vogels

Albatros

De Albatros is door zijn vleugel Span wijdte die wordt door geen enkele vogel geëvenaard. De familie van de albatrossen omvat dertien soorten. Daar van behoren sommige tot de grootste uit het rijk der vogels. Deze kleine en ook gracieuze vogel kan veel beter in vlucht manoeuvreren dan de grotere soorten

Vleugel span wijdte van de albatros

albatrosWat hun vleugelspanwijdte betreft. Het record is in handen van de reuzenalbatros en de latijnse naam de Diomedea exulans. Die eveneens een vleugelspanwijdte bereikt van 3,50 meter. De hier op de pagina gaat het over de  malmokalbatros. En ook  wel de  Diomedea melanophrys maar die  is een stuk kleiner.

De vogel is een ware zwever

Albatrossen zijn vogels van de hoge zee en gaan alleen het land op om te nestelen. Het zijn  vogels die als het ware zee schuimers.  Die dag en nacht op zee blijven. Waar zij constant enkele meters boven het wateroppervlak zweven. Zo negen soorten leven op het Zuidelijk halfrond. Maar drie soorten op het Noordelijk halfrond leven.

Zweven

De Albatrossen zijn de onbetwiste kampioenen van de zweefvlucht. Hun lange maar ook de smalle puntige vleugels zijn gemaakt om de opstijgende lucht stromen boven de golven te benutten. De volmaakt aan de glijvlucht aan gepaste albatrosvleugel is niet geschikt voor de gewone wiekslag. Zo dat de vogels vrijwel aan de grond zitten. Als de wind gaat liggen. Zij leven daarom in de winderigste en ruwste zeeën van de wereld. En men ziet steeds meer albatrossen al naar gelang het harder gaat waaien. Hun verspreiding hangt daar door logischerwijs samen met de voornaamste
luchtstromingen over de wereldzeeën. De wind stille streken rondom de evenaar vormen daar door een natuurlijke grens voor deze zweef vliegers.  En maar weinigen slagen erin hier voorbij te komen.

groei

Albatrossen groeien het langzaamste op van alle vogels soorten. Het duurt verscheidene jaren voor zij geslachtsrijp zijn. Om zich voort te planten, keren zij terug naar het eiland of naar de kust waar zij geboren zijn. De albatros voedt zich uitsluitend met vis.

Eigenschappen en Kenmerken

De broedtijd is 65 tot 70 dagen van de vogel. Elke vrouwtje broedt eens in de twee jaar en heeft een aantal eieren is maar 1 per keer. En bovendien is de vogel geslachtsrijp na 6 of 7 jaar. Terwijl de levensduur maar dan 35 jaar is van de albatros. Het meeste opmerkelijke is dat het jong nest verlaat pas na 8 a 9 maanden. De lengte van een volwassene vogels ia 80 cm. En de vleugelspanwijdte van de albatros is 2,80 meter. Hij broedt op een tiental eilanden en ook op eilandgroepen rond het Zuidpoolgebied.  Maar als regel niet in kolonies. Hoe wel de meeste andere soorten dat wel doen.

Jong

Deze albatros maakt een keurig komvormig nest van plantaardig materiaal. Het wijfje legt 1 ei en dat word door beide ouders zorgen gedurende enkele maanden voor het kuiken. Tenslotte verlaten zij het jong.  Terwijl dat hen spoedig naar zee. Als het zo’n 4 tot 5 maand oud is gaat het jong volgt ook naar zee.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea melanophrys
Malmok albatros

 

Zeemilieus van de diepzee

albatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten Pelagische diersoorten. Die ver van de kusten in volle zee leven.  Maar is volgens nauwkeurige natuur wetten van de zee.  Terwijl verbreid temperatuur afhankelijk van de breedte graad maar ook van stromingen zo als de Golfstroom. en vooral de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal die is aangepaste fauna zo als abyssale soorten.

Gematigd koude zeeën

Albatros continent

Deze wateren ondergaan de directe de in vloed die van welke uit de poolstreken worden aangevoerd de zee water. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van her noordelijk halfrond maakt het in dringen van koude stromingen mogelijk. Vooral langs de kusten van Labrador. Waar vooral de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland.  En eveneens zee oppervlaktetemperatuur veranderlijk is van 8° tot 18° C naar gelang van de seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in her noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Of wel de Kuro-Shio in het noorden van de Grote Oceaan die vooral compenseren het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakken.  Waar bij een algemene stroming rond om het Antarctische continent ontstaat.

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. De stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen. De ecossystemen van de aarde vormen samen met de Oceanen maar ook poolgebieden en gebergten. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip.

Humboldt-pinguin

Humboldt-pinguin die bevolkt de kust wateren van Chili en ook Peru. De humboldt-pinguin is een van de bekendste maar ook de tegelijk tijd de talrijkste van alle pinguïn soorten. Terwijl  zijn bevolking telt enkele duizenden exemplaren van de Humboldt-pinguïn.  Al hoe wel dit aantal langzaam terug loopt. Een van de voornaamste oor zaken van deze terug gang is de systematische plundering van eieren. Uit de broed kolonies van de pinguin door de kust bevolking. Die zijn zeer arm is maar in de pinguïn eieren een voedsel bron vinden. Ook doodt men veel pinguïns om met hun huid waar mee ze capes en ook mutsen te vervaardigen.

Taxonomische indeling

Stam Gewervelden
Klasse Vogels
Orde Pinguïns
Familie Pinguïns
Geslacht Spheniscus humboldti
Soort Humboldt-pinguin

Eigenschappen Kenmerken

humboldt pinguinDe pinguïn heeft een lichaam hoogte van 56 tot 66 cm en het gewicht van het dier 4 tot 5 kg. De pinguïn heeft zwarte poten. De kleuren van de vogel is grijszwart ar de hoofdzaak is en de buik zijde is zilvergrijs. Rond de ogen een witte streep om wenkbrauwen. De snavel is roze van kleur. De vogel ruien een keer per jaar. Als gevolg van het oude verenpak word vervangen  door een glanzend nieuw verenkleed. Deze pinguin kan zo 100 meter diep onder water duiken. De snelheid van het zwemmen is 40 kilometer per uur. De leeftijd van de pinguin is 20 jaar.

De verwondingen Humboldt-pinguin

Humboldt-pinguin kopDe Amerikaanse ornitholoog R.e. Murphy heeft geconstateerd dat de Humboldt-pinguïn een onvoorzichtig jager ernstig kon verwonden. De Peruanen gaan het dier dan ook met een knuppel te lijf en grijpen hem daarna in de nek vast. De weerstand van een Humboldt-pinguïn grenst aan het ongelooflijke grens.   Terwijl sommige individuen komen enkele minuten later weer bij hun positieven en leven verder alsof er niets gebeurd was.

Pinguïn  soorten

Humboldt-pinguin zwemTerwijl verscheidene specialisten beschouwen de Humboldt-pinguin of Peruviaanse pinguïn als een noordelijk ras van de Magelhaen-pinguïn. Met wie hij inderdaad nauw verwant is. We kunnen hun eieren onmogelijk van elkaar onder scheiden. De Humboldt-pinguin leeft in de koude golfstroom van dezelfde naam die langs de kusten van Chili en Peru loopt. Samen met de kleine Galapagos-pinguïn is hij de noordelijkste soort van de familie.

Het voedsel

De pinguin jagen in ondiep water op kleine scholen vissen. Zo als op ansjovissen en ook sardines en inktvis. Deze pinguïn soort leeft in groepen langs de kusten van Chili en Peru.

