komen is het vogeltje naakt. En hulpeloos. Maar het krijgt al gauw een tooi van wit dons. De ouders duiken de op vis. Soms 27 meter diep in zee. Maar slikken hun vangst onder water in. Voor dat ze naar het nest terug keren voor het jong door op geven te voeden. De grote kolonie zee vogels zijn zeer kwets baar. Vooral de vis waar mee zich te voeden in mindere mate aanwezig is. De Jan van genten vliegen uit. Als ze ongeveer drie maanden oud zijn. Tegen die tijd worden ze plotseling door hun ouders verlaten. Maar vliegen ze weg van de richel. Waar de eerste paar weken brengen ze door op zee. Omdat hun vleugel spieren helemaal ontwikkel zijn. Daar door slikken hun ontwikkeld zijn. Na dat ze hun lichaam vet verbruikt. Vooral de vangst onder water in voor dat ze naar het nest terug gaan. Dan beginnen de jongen naar voedsel te duiken Taxonomische indeling
Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelicaniformes
Familie: Sulidae
Geslacht: Sulo leucogaster
Soort: Bruine Gent

Kenmerken

De albatrossen nestelen bij voor keur op eilanden. Even als jan van genten broeden deze vogels in kolonies. Paren hebben één jong. De jan van genten nestelen op ontoegankelijke plekken. Zo als rotswanden. Bijvoorbeeld zijn daar door veilig voor de meeste vijanden. Bovendien komt over bevolking komt voor. Een Jan van Gent met jong op Vogel eiland buiten de kust van Zuid-Afrika. Grote groepen jan van genten nestelen bij voor keur op eilanden. Zo wel negen soorten zijn bekend. Ze leven op alle zeeën ter wereld. Even eens maken ze veel lawaai. Een laysan albatros voedt zijn jong. Veel zeevogels planten zich traag voort. En albatrossen broeden niet eerder dan ze vier jaar oud zijn. Door gaans blijven de paren voor het leven bij elkaar. De vogels vliegen meestal boven zee. Het albatros mannetje keert het eerst terug naar de broed plaats. Soms bestaat de kolonie uit duizenden vogels. Een jonge laysan albatros op Midway Atoll. De eiland in de Stille Oceaan ten noordwesten van Hawaii. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een lucht basis. Maar in de buurt nestelende albatrossen vormden een serieus gevaar voor de piloten bij het stijgen en landen. De vogel botsing. Een botsing in de lucht tussen een vliegtuig en een vogel. Kan zo fatale gevolgen hebben. De laysan albatros jong drijft in zee. En het oefent zich in het vliegen. Het moet zijn vleugel spieren ontwikkelen. Vooral dat het behendig kan zweven. Even eens over de golven kan scheren. De albatros en andere zeevogels staan voor een steeds onzekerder toekomst. Vooral de bedreigd door vervuiling. Maar ook over bevissing van de zeeën.

Leef gebied bruine Gent

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedZe leven op rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding. En het steeds Afwisselend onder spoelen van zee water. Die conditioneert de aan passing van de soort vogel. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. Maar ook de branding in werken en tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Continent gematigd koude zeeën

bruine gent Sula leucogaster leef gebiedDeze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aan gevoerd water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijs bergen af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Die ook warme stromingen zo als de Golfstroom. In het noordelijk deel de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool water. Zeker in het zuidelijk half rond wordt de koud water. Die grens aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Keerkringvogel

Keerkringvogel_Phaethon rubricaudaDe keerkringvogel is een van de meest opmerkelijke zeevogels. Terwijl de keerkringvogel zo bekend om zijn lange staart veren. Maar Eigenlijk bestaan er drie verschillende soorten. Die kunnen we bovendien onder scheiden door de kleur van de snavel. Maar ook van de staart veren. Deze pagina toont ons een foto van de rood bek keerkringvogel. Die dus ongetwijfeld de mooiste is. Zijn buiten gewoon lange staart geeft deze vogel een heel bijzonder aan zien. Maar trekt ook altijd de aan dacht van de vogel lief hebber. Het is onmogelijk een keerkringvogel te verwarren met een andere vogel soort

Keerkringvogel

Alle keerkringvogels zijn bewoners van de tropische zeeën. En ook bezoeken nooit onze gematigde streken. Zij vallen op door hun snelle vlucht. Die aan de duiven doet denken. De keerkringvogels brengen meer tijd in de lucht door. Dan de meeste van hun familie leden.

Keerkringvogel Familie

KeerkringvogelMaar behalve dan misschien de fregatvogels. Zij zijn familie van de aalscholvers. Terwijl de pelikanen en ook de Jan-van-gent. Maar lijken meer op de sternen en ook de stormvogels. Met wie zij echter niet verwant zijn. De familie Phaethontidae van de Keerkringvogels. Dit zijn sierlijke witte zeevogels. Die dus gemakkelijk te herkennen zijn aan hun beide verlengde middelste staart pennen. De 3 soorten die de familie rijk is. Die komen in de tropische oceanen voor. Waar ze ver in zee vliegen. Terwijl ze op eilanden broeden. Het zijn matige zwemmers. Ze staan gewoonlijk te bidden. Maar ook duiken dan in het water om de prooi te pakken. eveneens is en ook inktvis en schaal dieren. Die vormen het hoofd bestand deel van hun voedsel. Opmerkelijk van de Mannetjes en wijfjes zijn niet te onder scheiden.

Jongen keerkringvogel

Terwijl buiten de paar tijd blijft de keerkringvogel altijd ver van de kust. Vooral in volle zee. Hij zet zich echter zelden op de water spiegel. Maar het is een slecht zwemmer. Hij is niet sociaal voelend. Bovendien leeft het liefst in paren of geheel alleen. Wanneer de paar tijd aan breekt.

