De vindbaarheid vogelweb site

Op deze website voor hun die meer willen weten van de vogelwereld. Die  vogels om ons heen de naam van de vogel te weten. Zo als wat eten een vogel en het gedrag. Maar ook de vormen en de soorten. Op vogelweb eenvoud op gezet voor vindingrijkheid  en kennis  van de soorten.

 

De soorten vogels

vogelweb soorten in klasse en orden en familieBinnen de 27 orden nog bestaande vogels komt een opmerkelijk grote variatie in de grond vorm van het lichaam voor.  Maar de meest wezenlijke aanpassingen betreffen voeten en poten maar ook  snavels en vleugels. Er bestaan grote loopvogels met lange poten. Zoals de struisvogel die het vermogen om te vliegen volledig verloren hebben. Er zijn andere niet-vliegende vogels bijvoorbeeld pinguïns. Die de  vleugels zijn veranderd in roeispanen voor onder water. Het andere uiterste vormen de vliegen de vangende gierzwaluwen. Die zo zeer aan de lucht gebonden zijn. Dat het mogelijk is dat ze alleen in aanraking met de grond komen tijdens hun
leven op de nestplaats.

Er bestaan hoog gespecialiseerde nachtjagers zo als uilen en nachtzwaluwen. En arenden maar ook valken met krachtige snavels en dodelijke scherpe klauwen. Vrijwel elke kleine diersoort of elk plantaardig voedsel staat op het menu. Van een of andere vogelsoort een klauwier die neerstrijkt op een sprinkhaan.  Een kolibrie die nectar op zuigt en een papegaai die van oerwoud vruchten eet. Die  alle getuigen van de adembenemende verscheidenheid van het vogelrijk.

De vogel in delen van de groepen

De namen van de vogelsoorten. Die bestaan uit alle Latijnse en Nederlandse namen van de vogelsoort maar ook de orden. Die bovendien ook voor komen op de website. De systematisch overzicht  vogels

ORDE STRUTHIONIFORMES: LOOPVOGELS

struisvogels

Aangezien loopvogels niet kunnen vliegen spreekt hun naam voor zich. Ze hebben dan ook  zware gespierde poten waarmee ze erg snel kunnen lopen. Maar de vleugels zijn in ontwikkeling achter gebleven.

ORDE Apterygidae Kiwi’s

kiwis loopvogel

Kiwi’s zijn niet vliegende bosvogels. Er zijn 3 soorten, alle levend in Nieuw-Zeeland. Ze hebben een gedrongen lijf en missen de staart. In verhouding tot hun lichaamsgrootte leggen deze vogels de grootste eieren. Samen met de vorige grote soorten vormen zij de groep der Loopvogels.

Apteryx australis  Kiwi’s

ORDE TINAMIFORMES TINAMOE

TINAMIFORMESTinomoes (ong. 50 soorten) Vliegen gebrekkig, vooral vanwege de geringe ontwikkeling van hun hart. Gespikkeld gevederte, vlezig lichaam. Lijken op sommige hoendervogels zoals de patrijs of het parelhoen, maar zijn er niet verwant mee. Tinamoes zijn grondvogels, die in veel verschillende biotopen leven, van Mexico tot Argentinië.

ORDE SPHENISCIFORMES PINGUÏNS

pinguin Spheniscidae

Pinguïns soorten kunnen niet vliegen. Maar hebben een borstbeen en een krachtig spieren stelsel. Maar zijn gespecialiseerd voor het zwemmen. De smalle vleugels zonder slagpennen zijn eigenlijk roei vinnen zijn het voor treffelijke zwemmers.

 

Wil je meer van zoogdieren weten kijk hier verder.

De wormen er zijn drie klasse van de worm zoals de.

  • platworm
  • snoerworm
  • rondeworm

Van sponsen tot kwallen  zijn typisch dieren zoals de.

  • sponsen
  • kwallen
  •  zeesterren
  • koralen

De eencelligen dieren leven vormen beginnen met organismen zoals.

  • plankton
  • klokdiertjes
  • stenor
Ik kan je  helpen met  spreekbeurt of werkstuk  met 20 tips. Wil je ook een succesvol werkstuk?