Voortplanting

De humboldt-pinguin legt twee eieren per keer seizoen. De eieren wordt door bij de ouders uitgebroed het nest is in holen maar kan ook onder grond. Het duurt ongeveer 32 dagen al s de eieren uit komen.

Komen voor op het continent

Humboldt pinguin continentNiet alle pinguin soorten zijn bijvoorbeeld gebonden aan de koude streken. Dus ook niet in de buurt van de Zuidpool gebied. De pinguin komen vooral langs de kust van Peru maar ook Chili in de kustlijn. Daar is de voedsel rijke stroom en die heet humboldt stroom waar het voedsel  aan de oppervlak komt. Deze vogel broed in de guno  dus in holen. Het vooral het winnen van de vogelmest heeft bijvoorbeeld een eind gemaakt aantal humboldt-pinguin maar is dus sterk terug gelopen. Maar ook bijvoorbeeld de aantasting aan de habitat maar ook ratten heeft het aantal terug gebracht. Er leven nog zo 50.000 pinguins geschat in deze streek.

De familie pinguin

Humboldt-pinguin meerDe latijnse naam Sphenisciformes in de Orde waar toe alle pinguïnsoorten behoren. Werd afgeleid van de pinguïns die als eerste ooit beschreven werden in de literatuur. De afrikaanse (Spheniscus demersus) is de de Zuidamerikaanse magelhaen (Spheniscus magellanicus) en de Humboldtpinguïns  Spheniscus humboldtii. Zij zijn naar mening van zoölogen namelijk de typische vertegenwoordigers van de orde Pinguïns. Het woord  Spheniscus stamt uit het Grieks en betekent wigvormig. Het slaat terug op de vorm van de vleugels en het lichaam van de pinguïns. Ze werden allemaal in het Engels ook wel eens jackass  betekend ezels penguins genoemd. Omdat ze balken als een ezel tijdens het baltsen.

Alle Spheniscuspinguïns hebben een omgekeerde zwarte band over hun buik en een uniek patroon van zwarte vlekken. Dit patroon is voor elke vogel verschillend, vergelijkbaar met onze vingerafdruk. Hun poten zijn niet roze of oranje zoals bij de Pygoscelis en Eudyptes soorten, of zwart zoals bij de Aptenodytes, maar een mengeling van zwart en roze.

De puiguin

Humboldt pinguin leefgebiedHet zijn holen broeders wat niet onlogisch is. Want ze leven tamelijk noordelijk en hebben dus bescherming nodig tegen de zon. Ook de kale en roze vlek boven of onder hun bek heeft tot doel om warmte te kunnen afvoeren. Is het dan nog te warm dan gaan ze hijgen als een hond. Ook heeft hun lichaam minder veren en een dunnere vet laag. Alles om de warmte afgifte te bevorderen.
Kenmerkend voor het feit dat ze holenbroeders zijn is ook hun manier van lopen. Ze lopen tamelijk voorovergebogen met hun vleugels naar voor.  Die is vergelijkbaar met de dwergpinguïn die ook een holenbroeder is.

Een hol wordt gegraven met hun bek en poten. Eerst hapt de vogel brokken aarde en gooit die achter zich weg. Dan veegt hij met zijn poten die losse aarde verder weg en graaft verder met zijn bek. In korte tijd heeft hij zo een holte, die uiteindelijk wel 2 meter lang en 1 meter diep kan worden, met achterin een broedkamer. Ze behoren bij de pinguïns uit de warme streken en dat wil zeggen dat ze leven in gematigde en tropische oceanen.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip. Of kijk naar het overzicht van vogels in niveau van de orden.

zeeduiker

De zeeduiker is een vogel met een meeste vreemde roep die vooral lijk op jammer. De zeeduiker is de kleinste van de zeeduikers groep. Die  dus in Europa vrij regel matig voor komen. Die tot de familie der zeeduikers behoren er zijn vier soorten vogels. Die dus in de koudere streken van het noordelijk halfrond voor komen. Maar er zijn ook  nog enkele andere soorten vogels. Die in Amerika en het Verre Oosten leven. De zeeduikers lijken veel op de futen eb zijn eveneens grote watervogels.

Waar komen de zeeduikers

zeeduikerZeeduikers kunnen uitstekend vliegen maar ook zwemmen en duiken. Maar op het land zijn ze bijna hulpeloos het lopen gaat moeilijke. Ze zijn volkomen aangepast aan een leven op het water. En komen vooral bij en op het water ze worden maar zelden ergens anders waar genomen. Zeeduikers zijn trekvogels die vooral in de winter bij maar ook op de zee door brengen. Maar als het mooier weer wordt trekt deze eigenaardige vogel naar meer land in waarst gelegen gebieden. Bijvoorbeeld bij meren maar ook  vennen en ook uitgestrekte water gebieden.

Het nest van de zeeduikers

De vogel bouwt zijn nest bij kleine meertjes en bos vennetjes. Maar ze bouwen hun nesten ook wel vlak bij het water op de oevers van meren en vijvers. Hij nestelt ook wel randen van kleine maar diepe poelen. Terwijl hij zijn nest bouw op de grond en bovendien bekleedt hij het nest met planten. Vooral opmerkelijk is het nest bevind zich altijd in de buurt van het water. Maar het komt ook voor op kleine eilandjes.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Gaviiformes
Familie: Zeeduikers
Geslacht en soort Gavia stellata
Zeeduiker

Jongen van zeeduiker

Even voor het broed seizoen begint dan beginnen het paren zich te vormen. Door gaans bestaat een legsel uit twee eieren die door beide partners afwisselend worden bebroed. Het nest is op water gebouwd. Waar hij de jongen veilig kan uit broeden en groot brengen.

Zwemmen en duiken

Op de grond beweegt hij zich erg moeilijk voort en hij kan alleen op vliegen van het water als er gevaar dreigt. Daarom blijft hij voort durend dicht bij zijn natuurlijke woon gebied. Zwemmen en duiken kan hij zo als gezegd uitstekend en vaak zwemt hij met een groot deel van het lichaam onder water. Hij kan langzaam weg zinken zo dat er bijna geen rimpeltje op het wateroppervlak te zien is. De zeeduiker kan ook zwemmen met alleen zijn kop boven water. Onder water kan hij heel snel zwemmen en duiken tot op een diepte van 50 meter. Wat voor een vogel zeer opmerkelijk is.

Voedsel

Hij voedt zich uitsluitend met vis die hij levend weg slikt. Eveneens bestaat het voedsel uit zeevissen zo als sprot en kabeljauw. Hij voedt zich echter ook met amfibieën en kreeftdiertjes maar ook weekdieren en ook water insecten en wormen.

Kenmerken

zeeduikersDe roep van de zeeduiker is zeer uitzonderlijk en lijkt op de jammer klacht van een mens. De broed tijd is van 24 tot 29 dagen dat de eieren uit komen. Het aantal eieren per broed seizoen zijn 2 stuks. Het gewicht van vogel ei is 100 gram. Terwijl het gewicht van volwassen vogel is 800 gram tot 1,75 kg.  De lengte van kop tot staart is van 51 tot 61 cm.  En bovendien heeft de vogel een span wijdte van 97 cm tot 1,10 cm. De kleuren van de veren mannetje en vrouwtje hebben de zelfde kleuren. Maar bovendien in de winter omvallend gekleurd zijn. De roep van de vogel is als een gans gak, gak … tijdens de balts.

De zeeduikers die hebben alle een tamelijk lang lichaam. Maar ook een dikke hals en kleine puntige vleugels met een scherpe puntige snavel. En poten met zwem vliezen hebben. De poten staan ver naar achteren geplaatst en zijn erg doel matig voor het zwemmen. De vogels duiken naar grote diepten voor het voedsel. Om zicht te voeden met hoofdzakelijk vis.