Nest

Dan trekken de keerkringvogels naar de kust om er te nestelen. Op de grond zijn zij erg on handig van wegen hun korte poten. zij slepen zich moeizaam voort. Daar door vermijden overigens lange wandelingen over de grond. Zij nestelen op de rots wanden. Ook wel op de steile hellingen van de kleine oceaan eilanden. Het nest bestaat uit een kuiltje zonder enige versiering.

Kenmerken vogel

De broed tijd is dus van de vogel is 6 weken. Bovendien legt die maar een ei per seizoen. als de vogel volwassen is heeft een lengte van 10 cm tot 1 meter. Het jong verlaat het nest na 2 maanden.

Taxonomische indeling

stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Pelecaniformes
Familie: Phaethontidae
geslacht: Phaeton aethereus
soort: roodbekkeerkringvogel

Continent waar de vogel leeft

Keerkringvogel_Phaethon rubricauda_continentDe warme zeeën. Van daar dus opper vlakte wateren. Waar van de temperatuur om de 20 graden schommelt. In deze equatoriale en tropische gordel ontstaan bijzonder krachtige atmosferische verschijnselen. Vooral passaat winden en ook tyfoons. Maar ook wervel stormen en dergelijke. Er komen overvloedig koraal riffen voor langs de kusten. En ook rond om de eilanden. Over al waar de diepte daar toe gering genoeg is. De fauna al daar in het zee water. Namelijk vissen en schaal en ook week dieren. Maar ook de zee wormen en koralen. Die vertoont buiten gewone variaties in vorm en kleur.

Leefgebied rotsachtige kusten

Keerkringvogel_Phaethon rubricauda_leefgebiedDe fauna op rotsachtige kusten verschilt. Vooral met die van de vlakke zeeoevers. De kracht van de branding. En ook steeds Afwisselend onder spoelen zee water. Even eens conditioneert de aan passing van de soorten. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. De zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. De week dieren leven in de zone waar getijden. En de branding in werken. En tal rijke vissen wonen in onder water holten.


ROODSTAARTKEERKRINGVOGEL

Roodstaaetkeerkringvogel Phaethon rubricauda behoord tot de familie Phaethontidae Keerkringvogels. Het zijn allemaal zeevogels. Van gemiddelde tot buiten gewone grootte. Ze hebben zwem vliezen. Maar ook bewonen zo wel zout als zoet water milieus. Eveneens het verspreiding gebied is de Indische en Grote Oceaan. Bovendien heeft deze vogel staart lengte van 41 cm tot 51 cm.

Roodstaartkeerkringvogel

Deze vogel is met zijn donker rode staart pennen een zeer op vallen de verschijning. In het broed seizoen krijgt zijn veren kleed een rossige gloed. De Keerkringvogels bewegen zich moeizaam op het land. Dus nestelen zij het liefst op richels ook wel op kliffen. Waar ze gemakkelijk van af kunnen vliegen. Hoe wel ze op zee gewoonlijk solitair zijn. Bovendien zijn ze tal rijk op de broed plaatsen. Maar vechten om nest plaatsen en ook voor de wijfjes. Ze maken geen echt nest. Maar leggen hun ene ei gewoon op de grond. Circa 42 dagen lang bebroeden beide ouders het ei. Bovendien voeren ze het jong tot dat dit 12 tot 15 weken oud is. En ten slotte verlaten het nest dan.

Keerkringvogels ( Phaëthontidae)

De drie soorten keerkringvogels leggen enorme afstanden af boven de tropische en ook subtropische oceanen. Buiten het broed seizoen zwerven ze alleen. En ook wel in paren rond. Ze vliegen met korte vleugel slagen. En duiken van uit de lucht in zee. Omdat visjes en ook pijlinktvissen te bemachtigen.

Het veren pakje is groten deels wit. De verlengde middelste staart pennen zijn vaak langer dan het gehele lichaam. De poten zijn kort en staan ver naar achteren geplaatst. Het broeden geschiedt in holten van steile klippen. Van waar de vogels gemakkelijk weg kunnen vliegen. Er wordt flink gevochten als het gaat om het bemachtigen van een nest plaats. Er wordt één ei gelegd.

Dat door beide partners in perioden van twee tot vijf dagen afwisselend wordt bebroed. De gehele broed tijd bedraagt ongeveer zes weken. De jongen zijn bij de geboorte bedekt met dons. En verlaten het nest na 14 weken. Vaak worden de nest jongen in de steek gelaten als ze nog klein zijn. Maar worden dan niet zelden gedood. Bovendien op gegeten door andere keerkringvogels.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen. Die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en ook platworm. Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien. Zo als de sponsen en ook kwallen zeesterren koralen

Deze vogels soorten hebben enorme borstspieren die nodig zijn om de vleugels te bewegen en de weerstand van de lucht te over winnen. De hoge stof wisseling die de vogels hebben. Die samen hangt met de spier kracht welke nodig is bij het vliegen. Maar er zijn ook niet vliegende vogels.Terwijl er ook loopvogels zijn. De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes. Die zelfs in staat zijn zich zelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnen in één enkele cel van het dier. Even een bij de plankton en ook klokdiertjes en stenor.

De grote op aarde ecosystemen vormen samen het leef milieu op aarde. Bovendien bestaat het uit netwerk van oceanen en Woestijnen. Maar ook gebergten en ook poolgebied en zeker de bossen. Die hebben een onderlinge relaties van leven en ook organismen voor komen. Dat vooral het ecosystemen van de aarde is.

Arminjon-stormvogel

vogelsoort

Arminjon stormvogel Pterodroma arminjonianaDe Arminjon-stormvogel stond vroeger bekend. Zeker onder de naam van Trindade-stormvogel. Om dat ze wel meen de dat deze vogel. Alleen nestelde op dit kleine eilandjes. Vooral op ± 1 200 km afstand van de kust van Espirito Santo in Brazilië. Arminjon-stormvogel Een bijzondere geografische spreiding.

Arminjon-stormvogel familie

Arminjon stormvogelDeze familie behoord tot Procellariidae de Stormvogels behoren. Die vormt de grootste groep van de buis snaveligen. Maar om vat in deze familie de stormvogeltjes. En ook pijlstormvogels ook de meeuw stormvogels en prions. De meeste soorten hebben lange maar ook slanke vleugels. En ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden.

Ten slotte is veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Eén soort waande men reeds uit gestorven. Bovendien namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen. Maar pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Het eiland

Dit eilandje dat wegens de sterke branding moeilijk te bereiken is. Maar wordt slechts zelden door natuur onder zoekers bezocht. Vroeger was het met bossen bedekt met planten groei. Maar tegenwoordig is het kaal gevreten door de wilde geiten. Die zo hier alle planten groei vernietigd hebben.

Arminjon-stormvogel nest

De Arminjon-stormvogel graaft geen holen. Hij nestelt eenvoudig onder een over hangende rots. En ook wel onder een grote steen. Deze stormvogel met zijn wisselend veren kleed. Maar dat van individu tot individu verschilt. Is vooral kort geleden ook ontdekt op het eiland. Zo ronde ten noord oosten van het Mauritius eiland midden in de Indische Oceaan.

De natuurlijke waren de ornithologen zeer verrast. Om deze Atlantische vogel hier aan te treffen. Een tamelijk om vang rijke kolonie. Zo wel nestelt in het zuiden van het eilandje Ronde. Maar in verlaten konijnen holen. Opmerkelijk tussen de vele natuurlijke schuil plaatsen. Even eens geboden door de geërodeerde lagen. Van de vulkanische rotsen. De Arminjon-stormvogel leeft nergens elders in de Indische Oceaan.

Jongen

Men begrijpt nog steeds niet hoe twee kolonies van dezelfde vogel soort zo ver van elkaar leven. Deze stormvogel is meestal ’s nachts actief. Maar wanneer de jongen groot worden. En om veel voedsel vragen. Vooral vliegen de ouders ook over dag geregeld. Naar zee om er verse vis te vangen. Een broedend wijfje laat zich rustig benaderen. En met de handen betasten. Maar opgepast voor haar scherpe snavel !

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelden vogels
Klasse: vogels
Orde: Stormvogel
Familie: Procellariidae
Geslacht: Pterodroma arminjoniana
Soort: Arminjon·stormvogel

Kenmerken vogel

De vogel heeft maar 1 ei per broed seizoen. Terwijl broedtijd van de vogels is onbekende duur. Bovendien heeft een totale lengte van kop naar staart 37 tot 40 cm.eveneens de vleugelwijdte is van 95 tot 102 cm lang.

Continent gematigd warme zeeën

aminjon stormvogel continentZo wel de temperatuur van het opper vlakte water onder gaat. Bovendien een zeer sterke variaties van 12 tot 25° C. Maar wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen. Die zo wel tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. Maar ook door het in dringen van de diepte van koude water. Bovendien uit het noorden. Dus ook uit het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Het leefgebied

Arminjon stormvogel leefgebiedHet leef gebied zijn de rotsachtige kusten. De fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zee oevers. De kracht van de branding tegen de rotsen. Maar steeds afwisselend zo wel onder spoelen er van. De conditioneert en vooral de aan passing van de soorten rotsen. Elk niveau heeft zijn ecologische alkoven. En ook de zee vogels bezeilen de hoge rots wanden. Van daar dus ook dat week dieren leven in de zone. Even eens de getijden en ook de branding in werken. Terwijl er tal rijke vissen wonen in onder water holten.

Kaapse duif

Bruine pelikaan met afwijkende kleur en zijn speciale leefgewoonten.Zo zweeft hij urenlang rond.Bruine pelikaan Pelecanus occldenlalls orde Pelikaanachtigen

Kaapse duif behoord tot de familie Procellariidae van stormvogels. Allereerst zijn deze vogels op de oceanen te vinden. Terwijl de Kaapse duif het grootste deel van hun leven op zee zijn. Bovendien brengen ze vliegend boven oceanen door.

Kaapse duif

kaapse duifEveneens goede vriend van de zee lui. Bovendien geen enkele vogel bezit zo veel namen als de Kaapse duif. In elk land langs de zuidelijke Atlantische Oceaan. Maar de andere zuidelijke zeeën draagt hij een andere naam. Allereerst moeten we hier direct aan toe voegen dat het de bekendste zee vogel van de zuidelijke zeeën is. Hij komt voor in de oudste reis verhalen sinds het begin van de lange ontdekkingstochten.

Kaapse duif is goede vriend

Zijn naam van Kaapse duif dankt hij aan zijn sterke gelijkenis op een grote duif. Wanneer hij op het water drijft. We vinden de Kaapse duif overal op de zeeën van het zuidelijk half rond. Soms dwaalt hij wel af toe in de Atlantische Oceaan langs de Europese kusten. Sinds eeuwen wordt de Kaapse duif beschouwd als een goed vriend van de zee lui. Maar hij volgt graag de schepen. Om voor al in de hoop wat keuken afval te kunnen bemachtigen.

Op zee

Het is een volledige zee vogel. Maar dit betekent dat hij het gehele jaar door op zee verblijft. Hij vliegt en ook zweeft of drijft op de zee spiegel.

De jongen

Alleen in de paar tijd trekken vele van deze vogels. Voor al naar enkele eilandjes in het zuid poolgebied. Waar zij hun broed kolonies hebben. Het bijzondere van de Kaapse duif is dat hij praktisch niet lopen kan. Hij is ongelooflijk onhandig op de grond. Hij zit op zijn knieën. En sleept zich met behulp van zijn vlerken voort.