Het continent gebied zeeduiker

zeeduiker-continentDeze uitgestrekte zone omvat van Noord Amerika en Europa met het Middellandse zee bekken. En een gedeelte op IJsland en de Hebriden en de Orkney. En komt eveneens voor op Shetlandeilanden in Ierland en Noord schotland. Maar komt ook in Scandinavie en in heel Noord Azie. En ten slotte ook op groenland en in het arctische deel van Noord-Amerika.   Volgens een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt . De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noord pool cirkel loopt. Namelijk het eerste vegetatie gebied direct beneden de pool.

Diepzee

zeeduiker-gebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische  van dier soorten. Die ver van de kusten in volle zee leven. Is volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid voor diepzee. De temperatuur van de diepzee zijn afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zo als de Golfstroom. Terwijl de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten.

 

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip. Of kijk naar het overzicht van vogels in niveau van de orden.

 

Reuzenalbatros

Reuzenalbatros  is de grootste vliegende vogel van de Zuidzee.   De Albatrossen zijn vogels van de open zee en worden voor namelijk aan getroffen op het Zuidelijk Half rond. En ook zuidelijk tot
Antarctica hoe wel een paar soorten voor komen in het noordelijk deel van de Grote Oceaan. Het zijn grote vogels waar van sommige 1,35 cm lang worden. Het meeste opmerkelijke is de Lange smalle vleugels met botten die met lucht zijn gevuld. Dus dat duiden op een uitstekend vlieg vermogen vooral om langdurig te blijven zweven.

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogelgelachtigen
Familie: Albatrossen
Geslacht en soort Diomedea exulans
Reuzenalbatros

Eigenschappen en Kenmerken

De albatros vogel legt maar 1 ei per keer en even eens is het gewicht van het ei 440 tot 520 gram. Terwijl de broei tijd is van 75 tot 82 dagen word door beide ouders uit gebroeid. En bovendien blijven de jongen 278 dagen op het nest. Allereerst heeft de Reuzenalbatros  span wijdte van 3,50 meter. Het volwassen gewicht van de vogel tussen de 8 tot 12 kg.

De leedtijd van de reuzenalbatros zeker rond om de levens duur van 50 jaar. Het meeste opmerkelijke is dat deze zee vogel kan vliegend slapen maar wel in korte periodes. Maar wel op een manier van 12 seconden gemiddeld. De albatros heeft ver hoorn de snavel. Het allereerst is volwassen albatros mannetje wit van kleur van kop tot de staart maar de vleugel randen zijn zwart van kleur. terwijl het vrouwtje vleugel randen lichter van kleuren zijn

De familie

De reuzenalbatros staat in vele vogel boeken afgebeeld omdat hij de grootste vleugelwijdte bezit. Toch waren leefwijze en biologie van deze geweldige zwever van de zuid zeeën eeuwen lang geheel onbekend. Slechts sinds enkele jaren maakt men een diepere studie van het familie leven van de reuzenalbatros.

De reuzenalbatros spanwijde

Maar ongetwijfeld een van de merkwaardigste soorten uit de avifauna. Zoals bij vele vogels is ook hier het mannetje kleiner dan het wijfje. Dus het omgekeerde van wat we bij de zoogdieren zien. Sommige wijfjes bereiken 3,5 meter vleugelwijdte.  Die de grootste is van alle levende vogels. En volgens sommige ornithologen zelfs nog meer.

Leefgebied reuzenalbatros

De reuzenalbatros is een typische zeevogel die verspreid is voor de zuidelijke oceanen. Hij leeft het gehele jaar boven volle zee. Onvermoeibaar zweeft hij boven de koude zuid zeeën. vooral zonder zich ooit in equatoriale wateren te wagen. De meeste albatrossen leiden buiten het broedseizoen een zwervend leven boven de oceanen. Ze hebben de gewoonte de schepen op zee te volgen en hier aan is allerlei bijgeloof te danken. Hun aanwezigheid zou verband houden met bar slecht weer en stormen en ook dat is waarschijnlijk wel waar is.  Zeker omdat deze omstandigheden ideaal zijn voor de vogels. Ze zijn gebouwd om te kunnen zweven en glijden.

De trek

Het is niet bepaald een trekvogel die over zeeën vliegt. Maar eerder een zwerfvogel. Die meestal doel loos rond zwerft en tussen de verschillende broedseizoenen door rustig de wereld rondvliegt. De Engelsen noemen hem niet voor niets de  wandering albatross .  Ondanks deze lange zwerftochten over zee.

Broeden

Vindt elk albatross individu feilloos het eilandje waar hij geboren is terug. Albatrossen broeden op af gelegen eilanden maar er wordt verondersteld dat ze paren voor het leven. Maar zodra hij behoefte voelt om te broeden. Men heeft kort geleden geconstateerd dat de reuzenalbatros de langste broed tijd kende. Er wordt slechts één ei gelegd door de reuzenalbatros dat op de kale of begroeide bodem wordt gedeponeerd word.  En word even eens door beide partners afwisselend 2 tot 3 maanden wordt bebroed. De ouders voeden hun jong met vissen.

Aanvankelijk vele malen per dag. Later met steeds langere tussen pozen. De oude vogels voeren de jongen geruime tijd bij de kleinere vogels soorten vergt dit een maand of Vijf. Bij de reuzenalbatros een jaar. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de albatrossen slechts eens in de twee jaar broeden.

De reuzenalbatros komt voor in continent

Vooral in de GEMATIGD WARME ZEEEN. De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van 12 tot 25° C . Zulks wordt veroorzaakt door interpenetratie van stromingen van ze water die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Op die manier dringen in de diepte van koude water uit het noorden of het zuiden komen de water lagen ontstaan.

reuzenalbatros ContinentSommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime dat koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noord oostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraal formatie vormt zo 2400 km lang die op de aarde voor komt. Uit de samen vloeiing van de hoofd stromingen ontstaan uit gestrekte draai kolkzones van de Sargassozee. Die voo ral aan de  oostelijk van Florida en beroemd om haar drijvende zee wier velden.

Elk van die gebieden bezit bepaalde kenmerken. Die tot gevolg hebben dat men er een aantal dier soorten aan treft. Die bovendien niet elders voor komt althans niet precies de zelfde is. Nochtans gaat deze  omlijsting niet helemaal op voor wat de vogels betreft. Deze kunnen zich gemakkelijk over aanzienlijke afstanden verplaatsen. Naar nieuwe gebieden koloniseren naar mate zich in hun woon gebied even wicht veranderingen voor doen. Vooral de vogels kunnen gemakkelijk migreren en zich in voor hen nieuwe gebieden vestigen.

De oceaan

reuzenalbatros leefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauw keurige natuur wetten. Die bovendien verbreid op temperatuur afhankelijk van de breedte graad of van stromingen zoals de Golfstroom.  Maar ook de verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aan gepaste fauna  en vooral de abyssale soorten.

Komt slechts een kwart van de totale organische productie voedsel op aarde voor hun rekening. Omdat de oceanische vegetatie dus het fytoplankton zo klein is.  Zijn vooral ook de planteneters de volgende schakel van de voedsel keten uitermate klein is. De voedsel keten van de oceaan waar onder ook de zeevogels.  Maar ook van de planten aan de basis tot de top-predatoren. is bovendien veel langer dan die op het land.