Taxonomische indeling

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Soort Daptlon capensis
Naam: Kaapse duif

Kenmerken

De kaapse duif heeft een broed tijd van 42 dagen.  Aantal eieren van de vogel is 1. Volwassen gewicht van de vogels 250 tot 350 gram. Terwijl de vleugel wijdte is 80 tot 95 cm.

Voor al opmerkelijk is de snavel van de vogel. Die is puntig en loopt breed weg naar de kop. Terwijl de kop zwart van kleur is. Maar zwarte stippen op de rug. En ook is de staart zwart. En ten slotte is buik is wit.

Leef gebied zee milieus van de diep zee

kaapse duif leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen. En andere zogeheten pelagische dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid over de zee water. Eveneens verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten.

Komen voor op continenten Antarctica

kaaspe duif continentBovendien zijn daar de koude zeeën. De oppervlakte wateren van de pool zeeën. Eveneens bezitten ze een temperatuur die om het vriespuntschommelt. De subpolaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot8° C. e. Ook in de koude zeeën trekt de rijk dom aan plankton tal lozesoorten aan. Die zich voor al mee voeden.

Reuzenstormvogel is reusachtige vogel uit de subarctische wateren

reuzenstromvogel Macronectes GiganteusDeze Reuzenstormvogel is op de oceaan te vinden. Terwijl de reuzenstormvogel komen nauwelijks aan land. Maar behalve als ze ziek zijn of aan het broeden. Even eens breng de reuzenstormvogel het grootse vliegend boven de oceaan door. En ook met zwaarste stromen vliegt de vogel door.

Reuzenstormvogel familie

reuzenstormvogelIn de ORDE PROCELLARIIFORMES de STORMVOGELACHTIGEN soorten. Ze beschikken over zwem poten. maar ook gehoekte snavels die voor zien zijn van verleng de buisvormige neus gaten.

Reuzenstormvogel als soort

De reusachtige vogel uit de subarctische wateren. Als er één groep vogels op aarde voor komt. Terwijl die moeilijk te classificeren is . Dan zijn dat wel de stormvogels. Waar van er ongeveer 80 soorten bekend zijn. De reuzen storm vogel die ook door zee lieden wel de Nelly of wel Stinker genoemd wordt. Is bovendien de grootste vertegenwoordiger van deze familie.

Vlieg kunst

reuzenstromvogel leefgebied

Hij leeft in de zuidelijke streken van de Atlantische Oceaan. De reuzenstormvogel die wordt van wegen zijn geweldige groot te wel eens verward met de albatros. Hij onder scheidt zich echter van de onbetwiste kampioen der zweef vliegers door zijn veel zwaardere lijf. Terwijl dat hem het uiterlijk verleent van een gans.

Kleuren van de vogel

Er bestaan twee fasen van de vogel waar in de kleur van de vogel verandert. Bovendien in het ene geval is hij bijna helemaal wit. Maar ook in het andere geval domineren de kleuren grijs en bruin. De afbeelding op de pagina van deze fiche toont een reuzen stormvogel. Die zich voor al in de donkere fase bevindt. Terwijl het jong nog een kleed van wollig dons heeft.

Jongen

In tegen stelling tot alle andere stormvogels graven de reuzen stormvogels geen lig plaats voor hun jongen. Maar maken zij hun nest op zandige of wel rotsachtige bodem gewoon op de grond. Gedurende vrij wel het hele jaar leeft de reuzenstormvogel eenzelvig. Van daar dus laat zich dan onafgebroken boven de oceaan. Even eens op de heersende winden mee voeren op zoek naar voedsel.

Broed plaats

Maar als de paar tijd aan breekt dan keren deze vogels terug naar de zelfde broed plaatsen. Zelfs als die het jaar daar voor verlaten hebben Maar dat blijven zij hun hele leven doen. Die broed plaatsen zijn vaak reusachtige kolonies.

De broed zone van de reuzen stormvogel bestaat uit de kusten van Antarctica. Waar hij als één van de enige vliegen de vogel soorten nestelt. En uit de vele grote maar ook kleine eilanden. In het subarctische deel van de Atlantische Oceaan. Hij is beslist niet zeldzaam. In veel havens van Patagonië komt hij ook. Bovendien net als onze meeuwen in de steden. Het bedelen om voedsel.

Kenmerken

De vogel legt 1 ei per broed seizoen. Daarentegen is de broedtijd 50 dagen. Vooral opmerkelijk is de vleugelbreedte is van 1,70 toot 1,90 m. De ontwikkeling van het jong duurt enkele maanden voor het kan vliegen. Terwijl de levens duur  onbekend is van de Reuzenstormvogel.

Stam: Gewervelde dieren
Klasse: vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stormvogels
Geslacht: Macronectes Giganteus
Soort: reuzenstormvogel

Leefgebied

reuzenstormvogel continentZijn de GEMATIGD-WARME ZEEËN. Waar de temperatuur van het oppervlakte water onder gaat er. Even eens zeer sterke variaties van 12′ tot 25° C. Wordt voor al veroorzaakt door internetpenetratie van stromingen van de zee. Die tegelijk onder de in vloed van de tropische passaat winden. En door het in dringen in de diepte van koude. Uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

Sommige gebieden vertonen ook wel gestabiliseerd tropisch regime. Dat ook koraal ontwikkeling mogelijk maakt. Zelfs langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt 2400 km lang. Die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolk zones. De Sargassozee van oostelijk van Florida. En ook de beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Hawai-stormvogel Ptefodroma phaeopygia en familie van stormvogels

De hawai-stormvogel is ook een zee vogel. Deze kleine zee vogeltjes komen op de meeste oceaan voor. De matrozen op zee vreesden voor zijn lugubere kreten. De hawai-stormvogel blijft bijvoorbeeld op zee. Even als de andere stormvogels. Een tamelijk on beken de figuur in vergelijking met de ons vertrouw de land vogels.

Hawai-stormvogel is oceaan vogel

HawaïstormvogelDe studie van de stormvogels biedt heel wat obstakels. Dus enerzijds van wegen hun verblijf op zee. Zo als gedurende het grootste deel van het jaar. Maar anderzijds van wegen hun vreemde nestel gewoonten. Bovendien kunnen we deze vogels moeilijk onder scheiden van anderen vogels. Alleen al het geslacht de Procellariidae bijvoorbeeld.

De soort Hawai-stormvogel

Deze familie om vat een twintigtal soorten vogels. Die alle sprekend op elkaar gelijken. De Hawaï-stormvogel leeft ook in de galapages-archipel. Maar zijn voornaamste woon plaats bevindt zich op de Hawaï-eilanden.

Het nest

Deze vogel nestelt in holen. Die hij met zijn snavel. Maar ook met zijn sterke klauwen graaft op de hellingen van heuvels en bergen. Opmerkelijke vaak ver van de kust.

Geluid van de Hawai-stormvogel

Even als de andere stormvogels stoot hij beslist verrassen de kreten uit wanneer hij ’s nachts in actie komt. Deze vogels houden zo onderling contact met elkaar. Wanneer men in de buurt van zo’n stormvogel kolonie kampeert. Kan men zich gemakkelijk in een spook wereld wanen. Van wegen de lugubere kreten die overal weer klinken.

Voedsel

Maar toch is de Hawai-stormvogel even als zijn soort genoten een onschuldig dier. Hij voedt zich met vissen maar ook met andere zee dieren. Terwijl die op zee zoeken naar voedsel. Op een bepaald moment is de jonge stormvogel nog zwaarder dan zijn ouders. Maar verliest zijn dikke buikje voor dat hij vliegen leert.

Kenmerken

De Broedtijd van deze vogel is onbekend. Het jong kan vliegen op de leef tijd van vijf maanden. De vol wassen lengte van de vogel is 43 cm. Aan tal eieren van de vogel is 1. En even eens de vleugel wijdte is 88 tot 96 cm
Stam: Gewervelden
Klasse: Vogels
orde: stormvogelachtigen
Familie: Procellariidae
soort: Ptefodroma phaeopygia
Naam: Hawai-stormvogel

Verspreiding gematigd koude zeeën

Hawaï-stormvogel continentDeze wateren onder gaan de directe in vloed de van zee stromen. Die eveneens uit de pool streken worden aan gevoerd. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk half rond. Die maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Die voor al langs de kusten van Labrador stromen. Maar de ijs bergen die af drijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8°tot 18° graden. Maar naar gelang dus van het seizoenen. Warme stromingen van de zeewater.

De zee stromingen

Zo als de Golfstroom in het noordelijk deel. Zeker van de Atlantische Oceaan. Dus ook wel de Kuro-Shio in het noorden. Van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk half rond wordt de koud water grens. Zo aan merkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlak. Maar waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Leefgebied hawai-stormvogel

Hawaï-stormvogel leefgebiedIs diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere. zogeheten pelagische diersoorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauw keurige natuur wetten verbreid. Zeker de temperatuur afhankelijk van de breedte graad. Ook wel van de stromingen zo als de Golfstroom. Maar ook verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. En zeker speciaal aan gepaste fauna abyssale soorten).

noordse stormvogel

noordse-stormvogel

De Noordse stormvogel is een on aangename vogel. Die verspreidt deze vogel. Vooral een sterke stinkende vieze substantie. De gewoonte van deze vogel om. Vooral zijn bezoekers te bespuwen. Even eens met een afschuwelijk riek en ook de substantie uit spuwen. Tenslotte de Noordse stormvogel spuwen zo nodig olie uit hun maag naar zijn belagers.Het is eveneens een sterke maar ook robuuste stormvogel spectaculair in aantal toe genomen.

Noordse stormvogel en veren

noordse stormvogelDit is geheel in tegen stelling met het fraaie veren kleed van de vogel. Terwijl de kleuren van de veren zijn variatie van licht naar donker. Vooral zijn kop is wit. Terwijl de vleugels wit en zwart zijn. De staart is licht grijs van kleur.

Die grote gelijkenis vertoont met de andere zee vogels. De Noordse stormvogel is een van de weinig stormvogels. Die helemaal in het Noordpool gebied verblijven. Waar de meeste stormvogels wonen. Vooral namelijk in het Zuid pool gebied van de aarde.

Vliegen noordse stormvogel

In de lucht lijkt de Noordse stormvogel veel op een kleine albatros. Hij zweeft boven zee. En vooral slaat slechts weinig met de vleugels. Buiten de paar tijd blijft hij in volle zee. De vogel vertoont hij zich nooit op het vaste land. Ze zwemmen wel in de zee water. Maar duiken zelden in de zee. En vangen hun voedsel voor namelijk aan het water oppervlak.

Eten

Zo zwerft de stormvogel een groot deel van het jaar rond. Op zoek naar voedsel. Hij eet vooral vissen. Maar de vogel eet ook wel week dieren en ook andere zee diertjes.

De specialisten denken dat de technieken van de walvis vangst. En de industriële vis vangst hier toe hebben bij gedragen. Terwijl de vogels overvloedig zijn op zee water zijn. En daar in tegen ook gemakkelijk vind baar voedsel verschaffen voor de zeevogels. Van uit hoog in de lucht komen de stormvogels namelijk op de vissers boten af voor voedsel. In alle noordelijk vis havens zien we grote troepen van deze vogels verzameld.

Jonge noordse stormvogel

In het voor jaar keren alle volwassen Noordse stormvogels terug naar de rots kusten. Ze nestelen op rotsrichels aan zee kusten. Maar ook op eilanden. Het wijfje legt 1 ei per keer. Dat door beide vogels wordt bebroed.