Veder in de familie Diomedeidae  Albatrossen

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrata

ROETKOP ALBATROS Phoebetria palpebrataDeze kleine maar vooral gracieuze vogel kan veel beter in vlucht manoeuvreren dan de grotere soorten.  Heeft een lengte van 72cm. Hij broedt op een tien tal eilanden.  En ook eiland groepen rond het Zuidpoolgebied. Maar als regel niet in kolonies. Hoe wel de meeste andere soorten dat wel doen. Deze albatros maakt een keurig kom vormig nest van plantaardig materiaal.

Het wijfje legt 1 ei. Die zelfs door beide ouders zorgen gedurende enkele maanden voor het kuiken. Tenslotte verlaten zij het jong.  Als gevolg dat hen spoedig naar zee. als het zo’n 4 half maand oud is. volgt naar zee  met de ouders. Roetkop albatros is verspreiding voor de zuidelijke oceanen.  Van daar dus ook noord waarts tot ruw weg 33° Z.B.

 

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen. De KLASSE MAMMALIA de ZOOGDIEREN zo als de soorten van de  snaveldieren maar ook de buideldieren en de  vleermuizen.  Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

zwartkapstormvogel (Pterodroma hasltat) is familie van de Pelecanoididea

Zwartkapstormvogel is bijna definitief uitgestorven vogelsoort. Deze vogel behoort tot de familie van de Pelecanoididea.  Deze duikstormvogel is vooral zeevogel. En eveneens van het geslacht Pterodroma hasltat.

Uitgestorven de zwartkapstormvogel?

ZwartkapstormvogelDe zwartkapstormvogel is een van de mysterieuze vogels over wie men praktisch niets weet. Zo mysterieus dat men vaak geneigd is om hem als verdwenen te beschouwen. Deze stormvogel werd inderdaad lange tijd als uitgestorven beschouwd. De alkstormvogeltjes (Pelecanoididae) bemachtigen hun voedsel duikend maar ook gebruiken hun vleugels om zich onder water voort te bewegen. Ook de pijlstormvogels en stormvogels
leggen grote afstanden af boven de wereldzeeën. De eerste pikken door gaans vliegend het voedsel op van het wateroppervlak.

Terwijl de laatste ook wel op het water neer strijken om zo de eterij te bemachtigen. Pijlstormvogels nestelen in ondergrondse holen.  Alle leggen ze slechts één ei maar als het jong geboren is. Wordt die gevoed met half verteerd plankton. De jonge vogels groeien razend snel en worden op een gegeven moment door de ouders in de steek gelaten. Na ongeveer een week vasten komen de jongen ’s nachts naar buiten en fladderen zeewaarts. De eerste drie jaar keren ze niet naar hun broed kolonie terug.

 

Taxonomische indeling

Stam Gewervelde dieren
Klasse Vogels
Orde Stormvogels
Familie Pelecanoididae
Geslacht Pterodroma hasitata
Soort Zwartkapstormvogel

 

Kenmerken van de vogel

De zwartkapstromvogel heeft aantal eieren en dat is dus 1 ei per keer. De broeitijd van de vogel in van onbekende duur. Bovendien is een volwassen vogel een lengte van 40 cm en vooral langen vleugels. Het veren van de vogel rug en vleugel bovenzijde lichtgrijs en van kop en staart wit gekleurd. Het meeste opmerkelijke is de kop en vleugels maar ook  de achterstaart heeft zwart kleuren.

Waar gezien de zwartkapstormvogel

Hij schijnt echter nog in kleine aantallen te leven in het hoog gebergte van Haïti en de Dominicaanse Republiek. De hier afgebeelde vogel behoort tot de donker gekleurde groep.  Die bovendien alleen nog in de Bule Mountains op Jamaica woont. We weten niet of deze Jamaicaanse stormvogel nog steeds in leven is. Of is die  definitief van onze aardbol verdwenen is.

Het nest

Vreemd genoeg nestelt deze zeevogel op de hoogste berg toppen maar graaft hij zelf zijn nest uit in de berg flank.  Vooral zo vaak ver uit de kust. De stormvogels leggen hun eieren open en bloot of in rots spleten.

Voortplanting

Het wijfje legt één enkel ei. Dat eveneens om een lange broed periode vraagt van de zwartkapstormvogel. Hoewel de ouders steeds naar zee moeten vliegen om voedsel te halen voor het jong. Maar is het jong aan het einde van zijn jeugd toch vet en dik genoeg is  stop het voedsel.  Het jong weegt bovendien zelfs meer dan zijn ouders.

Vliegen

Vanaf dit moment schijnen de ouders de voedselvoorziening te stoppen. Het jong is nu verplicht om zelf te leren vliegen.  En door deze inspanning om zijn buikje te verliezen maar zich tenslotte zelf te behelpen om te vliegen.

Status

Men veronderstelt dat de sterke terug gang van het aantal zwartkapstormvogels te wijten is aan de grootscheepse ontginning maar ook aan de verspreiding van de mungo’s. Dat zijn roofdieren die men op de Antillen ingevoerd heeft.

Familie Pelecanoididae Duikstormvogels

De duikstormvogels vormen een duidelijk afzonderlijke groep van 5 buis snavel achtigen vogels Die  dus alle onder gebracht zijn in het geslacht van de Pelecanoides. Ze hebben een gedrongen lijf met een korte nek maar ook vleugels,en staart en ook poten. Ze hebben wel wat weg van alken (familie Alcidae).

Deze gelijkenis gaat ook op wat betreft hun manier van voedsel zoeken in de zee Ze duiken van enige hoogte in het water en gebruiken hun korte vleugels om onder water te kunnen zwemmen op zoek naar prooi. Hun voedsel bestaat onder ander uit schaaldieren en kleine in scholen zwemmende visjes zoals ansjovis.

Duikstormvogels vliegen met snelle vleugel slag. Alle soorten komen in de zuidelijke oceanen voor. En langs de westkust van Zuid-Amerika en ook noordwaarts tot Peru ze kustwateren.

Verspreiding Amerikaanse kust aan de Grote Oceaan

zwartkapstromvogelleefgebiedDe oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere soorten de zogeheten pelagische diersoorten. Die vooral ver van de kusten in volle zee leven. Is zeker volgens nauwkeurige natuur wetten verbreid van temperatuur afhankelijk van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  De verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna abyssale soorten.

 

Het gebied van de vogel van de gematigd en koude zeeën. Deze wateren onder gaan de directe in vloed van  koude water die welke uit de poolstreken worden aangevoerd. De ingewikkelde aardrijkskundige gesteldheid van het noordelijk halfrond maakt het indringen van koude stromingen mogelijk. Die vooral langs de kusten van Labrador loopt. Waar de ijsbergen afdrijven tot op de hoogte van Newfoundland.

Zwartkapstormvogel continentEn even eens oppervlaktetemperatuur veranderlijk van 8° tot 18° C naar gelang van het seizoenen. Warme stromingen zo als de Golfstroom in her noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. En op de dezelfde manier de zeestroming van KuroShio in her noorden van de Grote Oceaan compenseren van het verkoelend effect van de poolwateren. In het zuidelijk halfrond wordt de koud water grens aanmerkelijk geregulariseerd door de afwezigheid van grote landoppervlakten.  Waar bij een algemene stroming rondom het Antarctische continent ontstaat. In de koude zeeën trekt de rijkdom aan plankton talloze soorten aan die er zich mee voeden.

Wil je nog meer van dieren of weten?

De wormen zijn de eerste zogenoemde triploblast waarbij het enbryon drie belangrijke cel bladen ontwikkelt.  De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen en van hun vormen en ontwikkeling. Van sponsen tot kwallen de uit talrijke cellen gevormde dieren. de stammen die hier samenbrengen.  De Vogels behoren tot de klasse Aves. Maar er zijn ook niet vliegende vogels klasse.  En er even eens een klasse van loopvogels. Web JVM van dieren informatie heeft ook een dieren kaarten map en ook voor spreekbeurt of werkstuk tip

Dwergpinguin is blauwe en de kleinste pinguinfamile Eudyptula minor

dwergpinguin

Dwergpinguin is de kleinste pinguïn van de familie pinguïns

Taxonomische indeling pinguin
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Pinguins
Familie: Pinguins
Soort: Euyptula minor
Geslacht: Dwergpinguïn of  wel de kleine blauwe pinguïn

Eigenschappen en Kenmerken

 • Legsel zijn  2 eieren
 • Broedtijd 33 tot 40 dagen
 • De jongen blijven 8 weken in het nest
 • Lengte 40 cm
 • Volwassen gewicht 750 g
 • Milieu zijn kustwateren
 • Verspreiding Nieuw-Zeeland

Soort pinguïn

De dwergpinguin of kleine blauwe pinguin is de kleinste van de grote pinguin familie. Ook verschilt hij van de andere soorten door zijn nestel gewoonten. Ze zijn schuwe van aard maar leven in de nachtelijk uren.

Verspreiding

Hij leeft op de kusteilanden van Australië en Nieuw-Zeeland in verspreide kolonies. De koppels zitten altijd op een tiental meters afstand van elkaar of ook wel geheel in afzondering.

Het nest

dwergpinguin_kleinste_blauwe_pinguinDeze pinguïns nestelen in holen die zij met hun snavel en poten uitgraven in het zand tussen de rotsen of onder een struik. De holen zijn vaak 1.5 meter diep. Die de pinguïn zelf de holte graven of overnemen van andere vogels. Zij blijven altijd dicht bij de zee. In het nauw van Bass  bijvoorbeeld zijn deze holen hoogstens 45 meter van het water verwijderd.Alleen in de broedtijd blijven de vogels langer aan land. Broedvogels hebben de neiging elk jaar dezelfde nestplaats en dezelfde partner op te zoeken. De hereniging van het paar vindt plaats door middel van een korte balt. Bovendien wordt het legsel door beide ouders gedurende 30-40 dagen bebroed.

Voedsel

De pinguïns brengen hier de dag door en komen alleen ’s nachts naar buiten om vissen te gaan vangen. De dwergpinguïn is een uitstekend zwemmer en kan een minuut onder water blijven. Pas tegen de ochtend verlaat hij het water. Tijdens deze nachtelijke bedrijvigheid laat hij zijn typerende kreten horen. Die wel aan honden geblaf doen denken.

De jongen

Deze kleine pinguïns nestelen tijdens het voor jaar op het zuidelijk halfrond en ook beide ouders broeden op de eieren. De Jongen komen ter wereld met gesloten oogjes en ook een dik en donkerbruin dons haren.

Verblijf plaats

De oudere pinguïns blijven trouw aan hun woonplaats. Maar de jongeren ondernemen verre reizen  over zeewater. Men heeft geringde pinguïns teruggevonden op een maximum afstand van 750 km van de verblijf plaats.

De vijand

De voornaamste vijand van de dwergpinguïn is de mens. Andere vijanden zijn een slang maar ook een hagedis en een ral. Die de eieren op  eten van de pinguïn. Een zeehond die de volwassenen pinguïn verslindt maar ook tenslotte een zeemeeuw die het op alle leeftijden gemunt heeft.  Bovendien laten veel van deze vogels het leven in de verschrikkelijke winterse stormen.

ORDE SPHENISCIFORMS

Spheniscidae: Pinguïns.

De pinguïns vormen een primitieve maar ook zeer gespecialiseerde groep zeevogels. Geen van de soorten kan vliegen want ze zijn echter goed aangepast aan het leven op zee. De vleugels zijn veranderd in platte uitvouwbare vinnen. Die bij de voortstuwing worden gebruikt om snel onder water te kunnen zwemmen tijdens de achtervolging van vis of inktvisjes. De veren zijn kort en glanzend. Bovendien vormen die een dichte en ook waterafstotende laag. Die zorgt voor een goede stroom lijn en tegelijk warmte-isolerend werkt in het zeewater. De korte poten met zwemvliezen staan ver naar achteren en dienen tijdens het zwemmen ook als roer. Deze stand houdt in dat de vogels aan land rechtop moeten staan of zich op hun buik moeten voortbewegen.

Voetenwerk in plaats van vleugels

Als een vogel niet in staat is te vliegen. Zijn vooral zijn poten van het grootste belang van de vogel. Gebruikt de voeten om er zijn ei op te dragen . De loopvogels daarentegen vertrouwen volkomen op hun poten en voeten als ze moeten vluchten. Deze ledematen zijn krachtig en goed ontwikkeld en behalve voor lopen doen ze ook nog dienst als verdedigingsmiddel.

LEEF GEBIED

dwergpinguin continentHet verspreiding gebied is zuid Australië en Tasmanië omvat dit gebied  en Nieuw-Zeeland het Zuider-eiland. En alsmede de eilanden groepen er tussenin. Vanwege de geografische afzondering is de fauna hier zeer origineel. Zo als de prototheria maar ook primitieve ovipare zoogdieren. Bijvoorbeeld vogelbekdieren en mierenegels. Zo ook de  buideldieren kangoeroes en bundelmarters en  koala’s en andere dieren. De groot loopvogels zo als de emoes en kasuarissen en de  kiwi’s. Zijn in feite uit vele  vroeger tijden overgebleven diersoorten .

STRANDEN EN OPPERVLAKTEWATEREN

dwergpinguin leefgebiedLichtjes glooiende zeekusten zijn onderworpen aan de invloed van de getijden. Die dag na dag een groot gedeelte van de zeeoevers. De zandige of modder stranden bedekken. Dat daarbij aansluitende zeebodems bezitten eveneens uitgestrekte oppervlaktewateren waar het zonlicht sterk doordringt  Terwijl die een zachte temperatuur bezitten. Groot aantal soorten en aanzienlijke dichtheid van de populaties.

Galapagospinguin

Galapagospinguin is een pinguin die langs de evenaar voor komt!

In de familie van de pinguïns van de  Spheniscidae neemt het geslacht Spheniscus een aparte plaats in.  Er zijn vier soorten leven alle langs de kust of in de buurt van Zuid-Amerika of Zuid-Afrika voor komen.Terwijl alle andere pinguïns gevestigd zijn op eilanden in koudere wateren of wel  op het Zuidpool continent.

De meest excentrieke pinguin is wel de Galapagospinguin die zich praktisch langs de evenaar geïnstalleerd heeft. Hij woont namelijk op enkele eilandjes ten zuiden van de Galapagoseilanden. De Galapagospinguin is klein voor zijn soort. Het leefgebieden eilanden Isabela en Fernandina, in het westelijk deel van de archipel. De broedpopulatie bevond ook rond de kleinere eilanden Bartolomé en Santiago in het midden en zuiden van het gebied.

Taxonomische indeling stormvogel
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Pinguins
Familie: Pinguins
Soort: Spheniscus mendi
Geslacht: Stormvogel

Eigenschappen en Kenmerken

 • Broedtijd is 40 dagen
 • Aantal eieren 2
 • De jonge gaan te water op de leeftijd van drie maanden
 • Groote van de voge tussen de 35 tot 40 cm

Zeewater

Het heeft te maken met de sterkte en samenhangend van de vis die aanwezigheid is, maar dat  hangt af de EL Nino. Die zorgt voor sterke opwarming van het zeewater. Dat zorgt voor het oceaanwater dat rijk aan voedingsstoffen is voor de pinguin.