Bovendien als de jong geboren is. Opmerkelijke wordt het jonge gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel. En worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten. En zo fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broed kolonie terug.

De bij de ouders voeren het kuiken. En ook verdedigen het zo nodig door olie uit hun maag naar zijn belagers te spuwen. Waar zij elk jaar weer enorme kolonies vormen. Sinds enkele tien tallen jaren is hun bevolking sterk toe genomen.

Kenmerken

noordse-stormvogelDe broedtijd is van 40 tot 50 dagen lang. De noordse stormvogel legt vooral een 1 per keer. Het volwassen gewicht van de vogel is van 630 tot 820 gram. De lengte van het dier is tussen de 45 tot 50 cm lang. En heeft een vleugelwijdte van 120 cm lang.

Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de vogels. Deze stormvogel zwemmen wel. Maar duiken zelden in het zeewater. En vangen hun voedsel dus voor namelijk aan het water oppervlak. Af gezien van de zwaardere snavels van de mannetjes zijn beide geslachten gelijk van de stormvogel.

Taxonomische indeling  
Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Procellariformes
Familie Procellarlidae
Soort Fulmarus glaciails
Naam Noordse stormvogel

Verspreiding

noordse stormvogel leefgebiedBovendien zijn ze verspreid over de oceanen milieus. En ook het noordelijke deel van de Atlantische. En Grote Oceaan ook wel de diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aard oppervlak. De onmetelijke populatie vissen en ook andere vissen. De zogeheten Pelagische dier soorten.

Die dus ver van de kusten in volle zee leven. Is ook volgens nauw keurige natuur wetten verbreid van. Maar de temperatuur van de diep zee is afhankelijk van de breed te graad. En even eens van de stromingen zo als de Golf stroom. Maar waar de verticale niveaus waar het daglicht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. Terwijl die aangepaste fauna Abyssale soorten zijn.

Leefgebied koude zeeën

noordse stormvogel koude zeeenDe oppervlakte wateren van de pool zeeën die bezitten een temperatuur die om het vriespunt schommelt. De sub polaire ijs vrije zeeën bereiken 5° tot 8° C. En dringen met veranderlijke kracht de zeeën met gematigde temperaturen binnen het zeewater. Al naar de om vang van de warme stromingen waar door ze geneutraliseerd worden.

Bovendien een typisch voorbeeld van de Noord-Atlantische Oceaan. Die wordt de oost kust van de Verenigde Staten af gekoeld door de koude stroming. Die dus af zakt tussen Labrador en ook Groenland. Terwijl op de Europese kusten door de Golfstroom een relatieve warmte gehandhaafd.

Even eens wordt er een stroming tot in het noorden van Scandinavië komt. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton aan. En tal loze soorten vis aan die er zich mee voeden.

Gebieden

noordse stormvogel wereldzeeënElk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die zo tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Dat op die manier elders niet voor komt. Althans niet precies de zelfde. Nochtans gaat deze omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels en ook de vissen betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen en nieuwe gebieden.

Die koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren. En ook zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen . Dit is kenschetsend voor de insulaire soorten.

Familie Procellariidae Stormvogels

Deze familie van Procellariidaede waar toe 53 tot 66 soorten behoren. Terwijl die vormt de grootste groep buis snaveligen vogels. En de Familie Procellariidae om vat de stormvogeltjes en ook pijlstormvogels maar ook de  meeuw stormvogels. De meeste soorten hebben lange en ook slanke vleugels en een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk.

Zee en land

Bovendien de vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten trekken over oceanen en kusten . De vogels komen nauwelijks aan land. behalve als ze reden hebben bijvoorbeeld wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Zo als de Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissers vloten. Even eens prions zeven plankton uit het water. Bovendien zijn de pijlstormvogels tenslotte zijn oppervlaktejagers. En zo jagen op vis boven het zeewater.

Vogel groepen

Er zijn ook verscheidene groepen vogels. Die dus op en bij het water leven. Maar sommige vogel zoeken hun voedsel in zoet water. Terwijl er ook groep zeevogels zijn. Veel soorten die gewoonlijk duiken en ook zwemmen. Die hebben ook een gestroomlijnd lichaam met ver naar achteren geplaatste poten. Bovendien zijn veel al zijn de tenen met zwem vliezen verbonden . Eveneens de waad vogels hebben zeer lange poten. terwijl die dikwijls zonder zwem vliezen.

Op de zelfde manier verschillend de groepen op voedsel zijn aan gewezen. Bovendien is er een enorme variatie in vorm en samen stelling van de snavel. Sommige soorten vogels spietsen de vis. Maar andere grijpen ze met hun getande snavels. Ook zijn er met zeef snavels die kleine plantaardige. En ook dierlijke organismen uit het water zeven. Verscheidene soorten vogels en vooral de oceaan vogels broeden vaak in enorme kolonies.

Grauwe pijlstormvogel

De Grauwe Pijlstormvogel is een van de grootste trekvogels. De orde der stormvogels telt dus meer dan 100 verschillende soorten stormvogels. Het getij is vooral een belangrijke levensvoorwaarde
voor zeevogels.  Daar de vloed regelmatig als gevolg een nieuwe voor raad voedsel uit de onuitputtelijke zee aan voert. Maar ook de pijlstormvogels en eveneens stormvogels leggen grote afstanden af boven de wereldzeeën. De eerste pikken door gaans en vooral vliegend het voedsel op van het wateroppervlak. Terwijl de laatste ook wel op het water neer strijken om zo de eterij te bemachtigen.

Grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogelDe grauwe pijlstormvogels nestelen in ondergrondse holen. De stormvogels leggen hun eieren open maar ook bloot of in rotsspleten. Alle leggen slechts één ei en ook het jong geboren is wordt het gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel maar worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten en fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broedkolonie terug.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogels
Familie: Procellariidae
Geslacht/Soort Puffinus griseus (Grauwe Pijlstormvogel)

Eigenschappen en Kenmerken

De Grauwe Pijlstormvogel broedperiode is 50 dagen. Het jong verlaat het nest na 75 tot 100 dagen. De lengte van de Grauwe Pijlstormvogel is wel 45 tot 50 cm. terwijl de spanwijdte is van de vogel 1 tot 1,20 cm. De snavel is lang en zwart van kleur. Terwijl de de kop en ook het lichaam ook zwart grijs van kleur  is. De onder zijde van de vogel is wit zo wel de romp en de vleugels.

De zee

Het zijn vooral de oceanische zwemvogels. Die alleen naar het vaste land gaan om zich daar voort te planten. En ook  de jongen groot te brengen. Stormvogels kunnen bij alle wereldzeeën aangetroffen worden. Maar behalve dus in de poolgebieden. Sommige soorten kunnen zich over enorme afstanden verplaatsen over zee. En trekken ook geregeld van het ene naar het andere halfrond. Andere stormvogels schijnen minder reislustig te zijn. Die hebben de  voor keur te geven vooral aan meer beperkte gebieden.

Streken van de grauwe pijlstormvogel

Grauwe pijlstormvogel continentOver het gedragspatroon van de stormvogel is weinig bekend omdat bijvoorbeeld niet van alle soorten weten waar ze nestelen. Andere soorten die dus nestelen in zeer onherbergzame streken. Die vooral moeilijk bereikbaar zijn. Bepaalde soorten nestelen in grote kolonies die dus waarschijnlijk wel de grootste in de vogel wereld. En dat is op de Nightingale en Cookeilanden vlakbij Tristan da Cuhna.

Vliegen van grauwe pijlstormvogel

Zeker drie miljoen stormvogels komen daar dus jaarlijks bij een om hun jongen groot te brengen. De stormvogel is een  vooral knappe zwever over de zeewateren. Hij zweeft op dezelfde wijze als de albatros maar kan ook afstanden van verschillende kilometers afleggen zonder de vleugels te bewegen. Zo dat weinig inspanning gevergd wordt. Stormvogels kunnen over reusachtige afstanden trekken. De stormvogels van Tasmanië trekken elk jaar rond de Stille Zuidzee. Dit gebeurt met grote nauw gezetheid van de vogels verschijnen onveranderlijk rond dezelfde tijd op de plaatsen komt.  Waar ze hun eieren leggen. Bij bijna alle storm vogel kolonies gaat de mens op zoek naar de jongen en de eieren. Om dat deze een belangrijke voedsel bron vormen.

Familie Procellariidae: Stormvogels

Grauwe Pijlstormvogel puffinus griseusDeze familie heeft tot 53-66 soorten  vogels behoren.  Die vormt dus de grootste groep buis snaveligen vogels en om vat de stormvogeltjes maar ook de  pijlstormvogels en ook meeuw stormvogels en prions (‘walvisvogels’). De meeste soorten hebben lange en slanke vleugels en ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te vinden. De meeste soorten  zijn trekken vogels. De vogels komen nauwelijks aan land. Behalve wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel

Binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. Terwijl Meeuw stormvogels voeden zich met plankton en ook azen rond vissersvloten. Terwijl de prions  die zeven plankton uit het water. De haak snavel of wel de horzelstormvogels is onder andere het geslacht van de Pterodroma en die vangen ’s nachts inktvisjes en kraken. En de pijlstormvogels zijn tenslotte zijn oppervlakte jagers en jagen op vis.

Nest

De meeste soorten nestelen in holtes maar ook in rotsspleten. Hoe wel er ook wel enkele zijn die op richels van kliffen of zelfs open op de grond broeden. Het wijfje legt gewoonlijk 1 ei. Terwijl dat
bij toerbeurt 2 tot 12 dagen door beide ouders wordt bebroed. De stormvogeltjes nestelen gewoonlijk in kolonies.

Stand van de vogels

Veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Een soort waande men reeds uitgestorven en dat is  namelijk de Fijistormvogel (Bulweria macgillivrayi). Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waar genomen en pas voor de tweede(!) maal in 1983.

Verspreiding

De gematigd koude zeeën.  Deze wateren onder gaan de directe in vloed van die welke uit de poolstreken worden aangevoerd. De ingewikkelde maar ook aardrijkskundige gesteldheid van her noordelijk halfrond maakt her indringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland. Terwijl de Oppervlakte temperatuur veranderlijk is van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Of ook de Kuro-Shio in het noorden van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de pool wateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote land oppervlakten. Waarbij een algemene stroming rondom her Antarctische continent ontstaat.

Gebied zee milieus

grauwe pijlstromvogel leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen maar ook  andere dieren. De zogeheten Pelagische diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van diepzee.  De temperatuur afhankelijk van de breedtegraad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom. Die als gevolg van verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal. die is  aan gepaste fauna maar ook de abyssale soorten.

Prion

Prion is een klein vogeltje dat midden op zee leeft. Dat vooral verspreidt is over de zuidelijke oceanen. Is dus van het soort Pachypila vittata Breedsnavelige prion. De 6 prion soorten die alle van het geslacht Pachyptila zijn.  Terwijl de vertonen uiterlijk een sterke gelijken is maar ook zijn op zee vrij wel niet van elkaar te onder scheiden zijn. De breedsnavelige prion is iets groter dan de andere soorten maar kan herkend worden aan zijn duidelijk bredere snavel.

De prions is een zeevogel die nauw verwant met de noordse stormvogel. Maar iets kleiner is de vogel. Deze vogel blijft zijn leven lang in volle zee. En komt dus alleen even aan land om te paren. De indeling van de vijf of zes soorten is bijzonder moeilijk maar ook de dierkundigen zijn het onderling nog niet over deze kwestie eens. Voor de liefhebber maar ook de natuurvriend is dit van geen belang.