Alleen de pygmeepinguin of wel de kleine blauwe pinguïn of ook wel de Eudyplula minor die op Nieuw-Zeeland en langs de Australische zuidkust leeft. Die is nog kleiner. De Galapagospinguin leeft vlak bij het water.

In de grotten of onder over hangende rotsen. Waar de temperatuur het laagst en het gelijkmatigst blijft in de grootten. Hij nestelt niet in kolonies maar hoogstens in groepjes van twee of drie koppels. Hij blijft meestal in het water waar hij ijverig op vissen jaagt. Evenals alle pinguïns is deze vogel een uitstekend zwemmer.  Maar die met verbazende snelheid door het water ploegt.

Niet alleen is de Galapagospinguin sterk gelokaliseerd maar bovendien is hij buitengewoon zeldzaam. Zijn totale bevolking bedraagt niet meer dan 4000 exemplaren dat is een zeer laag aantal in vergelijking tot de enorme bevolkingscijfers van andere pinguïns.

Uiterlijke van de Galapagospinguin

Het is een relatief kleine pinguin van het soort. De lengte van de vogels is 53 cm. De humboldtpinguin is iets groter dan de galapagospinguin.  De kleuren zijn zwart en wit van de pinguin en de snavel is slankere  dan van de humboldtpinguin. De kop is bijna geheel zwart met slechts een dunne witte band die van het voorhoofd die zo naar achter het oor naar de keel loopt. De bovenkant is zwartgrijs en de onderkant is voornamelijk wit van de vogel. Met twee evenwijdige zwarte banden die over de borst naar onder lopen tot aan de poten. Onvolwassen pinguin missen deze dubbele band en hebben een geheel donkere kop.

De status van de vogel

Het verspreiding gebied van de galapagospinguïn is bovendien zeer klein en daardoor is uitsterven met grote kans aanwezig. De grootte van de populatie werd in 2005 geschat op 1800 vogels. En de aantallen vogels fluctueren sterk in aantallen. Maarr komt ook door de klimaatverandering is de  fluctuaties sterker bij de piguins. En verder kan ook verwillerde katten kuikens een bedreig zijn en het is ook mogelijk zo als het overbrengen van de vogelziekten. De galapagospinguïn soort staat op de rode lijst van bedreigd dier soort.

ROTSACHTIGE KUSTEN

galapagospinguin-leefgebiedDe fauna op rotsachtige kusten verschilt met die van de vlakke zeeoevers. De kracht van de branding en het steeds qfwisselend onderspoelen. conditioneert de aanpassing van de soorten. Elk niveau heeft zijn “ecologische alkoven”. De zeevogels bezeilen de hoge rotswanden. de weekdieren leven in de zone waar getijden en branding inwerken en talrijke
vissen wonen in onderwaterholten.

 

NEOTROPISCH GEBIED

galapagospinguin-continentCentraal en Zuid-Amerika, van Mexico tot Vuurland, inclusief de Antillen. De kenmerkende zones zijn de reusachtige Cordilleras de los Andes gebergte en met hun vulkanen. Diepe bergengten hooggelegen plateaus en het onmetelijke bekken van de Orinoco en de Amazone. Talloze reptielen, reusachtige schildvleugeligen, prachtige vlindersoorten, kolibries , papegaaien en bontgekleurde vissen vertegenwoordigen er een bijzonder merkwaardige fauna.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Parelduiker zijn uitstekende zwemmers

Parelduiker zijn ook goede vliegers, Maar het gebrekkige voortbeweging op het land komen ze moeilijk vooruit. In het water zijn goede zwemmers. De Latijnse naam is is GAVIA ARCTICA. De  vogel heeft een lengte van 58- 73 cm.

Een van de Parelduiker is er eens waar genomen dat hij over een afstand van meer dan 400 meter onder water zwom voordat hij weer boven kwam om te ademen. Hij is dus een goede zwemmer. Op het land beweegt hij zich onbeholpen voort. Parelduikers komen trouwens maar zelden op het land.

Het nest parelduiker

parelduiker vogels soortDe parelduiker komt alleen om een nest te maken en hun eieren uit te broeden. Het nest is dan enkele meters van de oever van een groot meer verwijderd. De dichtstbijzijnde broedplaats is in Schotland, waar ze overigens vrij schaars zijn. Voorts broeden ze in Scandinavië en Rusland. de parelduiker laten tijdens het broedseizoen een diep, blaffend ‘kwouw’ horen. Vóór de paarvorming jagen mannetje en vrouwtje elkaar achterna over het water. Het vrouwtje duikelt soms kopje als ze zich door het mannetje achterna laat zwemmen.

NEST

Het is geen echt nest, de eieren worden op de grond of op war warerplanren gelegd. Legtijd mei-juni en leggen dan 2 eieren die  worden 28 dagen bebroed. Dejongen worden door beide ouders verzorgd. Verlaten het nest kort na het uitkomen het nest. ze kunnen vliegen na 9 weken.

Ze lijken ook op een…

Ze lijken oppervlakkig wel wat op aalscholvers, maar aan hun manier van zwemmen kunnen ze worden gedetermineerd als een duiker houdt zijn kop recht vooruit, in plaats van hem onder een hoek van 45° omhoog te steken, zoals aalscholvers.

Wintergasten of zomergasten

Het zijn hier schaarse wintergasten aan de kust. Ze zijn in winterkleed moeilijk te onderscheiden van de roodkeelduikers. Schaarse doortrekker en wintergast van half oktober tot in mei die langs de kust en in het binnenland komen. Trekvogel; de parelduiker overwintert hoofdzakelijk op kustzeeën juist ten zuiden van het broedgebied.

Veldenmerken van de parelduiker

parelduiker-Gavia arcticaDe parelduiker is donkerder en heeft een grotere en rechte snavel, terwijl die van de roodkeelduiker iets opgewipt is. In de vlucht, die snel en rechtlijnig is. ‘In de s zomers zwarte keel en gestreepte hals; ’s winters wit. In de s winters van roodkeelduiker te onderscheiden door rechte, zwaardere snavel en donkere rug geslachten gelijk. Het winterkleed van de parelduiker is van boven donkergrij s en heeft een witte onderkant.

VOEDSEL

De parelduiker voedt zich merforel, baars, voom, haring, spiering krab, sreurgamaal, mossels.

Zeekust

Het getij is een belangrijke levensvoorwaarde voor kustvogels. Daar  waar de vloed regelmatig een nieuwe voorraad voedsel uit de onuitputtelijke zee aanvoert. Steenlopers zoeken insekten in aangespoeld zeewier. Maar meeuwen zijn aaseters en strandjutters. De sterns vangen visjes dicht onder het wateroppervlak en eidereenden eten mossels van de zeebodem. Ook hier worden vele vogels bedreigd door vervuiling. Zoals  door olie en plastic in het zeewater. Maar eveneens door de overbevissing van de Noordzee en de schelpdiervisserij op de Waddenzee.

Wil je nog meer van dieren weten?

De wormen of de platenwormen, die hebben een platte lichaam. Die leven in het water of in de bodem zoals de zuigworm en of als parasiet. Eveneens zijn er ook rondeworm en mijnworm.
Van sponsen tot kwallen  zijn waterdieren zonder hersens. En ze worden beschouwd als de primitiefste van alle meercellige dieren. Het lichaam is niets anders dan een verzameling cellen. Zonder hersens en toch zijn deze wezens in staat allerlei activiteiten te ontplooien.
De zoogdieren zijn van de  gewervelde dieren die onze aarde voor komen en is de grootste groep. Die zich aan de meest uiteenlopende milieu-omstandighedenheeft weten aan te passen.
De eencelligen dieren zijn minuscule diertjes, die zelfs in staat zijn zichzelf voort te planten. Is in één woord fascinerend. En toch vindt hun gehele levensproces plaats binnenin één enkele cel.

Op webjvm dieren informatie heeft ook een  dierenkaarten map waar je ook alle dieren te zien zijn. Die zijn verdeeld in stam en klasse maar in orde en familie. En ook het soort dier en eveneens de Latijnse namen in een overzicht van dieren. Die op website van webjvm voor komen en worden behandeld per web pagina. Als je bijvoorbeeld zoekt over vogelbekdieren is op genomen onder de zoogdieren.

Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succes vol over dieren informatie? Wil je ook een succes vol werkstuk maken?  Hier op de website vind je allerlei informatie over zoogdieren voor je werkstuk te maken plus tips om te helpen.

Dodaars fuut heet ook wel kleine duiker

Dodaars is de kleinste fuut van Europa. Maar ook bekend onder de naam kleine duiker. De dodaars is een kleine plompe futen soort. Maar die enigszins op een eend lijkt.

 

Taxonomische indeling
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Futen
Familie: Futen
Soort: Tachybaprus ruficollis
Geslacht: Dodaars

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Broedtijd is van 20 tot 23 dagen
 • Aantal eieren  4 tot 6 stuks
 • Gewicht van het ei  is 14 tot 16 g
 • Lengte  van de vogel 21 tot 27 cm
 • Volwassen gewicht 135 tot 275 g
 • Vleugelwijdte : 40 tot 42 cm
 • Verspreiding is Europa, Afrika, Madagaskar, Azië, Indonesië, Nieuw-Guinea
 • Milieu is plassen en  kolken en rivieren

 

De Dodaars

dodaars Tachybaprus ruficollisOok bekend onder de naam kleine duiker. Is deze dodaars is over geheel Europa verspreid. In het zomerseizoen is hij echter moeilijk te ontdekken. Alleen in de winter zien we hem op de meren en grote vijvers rondzwemmen. Is de kleinste van de bij ons broedende futen. Hij is beschermd maar nog wel te vinden in kleine meren en sloten. ’s Winters zwemt hij veel in brak water van het Deltagebied. ’s Zomers is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan de lichte snavelbasis. De kop is van boven donkerbruin en de wangen en keel zijn kastanjebruin. ’s Winters zijn dodaarzen veel lichter van kleur ze hebben dan een witte keel en lichtbruine hals

De liefde

De balts van de dodaars bestaat voor namelijk uit een vreemd  liefdeslied. Of beter gezegd een liefdes duet want mannetje en wijfje liggen tegenover elkaar in het water. En beide laten een hoge trillende of hinnikende zang horen. Soms biedt het mannetje zijn eega een symbolische gift aan het vrouwtje. die bestaande uit planten. De dodaars, ook wel hagelzakje genoemd.

De trek

De meeste dodaars die in de koude maanden onze meren bezoeken. Komen uit Noord-Europa maar dit zijn dus trekvogels. Die in het voorjaar weer noordwaarts vertrekken. De ornithologen weten niet precies hoe deze vogels reizen. Want de vogels vliegen alleen ’s nachts. Evenals de andere futen zijn dodaarzen tamelijk zwakke vliegers. Maar duiken en zwemmen kunnen ze uitstekend.

Voedsel

Het menu van deze kleine duiker bestaat uit insecten en weekdieren maar ook schaaldieren. De dodaars voedt zich met visjes. Vooral stekelbaarsjes en kreeftachtigen en ook  libelle larven en waterkevers maar ook zoet water weekdieren.

Bij gevaar

Het is een schuwe vogel, die bij het minste gevaar onder water duikt. Hij kan twintig seconden onder water blijven en schiet dan als een pijl vooruit. Vooral zijn verenkleed glinsterend van de luchtbelletjes in het water. Een bedreigde dodaars zal nooit opvliegen. Maar hij heeft maar één gedachte duiken! Een flink eind verder komt hij voorzichtig weer boven water. Alleen met zijn kop en altijd goed verborgen tussen een groepje rietplanten. Op het land bewegen ze zich maar met moeite voort ze komen daar dan ook zo weinig mogelijk. De jongen, die al direct kunnen zwemmen klimmen bij alarm op de rug van de ouders.

De niet trekken dodaars

De dodaars die niet trekken en dus het zomerseizoen bij ons door brengen. Die kiezen in het voorjaar een territorium uit. Dat zij fel verdedigen tegen soort genoten.

Nest en jongen

Hier bouwt het koppel een nest op een bosje planten of tussen de takken van een wilg. Zo vlak langs het water. Hun nest maken dodaarzen evenals futen van natte en rottende waterplanten. Als ze worden opgeschrikt dekken ze hun eieren toe door met de snavel wat nestmateriaal eroverheen te spreiden. Het mannetje zorgt voor de opgroeiende jongen. Terwijl het wijfje opnieuw gaat broeden. Dit is de enige Europese dodaars die regelmatig twee nesten per jaar produceert. Het wijfje legt 2 tot 10 eieren op een drijvende pol in ondiep water of tussen waterplanten. Het legsel wordt door beide oudervogels gedurende CA. 24 dagen bebroed. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen direct na het uitkomen zwemmen.

Verenkleed

Een dodaars in winterkleed die ziet er heel wat minder kleurig uit dan inde zomer. In de winters heeft hij een grijs bruin met wit verenkleed. Maar in het broedseizoen zijn keel en hals bruinrood. Veldkenmerken zijn lichtgekleurde snavelbasis in de zomer en ook een donkerbruine rug.  De roodbruine hals en wangen in de winters zijn ze lichter. Het vrouwtje is minder fel gekleurd dan het mannetje.

ZOETWATERMILIEUS waar de dodaars leven

MEREN
dodaars gebied merenDe meren hebben de mogelijkheid geschapen dat binnen de continenten een aantal in het water levende soorten tot ontwikkeling konden komen. In hun onmiddellijke omgeving komen ook een hele reeks vogels voor die elders niet zouden kunnen leven. Sommige grote meren hebben hun specifieke fauna. Men vindt er tevens de gedifferentieerde niveaus die ook in de zee bestaan. Zoals de pelagisch milieu en dieptemilieu Maar ook de kuststroken. Het zoet water plankton dient als voedingsbodem voor een intensief larven leven.

 

HOLARCTISCH GEBIED

dodaars continentDeze uitgestrekte zone omvat Noord-Amerika maar ook Europa met het Middellandse zeebekken en een gedeelte van Noord-Afrika.  Zoals mede geheel gematigd Azië gebied en inclusief het noorden van China en Japan. Die volgens dus in een lijn die lichtjes boven de Kreeftskeerkring loopt. De noordelijke grens wordt gevormd door de toendra gordel die langs de noordpoolcirkel loopt.  Vooral namelijk het eerste vegetatiegebied direct beneden de pool.

Waterrijk Nederland vormt een ideaal gebied voor watervogels. Zowel broedvogels als door trekkers  vogels maar ook wintergasten. Zo behoort het IJsselmeer bijvoorbeeld tot de belangrijkste overwinteringsplaatsen van de kleine zwaan. Die vogels komen helemaal vanuit de Siberische kustgebieden. Zeer strenge winters dwingen vele vogels verder naar het zuiden te trekken. De achterblijvers hebben het zwaar en vele komen om door gebrek aan voedsel.