De vogel prion

prionWant alle prions lijken sprekend op elkaar en hebben beslist dezelfde levenswijze. De prion is een groepsvogel. Die vaak in grote zwermen rond vliegt over de oceanen. In de zuidelijke zeeën kunnen we het spel van deze kleine vogels vanaf de brug van een zeeschip gadeslaan. Hun veren hebben precies dezelfde kleur als het blauw groene zee water. Daarom is een laag vliegende prion vaak moeilijk te zien.

Voedsel

De prions verzamelen zich op bepaalde plaatsen waar stormen maar ook bepaalde stromingen het plankton aan de oppervlakte gebracht hebben. Op die manier waar dus allerlei kleine zeediertjes overvloedig aanwezig zijn. De prion zoekt zijn voedsel op een eigenaardige manier naar plankton diertjes. Hij voedt zich met plankton diertjes die hij uit het water zeeft met zijn op haren gelijkende
baarden. Die zich aan de zijkanten van zijn snavel bevinden. Hierom werd hij ook wel walvisvogel genoemd.

Soms duikt hij geheel onder water.  Maar soms alleen met de snavel en dus de kop. Waar bij hij dan met zijn pootjes over de waterspiegel loopt. Hij slokt zo een grote hoeveelheid zeewater naar binnen. Dat hij onmiddellijk weer uitspuwt op die manier. Waar bij het plankton door speciale plaatjes in de snavel wordt vastgehouden.

Het nest

De kolonies van breedsnavelige prions broeden ’s zomers op eilanden in het zuidelijk deel van de Atlantische en ook Indische Oceaan maar ook voor de kust van Nieuw-Zeeland. Even als de stormvogels nestelt de prion in een soort hol dat hij zelf graaft. terwijl dat in gunstige omstandigheden  tot de 1,80 meter diepte kan bereiken.  De broedtijd is niet precies bekend  van deze vogel kan ongeveer 1 maand zijn.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Stromvogels
Geslacht / Soort Pachypila vittata Breedsnavelige prion

Eigenschappen en Kenmerken

De vogel legt per keer maar 1 ei per seizoen.  Terwijl de broedtijd is niet precies bekend van de vogel het kan ongeveer 1 maand zijn.  De vleugelwijdte is 55 cm breedte. En een volwassen vogel lengte is van 30 tot 31 cm. Het milieu waar de vogel leeft is de oceanen. Terwijl het verspreiding gebied is eveneens zuidelijke oceanen.

De veldkenmerken van de vogel prion is ze hebben een hoornige buisjes  op de snavel. Waar in de neus gaten ver naar voren geplaatst zijn. Terwijl de kop van zwart naar lichtgrijs gaat en de onder borst is ook licht grijs naar zwart. De vleugels loopt een zwarte streep van links naar rechts en ook de staart is zwart en de rest is lichtgrijs van kleur.

Het leefgebied

koude zee prionEveneens de gematigd koude zeeën terwijl Deze wateren onder gaan de directe invloed van die welke uit de poolstreken worden aangevoerd stroom. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid
van het noordelijk halfrond maakt her indringen van koude stromingen mogelijk. Die vooral langs de kusten van de Labrador komt. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland. Oppervlakte temperatuur veranderlijk van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan of de Kuro-Shio in het noorden. Van de Grote Oceaan compenseren het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakten. Waar bij dus een algemene stroming rondom het Antarctische continent ontstaat.

Zeemilieus

leefgebied diepzee prionIs van  de vogel diepzee. De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid met temperatuur afhankelijk van de breedtegraad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom.  Terwijl verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen. speciaal aangepaste fauna zo als abyssale soorten.

De Familie Procellariidae  de Stormvogels

Deze familie waar toe 53 tot 66 soorten behoren. Terwijl vormt de grootste groep buissnaveligen en omvat de stormvogeltjes maar ook de pijlstormvogels en ook meeuw stormvogels en prions walvisvogels. De meeste soorten hebben lange en slanke vleugels en ook een korte staart. Het uiterlijk van beide geslachten is gelijk. Vertegenwoordigers van de familie zijn op alle oceanen te
vinden. De meeste soorten zij trekken de vogels en komen nauwelijks aan land. Behalve wanneer ze broeden of ziek zijn. Het grootste deel van hun leven brengen ze vliegend boven de oceanen
door. Men denkt dat ze zelfs in de zwaarste stormen nog door vliegen.

Voedsel van de familie Procellariidae

Breedsnavelige PrionTerwijl binnen de familie hebben bepaalde soorten zich gespecialiseerd in verschillende manieren van voedsel zoeken. En eveneens meeuw stormvogels voeden zich met plankton en azen rond vissersvloten. Daarentegen de prions zeven plankton uit het zee water met de haaksnavel of horzelstormvogels. Opmerkelijk onder andere het geslacht Pterodroma) vangen ’s nachts inktvisjes en ook kraken maar ook dus en de pijlstormvogels tenslotte zijn oppervlakte jagers en jagen op vis.

Het nest van de vogels

De meeste soorten nestelen in holtes maar ook in rots spleten hoe wel er ook wel enkele zijn die op richels van kliffen of zelfs open op de grond broeden. Het wijfje legt gewoonlijk 1 ei per keer. Dat bij toerbeurt 2 tot 12 dagen door beide ouders wordt bebroed. De stormvogeltjes nestelen gewoonlijk in kolonies.

De staan van de vogel

Veel soorten stormvogels zijn zeldzaam of tot uit stervend toe bedreigd. Een soort waande men reeds uitgestorven ia maar namelijk de Fijistormvogel Bulweria macgillivrayi. Deze vogel werd voor het eerst in 1853 waargenomen en pas voor de tweede(!) maal in 1983.