Stormvogel is een oceaan vogel

stormvogel Hydrobates pelagicus

Stormvogel een kleine oceaan vogel die over de Atlantische oceaan trekt. Het gaat over kleine vogeltjes die broedt op rosten. Allereerst de indeling en kenmerken van de vogel en ook nog waar komen de vogels op zee. Maar ook de veld kenmerken en is het een trekvogel in de winter.

Taxonomische indeling stormvogel
Stam Gewervelde dieren
Klasse: Vogels
Orde: Stormvogel
Familie: Stormvogel
Soort: Hydrobates pelagicus
Geslacht: Stormvogel

Eigenschappen  en Kenmerken

 • Aantal eieren is 1
 • Broedtijd van 38 tot 41 dagen
 • Mannetje en wijfje broeden)
 • Het jong kan vliegen na 8 à 10 weken
 • Lengte vogel is 15 cm
 • Het jong ontwikkelt zich langzaam en wordt zeer vet
 • Verspreiding over de noordoostelijke Atlantische Oceaan, westelijke Middellandse Zee
 • Milieu zijn oceanen

Waar komen de stormvogel

stormvogelDe stormvogels zijn echte zeevogels die maanden lang in volle zee leven. We vinden hen overal ter wereld zo als de Wilson-stormvogel in het zuidpoolgebied. Maar ook de Hornby-stormvogel in Chili die hier is afgebeelde. Eveneens de Engelse stormvogel die weer op IJsland maar ook in Engeland en zelfs langs enkele Middellandse zeekusten komt broeden.

De kleinste Europese zeevogel en een van de 3 soorten stormvogeltjes die op de Atlantische Oceaan leven. Het is een vogel die zich meer in de lucht thuis voelt dan op het water. Maar het is bekend dat hij in alle weersomstandigheden op het water kan landen of zelfs even zwemt.

Waar broed de stormvogel

stormvogel Hydrobates pelagicusHij komt alleen aan land in het broed seizoen. De legtijd stormvogel is in de maand juni. Als hij op afgelegen eilanden en kapen nestelt. De stormvogel is een fraai vogeltje om te zien dat ook onregelmatig vliegt op de manier van de vleermuizen. Hij broedt op de rotskusten en ook onder in een zelf gegraven holletje op de rots of in een rotsspleet.

Vaak betrekt hij een oud konijnenhol om in te broeden. De roep van de stormvogeltjes bij het nest ratelende en snorrende geluiden met aan het eind een abrupt tsjieka. De vogel zijn tijdens hun broedtijd tussen 22:30 en 03:30 uur het levendigst.

Eilanden en kolonies

Op sommige eilanden nestelt hij in kolonies om te broeden.  Tijdens de nestelperiode blijft de stormvogel overdag in zijn holletje. Hij komt pas ’s avonds laat te voorschijn om te gaan vissen. In  de winters trekken ze naar de Rode Zeeen de westkust van Afrika. Maar ook ten zuiden van hun broedgebied.

Het voedsel

Soms blijft hij zelfs twee of drie dagen weg hij verzamelt dan zoveel voedsel dat hij wat langer op het nest kan blijven. De stormvogel kan goed duiken en vangt voornamelijk kleine visjes en schaaldieren maar ook weekdieren. Op het vasteland voedt hij zich met insecten.  Maar eveneens volgt die graag schepen om zich met het overboord gegooide afval te voeden

De jongen

De ouders voeden hun jong elke nacht gedurende meer dan vier weken. Na deze voed periode is het jong dik en vet. De ouders laten hun kind dan achter en keren naar zee terug. De jonge stormvogel blijft nog drie of vier weken alleen in het nest zitten en terend op zijn vet. Tenslotte heeft hij al zijn veren en kan hij geheel alleen de gevaarlijke reis naar zee ondernemen.

Veldkenmerken

Stormvogeltje heeft roetkleurig verenkleed en zijn witte stuit lange vleugels. En eveneens een rechte staart. De vaal stormvogeltje is groter en bruiner met opvallend witte stuit en lichtgrijze band over de voorvleugel. En heeft gevorkte staart maar die dwaalt verder af. Eveneens zijn het mannetjes en de vrouwtjes hebben dezelfde kleur van de veren.

Familie Hydrohatidae Stormvogeltjes

Deze kleine zeevogeltjes komen op de meeste oceanen voor. En voornamelijk ten zuiden van de poolcirkel. Er zijn 20-21 soorten die in twee groepen zijn onder gebracht. Welke karakteristiek zijn voor respectievelijk van het noordelijk of zuidelijk halfrond. Hun verspreidingsgebieden overlappen elkaar in de tropen. De vogels van het noorden hebben korte poten maar ook een lange puntige
vleugels en een gevorkte staart. Ze zoeken voedsel door snel te duiken en laag vliegend het water af te schuimen. De zuidelijke vogels hebben lange en slanke poten maar ook korte af geronde vleugels en vierkant af gesneden staarten.

Vliegen

De vogels zijn speciaal geschikt vooral een bijzondere manier van voedsel zoeken. Waar bij ze met gespreide vleugels over het water lopen. Alle stormvogeltjes zijn klein en halen ten hoogste een lengte van circa 25 cm. Zij hebben zwarte of zwart met bruine veren met een witte stuit. Ze verspreiden eveneens een duidelijk muskusachtige geur.

Oceaan

stormvogel leefgebiedDe geslachten lijken op elkaar zo ook de jonge vogels zien er hetzelfde uit als de volwassen exemplaren. De meeste stormvogeltjes zijn vogels van diep water. Maar komen alleen aan land en in kustwateren omdat te broeden of na een storm. Die ze naar de kust blaast. Van enkele soorten is niet bekend of ze op zee landen. Ze duiken zelden in het water.

Het meeste opmerkelijke is dat langdurige paartrouw is regel bij de vogel. Als gevolg kan zijn van de gewoonte om elk jaar naar dezelfde nest plaats terug te keren. Zij vliegen uitsluitend in het donker naar het nest en van het nest. Als gevolg is stemgeluid ook belangrijker dan visueel contact bij de balts. Zij nestelen in spleten en holtes. De meeste soorten trekken na de broedtijd weg.

ZEEMILIEUS DIEPZEE GEBIEDEN

stormvogel continent

De oceanen beslaan meer dan twee derde van het aardoppervlak. De onmetelijke populatie vissen en andere vis soorten. Zoals de zogeheten diersoorten die ver van de kusten in volle zee leven. Is eveneens volgens nauwkeurige natuurwetten verbreid op temperatuur. Die weer afhankelijk zijn van de breedtegraad of van stromingen zoals de Golfstroom.  De verticale niveaus waar het dag licht geleidelijk verdwijnt. Ook de grootste diepten hebben hun eigen speciaal aangepaste fauna in de diepzee van vissoorten.

GEMATIGD-WARME ZEEËN

De temperatuur van het oppervlaktewater onder gaat er zeer sterke variaties van temperatuur zo een  12′ tot 25° C. Zulks wordt eveneens veroorzaakt door inter penetratie van stromingen van het zeewater. Die tegelijk onder de invloed van de tropische passaat winden. Die zo door het indringen water in de diepte van koude het water mekt. Omdat het water uit het noorden of het zouden komende waterlagen ontstaan.

Maar sommige gebieden vertonen een gestabiliseerd tropisch regime.  Dat zo het koraal ontwikkeling mogelijk maakt langs de noordoostelijke kusten van Australië bijvoorbeeld. Waar het Groot Barrière Rif de omvangrijkste koraalformatie vormt  van zo 2400 km lang. Die op de aarde voorkomt. Uit de samen vloeing van de hoofd stromingen ontstaan uitgestrekte draai kolkzones van zeewater. De Sargassozee van oostelijk van Florida is beroemd om haar drijvende zee wiervelden